Σκέψεις εφήβων (Β4-4)

lykkarea
«Πώς η τεχνολογία επηρεάζει
την ψυχολογία των εφήβων»
ΓΕΛ Καρέα
Μια εργασία των:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΦΕΡΕΤΣΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Μια εργασία των:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΦΕΡΕΤΣΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Eισαγωγή
Σήμερα, όπου η κοινωνία μας μαστίζεται από την έλλειψη
ηθικής και ανθρωπιστικών αξιών, οι ανάγκες και οι
προτεραιότητες του ανθρώπου έχουν ταχθεί στην
κατεύθυνση της κατάκτησης του υλιστικού ευδαιμονισμού,
απορρίπτοντας ταυτοχρόνως πλήθος αρχών, καθώς και
οποιαδήποτε έννοια πλήρους ασφάλειας του διαδικτύου
για τους χρήστες του, και δη για τους νέους.
Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα υπέρογκο φάσμα
παροχής πληροφοριών, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι από την
μία παρέχει απίστευτα οφέλη, αλλά από την άλλη εγκυμονεί και
αμέτρητους κινδύνους για τους νέους.
Oι νέοι χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το διαδίκτυο
μπορούν να εξοικειωθούν με αυτό, και παράλληλα, να
εγκλιματιστούν στο πνεύμα της εποχής. Εκτός όμως
από αυτό, θα βοηθηθούν, ώστε στο μέλλον να έχουν
καλύτερες δυνατότητες και περισσότερα προσόντα,
χαρακτηριστικά που θα τους καταστήσουν
καταλληλότερους για την ανάληψη καίριων θέσεων
εργασίας.
Ακόμη ένα στοιχείο που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
διαφύγει της προσοχής μας, είναι πως με το διαδίκτυο παρέχονται
ίσες ευκαιρίες στον τομέα της κατάκτησης της γνώσης προς όλους
τους νέους, αφού σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών
διαθέτει τα μέσα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη πως το χρηματικό αντίτιμο για αυτήν την
πρόσβαση είναι πλέον ελάχιστο.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Με τον όρο «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» εννοούμε τόσο τα παραδοσιακά, όπως το
ραδιόφωνο και η τηλεόραση, ή ο έντυπος Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά), όσο και τα
πιο σύγχρονα, τα Μέσα που αποτελούν επιτεύγματα των τελευταίων τεχνολογικών
εξελίξεων, όπως τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο. Η παρούσα εισήγηση θα
επικεντρωθεί στα σύγχρονα Μέσα και κυρίως στο διαδίκτυο, το οποίο έχει εισβάλει
δυναμικά στη ζωή των παιδιών και κυρίως των εφήβων. Μία «εισβολή» που τείνει να
γίνει σαρωτική, καθώς η τεχνολογία προχωρεί αλματωδώς, έχοντας μπει σε μία
ιλιγγιώδη και σαφώς μη αναστρέψιμη τροχιά.
Δεν υπάρχει έφηβος σήμερα που να μην έχει κινητό τηλέφωνο και που να
μην ασχολείται ως κάποιο βαθμό με το διαδίκτυο. Η κινητή τηλεφωνία είναι
διαδεδομένη ευρέως. Τα κινητά τηλέφωνα, εκτός από γραπτά μηνύματα,
προσφέρουν τη δυνατότητα αποστολής εικονομηνυμάτων και φωτογραφιών,
πλοήγησης στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βιντεοσκόπησης.
Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν σταθερή σύνδεση με το διαδίκτυο.
Όλοι οι έφηβοι επικοινωνούν μέσω κινητών τηλεφώνων με γνωστούς και
άγνωστους. Το κινητό αποτελεί κάτι σαν προέκταση του σώματός τους, τους
συντροφεύει παντού. Με το κινητό τους τηλέφωνο επικοινωνούν, κάνουν
φίλους, τσακώνονται και φλερτάρουν. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από προς
τη χρήση των κινητών είναι παρόμοιοι με εκείνους του διαδικτύου, που θα
παρουσιαστούν παρακάτω.
Οι κίνδυνοι του διαδικτύου
Το διαδίκτυο μεγεθύνει το καλό και το κακό, το θετικό και το αρνητικό, καθώς ο όγκος της πληροφόρησης που
παρέχει είναι τεράστιος, εισβάλλοντας μέσα από διαφορετικού είδους πηγές – ανεξέλεγκτες οι
περισσότερες – και με κατακλυσμιαίο τρόπο στον ψυχισμό ενός εφήβου. Έτσι, μπορεί να λειτουργήσει
«θεραπευτικά», μειώνοντας ή εξαλείφοντας τις ανησυχίες του, όταν οι πηγές πληροφόρησης είναι έγκυρες
και θετικές, ή καταστροφικά, μεγεθύνοντάς τες δραματικά, όταν οι πηγές πληροφόρησης είναι
καταστροφικές. Για παράδειγμα, οι έφηβοι που εγγράφονται σε κοινότητες, ή σε περιθωριακές ομάδες
μέσω διαδικτύου, όπως η κοινότητα ατόμων με διατροφικές διαταραχές ή κατάθλιψη, ρατσιστικές ή άλλου
είδους οργανώσεις, μπορεί να εκτεθούν σε μία υποκουλτούρα στην οποία η αποκλίνουσα συμπεριφορά
