Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Xerrada E-Administracio
Xerrada E-Administracio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC (20)

Más de m4Social (20)

Anuncio

Más reciente (20)

PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC

 1. 1. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
 2. 2. “Et pots trobar amb moltes dificultats: errors que no saps on estan, problemes amb els arxius adjuntats... Moltes vegades et quedes atrapat allà, no pots avançar i no saps què fer.” “Les plataformes de seguiment dels expedients, les intranets, son molt poc intuïtives, cada vegada que he d’entrar a buscar un tràmit que he fet acaben amb la meva paciència.” “El tema del software hauria de ser més obert, incloure programari lliure també.” “L’administració molta informació ja la té i no la fa servir.” “Els sistemes es pengen sovint i et trobes moltes vegades que al final del procés no t’ha guardat res i has de tornar a començar.” “Abans d’enviar el formulari, s’hauria de poder posar observacions amb les dificultats que has tingut, i així que ells en siguin conscients quan ho reben.”
 3. 3. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Objectiu ◗ Aprofundir en els reptes tècnics amb els quals es troben les entitats del Tercer Sector en el procés de presentació de projectes i justificacions de subvencions de les administracions públiques catalanes. ◗ Realitzar una anàlisi dels processos de tramitació de les subvencions de les plataformes telemàtiques de les administracions catalanes de gestió de subvencions i veure com aquestes afecten a la gestió interna de les entitats amb la finalitat de desenvolupar diverses propostes de millora.
 4. 4. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Convocatòries analitzades ◗ Convocatòria ordinària de subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2022 de la Generalitat de Catalunya (COSPE). ◗ Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat 2022. ◗ Convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2021 de la Diputació de Barcelona. S’ha considerat analitzar aquestes convocatòries perquè són les que afecten a un percentatge més elevat d’entitats de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i, a més, són representatives dels diferents nivells de l’administració a Catalunya (municipal, supramunicipal i autonòmica).
 5. 5. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Dimensions A partir de l’elaboració del marc conceptual per les sis dimensions, s’ha construït una primera proposta de llistat d’indicadors que s’ha compartit en grups de discussió amb entitats del tercer sector i entrevistes amb persones expertes per tal de validar-lo i ampliar-lo amb les aportacions recollides. El llistat final consta de 59 indicadors, classificats en les sis dimensions, que han servit per realitzar l’anàlisi de tres convocatòries de presentació i justificació de subvencions de les administracions públiques catalanes. Personalització i pro activitat Usabilitat i simplificació Omnicanalitat Accessibilitat universal Seguretat Avaluació i assistència SOS
 6. 6. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Personalització i pro activitat ◗ Cap dels tres formularis analitzats realitzen preomplerts amb aquelles dades de les quals l’administració ja disposa i la persona usuària sempre es troba amb la sol·licitud en blanc quan l’inicia. ◗ Només la COSPE de la Generalitat realitza una comunicació per correu electrònic, de forma anticipada, per avisar a totes aquelles entitats identificades com a possibles interessades. ◗ Es continua demanant informació a les entitats que la pròpia administració podria obtenir interoperant amb altres organismes. Generalitat de Catalunya 42,8% Ajuntament de Barcelona 14,3% Diputació de Barcelona 14,3% Resultat de l’anàlisi:
 7. 7. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Usabilitat i simplificació ◗ En els tres formularis inclosos en l’anàlisi hi ha limitacions en el pes del material adjunt, cosa que en molts casos no fan possible que es puguin aportar tots els documents que es demanen en una única tramitació. ◗ Un altre dels problemes més freqüents que presenten les convocatòries digitals és que l’elevada concurrència en moments determinats pot provocar el col·lapse del sistema informàtic. Generalitat de Catalunya 57,1% Ajuntament de Barcelona 57,1% Diputació de Barcelona 57,1% Resultat de l’anàlisi:
