Lacrisidelanticregim

Eduard Costa
IES BENIGASLÓ
Invasió napoleònica
Carles IV
1.- Cronologia i etapes
1788 1808 1814 1833
Carles III Ferran VII
Josep Bonaparte
La Guerra del Francès
Cadis: primera
experiència liberal
Despotisme il·lustrat Absolutisme
1820-23
Trienni liberal
1
2.- L’Antic Règim i la Il·lustració (Liberalisme)
conceptes
L’Antic Règim
Privilegiats
Noblesa i clergat
No privilegiats
Burgesia i les classes mitjanes
Classes baixes
- Concentració de poder en el rei
- Origen diví
Noblesa
Propietat terra
Poder econòmic
Poder polític
Règim senyorial
Societat estamental
Monarquia absolutista
2
IES BENIGASLÓ
2.- L’Antic Règim i la Il·lustració (Liberalisme)
conceptes
Liberalisme
Montesquieu, Rousseau...
Constitució
Drets i deures
dels ciutadans
Sobirania Divisió de poders
Assemblea Nacional
Lliures i iguals
Eleccions
Es caracteritza per elaborar una
Aquesta determina
Fa els ciutadans
El poder del poble
es manifesta en
Legislatiu Judicial Executiu
Crea les lleis
Montesquieu VoltaireRousseau
3
Per constituir una
IES BENIGASLÓ
3.- El regnat de Carles IV (1788 - 1808)
Es caracteritza
per la presència de
Els principals
fets històrics
D’aquest període
“La Gran Guerra”(1793-1795) contra França
Tractat de San Ildefonso (1796) amb els francesos
Guerra contra Gran Bretanya i
derrota de Trafalgar (1805)
Tractat de Fontainebleau (1807) amb els francesos
provoca
Crisi econòmica
Malestar social i rebuig a Godoy
Manuel de Godoy (1792 - 1807)
Despotisme Il·lustrat
4
IES BENIGASLÓ
Causes
Manuel Godoy, cap del govern
por a les idees revolucionàries
franceses
fre a les reformes anteriors
execució de Lluís XVI
Conseqüències
pèrdues materials i demogràfiques
evidencia la crisi del model
absolutista
La Guerra Gran (1793-1795)
4.- La Guerra del Francès (1808 - 1814)
Tractat de Fontainebleau L’ocupació francesa d’Espanya
Motí d’Aranjuez Abdicació de Carles IV
Intervenció de Napoleó
Revoltes populars del 2 de maig a Madrid
Capitulacions de Baiona
La resistència I la guerra del francès
Juntes locals
Junta Suprema Central Governativa
La reacció popular desencadena
I l’
5
A causa del provoca
aconsegueix
Renuncia de Carles i Ferran al tro espanyol
Coronació de Josep I
Amb la
Suport de nobles i afrancesats
Les juntes
Provoca les
S’organitzen
provoca
IES BENIGASLÓ
El motí d’Aranjuez (1808)
Conseqüències
• dimissió de Godoy
• abdicació de Carles IV a favor de Ferran
• Poble sense ideologia Lluiten contra l’invasor estranger
• Burgesos, liberals Volen un sistema parlamentari liberal
• Il·lustrats Volen Ferran VII, però amb un
programa de reformes
• Noblesa, Església Volen tornar a l’Antic Règim amb
Ferran VII
Les actituds davant l’ocupació
patriotes
Afrancesats: Intel·lectuals Creien en les reformes del nou règim
Alts funcionaris
Part de la noblesa
4.- La Guerra del Francès (1808 - 1814)
“Guerra de guerrilles” i la resistència popular
Exèrcit regular amb la Junta Suprema
La resistència
dels espanyols
s’organitza a
través de
Fases de
la guerra
A) Juny - novembre de 1808
B) Novembre 1808 - juny 1812
C) Juny 1812 - desembre 1813
Ofensiva aliada (Wellington) (Arapiles)
6
Èxits de la resistència (Bailén)
Domini francès amb l’arribada de
Napoleó (menys a Cadis)
Tractat de Valençay, 1813
Derrota francesa i
IES BENIGASLÓ
4.- La Guerra del Francès (1808 - 1814)
El desenvolupament de la guerra
7
Bailen
Bruc
Saragossa
GironaArapiles
IES BENIGASLÓ
Reconeixement de les llibertats polítiques
(associació, expressió, participació...)