αντιμετωπίζεται ως κανονική, το «πρόβλημα» ως κάτι το φυσιολογικό και συχνά ενθαρρύνεται η συνέχισή
του. Μερικές φορές δε, παρατηρείται ακόμη και η «ηρωοποίηση» των ατόμων που διακρίνονται από μια
τέτοια συμπεριφορά. Ο έφηβος, από την επιθυμία του να ανήκει σε μία ομάδα και την ικανοποίηση που
πηγάζει από το γεγονός ότι συνδέεται με άλλους ομοίους του – ιδιαίτερα αν είναι ευάλωτος - μπορεί να
οδηγηθεί σε αυτοκαταστροφική ή καταστροφική συμπεριφορά.
Πολλοί έχουν μιλήσει για τα χαρακτηριστικά της «γενιάς του διαδικτύου» (N-
generation), αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά των παιδιών και των
εφήβων που κάνουν χρήση του διαδικτύου. Θεωρούν ότι αυτά τα παιδιά
και οι έφηβοι διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: άγρια
ανεξαρτησία, συναισθηματική και διανοητική ανοιχτότητα, συνεκτικότητα,
ελεύθερη έκφραση και ισχυρές απόψεις, καινοτομία, συνεχή ενασχόληση
με την ωριμότητα, διερευνητικότητα, ευαισθησία στη συλλογική εμπλοκή,
γνησιότητα, εμπιστοσύνη και αμεσότητα. Η γενιά του διαδικτύου είναι μία
γενιά που εύκολα εκθέτει τις εσώτερες σκέψεις της, καθώς και
προσωπικές πληροφορίες στις σελίδες του κυβερνοχώρου (Dorman,
2000).
Πώς όμως επικοινωνούν οι έφηβοι μέσα από το διαδίκτυο; Η επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διαμεσολαβημένη επικοινωνία», εφόσον παρεμβάλλεται το
Μέσο, το οποίο τη διαφοροποιεί από την κατά πρόσωπο επικοινωνία. Η κατά πρόσωπο
επικοινωνία χαρακτηρίζεται από την εκπομπή και την αποδοχή μηνυμάτων. Τόσο ο πομπός,
όσο και ο δέκτης, στέλνουν και δέχονται μηνύματα λεκτικά και μη λεκτικά. Από το σύνολο των
μηνυμάτων που ανταλλάσσονται στη διανθρώπινη επικοινωνία, έχει καταγραφεί ότι το 7% των
μηνυμάτων είναι λεκτικά, το 38% παραλεκτικά και το 55% εξωλεκτικά. Είναι προφανές ότι η
επικοινωνία μέσω διαδικτύου εστιάζεται κυρίως στην ανταλλαγή γραπτών λεκτικών
μηνυμάτων, που ίσως περιλαμβάνουν ένα ποσοστό παραλεκτικών μηνυμάτων, τα οποία
μεταδίδονται μέσα από τη χρήση των σημείων στίξης. Το μεγαλύτερο μέρος, ωστόσο, των
παραλεκτικών μηνυμάτων που περιλαμβάνει τον επιτονισμό, το χρωμάτισμα και την ένταση
της φωνής, το ρυθμό της ομιλίας, τον τρόπο εκφοράς του λεκτικού μηνύματος αποτελεί terra
incognita. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των εξωλεκτικών μηνυμάτων, που περιλαμβάνουν
τις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου. Όλες οι επικοινωνιακές δεξιότητες
των εφήβων που σχετίζονται με αυτό το είδος των μηνυμάτων δεν εξελίσσονται με το δέοντα
τρόπο.
Επιπλέον, μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία οι έφηβοι μπορούν να προσποιηθούν –
και συχνά το πράττουν – ότι είναι κάποιοι άλλοι, παρουσιάζουν μία διαφορετική
ταυτότητα. Υποδυόμενοι κάποιον άλλο, τον «ιδανικό» εαυτό, φαντασιώνονται ότι
επικοινωνούν με τον «ιδανικό» Άλλο. Στους ηλεκτρονικούς αυτούς τόπους μπορεί να
κάνουν φίλους οι οποίοι να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη.
Καλυμμένοι και οχυρωμένοι πίσω από το προπέτασμα της ανωνυμίας και από
απόσταση, αλληλεπιδρούν λεκτικά με τρόπους που δε θα εκδήλωναν στην
πραγματική ζωή. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν ξεφεύγει από το μέτρο και από τις
καθιερωμένες νόρμες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον κοινωνικό έλεγχο. Συχνά,
οι έφηβοι μπαίνουν σε chat rooms, όπου συζητούν με άλλους για θέματα, για τα οποία
δε θα συζητούσαν στις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις τους. Το γεγονός ότι νιώθουν ότι
δεν εκτίθενται τους οδηγεί συχνά σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές μέσα στο διαδίκτυο,
κάτι που εγείρει πολλά ηθικά ζητήματα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Ο «εικονικός κόσμος κοινωνικής δικτύωσης» είναι ελκυστικός, αλλά και επικίνδυνος.
Γνωστοί είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου: παιδική πορνογραφία, προσηλυτισμός,
ρατσισμός, ξενοφοβία, σατανισμός, βία, ηλεκτρονικός τζόγος. Όσον αφορά στη βία που
προβάλλεται, συνεχώς βλέπουμε σήμερα παιδιά στα ίντερνετ καφέ να παίζουν
ηλεκτρονικά παιχνίδια που χαρακτηρίζονται από πολλή βία, όπου νικητής είναι αυτός που
