Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Activitats tema 7

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Activitats t7
Activitats t7
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Activitats tema 7 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Activitats tema 7

  1. 1. ACTIVITATS TEMA 7 Pàg. 149 3.- Per què el consum d’energia d’un país serveix per a mesurar-ne el desenvolupament? Perquè els països desenvolupats consumeixen més energia de la que produeixen, i han de comprar-la a l’exterior. 4.- Quins problemes presenten per a la indústria el petroli i el carbó? El possible esgotament del carbó i el petroli, al costat del deteriorament ambiental que provoquen, consttueixen dos problemes greus per a la indústria. Per a evitar aquests dos problemes s’utilitzen noves fonts d’energia, anomenades alternatives. Pàg. 152 6.- Elabora en el teu quadern un quadre comparatiu de les empreses privades, estatals i mixtes. El Capital l’aporten: Empreses Privades Empreses Estatals Empreses Mixtes Individus particulars L’Estat Els dos. (L’Estat i individus particulars) Pàg. 153 7.- Copia en el teu quadern i relaciona amb fletxes.
  2. 2. 8.- Busca informació i explica en el teu quadern com s’obté l’acer en la indústria siderúrgica. Es forma per l’aliatge del ferro amb una mica de carboni i de vegades alguns additius. Pàg. 154 10.- Creus que s’ha de fer una gran inversió de capital per a instal·lar i desenvolupar les indústries d’alta tecnologia? Per què? Hi ha que fer grans inversions ja que la maquinaria necessària per aquest tipus d’indústria és molt cara. 12.- Indica en el teu quadern els trets principals de les indústries lleugeres o de béns d’ús i consum. ·Consumeixen meys quantitats de matèries primeres. ·Són menys contaminants. ·Solen estar prop de les ciutats. ·Les dimensions són variables. Pàg. 157 17.- Què signifiquen les sigles R+D+I? Quin n’és l’àmbit d’aplicació? “Recerca desenvolupament i innovació”. L’àmbit d’aplicació és la renovació de coneixements, la invenció constant de noves tècniques i l’aplicació pràctica corresponent en les diferents branques industrials. Pàg. 159 21.- En què es basa el creixement dels nous països industrialitzats? L’abundància de treballadors i l’existència de matèries primeres i de fonts d’energia. 22.- On se situen les pricipals regions industrials de la Unió Europea? En què es basa la indústria de Polònia i de la República Txeca? La Unió Europea: prop dels jaciments de ferro i carbó, al costat dels ports receptors de matèries primeres i de fonts d’energia, i dels centres urbans. La indústria de Polònia i de la República Txeca: es basa en els jaciments de carbó i en els treballadors qualificats.
  3. 3. Pàg.160 (Llig i comenta) 1.- En què consisteix l’efecte d’hivernacle? Consisteix en que els gasos de l’atmosfera deixen entrar el calor pero en retenen una part. 2.- Indica quines activitats contribueixen a l’augment del CO₂ a l’atmosfera. La conducció, la indústria i la deforestació. 3.- És beneficiós l’augment de l’efecte d’hivernacle? Per què? No, perquè augmenta la temperatura del planeta. ACTIVITATS FINALS Pàg. 164 i 165 1.- Relaciona cada una d’aquestes matèries primeres amb la indústria que les fa servir: cotó, ferro, fusta, peix, petroli, llet, cuiro i lli. Matèria primera Tipus d’indústria Cotó Tèxtil Ferro Metal·lúrgica Fusta Maderera Peix Alimentària Petroli Energètica Llet Alimentària Cuiro Tèxtil Lli Tèxtil 3.- Copia i completa en el teu quadern el quadre que hi ha tot seguit. Indústria pesant Indústria lleugera Definició Inversions elevades, molt contaminants i ocupen molt de espai. Inversions menors, poc contaminants i ocupen poc espai. Localització Lluny de les ciutats Prop de les ciutats Productes Metalls, productes químics... Automòbils, aliments...
  4. 4. 8.- Indica en el teu quadern si aquestes afirmacions es refereixen a un artesà o aun treballador industrial: a) La seua p`roducció es destina a l’autoconsum. Artesà. b) Fa una gran quantitat d’objectes per dia. Treballador industrial. c) Treballa amb màquines i només elabora una part del producte. Treballador industrial. d) Treballa amb eines senzilles i ell tot sol elabora tot el producte al seu taller. Artesà. e) Cada dia fa 2 o 3 objectes. Artesà f) La seua producció es destina a la venda en mercats internacionals. Treballador industrial. 13.- Llig el text, observa la imatge i respon: a) El text al·ludeix a un parc tecnològic o a un polígon industrial? A un parc tecnològic. b) Indica els trets propis d’aquest tipus d’espais, que pots observar en la fotografia i que s’esmenten en el text. Aquest tipus d’espais es caracteritzen perquè són llocs amb una qualitat ambiental elevada i allí es localitzen indústries d’alta tecnologia i centres d’estudi i investigació vinculats amb les indústries anomenades anteriorment.

×