4.- La Guerra del Francès (1808 - 1814) La revolució liberal de Cadis
Assemblea Nacional
Poder legislatiu
Reformes socials i econòmiques
llibertat de premsa
Abolició de la Inquisició
Liberalisme econòmic
Llibertat comercial
Abolició dels gremis i del règim senyorial
Moderada desamortització de béns eclesiàstics
Igualtat davant la llei
Religió catòlica i única
9
Constitució de 1812
Elaboren una
Convocatòria d’eleccions (1 diputat per 50.000 electors)
proclama
Assumeix la Regència
aquesta (Gaspar Melchor de Jovellanos)
Corts Generals a Cadis
Al 1810
es creen les
184 diputats (Liberals i absolutistes)
Ramon Llàtzer de DouDirigides per
Declaració dels Drets de l’Home
Sufragi indirecte censatari
Dret de vot dels homes de més de 25 anys
Divisió de poders
Monarquia parlamentària
Davant l’ocupació dels francesos Al 1808 es creen 13 Juntes
Junta Suprema Central Governativa del Regne
Sota la direcció de
Articles de la Constitució
El 19 de març de 1812
IES BENIGASLÓ
5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833)
El “Manifest dels perses”
Petició a Ferran VII
(Retornar a l’Antic Règim)
Aixecaments militars liberals
Trienni liberal (1820 - 23)
Comandant Riego (Cabezas de San Juan, Sevilla)
Retorn al constitucionalisme (Constitució de 1812)
Provoca
-Debilitat dels liberals
-Oposició absolutista i dels pagesos
-Intervenció de la Santa Aliança Els Cent Mil Fills de Sant Lluís
(Duc d’Angulema)
Retorn de l’Absolutisme
a tota Europa
10
Coincideix amb
S’inicia amb
Provoca la
Consisteix en un
Però...
Dècada ominosa (1823 - 1833)
Retorn a l’absolutisme
Com el del
Que dóna lloc al
Ferran anul·la la Constitució de 1812
IES BENIGASLÓ
5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833)
11
Dècada ominosa (1823 - 1833)
Es caracteritza per
Repressió i depuració política contra els liberals
(Riego, Mariana Pineda ...)
També intenta Reformisme il·lustrat
La Guerra dels Malcontents (Catalunya, 1827)
(Reialistes, absolutistes radicals)
provoca
Però...
Neix Isabel
i
Feran VII Pragmàtica sanció Llei Sàlica
Proclama la Que anul·la la
A finals del seu regnat es passa de la repressió al pacte amb els liberals per
trobar un suport polític per a la seva filla Isabel en contra del seu germà
Carles (absolutista)
IES BENIGASLÓ
Aquesta consciència d’identitat, l’exemple de la independència americana i l’ajuda
britànica (interessos comercials) provoquen constants insurreccions
5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833)
La independència de les colònies americanes (1810 - 1824)
Les colònies americanes
Marginació dels criolls
Corrupció dels funcionaris espanyols
Integració dels criolls i indígenes a l’exèrcit
Monopoli comercial espanyol
A causa de
Consciència d’identitat pròpiaVan prendre
Etapes de la independència
Juntes de govern Insurreccions
Insurreccions ofegades per Ferran VII
(José de San Martín, Simón de Bolívar...)