σκοτώνει τους πιο πολλούς αντιπάλους, συνήθως με την επίφαση του «καλού» που
εξουδετερώνει τους «κακούς». Επιπλέον, ο αριθμός ιστοτόπων εξτρεμιστικών και
ρατσιστικών οργανώσεων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ενώ κάτι
αντίστοιχο συμβαίνει και με το σατανισμό (Παππά, 2008).
Συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο – που θα μοιραστεί στο
σχολείο, σχετικά με την χρήση που κάνει ο έφηβος στο
διαδίκτυο :
 Χρόνος που αφιερώνει
 Διευθύνσεις που επισκέπτεται
 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί
 Χρήση (παραγγελίες …)
 Bullying – Σεξουαλική παρενόχληση
 Εξάρτηση
Ερωτηματολόγιο
1)Πόσες φορές χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ;
 Καθημερινά
 3 φορές την εβδομάδα
 1 φορά στις 15 μέρες
 1 φορά των μήνα
 Ποτέ
2)Πόσες ώρες αφιερώνεις την ημέρα ;
 Έως 1 ώρα
 Από 1 έως 3 ώρες
 Από 3 μέχρι 5 ώρες
 5+
3) Πού ξοδεύεις την περισσότερη ώρα όταν είστε στο internet; (1>5)
 Social media ___
 Youtube ___
 Google ___
 Online games ___
 Άλλο ……………………….. ___
4) Ποια social medias χρησιμοποιείς περισσότερο; (1>5)
 Facebook ___
 Instagram ___
 Snapchat ___
 Twitter ___
5)Έχετε αγοράσει κάτι από το internet;
 NAI
 OXI
6)Eχετε δεχτεί ποτέ bullying στο διαδίκτυο ;
 ΝΑΙ
 ΌΧΙ
7)Έχετε δεχτεί ποτέ μήνυμα από κάποιον άγνωστο ;
 ΝΑΙ
 ΌΧΙ
8)Σας έχει παρενοχλήσει κάποιος/κάποια σεξουαλικά μέσω του διαδικτύου;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
9)Έχεις παραγγέλλει από το internet φαγητό;
 ΝΑΙ
 ΌΧΙ
10)Προτιμάς να παραγγέλλεις φαγητό από το internet ή να παίρνεις τηλέφωνο ;
 INTERNERT
 ΚΛΗΣΗ
11)Πώς θα ένιωθες αν σταματούσες την χρήση του διαδικτύου για μια εβδομάδα;(1>4)
 Στέρηση ___
 Άγχος ___
 Τίποτα ___
 Δεν θα με ενδιέφερε ___
 Στην επόμενη φάση θα διανεμηθεί στο σύνολο του σχολείου και θα επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα
που θα πάρουμε, ώστε να οδηγηθούμε σε συγκρίσεις και συμπεράσματα
Βιβλιογραφικές παραπομπές
 Dorman, S. (2000). Implications of growing up digital. Journal of School Health, 70, 420-422.
 Greenfield, P. & Yan, Z. (2006). Children, Adolescents, and the Internet: A New Field of Inquiry in Developmental Psychology, Developmental Psychology, 42(3), 391-394.
 Gross, E. F. (2004). Adolescent Internet use: What we expect, what teens report. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 633-649.
 Hayman, S. (2016). Μεγαλώνοντας χαρούμενους εφήβους (Μτφρ.-επιστ. Επιμ.: Β. Παππά). Αθήνα: ΒΗΤΑ Medarts.
 Heitner, E. (2002). The relationship between use of the Internet and social development. Unpublished doctoral dissertation, Pace University.
 Παππά, Β. (2017). Επάγγελμα Γονέας. Ψυχολογικοί τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Οκτώ (υπό έκδοση).
 Παππά, Β. (2008). Γονείς, Παιδιά και ΜΜΕ. Ένας οδηγός γονικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Καστανιώτης.
 Roberts, D. F., Foehr, U. G., & Rideout, V. (2005). Generation M: Media in the lives of 8-18 year-olds. Washington, DC: Henry J. Kaiser Family Foundation.
 Sparks, G. (2005). Professor: students should put away technology to make friends, http://news.uns.purdue.edu/html4ever/2005/050725.T. sparks.college.html
 Suzuki, L. K., & Calzo, J. P. (2004). The search for peer advice in cyberspace: An examination of online teen bulletin boards about health and sexuality. Applied Developmental Psychology, 25, 685-
698.
 Tapscott, D. (1998). Growing up Digital. New York: McGraw-Hill.
 Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Online communication and adolescent well-being: Testing the stimulation versus the displacement hypothesis. Journal of Computer-Mediated Communication,
12(4), article 2. http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/valkenburg.html
 Wartella, E. A., Vanderwater, E. A., & Rideout, V. J. (2005). Electronic media use in the lives of infants, toddlers, and preschoolers. American Behavioral Scientist, 48, 501-504.
 Zillmann, D., & Bryant, J. (2002). Media effects: Advances in theory and research (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
1 de 21

