Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen

268 visualizaciones

Publicado el

Hanna Perälä, liikenne- ja viestintäministeriö. Liikennejärjestelmäpäivät. Tampere 13.-14.3.2019.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen

 1. 1. Valtakunnallisen liikennejärjestelmä- suunnitelman laatiminen 1 Hanna Perälä 13.3.2019
 2. 2. Taustalla parlamentaarisen työryhmän työ • Parlamentaarisen työryhmän loppuraportti 13.12.2018 ja valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: laatimisprosessin tarkentaminen ja linjauksia jatkovalmistelulle • Ensimmäinen suunnitelma laaditaan vuosille 2020-2031 tulevalla hallituskaudella parlamentaarisessa ohjauksessa • Suunnitelmaluonnos selontekona eduskunnalle ja valtioneuvoston päätös keväällä 2020
 3. 3. Valmisteluryhmät *Perustetaan hallituskauden vaihduttua LVM • Vastaa suunnitelman valmistelusta • Tiivis yhteistyö hallinnonalan virastojen kanssa Yhteistyöryhmä* • Vastaa vuorovaikutuksen koordinoinnista • Tukee ja ohjaa sisältövalmistelua • Ministeriöt, keskeiset virastot, maakuntien edustus, suurimmat kaupunkiseudut, kunnat Parlamentaarinen ohjausryhmä* • Ohjaa sisältövalmistelua • Rooli keskeinen erityisesti päämäärien ja tavoitteiden asettamisessa ja suunnitelmaa hyväksyttäessä
 4. 4. Suunnitelman rakentuminen
 5. 5. Yhteiskunnalliset päämäärät "Liikennejärjestelmän kehittämisen yleisiä yhteiskunnallisia päämääriä ovat Suomen kilpailukyvyn edistäminen, ilmaston- muutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus." (Parlamentaarisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän loppuraportti 13.12.2018)
 6. 6. Laissa määritellyt tavoitteet (1/2) "Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää." (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, 15 §)
 7. 7. Toimivuus: Liikennejärjestelmä edistää liikkumisen ja kuljetusten toimivuutta Turvallisuus: Liikennejärjestelmä mahdollistaa turvalliset matka- ja kuljetusketjut Kestävyys: Liikennejärjestelmä on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä Liikennejärjestelmäsuunnittelun strategiset tavoitteet, jotka säilyisivät samoina yli hallituskausien. Löytyvät lain perusteluista (HE 45/2018). Laissa määritellyt tavoitteet (2/2)
 8. 8. Liikennejärjestelmää koskevat tarkemmat tavoitteet Tarkemmat valtakunnallisen liikennejärjestelmä- suunnitelman tavoitteet, joille asetetaan mahdolliset tavoitetasot vuodelle 2030. Mahdollista painottaa esim. alueellisesti ja/tai suunnittelukausittain.
 9. 9. Valmistelun aikataulu
 10. 10. Suunnittelun tarkempi aikataulu Tarkempien tavoitteiden valmistelu Nykytila ja toimintaympäristön muutokset Linjaukset päämääristä ja tavoitteista Tausta-aineiston kokoaminen Parlamentaarinen ohjausryhmä Suunnitelman laatiminen, toimenpideohjelma, rahoitusohjelma Selonteko eduskunnalle Valtioneuvoston päätös (suunnitelma valmis)
 11. 11. Liikennejärjestelmän kokonaiskuva
 12. 12. Suunnitelman sisällön valmistelusta • Esivalmisteluvaiheessa jatketaan tiedon keräämistä ja tehdään tarvittavia selvityksiä, esim. • Saavutettavuus • Joukkoliikenteen kehityssuunnat • Liikenteen automaatio • Väylämaksut • Teemojen käsittely tarkentuu uuden hallituksen aloitettua • Seuraavilla kalvoilla suunnitelmassa mahdollisesti käsiteltäviä teemoja
 13. 13. Liikenneverkot • Kunnossapidon ja kehittämisen rahoituksen suuntaaminen valtion verkolla - tavoiteltava palvelutaso • TEN-T-verkon kehittäminen • Automaatioon varautuminen • Lentoasemien, satamien, yksityisteiden ja katujen rooli liikennejärjestelmässä • Koordinointi hankeyhtiöiden hankkeiden kanssa
 14. 14. Liikkumisen ja kuljettamisen palvelut asiakkaille • Joukkoliikenteen kehittäminen • Liikkumisen palveluiden tavoitetila • Logistiikka • Jakelukuljetukset
 15. 15. Liikennejärjestelmää tukeva infrastruktuuri, palvelut ja tieto • Liikenteen automatisaatiota ja palveluistumista tukevat viestintäverkot • Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuri • Liikenteen ohjaus ja hallinta (esim. ERTMS)
 16. 16. Läpileikkaavia teemoja • Liikenteen päästöjen vähentäminen • Sosiaalinen kestävyys • Ympäristövaikutukset • Automaatio ja tiedon hyödyntäminen • Liikenneturvallisuus kaikissa liikennemuodoissa • Toimintavarmuus, huoltovarmuus ja varautuminen • Liikenteen hinnoittelu ja rahoitus
 17. 17. Suunnitelman sisältämät kokonaisuudet Liikennejärjestelmän tila ja toiminta- ympäristön muutokset Yhteiskunnalliset päämäärät Tavoitteet ja mittarit Politiikkalinjaukset ja toimenpideohjelma (valtio ja kunnat) Valtion rahoitusohjelma Vaikutusten arvioinnin yhteenveto Seuranta ja evästyksiä seuraavalle suunnittelukierrokselle
 18. 18. Uusi strateginen suunnittelutaso pitkäjänteiseen kehittämiseen 18
 19. 19. Kiitos! 19 lvm.fi @lvmfi #vljs2020

×