Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
LA SORDESAConcepte, variables, implicacions   i resposta educativa
LA SORDESA Les implicacions de la deficiència auditiva sobre eldesenvolupament general de l’alumne i en especial del seu...
Variables a tenir en compte• Edat d’instauració: prelocutiu, perilocutiu,postlocutiu• Etiologia de la sordesa• Dèficits as...
Sordesa de transmissió
Sordesa neurosensorial
Grau de pèrdua auditiva•  El grau de pèrdua auditiva es calcula amb el  promig aritmètic dels valors audiomètrics a les...
Audiograma(Intensitat –dB i Freqüència –Hz)
Sordesa lleugera
Sordesa moderada
Sordesa severa
Sordesa pregona
La sordesa provoca una pèrdua auditiva QUANTITATIVA  +    QUALITATIVA   Decibels       Freqüències
Pròtesis auditivesAudiòfon       Implant coclear
Sistemes FM• Limitacions acústiques de les aules:  – Soroll de fons  – Reverberació  – Distància
L’alumne sord, amb la millor pròtesi auditiva, continua      rebent la informació de manera:DIFERENT     INCOMPLE...
Repercussions de la sordesa• Desenvolupament del llenguatge i la comunicació.• Desenvolupament cognitiu.• Desenvolupament...
Implicacions en la comunicació i el           llenguatge•  MORFOSINTAXI:   –    Coneixement i ús insuficie...
Implicacions cognitivesL’alumnat sord té una potencialitat intel·lectual similar a  la dels seus companys oïdors però per...
Repercussions en el    desenvolupament cognitiu• Domini del pensament concret en front de l’abstracte.• Dificultats en...
Implicacions en el   desenvolupament personal• Certa dependència, inseguretat i manca d’autonomia.• Problemes d’identi...
Implicacions en el      desenvolupament social• Pèrdua d’alguns aspectes de la vida de la classe.• Dificultats per se...
Repercussions en l’accés al currículum• Dificultats en comprendre les explicacions verbals dels professors i accedir a la...
Orientacions i estratègiesper a l’atenció d’alumnat      sord
PER FACILITAR LA COMPRENSIÓ I LA COMUNICACIÓ• Assignar la ubicació espacial més adequada a la classe que li permeti la pr...
PER AFAVORIR EL SEGUIMENT CURRÍCULAR• Presentar la informació de manera organitzada, amb suport visual, si és possible, o...
Per saber més“Tinc un alumne/a sord/a a l’aula”    Carles Llombart i Elias   http://www.xtec.cat/~cllombarPàgina WEB...
Moltes gràcies
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La sordesa concepte, variables, implicacions i resposta educativa