Recomendados

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011 por
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011Koroivos BC
9.8K vistas52 diapositivas
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο por
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοVasilis Drimtzias
55.8K vistas62 diapositivas
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων por
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία ΑνηλίκωνΑσφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία ΑνηλίκωνΕλένη Μουστάκα
10.5K vistas17 diapositivas
ασφάλεια και διαδίκτυο por
ασφάλεια και διαδίκτυοασφάλεια και διαδίκτυο
ασφάλεια και διαδίκτυοkkll6465
10K vistas20 diapositivas
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π... por
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...Anax Fotopoulos
1.5K vistas39 diapositivas
διαδικτυο και ο ρολος των γονεων por
διαδικτυο και ο ρολος των γονεωνδιαδικτυο και ο ρολος των γονεων
διαδικτυο και ο ρολος των γονεων4ogymnasio
1.5K vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

το διαδίκτυο στη ζωή μας por
το διαδίκτυο στη ζωή μαςτο διαδίκτυο στη ζωή μας
το διαδίκτυο στη ζωή μαςdaskalogiannis
13.3K vistas4 diapositivas
Eksartisi internet por
Eksartisi internetEksartisi internet
Eksartisi internetstevi42
277 vistas19 diapositivas
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό por
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόεξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόntasouli
282 vistas22 diapositivas
Cyber 3 por
Cyber 3Cyber 3
Cyber 3AGGELIKI KARANASIOU
60 vistas5 diapositivas
ασφαλεια στο διαδικτυο2 por
ασφαλεια στο διαδικτυο2ασφαλεια στο διαδικτυο2
ασφαλεια στο διαδικτυο2Pa P
203 vistas37 diapositivas
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας por
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσαςασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ ΈδεσσαςEleni Sofou
1.5K vistas27 diapositivas

La actualidad más candente(20)

το διαδίκτυο στη ζωή μας por daskalogiannis
το διαδίκτυο στη ζωή μαςτο διαδίκτυο στη ζωή μας
το διαδίκτυο στη ζωή μας
daskalogiannis13.3K vistas
Eksartisi internet por stevi42
Eksartisi internetEksartisi internet
Eksartisi internet
stevi42277 vistas
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό por ntasouli
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόεξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
ntasouli282 vistas
ασφαλεια στο διαδικτυο2 por Pa P
ασφαλεια στο διαδικτυο2ασφαλεια στο διαδικτυο2
ασφαλεια στο διαδικτυο2
Pa P203 vistas
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας por Eleni Sofou
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσαςασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
Eleni Sofou1.5K vistas
Εφηβοι και διαδικτυο powerpoint por efgaitan
Εφηβοι και διαδικτυο powerpointΕφηβοι και διαδικτυο powerpoint
Εφηβοι και διαδικτυο powerpoint
efgaitan2K vistas
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο por lyknikai
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο
lyknikai1.3K vistas
κίνδυνοι στο διαδίκτυο por Katerina Katerina
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
Katerina Katerina1.9K vistas
με ποιουσ τροπουσ μπορουν οι γονεισ να προστατεψουν por angitan
με ποιουσ τροπουσ μπορουν οι γονεισ να προστατεψουνμε ποιουσ τροπουσ μπορουν οι γονεισ να προστατεψουν
με ποιουσ τροπουσ μπορουν οι γονεισ να προστατεψουν
angitan1.7K vistas
Έχω 936 φίλους στο facebook, όμως...(με αποτελέσματα έρευνας) por Ιωάννα Σμυρλή
Έχω 936 φίλους στο facebook, όμως...(με αποτελέσματα έρευνας)Έχω 936 φίλους στο facebook, όμως...(με αποτελέσματα έρευνας)
Έχω 936 φίλους στο facebook, όμως...(με αποτελέσματα έρευνας)
Ασφαλές διαδίκτυο (Project Β' Λυκείου) por lykkarea
Ασφαλές διαδίκτυο (Project Β' Λυκείου)Ασφαλές διαδίκτυο (Project Β' Λυκείου)
Ασφαλές διαδίκτυο (Project Β' Λυκείου)
lykkarea3.4K vistas
Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο por MarinaStat
Ασφαλής Πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
MarinaStat11.3K vistas
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1 por Nikos Michailidis
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1
Nikos Michailidis3.2K vistas
παιδί και διαδίκτυο por 4Gym Glyfadas
παιδί και διαδίκτυοπαιδί και διαδίκτυο
παιδί και διαδίκτυο
4Gym Glyfadas171 vistas
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο por Katerina Drimili
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυοερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο
Katerina Drimili2.4K vistas
Facebook vs twitter por filipposh
Facebook vs twitterFacebook vs twitter
Facebook vs twitter
filipposh1.4K vistas
Ασφάλεια στη χρήση διαδικτύου & κινητού τηλεφώνου por ArisNas
Ασφάλεια στη χρήση διαδικτύου & κινητού τηλεφώνουΑσφάλεια στη χρήση διαδικτύου & κινητού τηλεφώνου
Ασφάλεια στη χρήση διαδικτύου & κινητού τηλεφώνου
ArisNas364 vistas

Similar a Σκέψεις εφήβων (Β4-4)

Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ) por
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)lykkarea
1.9K vistas10 diapositivas
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx por
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptxΚουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptxprotypo
6 vistas18 diapositivas
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος por
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης ΚουμπάροςΔιαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος4gymsch
56 vistas15 diapositivas
Ενήλικες και Χρήση του Διαδικτύου por
Ενήλικες και Χρήση του ΔιαδικτύουΕνήλικες και Χρήση του Διαδικτύου
Ενήλικες και Χρήση του ΔιαδικτύουApostolina Saiti
467 vistas37 diapositivas
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία por
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβείαδιαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβείαConstantinos Bletsos
526 vistas30 diapositivas
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο por
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΠαπαϊωάννου Γιάννης
217 vistas3 diapositivas