L’any 1824 La batalla d’Ayacucho suposa la derrota definitiva dels espanyols
12
1810 - 1814
1815 - 1818
Campanyes a gran escala1818 - 1824
IES BENIGASLÓ
5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833)
La independència de les colònies americanes (1810 - 1824)
Conseqüències per a la Corona Espanyola
Pèrdues econòmiques Mercats colonials
Matèries primeres
Pèrdua de prestigi mundial Pèrdua d’influència internacional
13
IES BENIGASLÓ
5.- El Regnat de Ferran VII
(1814 - 1833)
La independència de les
colònies americanes
(1810 - 1824)
14
 
ANÒNIM: Al Rey José I. Diario Mercantil de Cádiz. 18 de Marzo de 1812. Cádiz: Sense datar.  
Comentari:
Poema que devia contribuir a la fama que tenia José I o Pepe Botella d´agardar-li el vi. Era una
manera també de desacreditar a l´invasor.
 
Al ínclito Señor Pepe, rey (en deseo) de las
Españas, y (en visión) de las Indias 
Salud, gran rey de la rebelde gente;
salud, salud Pepillo diligente,
protector del cultivo de las uvas
y catador experto de las cubas;
hoy te celebra mi insurgente mano
desde el grandioso emporio gaditano;
y sin quebrarme mucho la cabeza
al momento tropezara
mi pluma con tus raras cualidades;
no llenaré el papel de las variedades,
como hacen a tu lado
necios aduladores
de tu persona y denigrado trono,
que te dexan corrido como un mono,
celebrando virtudes que no tienes,
y coronan tus sienes
con laureles de Marte, o bien de Apolo,
cuando al tyrso de Baco aspiras solo.
15
Esquema- resum La crisi de l’Antic Règim (1788-1833)
1. La crisi del regnat de Carles IV (1788-1808) i 2. La Guerra d’Independència o del Francès (1788-1814)
La Guerra del Francès (de la
Independencia) (1808-14)
precedida per
la Guerra Gran (de la
Convención) (1793-95)
declarada per
l’absolutista Carles IV davant
el radicalisme de la R. F
acaba amb
Pau de Basilea (VII-1795):
reconeix el predomini francès
l’aliança amb F contra
A: Tractat de Sant
Ildefons (1796)
porta a
la derrota de Trafalgar (1805)
Tractat de
Fontainebleau (1807)
acorda
-consentiment per a què les tropes franceses
travessin Espanya fins a Portugal (aliada d’A)
-conquesta i repartiment de P entre F i E
-un principat per a Godoy (primer ministre)
motí a Aranjuez (III-1808)seguit de
-destitució de Godoy i abdicació de Carles IV en Ferran
-queixa a Napoleó, anada a Baiona i abdicació d’ambdós en l’Emp.
-nomenament Josep com a rei, Corts de Baiona i Estatut de Baiona
destaca
-2-V-1808: alçament del poble de Madrid, que s’escampa
per tot el país
-constitució de Juntes populars (locals, provincials i
regionals) per coordinar les actuacions defensivas
-primeres victòries (Bruc, Bailén), però arriba N i
estabilitza la presència francesa
-resistència popular: guerrilles i setges (Girona,
Saragossa, Lleida, Tarragona)
-annexió de Catalunya a l’Imperi francès (I-1812)
-canvi del curs de la guerra amb l’ajut d’Anglaterra
-XII-1813: Tractat de Valençay; V-1814: abandó total
d’Espanya per part dels francesos
divideix
la població
espanyola
segons
afrancesats (alts
funcionaris, intel·lectuals,
part noblesa)
patriotes tradicionals
(part clergat i noblesa)
patriotes liberals
(burgesia, intel·lectuals
il·lustrats, sectors
liberals)
pretenen
aprofitar les possibilitats
reformistes del nou règim
tornar a la vella
monarquia, defendre la
tradició i la religió
aprofitar la situació
revolucionària per
transformar Espanya en
un règim liberal-
parlamentari
agreujament crisi econòmica i hisendística
3. Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812
Corts a Cadis (s’obren el IX-1810)
aproven
Constitució
(19-III-1812)
formades per
diputats de tots els territoris
espanyols (una 20 de catalans, tant
de liberals com d’absolutistes;
Antoni de Capmany)
La Junta Suprema Central
convoca
altres: reorganització de l’administració
(províncies i Diput. provincials), reforma
dels impostos, creació d’un exèrcit
nacional, obligatorietat del servei militar,
creació Milícia Nacional, implantació d’un
ensenyament primari públic i obligatori,
confessionalitat catòlica de l’Estat, etc.