9.633 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

La sordesa concepte, variables, implicacions i resposta educativa

 1. 1. LA SORDESAConcepte, variables, implicacions i resposta educativa
 2. 2. LA SORDESA Les implicacions de la deficiència auditiva sobre eldesenvolupament general de l’alumne i en especial del seu llenguatge, varien molt d’un alumne a un altre. VARIABLES HETEROGENEÏTAT DE LA POBLACIÓ
 3. 3. Variables a tenir en compte• Edat d’instauració: prelocutiu, perilocutiu,postlocutiu• Etiologia de la sordesa• Dèficits associats• Localització de la sordesa: a) Transmissió (conducció) b) Neurosensorial (percepció) c) Mixtes (a+b)• Grau de pèrdua auditiva• Altres: atenció primerenca, ajudes auditives, família, ajust comunicatiu de l’entorn...
 4. 4. Sordesa de transmissió
 5. 5. Sordesa neurosensorial
 6. 6. Grau de pèrdua auditiva• El grau de pèrdua auditiva es calcula amb el promig aritmètic dels valors audiomètrics a les freqüències 500, 1000 i 2000 Hz. No es tracta d’un percentatge sinó d’un valor que ens serveix per a classificar les pèrdues auditives en: AUDICIÓ NORMAL 0 a 20 dB SORDESA LLEUGERA 21 a 40 dB SORDESA MODERADA 41 a 70 dB SORDESA SEVERA 71 a 90 dB SORDESA PREGONA > 91 dB
 7. 7. Audiograma(Intensitat –dB i Freqüència –Hz)
 8. 8. Sordesa lleugera
 9. 9. Sordesa moderada
 10. 10. Sordesa severa
 11. 11. Sordesa pregona
 12. 12. La sordesa provoca una pèrdua auditiva QUANTITATIVA + QUALITATIVA Decibels Freqüències
 13. 13. Pròtesis auditivesAudiòfon Implant coclear
 14. 14. Sistemes FM• Limitacions acústiques de les aules: – Soroll de fons – Reverberació – Distància
 15. 15. L’alumne sord, amb la millor pròtesi auditiva, continua rebent la informació de manera:DIFERENT INCOMPLERTA DISTORSIONADA
 16. 16. Repercussions de la sordesa• Desenvolupament del llenguatge i la comunicació.• Desenvolupament cognitiu.• Desenvolupament personal i social.• Accés al currículum.
 17. 17. Implicacions en la comunicació i el llenguatge• MORFOSINTAXI: – Coneixement i ús insuficient de les estructures sintàctiques complexes. – Dificultats en l’ús dels temps verbals apropiats. – Ús incorrecte o manca d’ús d’algunes preposicions, pronoms i conjuncions.• LÈXIC: – Algunes mancances de vocabulari, especialment de naturalesa abstracta. – Possibles confusions entre paraules semblants (conflictes semàntics).• EXPRESSIÓ ORAL / ESCRITA: – Omissions i substitucions de sons. – Parla una mica afectada: ritme, entonació, velocitat,... – Dificultats en l’expressió escrita especialment quan ha de utilitzar estructures narratives.• COMPRENSIÓ ORAL / ESCRITA: – Per manca de lèxic o per l’estructura sintàctica de la frase o del discurs. – Tendència a la comprensió literal. – Per mantenir una conversa en situacions de grup. – Pot tenir algunes dificultats en l’accés a la llengua escrita.
 18. 18. Implicacions cognitivesL’alumnat sord té una potencialitat intel·lectual similar a la dels seus companys oïdors però per a poder-la desenvolupar necessita, no més tard que els seuscompanys que hi senten, una eina completa per pensar. LLENGUATGE PENSAMENTQuant menys llenguatge tingui l’alumne més dificultats tindrà en el desenvolupament de les capacitats cognitives
 19. 19. Repercussions en el desenvolupament cognitiu• Domini del pensament concret en front de l’abstracte.• Dificultats en l’adquisició del pensament hipotètic- deductiu.• Pensament poc flexible (rigidesa), poca reflexió i resolució massa ràpida de les tasques.
 20. 20. Implicacions en el desenvolupament personal• Certa dependència, inseguretat i manca d’autonomia.• Problemes d’identitat i acceptació de la sordesa.• Sobreprotecció (depèn de les famílies).• Impulsivitat.
 21. 21. Implicacions en el desenvolupament social• Pèrdua d’alguns aspectes de la vida de la classe.• Dificultats per seguir les converses en situació de grup: debats, assemblees…• Reclamen molta atenció i ajut, o bé s’inhibeixen.• Dificultat en comprendre bromes, acudits, ironies…• Dificultats per a l’anàlisi de sentiments i emocions.• Poden arribar a sentir-se aïllats.
 22. 22. Repercussions en l’accés al currículum• Dificultats en comprendre les explicacions verbals dels professors i accedir a la informació: – Manca de vocabulari/conceptes. – Nivell lingüístic i metalingüístic inferior. – Dificultats per realitzar la lectura labial. – No poden tenir l’atenció dividida en el temps. – Tendència a copiar-imitar dels companys.• Dificultats en la comprensió i expressió escrita.• Nivell d’informació més baix afecta als coneixements previs.• A vegades no pregunten perquè no s’adonen del que no entenen.• Dificultats en mantenir l’atenció fatiga.• Tendència a la desmotivació i/o a l’avorriment, o a prendre actituds de fugida davant de les dificultats.
 23. 23. Orientacions i estratègiesper a l’atenció d’alumnat sord
 24. 24. PER FACILITAR LA COMPRENSIÓ I LA COMUNICACIÓ• Assignar la ubicació espacial més adequada a la classe que li permeti la proximitat al professor/a i el control visual de tota la classe.• Centrar la seva atenció amb un senyal, abans de parlar, per assegurar el contacte visual.• Parlar sempre mirant a la cara.• Vocalitzar bé sense exagerar ni cridar, mantenint un ritme de parla tranquil i harmoniós.• Comprovar de forma regular la comprensió amb preguntes.
 25. 25. PER AFAVORIR EL SEGUIMENT CURRÍCULAR• Presentar la informació de manera organitzada, amb suport visual, si és possible, o altres ajudes com escriure paraules-clau a la pissarra.• Anticipar i reforçar, sempre que es pugui, els continguts i el vocabulari nou.• Prioritzar els continguts en algunes matèries (subrallat de mínims) així com el vocabulari més important.• Utilitzar la FM.• Oferir el suport d’un alumne oient eficaç (company-tutor), si s’escau.• Establir sessions de coordinació periòdica entre els diferents professionals que atenen l’alumna (professors, logopeda, EAP...).
 26. 26. Per saber més“Tinc un alumne/a sord/a a l’aula” Carles Llombart i Elias http://www.xtec.cat/~cllombarPàgina WEB del CREDA JORDI PERELLÓ Bloc del FONS DOCUMENTAL
 27. 27. Moltes gràcies

×