Similar a Σκέψεις εφήβων (Β4-4)(20)

Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ) por lykkarea
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
lykkarea1.9K vistas
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx por protypo
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptxΚουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx
protypo6 vistas
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος por 4gymsch
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης ΚουμπάροςΔιαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος
4gymsch56 vistas
Ενήλικες και Χρήση του Διαδικτύου por Apostolina Saiti
Ενήλικες και Χρήση του ΔιαδικτύουΕνήλικες και Χρήση του Διαδικτύου
Ενήλικες και Χρήση του Διαδικτύου
Apostolina Saiti467 vistas
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία por Constantinos Bletsos
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβείαδιαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία
Diadiktyo kai ethismos por 4gymsch
Diadiktyo kai ethismosDiadiktyo kai ethismos
Diadiktyo kai ethismos
4gymsch84 vistas
maritina_konstantopoulou_1071844_nikolina_moustaka_1071850 por TinaKon1
maritina_konstantopoulou_1071844_nikolina_moustaka_1071850maritina_konstantopoulou_1071844_nikolina_moustaka_1071850
maritina_konstantopoulou_1071844_nikolina_moustaka_1071850
TinaKon13 vistas
DIGIZENS.pdf por afrodite3
DIGIZENS.pdfDIGIZENS.pdf
DIGIZENS.pdf
afrodite313 vistas
εργασία ομάδας πειρατινες α μέρος por armekka
εργασία ομάδας πειρατινες α μέροςεργασία ομάδας πειρατινες α μέρος
εργασία ομάδας πειρατινες α μέρος
armekka187 vistas
Xylokastro Saferinternet 2010 por nitse
Xylokastro Saferinternet 2010Xylokastro Saferinternet 2010
Xylokastro Saferinternet 2010
nitse641 vistas
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299 por Χαρά Κουνιώτη
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299
ηλεκτρονικη παρενοχληση por pasxalitsa1996
ηλεκτρονικη παρενοχλησηηλεκτρονικη παρενοχληση
ηλεκτρονικη παρενοχληση
pasxalitsa199695 vistas
Συμπεριφορές εξάρτησης Διαδικτύου por 4o Lykeio Alex/polis
Συμπεριφορές εξάρτησης ΔιαδικτύουΣυμπεριφορές εξάρτησης Διαδικτύου
Συμπεριφορές εξάρτησης Διαδικτύου
Web safety booklet por AnnaB11
Web safety bookletWeb safety booklet
Web safety booklet
AnnaB11420 vistas

Más de lykkarea

Πρόγραμμα από 20/2/2018 por
Πρόγραμμα από 20/2/2018Πρόγραμμα από 20/2/2018
Πρόγραμμα από 20/2/2018lykkarea
2.7K vistas2 diapositivas
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές... por
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...lykkarea
2.3K vistas18 diapositivas
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η por
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η lykkarea
2.3K vistas16 diapositivas
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο... por
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...lykkarea
2.5K vistas7 diapositivas
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία por
Graffiti: Α4- 5(β) ΝομοθεσίαGraffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσίαlykkarea
3.3K vistas15 diapositivas
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη por
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηGraffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηlykkarea
2.1K vistas20 diapositivas

Más de lykkarea(20)

Πρόγραμμα από 20/2/2018 por lykkarea
Πρόγραμμα από 20/2/2018Πρόγραμμα από 20/2/2018
Πρόγραμμα από 20/2/2018
lykkarea2.7K vistas
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές... por lykkarea
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
lykkarea2.3K vistas
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η por lykkarea
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
lykkarea2.3K vistas
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο... por lykkarea
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
lykkarea2.5K vistas
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία por lykkarea
Graffiti: Α4- 5(β) ΝομοθεσίαGraffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
lykkarea3.3K vistas
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη por lykkarea
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηGraffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
lykkarea2.1K vistas
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή por lykkarea
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομήGraffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
lykkarea2K vistas
Graffiti A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές por lykkarea
Graffiti  A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικέςGraffiti  A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
Graffiti A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
lykkarea2.4K vistas
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη por lykkarea
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόληGraffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
lykkarea221 vistas
Graffiti Κατηγορίες Α4-1 por lykkarea
Graffiti Κατηγορίες Α4-1 Graffiti Κατηγορίες Α4-1
Graffiti Κατηγορίες Α4-1
lykkarea4K vistas
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α) por lykkarea
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
lykkarea1.9K vistas
Μουσική, τέχνες (Β4-ε) por lykkarea
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
lykkarea1.8K vistas
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β) por lykkarea
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
lykkarea2K vistas
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ) por lykkarea
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
lykkarea1.5K vistas
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε) por lykkarea
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
lykkarea1.6K vistas
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ) por lykkarea
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
lykkarea1.5K vistas
Ανακύκλωση (Α3-γ) por lykkarea
Ανακύκλωση (Α3-γ)Ανακύκλωση (Α3-γ)
Ανακύκλωση (Α3-γ)
lykkarea1.5K vistas
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β) por lykkarea
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
lykkarea1.6K vistas
Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών (Α1-α) por lykkarea
Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών (Α1-α)Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών (Α1-α)
Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών (Α1-α)
lykkarea1.6K vistas
Ερωτηματολόγιο Ερευνητικής Εργασίας (Β1) por lykkarea
Ερωτηματολόγιο Ερευνητικής Εργασίας (Β1)Ερωτηματολόγιο Ερευνητικής Εργασίας (Β1)
Ερωτηματολόγιο Ερευνητικής Εργασίας (Β1)
lykkarea1.6K vistas

