Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

4 eso 2018_familias_actualizado

268 visualizaciones

Publicado el

Información académica 4º ESO. 2018

Publicado en: Educación
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

4 eso 2018_familias_actualizado

 1. 1. Curso 2017/2018 IES POETA AÑÓN ORIENTACIÓN ACADÉMICA 4º ESO
 2. 2. Esta presentación é unha adaptación dunha presentación orixinal extraída da web monicadizorienta.blogspot.es . A autora do blog, Mónica Diz é orientadora de referencia na comunidade galega.
 3. 3. AVALIACIÓN E TITULACIÓN EN 4º ESO • Se teñen aprobadas tódalas materias: TÍTULO GRADUADO EN ESO. • Se teñen algunha materia suspensa: Examinarse en Setembro. Se en setembro teñen avaliación negativa: • 1 materia: decide xunta de avaliación. • 2 materias: -L.Galega/L. Castelá E Matemáticas. REPETIR -Outras combinacións: decide a xunta de avaliación. • 3 ou máis materias: NON OBTEÑEN O TÍTULO.
 4. 4. BACHARELATO CARACTERÍSTICAS XERAIS 2 Cursos (Máximo: 4 anos) Preparar para as ensinanzas superiores RÉXIMES E MODALIDADES -Ordinario (presencial) -Adultos ( presencial e a distancia) MODALIDADES -Artes -Ciencias -Humanidades e Ciencias Sociais TIPO DE MATERIAS - Xerais troncais - Troncais de opción. - Específicas e de Libre configuración AVALIACIÓN FINAL DE BACHARELATO Curso 2017/2018 Só se queren acceder á Universidade. Deben presentarse a Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU): Parte obrigatoria+ parte voluntaria para subir nota ( consultar as NOTAS DE CORTE e as PONDERACIONS) SAÍDAS -Universidade (+ ABAU) -CF de Grao Superior. Acceso directo. -Estudos superiores de Ensinanzas de Réximen Especial e Ensinanzas Deportivas -Mundo laboral. Adaptado de monicadizorienta
 5. 5. 1º BACHARELATO Fonte:
 6. 6. 2º BACHARELATO
 7. 7. MATERIAS 1º BACHARELATO: Modelos de matrícula dos IES de Noia IES Campo de San Alberto IES Virxen do Mar
 8. 8. Bacharelato Universidade
 9. 9. OFERTA DE GRAOS UNIVERSITARIOS EN GALICIA
 10. 10. RELACIÓN ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E ESTUDOS SUPERIORES • Graos de CIENCIAS • Graos de CIENCIAS DA SAÚDE • Graos de ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA CIENCIAS • Graos en CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS • Graos en ARTES E HUMANIDADES HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS • Graos en ARTES E HUMANIDADES ARTES
 11. 11. COMO SE ACCEDE Á UNIVERSIDADE DENDE BACHARELATO? 1º) Consultar nota de corte 2º) Presentarme á ABAU:
 12. 12. Táboas de ponderacións Curso 2017/2018
 13. 13. E COMO ELIXO AS MATERIAS DE BACH? De ARRIBA a ABAIXO
 14. 14. UNIVERSIDADE •Grao en Medicina Nota de corte:12,286 PONDERACIÓNS 0,2 • Matemáticas II • Bioloxía • Química 1ºBACH • Matemáticas I • Bioloxía e Xeoloxía • Física e Química
 15. 15. E SE QUERO FACER UN CICLO SUPERIOR DE FP, ENSINANZAS DEPORTIVAS OU ARTÍSTICAS, QUE MODALIDADE DE BACHARELATO DEBO FACER? • Vinculación entre as modalidades de bacharelato e as familias profesionais de FP, ensinanzas deportivas e ensinanzas artísticas.
 16. 16. PROCESO DE ADMISIÓN:BACHARELATO •Solicitude de admisión: 1 ao 20 marzo •Matrícula: ORDINARIA: Do 25 de xuño ao 10 de xullo EXTRAORDINARIA: Do 1 ao 10 de setembro
 17. 17. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
 18. 18. ¿CÓMO SE ORGANIZAS OS CICLOS? • Os ciclos formativos organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS. Dentro de cada familia hai : - CICLOS DE GRAO MEDIO e - CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Existen 23 familias profesionais.
 19. 19. • Cada Ciclo está estructurado en MÓDULOS PROFESIONAIS, con formación teórico-práctica (entre 1300 e 2000 horas) ó longo de 2 cursos. • Todos os ciclos formativos teñen FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) • Rematado un CF de Grado Medio obtés o título de TÉCNICO.
 20. 20. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS EN GALICIA • Consultar os FOLLETOS coa oferta de Ciclos de FP • Consultar a oferta de Ciclos de FP • Consultar QUE ESTUDIAREI NO CICLO
 21. 21. Ó REMATAR UN CF DE GRADO MEDIO ¿QUE PODO FACER? Ao rematar un CF de Grao Medio obtés o Título de TÉCNICO. Poderás: • Acceder a un CF de Grado Superior (Técnico Superior) • Inserción no mundo laboral.
 22. 22. SOLICITUDE DE ADMISIÓN • Período ordinario en xuño: Do 17 de xuño ao 2 de xullo. • Período extraordinario en setembro: Do 1 ao 12 de setembro. • DATAS ORIENTATIVAS. A mediados de xuño de 2018 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 23. 23. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso pasado!!) A mediados de xuño de 2018 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 24. 24. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso pasado!!) A mediados de xuño de 2018 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 25. 25. • No curso pasado a solicitude vía web foi obrigatoria, a través da páxina: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ • Pódense solicitar ata 5 ciclos formativos/centros diferentes e ordenalos por ORDEN DE PREFERENCIA. • Logo de realizar a solicitude web, a aplicación xera un impreso con instruccións inidividualizadas para cada solicitante. • Instrucións para cumprimentar a solicitude vía web
 26. 26. Se me adxudican unha praza, que fago? -Matricularte: No centro e prazo establecido. Estar matriculado en calquera ensinanza implica a RENUNCIA a seguir participando no proceso de admisión a FP. -Renunciar: No centro adxudicado e prazo establecido. A renuncia afecta á praza que se che adxudica e as que están por debaixo. Segues no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores.
 27. 27. CONSELLO ORIENTADOR • Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase as familias un consello orientador, que incluirá unha proposta do itinerario máis axeitado a seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta.
 28. 28. TIPOS DE BOLSAS E AXUDAS Bolsas do MEC. Páxina do Ministerio Ir á Sede Electrónica. Páxina web para informarse Centros residenciais Docentes (CRD)
 29. 29. MAIS INFORMACIÓN… Blog do departamento de orientación

×