Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes (20)

Anuncio

Más de lurdessaavedra (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes

 1. 1. Llengua catalana fàcil Gramàtica Batxillerat www.aprovarecatala.blogspot.com Lurdes Saavedra i Sans
 2. 2. FONÈTICA CATALANA 5 EL CONSONANTISME Recordeu: • Lletra no és igual a so. • Un so pot ser representat per més d’una lletra. • Una lletra pot representar més d’un so. • Aquesta presentació fa referència als sons del català oriental.
 3. 3. Recordeu com vam discriminar els sons consonàntics o consulteu l’anterior presentació
 4. 4. Fonètica sintàctica Variacions de pronunciació a causa del contacte Ensordiment Consonant sonora que passa a ser sorda. Sonorització Consonant sorda que passa a ser sonora. Emmudiment Consonant que no es pronuncia. Sensibilització Consonant muda que passa a pronunciar-se. Geminació Es duplica un so consonàntic. A.* bilabial Es pronuncia en la zona labial tot i no ser-ne. A. labiodental Es pronuncia en la zona labiodental tot i no ser-ne. A. dental Es pronuncia en la zona dental tot i no ser-ne. A. palatal Es pronuncia en la zona palatal tot i no ser-ne. A. velar Es pronuncia en la zona velar tot i no ser-ne. *A. = Assimilació
 5. 5. Ensordiment Consonant que era sonora però es pronuncia sorda. Oclusives, fricatives i africades a fi de mot seguides de pausa o cons. sorda. fred [t] nois [s] goig [tʃ] fred furiós [t] nois petits [s] goig tocat [tʃ] Oclusives a fi de mot i seguides de vocal. fred intens [t]
 6. 6. Sonorització Consonant que era sorda però es pronuncia sorda. Oclusives, fricatives i africades a fi de mot o síl·laba i seguides de consonant sonora. grup de nois [b] nois de bat. [z] goig de viure [dʒ] Afganistan [v] Fricatives i africades a fi de mot seguides de vocal. nois especials [z] goig especial [dʒ]
 7. 7. Emmudiment Consonant que no es pronuncia. r: venir, arbre [∅] b, p: tomb, camp, compte [∅] s: aquest, bolígrafs, els jocs, els llocs, els nyus... [∅] d, t: verds, pont [∅] c, g: tanc, fang [∅]
 8. 8. Sensibilització Consonant muda que torna a pronunciar-se. r: venir-hi [ɾ] b, p: amb el peu, camp obert [b, p] s: aquesta, aquest home... [t] d, t: Sant Andreu [t] c, g: tanc obert, fang espès [k, g]
 9. 9. Geminació Es duplica un so consonàntic. sonores sordes Grups en -bl-, -dl-, -gl-, -pl-, -tl-, -kl- en posició intervocàlica. poble [bbl] regla [ggl] poble [ppl] regla [kkl] triple [ppl] opció 1 opció 2 Combinacions -tll-, -tl-, - tm--dm-, -tn- ratlla [ʎʎ] atleta [ll] setmana [mm] admirar [mm] ètnia [nn] ratlla [dʎ] atleta [dl] setmana [dm] admirar [dm] ètnia [dn]
 10. 10. Assimilacions Bilabial n + p, b, m: un pont [m] Labiodental n + f: un farmacèutic [ɱ] Dental n/l + t, d: el tanc, en falta [l],[n] Palatal n/l + ɲ, ʎ el xec, el lloc [ʎ] un jardí, un nyanyo [ɲ] Velar n + k, g: tancat, sangonera [ŋ]
 11. 11. Variacions dels sons consonàntics  A partir d’aquí repassarem cadascuna de les consonants per veure les variats de pronunciació que poden presentar segons el context.
 12. 12. Oclusius sonors Oclusiu bilabial sonor Darrere pausa, nasal, oclusiu [b] boca Altres contextos [β] la boca Ensordiment: Fi de síl·laba abans de pausa, vocal o consonant sorda [p] tub Geminació: Intervocàlic –bl- [bb] poble Geminació i ensordiment [pp] poble Emmudiment: Combinacions consonàntiques a fi de mot [∅] tomb