Último

ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
37 vistas36 diapositivas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
915 vistas1 diapositiva
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
11 vistas22 diapositivas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
10 vistas20 diapositivas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
11 vistas71 diapositivas
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
26 vistas22 diapositivas

Último(20)

ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 vistas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 vistas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 vistas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu28 vistas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vistas
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 vistas
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 vistas
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist34 vistas
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou54 vistas
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K vistas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram37 vistas
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram21 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vistas
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki11 vistas
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212546 vistas
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 vistas

Σκέψεις εφήβων (Β4-4)

 • 1. «Πώς η τεχνολογία επηρεάζει την ψυχολογία των εφήβων» ΓΕΛ Καρέα
 • 2. Μια εργασία των: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΦΕΡΕΤΣΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
 • 3. Μια εργασία των: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΦΕΡΕΤΣΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
 • 4. Eισαγωγή Σήμερα, όπου η κοινωνία μας μαστίζεται από την έλλειψη ηθικής και ανθρωπιστικών αξιών, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του ανθρώπου έχουν ταχθεί στην κατεύθυνση της κατάκτησης του υλιστικού ευδαιμονισμού, απορρίπτοντας ταυτοχρόνως πλήθος αρχών, καθώς και οποιαδήποτε έννοια πλήρους ασφάλειας του διαδικτύου για τους χρήστες του, και δη για τους νέους.
 • 5. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα υπέρογκο φάσμα παροχής πληροφοριών, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι από την μία παρέχει απίστευτα οφέλη, αλλά από την άλλη εγκυμονεί και αμέτρητους κινδύνους για τους νέους. Oι νέοι χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το διαδίκτυο μπορούν να εξοικειωθούν με αυτό, και παράλληλα, να εγκλιματιστούν στο πνεύμα της εποχής. Εκτός όμως από αυτό, θα βοηθηθούν, ώστε στο μέλλον να έχουν καλύτερες δυνατότητες και περισσότερα προσόντα, χαρακτηριστικά που θα τους καταστήσουν καταλληλότερους για την ανάληψη καίριων θέσεων εργασίας.
 • 6. Ακόμη ένα στοιχείο που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας, είναι πως με το διαδίκτυο παρέχονται ίσες ευκαιρίες στον τομέα της κατάκτησης της γνώσης προς όλους τους νέους, αφού σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών διαθέτει τα μέσα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη πως το χρηματικό αντίτιμο για αυτήν την πρόσβαση είναι πλέον ελάχιστο.
 • 7. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Με τον όρο «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» εννοούμε τόσο τα παραδοσιακά, όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, ή ο έντυπος Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά), όσο και τα πιο σύγχρονα, τα Μέσα που αποτελούν επιτεύγματα των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο. Η παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθεί στα σύγχρονα Μέσα και κυρίως στο διαδίκτυο, το οποίο έχει εισβάλει δυναμικά στη ζωή των παιδιών και κυρίως των εφήβων. Μία «εισβολή» που τείνει να γίνει σαρωτική, καθώς η τεχνολογία προχωρεί αλματωδώς, έχοντας μπει σε μία ιλιγγιώδη και σαφώς μη αναστρέψιμη τροχιά.
 • 8. Δεν υπάρχει έφηβος σήμερα που να μην έχει κινητό τηλέφωνο και που να μην ασχολείται ως κάποιο βαθμό με το διαδίκτυο. Η κινητή τηλεφωνία είναι διαδεδομένη ευρέως. Τα κινητά τηλέφωνα, εκτός από γραπτά μηνύματα, προσφέρουν τη δυνατότητα αποστολής εικονομηνυμάτων και φωτογραφιών, πλοήγησης στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βιντεοσκόπησης. Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν σταθερή σύνδεση με το διαδίκτυο. Όλοι οι έφηβοι επικοινωνούν μέσω κινητών τηλεφώνων με γνωστούς και άγνωστους. Το κινητό αποτελεί κάτι σαν προέκταση του σώματός τους, τους συντροφεύει παντού. Με το κινητό τους τηλέφωνο επικοινωνούν, κάνουν φίλους, τσακώνονται και φλερτάρουν. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από προς τη χρήση των κινητών είναι παρόμοιοι με εκείνους του διαδικτύου, που θα παρουσιαστούν παρακάτω.
