Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Đề tài: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA LUẬT
----------------
LÊ THỊ MỸ CHÂU
BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở
PHƯ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA LUẬT
----------------
BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở
PHƯỜNG PHƯỚC LONG ...
LỜI CẢM ƠN
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự
hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực...
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Đề tài: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Descargar para leer sin conexión

Download luận văn đồ án tốt nghiệp ngành luật với đề tài: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, cho các bạn tham khảo

Download luận văn đồ án tốt nghiệp ngành luật với đề tài: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, cho các bạn tham khảo

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Đề tài: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (20)

Anuncio

Más de Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Đề tài: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA LUẬT ---------------- LÊ THỊ MỸ CHÂU BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: ngành Luật Hà Tĩnh, năm 2020
 2. 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA LUẬT ---------------- BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: ngành Luật Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Mai Ly Người thực hiện : Lê Thị Mỹ Châu Lớp: LớpK59E_LUẬT Hà Tĩnh, năm 2020
 3. 3. LỜI CẢM ƠN Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô trường Đại học Vinh đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong kỳ này, Khoa đã tổ chức cho chúng em được kiến cọ sát, áp dụng kiến thức chúng em đã được học vào thực tế mà theo em là rất hữu ích đối với sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý . Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn đã tận tâm hướng dẫn em trong quá trình nghiên cứu hoàn thành báo cáo kiến tập này. Báo cáo thực tập được thực hiện trong khoảng thời gian gần 4 tuần. Bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động chứng thực tại UBND phường Phước Long A, kiến thức của em còn hạn chế và còn hiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, em xin kính chúc quý Thầy trường Đại học Vinh thật dồi dào sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau. Em cũng xin cảm ơn Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban nghành đoàn thể của UBND phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thu thập thông tin để hoàn thiện báo cáo này. …..ngày 8 tháng 9 năm2020
 4. 4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN THỰC TẬP Kính gửi: ……………………………………………………………… …………………………………………………………….. Tôi tên: ………………………………………………………………………… Sinh viên lớp:………………………..Khóa:………………….của Trường Đại học Vinh Ngành thực tập: …………………………………: Mã sinh viên: ………………… Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………. Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………… Nay tôi làm đơn này để xin thực tập cuối khóa tại ......................................................................................................................................... ..................................................... ........................................................................... Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau: - Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình,kế hoạch thực tập do đơn vị quy định; - Luôn tuân thủ nội quy và quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập và bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị; - Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có). Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết: Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị. Chân thành cảm ơn ! ..............., ngày ….. tháng ….. năm …… Người làm đơn ( Ký và ghi họ tên)
 5. 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ Kết quả thực tập cuối khóa của sinh viên Năm học: ……………. Họ và tên: Lê Thị Mỹ Châu Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1991 Nơi sinh: Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh Dân tộc: ……………..Đảng viên:……………….Đoàn viên: ……….. Lớp:………………….Ngành:…………………...Khoa:……………… Thời gian thực tập: Từ ngày …/…/….. đến ngày …./…./…… I. NHẬN XÉT KHÁI QUÁT: 1. Nhận xét về việc chấp hành thời gian, nội quy, quy chế thực tập ……………………………………......................…………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2. Nhận xét về ý thức thực hiện và hiệu quả công việc được giao ……………………………………......................…………………………………… ………………………………………………………………………………………… … 3. Nhận xét khác: ……………………………………......................…………………………………… ………………………………………………………………………………… II. KẾT QUẢ THỰC TẬP Đánh giá xếp loại: (Đánh giá theo các mức độ xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá,kém)………………………………………………………………………… Điểm thực tập:……………………………………………………………………. ………, ngày …. tháng….. năm 2020
 6. 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: ........................................................................................................ ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. …………., ngày……tháng……..năm…… Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)