diverses lleispretenen
eliminar les traves de l’Antic Règim i
ordenar l’Estat com un règim liberal:
-supressió senyories jurisdiccionals
-llibertat de treball
-anul·lació dels gremis
-unificació del mercat
-abolició de la Inquisició
-inici de la reforma agrària i la
desamortització de terres comunals
destaca
drets del ciutadà: llibertats
d’impremta, pensament i opinió,
igualtat davant la llei, inviolabilitat
del domicili, dret de petició,
llibertat civil, dret de propietat
organització del poder: monarquia limitada
basada en la divisió de poders:
-poder legislatiu: cambra unicameral (elaboració de
lleis, tractats internacionals, aprovació de
pressupostos, comandament de l’exèrcit)
-poder executiu: monarca (direcció del govern, vet
suspensiu durant dos anys)
-poder judicial: administració de justícia (codis
únics en matèria civil, criminal i comercial,
garanties en els processos, ...)
unitat jurdídica del país i sobirania
nacional exercida mitjançant sufragi
universal, masculí (>25anys) i indirecte
(elegits: segons renda)
4. El regnat de Ferran VII (1814-1833) (1)
El regnat de Ferran VII
degut a
trienni liberal
(1820-23)
es divideix en
anul·la la Constitució i tota la legislació
liberal de les Corts de Cadis (4-V-1814)
recolzat per sectors absolutistes
(Manifest dels Perses)
sexenni absolutista
(1814-20)
representa l’inici d’un llarg període
d’enfrontament entre la defensa de
l’absolutisme i la del liberalisme
restauració de l’AR gairebé del tot aprofita
la situació internacional: derrota de N,
Congrés de Viena, Sta Aliança
-dura repressió contra els dirigents liberals
-inicis de l’oposició: burgesia liberal i
classes mitjanes urbanes, part de la
pagesia, militars liberals (Pronunciaments:
Mina, Porlier, Vidal, Lacy a Catalunya, ...)
pronunciament de Riego (Cabezas de San
Juan, Sevilla) seguit d’aldarulls populars i
liberals a les principals ciutats
porta a
-nou govern, amnistia, eleccions
-acceptació Constitució per part
del rei
destaca
-restaura Constitució de 1812 i bona part de la legislació: llibertat
d’indústria, abolició gremis, supressió règim senyorial
-noves normes: desamortització terres monacals, reforma sistema
fiscal, del codi penal i del funcionament de l’exèrcit, disminució delme
-modernització administrativa (províncies), creació Milícia Nacional
destaca
pateix dificultats
monarquia: veta lleis, cerca aliança
amb potències europees absolutistes
noblesa tradicional i Església (supressió
rendes senyorials i delme i venda de béns
monacals): organitzen partides absolutistes
i una regència absoluitsta a la Seupagesia (el final del règim senyorial els convertia en
arrendataris que perdien els drets tradicionals i
podien ser expulsats de la terra): aixecaments
armats contra el liberalisme
entre liberals: moderats i exaltats
4. El regnat de Ferran VII (1814-1833) (2)
El regnat de Ferran VIIes divideix en
dècada ominosa
(1823-33)
comença
amb
intervenció de la Santa Aliança
(IV-1823: entrada dels Cent Mil
Fills de Sant Lluís)
comporta
restauració de l’absolutisme,
repressió contra els liberals,
depuració de l’administració i
l’exèrcitpateix
divisions
polítiques
absolutistes
moderats
intransigents
o apostòlics
entre
problemes
econòmics
tant
camp (progressiva introducció
del capitalisme, baixos preus
dels productes agraris)
hisenda (despeses
monarquia, pèrdua colònies)
afavoreix
apropament al sector moderat
de la burgesia financera i
industrial de Madrid i Barcelona
a partir 1825 (aranzel
proteccionista)
acceptat per
rebutjat per
agrupats
al voltant
de
Carles Maria Isidre,
germà del rei i
previsible successor
organitzen
Guerra dels Malcontents o
Agraviats (1827): sectors nobiliaris,
clericals i pagesia (>20.000 homes)
descontents
per
restauració insuficient de
l’absolutisme (no s’ha reposat la
Inquisició, s’han dissolt els voluntaris
reialistes, es permet la presència
d’alguns liberals a l’administració, ...)