 • 9. Οι κίνδυνοι του διαδικτύου Το διαδίκτυο μεγεθύνει το καλό και το κακό, το θετικό και το αρνητικό, καθώς ο όγκος της πληροφόρησης που παρέχει είναι τεράστιος, εισβάλλοντας μέσα από διαφορετικού είδους πηγές – ανεξέλεγκτες οι περισσότερες – και με κατακλυσμιαίο τρόπο στον ψυχισμό ενός εφήβου. Έτσι, μπορεί να λειτουργήσει «θεραπευτικά», μειώνοντας ή εξαλείφοντας τις ανησυχίες του, όταν οι πηγές πληροφόρησης είναι έγκυρες και θετικές, ή καταστροφικά, μεγεθύνοντάς τες δραματικά, όταν οι πηγές πληροφόρησης είναι καταστροφικές. Για παράδειγμα, οι έφηβοι που εγγράφονται σε κοινότητες, ή σε περιθωριακές ομάδες μέσω διαδικτύου, όπως η κοινότητα ατόμων με διατροφικές διαταραχές ή κατάθλιψη, ρατσιστικές ή άλλου είδους οργανώσεις, μπορεί να εκτεθούν σε μία υποκουλτούρα στην οποία η αποκλίνουσα συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως κανονική, το «πρόβλημα» ως κάτι το φυσιολογικό και συχνά ενθαρρύνεται η συνέχισή του. Μερικές φορές δε, παρατηρείται ακόμη και η «ηρωοποίηση» των ατόμων που διακρίνονται από μια τέτοια συμπεριφορά. Ο έφηβος, από την επιθυμία του να ανήκει σε μία ομάδα και την ικανοποίηση που πηγάζει από το γεγονός ότι συνδέεται με άλλους ομοίους του – ιδιαίτερα αν είναι ευάλωτος - μπορεί να οδηγηθεί σε αυτοκαταστροφική ή καταστροφική συμπεριφορά.
 • 10. Πολλοί έχουν μιλήσει για τα χαρακτηριστικά της «γενιάς του διαδικτύου» (N- generation), αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφήβων που κάνουν χρήση του διαδικτύου. Θεωρούν ότι αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: άγρια ανεξαρτησία, συναισθηματική και διανοητική ανοιχτότητα, συνεκτικότητα, ελεύθερη έκφραση και ισχυρές απόψεις, καινοτομία, συνεχή ενασχόληση με την ωριμότητα, διερευνητικότητα, ευαισθησία στη συλλογική εμπλοκή, γνησιότητα, εμπιστοσύνη και αμεσότητα. Η γενιά του διαδικτύου είναι μία γενιά που εύκολα εκθέτει τις εσώτερες σκέψεις της, καθώς και προσωπικές πληροφορίες στις σελίδες του κυβερνοχώρου (Dorman, 2000).
 • 11. Πώς όμως επικοινωνούν οι έφηβοι μέσα από το διαδίκτυο; Η επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διαμεσολαβημένη επικοινωνία», εφόσον παρεμβάλλεται το Μέσο, το οποίο τη διαφοροποιεί από την κατά πρόσωπο επικοινωνία. Η κατά πρόσωπο επικοινωνία χαρακτηρίζεται από την εκπομπή και την αποδοχή μηνυμάτων. Τόσο ο πομπός, όσο και ο δέκτης, στέλνουν και δέχονται μηνύματα λεκτικά και μη λεκτικά. Από το σύνολο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται στη διανθρώπινη επικοινωνία, έχει καταγραφεί ότι το 7% των μηνυμάτων είναι λεκτικά, το 38% παραλεκτικά και το 55% εξωλεκτικά. Είναι προφανές ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου εστιάζεται κυρίως στην ανταλλαγή γραπτών λεκτικών μηνυμάτων, που ίσως περιλαμβάνουν ένα ποσοστό παραλεκτικών μηνυμάτων, τα οποία μεταδίδονται μέσα από τη χρήση των σημείων στίξης. Το μεγαλύτερο μέρος, ωστόσο, των παραλεκτικών μηνυμάτων που περιλαμβάνει τον επιτονισμό, το χρωμάτισμα και την ένταση της φωνής, το ρυθμό της ομιλίας, τον τρόπο εκφοράς του λεκτικού μηνύματος αποτελεί terra incognita. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των εξωλεκτικών μηνυμάτων, που περιλαμβάνουν τις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου. Όλες οι επικοινωνιακές δεξιότητες των εφήβων που σχετίζονται με αυτό το είδος των μηνυμάτων δεν εξελίσσονται με το δέοντα τρόπο.
 • 12. Επιπλέον, μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία οι έφηβοι μπορούν να προσποιηθούν – και συχνά το πράττουν – ότι είναι κάποιοι άλλοι, παρουσιάζουν μία διαφορετική ταυτότητα. Υποδυόμενοι κάποιον άλλο, τον «ιδανικό» εαυτό, φαντασιώνονται ότι επικοινωνούν με τον «ιδανικό» Άλλο. Στους ηλεκτρονικούς αυτούς τόπους μπορεί να κάνουν φίλους οι οποίοι να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Καλυμμένοι και οχυρωμένοι πίσω από το προπέτασμα της ανωνυμίας και από απόσταση, αλληλεπιδρούν λεκτικά με τρόπους που δε θα εκδήλωναν στην πραγματική ζωή. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν ξεφεύγει από το μέτρο και από τις καθιερωμένες νόρμες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον κοινωνικό έλεγχο. Συχνά, οι έφηβοι μπαίνουν σε chat rooms, όπου συζητούν με άλλους για θέματα, για τα οποία δε θα συζητούσαν στις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις τους. Το γεγονός ότι νιώθουν ότι δεν εκτίθενται τους οδηγεί συχνά σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές μέσα στο διαδίκτυο, κάτι που εγείρει πολλά ηθικά ζητήματα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