 7. 7. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................... 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH .................................................................................................................. 4 1.1.Quan niệm và đặc điểm của hộ tịch.................................................... 4 1.1.1. Quan niệm về hộ tịch......................................................................... 4 1.1.2.Đặc điểm của hộ tịch.......................................................................... 4 1.2 .Quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch............................................ 4 1.2.1.Quan niệm và đặc điểm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch...... 4 1.2.2. Quan niệm về đăng ký hộ tịch..............Error! Bookmark notdefined. 1.2.3. Vai trò của QLHCNNVHT, đăng ký hộ tịchError! Bookmark not defined. 1.2.4.Nguyên tắc đăng ký và quản lý hộ tịch..Error! Bookmark notdefined. 1.3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của UBND cấp xã, phường, thị trấn và công chức Tư pháp - hộ tịch..........Error! Bookmark not defined. 1.3.1.Trách nhiệm của UBND cấp xã ............Error! Bookmark notdefined. 1.3.2. Trách nhiệm của công chức Tư pháp - hộ tịchError! Bookmark not defined. 1.4. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng về công chức Tư pháp - hộ tịch cấpxã .....................................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH........... Error! Bookmark not defined. 2.1. Tổng quan về phường phước long a, quận 9, thành phố hồ chí minhError! Bookmark notdefined. 1.1. Tổng quan chung ...................................Error! Bookmark notdefined. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức....................................Error! Bookmark notdefined. 2.2. Hoạt động Tư pháp - hộ tịch tại UBND Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.............................Error! Bookmark not defined. 2.2.1.Tổ chức biên chế tại UBND Phường Phước Long AError! Bookmark not defined.
 8. 8. Trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật ...........Error! Bookmark notdefined. 2.2.2. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở UBND Phường Phước Long A Error! Bookmark notdefined. 2.2.3. Về trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký hộ tịchError! Bookmark not defined. 2.2.4. Đăng ký khai sinh thông thường ..........Error! Bookmark notdefined. 2.2.5. Đăng ký kết hôn..................................Error! Bookmark notdefined. 2.2.5. Đăng ký khai tử...................................Error! Bookmark notdefined. 2.2.6. Đăng ký nhận cha, mẹ, con..................Error! Bookmark notdefined. 2.2.7. Đăng ký giám hộ.................................Error! Bookmark notdefined. 2.2.8. Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchError! Bookmark not defined. 2.2.9. Thủ tục cắt khẩu..................................Error! Bookmark notdefined. 2.3. Kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác hộ tịch............. Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân: ..Error! Bookmark notdefined. 2.3.2.Nguyên nhân của các kết quả trên là do:Error! Bookmark notdefined. 2.3.3. Những mặt chưa được và nguyên nhân:Error! Bookmark notdefined. 2.3.4.Nguyên nhân:.......................................Error! Bookmark notdefined. CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘ TỊCH UBND PHƯỜNG PHƯỚC LONG A.........................................................Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Mục tiêu chung ...................................Error! Bookmark notdefined. 3.1.2. Mục tiêu cụ thể ...................................Error! Bookmark notdefined. 3.3.1. Đối với cấp Trung ương ......................Error! Bookmark notdefined. 3.3.2. Đối với cấp tỉnh và cấp huyện..............Error! Bookmark notdefined. 3.3.3. Đối với cấp cơ sở................................Error! Bookmark notdefined. 3.3.4. Về chế độ chính sách...........................Error! Bookmark notdefined. 3.3.5. Về hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức Tư pháp ­ Hộ tịch phường:........................................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN.....................................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI liệu THAM KHẢO............Error! Bookmark not defined.
 9. 9. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung QLNNVHT Quản lý nhà nước về hộ tịch QLHCNNVHT Quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch UBND Ủy ban nhân dân
 10. 10. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của Đề tài Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác nhận tình trạng nhân thân của một con người từ khi sinh ra đến khi chết. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và quyền nhân thân của con người được Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định để xác định sự kiện hộ tịch như: quyền thay đổi họ tên; quyền xác định lại dân tộc; quyền được khai sinh; quyền được khai tử; quyền được kết hôn; quyền ly hôn; quyền nhận, không nhận cha, mẹ, con; quyền đối với quốc tịch. Do đó Quản lý nhà nước về hộ tịch (QLNNVHT) là cơ sở để Nhà nước hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách đó. Công tác quản lý hộ tịch ở nước ta hiện nay được thực hiện theo Luật Hộ tịch số 60/204/QH13 ngày 20/11/2014, Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 có hiệu lực từ ngày 16/7/2020. Vì vậy, quản lý hộ tịch đã dần đi vào nề nếp, đạt được những kết quả nhất định: số trẻ em được đăng ký khai sinh đạt tỷ lệ cao, đăng ký kết hôn đúng quy định,... Tuy nhiên thực tế công tác đăng ký và quản lý hộ tịch vẫn còn một số tồn tại, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn mới; vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, đoàn thể chưa xác định đúng giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch gây nhiều khó khăn cho công dân. Thực trạng trên xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân; sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết những sai sót trong hồ sơ, giấy tờ xác định tình trạng nhân thân; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về đăng ký và quản lý hộ tịch chưa thực sự sâu rộng. Những hạn chế này đã làm giảm đi hiệu quả QLNNVHT. Là một Phường của Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Phường Phước Long A đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong QLNNVHT trên địa bàn Phường. Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, chính quyền, quản lý về hộ tịch tại Phường đã từng bước được thực hiện nghiêm túc đầy đủ, chính xác.