 13. 13. Oclusius sonors Oclusiu dental sonor Darrere pausa, nasal, oclusiu, lateral [d] duc Altres contextos [ð] cada Ensordiment: Fi de síl·laba abans de pausa, vocal o consonant sorda [t] sud Emmudiment: Combinacions consonàntiques a fi de mot [∅] sord
 14. 14. Oclusius sonors Oclusiu velar sonor Darrere pausa, nasal, oclusiu [g] gos Altres contextos [ɣ] el gos Ensordiment: Fi de síl·laba abans de pausa, vocal o consonant sorda [k] filòleg Geminació: Intervocàlic –gl- [gg] regle Geminació i ensordiment [kk] Emmudiment: Combinacions consonàntiques a fi de mot [∅] fang
 15. 15. Oclusius sords Oclusiu bilabial sord Altres contextos [p] pot Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora [b] tap blau Geminació: Intervocàlic –pl- [pp] triple Emmudiment: Combinacions consonàntiques [∅] camp compte
 16. 16. Oclusius sords Oclusiu dental sord Altres contextos [t] tot Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora [d] tot moll Emmudiment: Combinacions consonàntiques [∅] malalt Geminació: En grups –tl-, -tll-, -tm-, -tn- [ll, ʎʎ, mm, nn] atlètic batlle setmana ètnia
 17. 17. Oclusius sords Oclusiu velar sord Altres contextos [k] casa Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora [g] anècdota Emmudiment: Combinacions consonàntiques [∅] tanc
 18. 18. Fricatius sonors Fricatiu labiodental sonor f seguida de consonant sonora [v] Afganistan bolígraf bo Fricatiu alveolar sonor Tots els contextos [z] zero Fricatiu palatal sonor Tots els contextos [ʒ] gerro
 19. 19. Fricatius sords Fricatiu labiodental sord Altres contextos [f] foc Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora o vocal [v] tuf de ceba Fricatiu alveolar sord Altres contextos [s] pas Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora o vocal [z] pas ample Emmudiment: Davant de palatal [∅] els jocs Fricatiu palatal sord Altres contextos [ʒ] gerro Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora o vocal [ʒ] coix de veritat
 20. 20. Africats sonors Africat alveolar sonor Entre vocals [dz] tretze Africat palatal sonor Entre vocals [dʒ] adjectiu Africats sords Africat alveolar sord Entre vocals [ts] potser Africat palatal sord Altres contextos [tʃ] txec Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora o vocal [dʒ] Fuig d’aquí
 21. 21. Nasal bilabial Altres contextos [m] mos Assimilació labiodental: Davant de f [ɱ] amfiteatre Nasal alveolar Altres contextos [n] nus Assimilació labiodental: Davant de f [ɱ] un fet Assimilació bilabial: Davant de b, p, m [m] un pal Assimilació dental: Davant de d, t [n] un tac Assimilació palatal: Davant de [ɲ] un lloc Assimilació velar: Davant de k, g [ŋ] un coco Nasal palatal Tots els contextos [ɲ] canya Nasals (sempre sonores)
 22. 22. Nasal alveolar Altres contextos [l] pal Assimilació dental: Davant de d, t [l] el tac Assimilació palatal: Davant de [ʎ] el joc Nasal palatal Tots els contextos [ʎ] callar Laterals (sempre sonores) 1 contacte Intervocàlica [ɾ] cara Emmudiment: Normalment a fi de mot [∅] senyor, arbre Múltiples contactes Tots els contextos [r] carro Ramon, amor Vibrants o ròtiques (sempre sonores)
 23. 23. Un altre dia podem parlar de...  ...l’aparell fonador  ...el vocalisme  ...el consonantisme  ...els contactes vocàlics I podem ampliar informació i practicar a...  ...McGrawHill  ...Anna M. Ribas  ...xtec  ...Renaixença  ...xtec exercicis  ...tinet
 24. 24. Ens trobem a aprovarecatala.blogspot.com lurdes.saavedra1@gmail.com

×