 • 13. Ο «εικονικός κόσμος κοινωνικής δικτύωσης» είναι ελκυστικός, αλλά και επικίνδυνος. Γνωστοί είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου: παιδική πορνογραφία, προσηλυτισμός, ρατσισμός, ξενοφοβία, σατανισμός, βία, ηλεκτρονικός τζόγος. Όσον αφορά στη βία που προβάλλεται, συνεχώς βλέπουμε σήμερα παιδιά στα ίντερνετ καφέ να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια που χαρακτηρίζονται από πολλή βία, όπου νικητής είναι αυτός που σκοτώνει τους πιο πολλούς αντιπάλους, συνήθως με την επίφαση του «καλού» που εξουδετερώνει τους «κακούς». Επιπλέον, ο αριθμός ιστοτόπων εξτρεμιστικών και ρατσιστικών οργανώσεων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το σατανισμό (Παππά, 2008).
 • 14. Συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο – που θα μοιραστεί στο σχολείο, σχετικά με την χρήση που κάνει ο έφηβος στο διαδίκτυο :  Χρόνος που αφιερώνει  Διευθύνσεις που επισκέπτεται  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί  Χρήση (παραγγελίες …)  Bullying – Σεξουαλική παρενόχληση  Εξάρτηση
 • 15. Ερωτηματολόγιο 1)Πόσες φορές χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ;  Καθημερινά  3 φορές την εβδομάδα  1 φορά στις 15 μέρες  1 φορά των μήνα  Ποτέ 2)Πόσες ώρες αφιερώνεις την ημέρα ;  Έως 1 ώρα  Από 1 έως 3 ώρες  Από 3 μέχρι 5 ώρες  5+
 • 16. 3) Πού ξοδεύεις την περισσότερη ώρα όταν είστε στο internet; (1>5)  Social media ___  Youtube ___  Google ___  Online games ___  Άλλο ……………………….. ___ 4) Ποια social medias χρησιμοποιείς περισσότερο; (1>5)  Facebook ___  Instagram ___  Snapchat ___  Twitter ___
 • 17. 5)Έχετε αγοράσει κάτι από το internet;  NAI  OXI 6)Eχετε δεχτεί ποτέ bullying στο διαδίκτυο ;  ΝΑΙ  ΌΧΙ 7)Έχετε δεχτεί ποτέ μήνυμα από κάποιον άγνωστο ;  ΝΑΙ  ΌΧΙ 8)Σας έχει παρενοχλήσει κάποιος/κάποια σεξουαλικά μέσω του διαδικτύου;  ΝΑΙ  ΟΧΙ
 • 18. 9)Έχεις παραγγέλλει από το internet φαγητό;  ΝΑΙ  ΌΧΙ 10)Προτιμάς να παραγγέλλεις φαγητό από το internet ή να παίρνεις τηλέφωνο ;  INTERNERT  ΚΛΗΣΗ 11)Πώς θα ένιωθες αν σταματούσες την χρήση του διαδικτύου για μια εβδομάδα;(1>4)  Στέρηση ___  Άγχος ___  Τίποτα ___  Δεν θα με ενδιέφερε ___
 • 19.  Στην επόμενη φάση θα διανεμηθεί στο σύνολο του σχολείου και θα επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα που θα πάρουμε, ώστε να οδηγηθούμε σε συγκρίσεις και συμπεράσματα
 • 20. Βιβλιογραφικές παραπομπές  Dorman, S. (2000). Implications of growing up digital. Journal of School Health, 70, 420-422.  Greenfield, P. & Yan, Z. (2006). Children, Adolescents, and the Internet: A New Field of Inquiry in Developmental Psychology, Developmental Psychology, 42(3), 391-394.  Gross, E. F. (2004). Adolescent Internet use: What we expect, what teens report. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 633-649.  Hayman, S. (2016). Μεγαλώνοντας χαρούμενους εφήβους (Μτφρ.-επιστ. Επιμ.: Β. Παππά). Αθήνα: ΒΗΤΑ Medarts.  Heitner, E. (2002). The relationship between use of the Internet and social development. Unpublished doctoral dissertation, Pace University.  Παππά, Β. (2017). Επάγγελμα Γονέας. Ψυχολογικοί τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Οκτώ (υπό έκδοση).  Παππά, Β. (2008). Γονείς, Παιδιά και ΜΜΕ. Ένας οδηγός γονικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Καστανιώτης.  Roberts, D. F., Foehr, U. G., & Rideout, V. (2005). Generation M: Media in the lives of 8-18 year-olds. Washington, DC: Henry J. Kaiser Family Foundation.  Sparks, G. (2005). Professor: students should put away technology to make friends, http://news.uns.purdue.edu/html4ever/2005/050725.T. sparks.college.html  Suzuki, L. K., & Calzo, J. P. (2004). The search for peer advice in cyberspace: An examination of online teen bulletin boards about health and sexuality. Applied Developmental Psychology, 25, 685- 698.  Tapscott, D. (1998). Growing up Digital. New York: McGraw-Hill.  Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Online communication and adolescent well-being: Testing the stimulation versus the displacement hypothesis. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), article 2. http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/valkenburg.html  Wartella, E. A., Vanderwater, E. A., & Rideout, V. J. (2005). Electronic media use in the lives of infants, toddlers, and preschoolers. American Behavioral Scientist, 48, 501-504.  Zillmann, D., & Bryant, J. (2002). Media effects: Advances in theory and research (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.