 11. 11. 2 Vì vậy, việc nghiên cứu QLNNVHT nói chung cũng như thực tế tại Phường Phước Long A nói riêng nhằm làm rõ hơn nữa cơ sở lý luận, thực tiễn của công tác quản lý hộ tịch, những mặt tích cũng cũng như các hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp và đề xuất, kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng QLNNVHT trên địa bàn Phường Phước Long A là một điều cấp thiết hiện nay. Do đó, em đã chọn đề tài “Quản lý nhà nước về hộ tịch ở Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh” để Báo cáo thực tập. Đối tượng, phạm vi, mục đích nghiên cứu 2.1. Đối tượng Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề lý luận thực tiễn của quản lý nhà nước về hộ tịch. 2.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm vi thời gian : Từ năm 2016 đến năm 2019. 2.3. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ hơn nữa cơ sở lý luận, thực tiễn của công tác QLNNVHT ở nước ta nói chung và tại Phường Phước Long A nói riêng. Phân tích thực trạng việc quản lý hộ tịch trên địa bàn Phường Phước Long A từ năm 2016 đến năm 2019; đánh giá những mặt tích cực, hạn chế; tìm ra nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan; đưa ra các giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng QLNNVHT trên địa bàn Phường, góp phần cải thiện hiệu quả QLNNVHT ở nước ta hiện nay. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận nghiên cứu là những luận điểm trong học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý hành chính nhà nước; các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về quản lý hộ tịch. Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo gồm: phương pháp diễn dịch, quy nạp, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp định tính, định lượng. Kết cấu của Báo cáo. Báo cáo gồm 3 Phần: Chương 1. Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về hộ tịch;
 12. 12. 3 Chương 2. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Chương 3. Mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
 13. 13. 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH 1.1.Quan niệm và đặc điểm của hộ tịch 1.1.1. Quan niệm về hộ tịch Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Đó là các sự kiện: sinh; tử; kết hôn; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con, thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính, đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn; đăng ký lại các sự việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; ly hôn; xác định lại cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự; hủy việc kết hôn trái pháp luật, hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; những sự kiện khác do pháp luật quy định. 1.1.2.Đặc điểm của hộ tịch Từ quan niệm trên về hộ tịch, có thể thấy, hộ tịch có những đặc điểm chủ yếu sau: Thứ nhất, hộ tịch là một giá trị nhân thân, gắn chặt với cá nhân con người, bởi vì, mỗi người chỉ có một thời điểm sinh, một thời điểm chết. Các dấu hiệu về cha đẻ, mẹ đẻ, dân tộc, giới tính là những đặc điểm phân biệt từng cá nhân. Do đó, đây là các giá trị nhân thân gắn với một con người cụ thể từ khi sinh ra đến khi chết. Thứ hai, hộ tịch là những giá trị, về nguyên tắc không chuyển đổi cho người khác. Đặc điểm này là hệ quả của của đặc điểm thứ nhất. Do đó, việc thực hiện các sự kiện hộ tịch phải do trực tiếp cá nhân người đó thực hiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (như: khai sinh có thể do bố, mẹ đi đăng ký khai sinh; khai tử do người thân của người chết đăng ký khai tử). Thứ ba hộ tịch là những sự kiện nhân thân không lượng hoá được thành tiền. Chính vì vậy, hộ tịch không phải là một loại hàng hóa có thể trao đổi trên thị trường. 1.2 .Quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch 1.2.1.Quan niệm và đặc điểm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch Theo cách hiểu chung một cách khái quát nhất, quản lý chính là việc tác động định hướng lên một hệ thống nào đó nhằm đảo bảo hệ thống đó phát triển một cách
 14. 14. 5 trật tự và phù hợp với những quy luật được hướng tới. Trên cơ sở này có thể hiểu quản lý nhà nước là một hình thức của quản lý xã hội tuy nhiên có chứa đựng tính quyền lực của nhà nước và sử dụng chính quyền lực đó để điều chỉnh quan hệ nhằm đảm bảo mục tiêu duy trì và phát triển một cách trật tự. Từ đó đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động hành chính của cơ quan thực thi quyền lực nhà nước (quyền hành pháp) để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo quy định của pháp luật, đó là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. Quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch (QLHCNNVHT) tập trung chủ yếu vào các hoạt động: ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch, định hướng về hoạt động hộ tịch; phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch; quản lý hệ thống tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động hộ tịch; đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký hộ tịch; kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đăng ký hộ tịch; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho một số hoạt động hộ tịch; tổng kết hoạt động hộ tịch; báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên về hoạt động đăng ký hộ tịch. QLHCNNVHT ở nước ta có những đặc điểm sau đây: - Thứ nhất, QLHCNNVHT là hoạt động mang quyền lực nhà nước. + Quyền lực nhà nước trong trước hết thể hiện ở việc các chủ thể có thẩm quyền thể hiện ý chí nhà nước thông qua phương tiện nhất định, trong đó phương tiện cơ bản và đặc biệt quan trọng được sử dụng là văn bản quản lý hộ tịch. + Bằng việc ban hành văn bản, chủ thể quản lý hộ tịch thể hiện ý chí của mình dưới dạng các hoạt động áp dụng pháp luật; dưới dạng các mệnh lệnh cá biệt nhằm áp dụng pháp luật vào thực tiễn, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ quản lý; dưới những dạng mệnh lệnh chỉ đạo, nhằm tổ chức thực hiện pháp luật trong thực tiễn; dưới dạng những thông tin hướng dẫn người dân để thực hiện việc đăng ký hộ tịch thông qua hệ thống của bộ máy quản lý hộ tịch của Nhà nước.
 15. 15. 6 + Quyền lực nhà nước còn thể hiện trong việc các chủ thể có thẩm quyền tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo đảm thực hiện ý chí nhà nước, như các biện
 16. 16. 7 DOWNLOAD ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG MÃ TÀI LIỆU: 54163 DOWNLOAD: + Link tải: tailieumau.vn Hoặc : + ZALO: 0932091562

×