 8. 8. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Omnicanalitat ◗ Tots els tràmits són integrats i accessibles des dels diversos navegadors però presenten limitacions quant als dispositius, sobretot pel que fa als dispositius mòbils. ◗ No utilitzar programari lliure, doncs, fa que els formularis no siguin accessibles des de qualsevol dispositiu i, per tant, no garanteixen l’omnicanalitat del procés. Aquesta omnicanalitat, però, no es refereix només als canals digitals, sinó també als físics. En aquest sentit, en cap de les tres convocatòries es preveu que algú pugui realitzar el tràmit en paper i entregar-lo a una seu física. Generalitat de Catalunya 57,1% Ajuntament de Barcelona 57,1% Diputació de Barcelona 57,1% Resultat de l’anàlisi:
 9. 9. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Accessibilitat universal ◗ Cap dels tres formularis analitzats assoleix l’acompliment de la meitat dels indicadors d’accessibilitat universal, sent la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona la que més s’hi acosta amb un 46,6%. ◗ Les entitats que treballen amb persones amb discapacitat creuen que cal que des de l’administració es tingui una mirada integral de l’accessibilitat des de l’inici del disseny dels formularis de tramitació, comptant amb el suport i validació de col·lectius amb discapacitat, i que no siguin capes que es van afegint a posteriori. ◗ Ara bé, una de les mancances més importants detectades en les convocatòries incloses en l’anàlisi és la de redactar els textos en lectura fàcil, és a dir, en un llenguatge natural. Generalitat de Catalunya 40,0% Ajuntament de Barcelona 46,6% Diputació de Barcelona 33,3% Resultat de l’anàlisi:
 10. 10. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Seguretat ◗ En tots tres casos es pot accedir al tràmit amb el certificat de persona jurídica, però també amb certificats de persona física d’obtenció immediata (com l’IdCAT Mòbil o Cl@ve PIN) que presenten un nivell de seguretat mitjà. En el cas de les subvencions a entitats, per fer que el procés de tramitació sigui més segur caldria que només s’acceptessin certificats que permetin autenticar persones jurídiques. Generalitat de Catalunya 83,3% Ajuntament de Barcelona 83,3% Diputació de Barcelona 83,3% Resultat de l’anàlisi:
 11. 11. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Avaluació i assistència ◗ L’assistència a les persones usuàries és sens dubte un aspecte a millorar en totes les convocatòries analitzades. Des de les entitats es considera que fa falta establir un sistema de suport que faci que les persones usuàries se sentin acompanyades i guiades en tot el procés del tràmit en qüestió. ◗ Les administracions admeten no disposar de mecanismes d’avaluació de les convocatòries de forma generalitzada. ◗ En cap de les tres administracions hi ha un procediment estipulat de recollida de queixes i suggeriments amb una posterior avaluació dels processos per fer un retorn a les persones usuàries. Generalitat de Catalunya 28,6% Ajuntament de Barcelona 28,6% Diputació de Barcelona 42,8% Resultat de l’anàlisi:
 12. 12. PROPOSTES
 13. 13. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Principals Propostes 1/2 ◗ Unificar tots els tràmits de l’administració a Catalunya en un únic portal electrònic. ◗ Harmonitzar els tràmits i les justificacions entre les diferents administracions catalanes. ◗ Crear un sistema únic de registre de documents que pugui ser actualitzable de manera regular per part de l’entitat. ◗ Facilitar l’accés al formulari abans de l’obertura del procés de tramitació.
 14. 14. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Principals Propostes 2/2 ◗ Treballar des d’un inici en el disseny del formulari tenint en compte l’accessibilitat i fent partícips als diferents col·lectius de persones amb dificultats d’accessibilitat. ◗ Adaptar que tots els formularis tinguin també l’opció en format HTML, substituint la presència única de formularis en PDF o Word. ◗ Incorporar en tots els formularis un mecanisme de recollida de queixes i suggeriments per part de les persones usuàries. ◗ Establir que el tràmit de certificació de persona jurídica en el cas d’entitats fos més fàcil i gratuït.
 15. 15. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Descarrega’t l’informe ➔
 16. 16. AMB EL SUPORT DE: Gràcies

×