es complica amb
la qüestió
successòria
-casament amb Maria Cristina
-Pragmàtica Sanció (1830):
deroga Llei Sàlica
-neix Isabel
porta
MC (regent) a apropar-se
als sectors moderats
(absolutistes i liberals): nou
govern reformista, amnistia
destaca
1833: mor Ferran
VII i reafirma el
testament
no acceptat per
recolzen
inicia
aixecament absolutista
(primera guerra
carlina) i proclamació
com a rei
contra
5. La independència de l’América hispànica
El regnat de Ferran VII
viu
el procés d’independència de
l’Amèrica espanyola (1810-24)
motivat per
desenvolupament d’una burgesia criolla
degut al creixement econòmic del s. XVIII
(reactivació del comerç, explotació de
nombroses plantacions, ...)
-l’exemple dels USA
-el suport de GB: volia controlar el mercat
americà i pensava que li seria més fàcil un
cop independents
coneix
les idees de
la Il·lustració
critica
-discriminació respecte als càrrecs
-impostos i càrregues
-control del comerç
aprofita
-l’esfondrament de l’aparell
polític espanyol degut a la
invasió francesa
-la crisi política produïda pel
retorn a l’absolutisme
-la manca de diners i tropes
de la monarquia
destaca
-primers focus: virregnat de la Plata (José de San Martín:
ind. d’Argentina, 1810), virregnat de Nova Granada
(Simón Bolívar), Mèxic (Hidalgo i Morelos)
-batalles: Chacabuco (1817), Boyacá (1819) i Carabobo
(1821), Ayacucho (1824)
produeix
-nombroses guerres entre els nous
països degut als interessos dels gran
terratinents i les burgesies comercials
-aparició de cabdills militars i
reforçament dels exèrcits
-pèrdua de pes polític internacional
-pèrdues econòmiques per a la
monarquia i la burgesia espanyola
-parálisi del moviment comercial català
(destinat després a les Antilles)
-retorn de capitals que impulsaran el
desenvolupament econòmic (inversions
en indústria i terres desamortitzades)
1 de 21

Recomendados

Espanya 1808-1833 por
Espanya 1808-1833Espanya 1808-1833
Espanya 1808-1833Gabriel Gilabert
1.2K vistas21 diapositivas
Construcció estat libera ll 2013 por
Construcció estat libera ll 2013Construcció estat libera ll 2013
Construcció estat libera ll 2013Vicent Puig i Gascó
3.7K vistas108 diapositivas
la crisi de l’antic règim (1788-1833) por
la crisi de l’antic règim (1788-1833)la crisi de l’antic règim (1788-1833)
la crisi de l’antic règim (1788-1833)Vicent Puig i Gascó
3.8K vistas62 diapositivas
01 crisi antic-regim_v2 por
01 crisi antic-regim_v201 crisi antic-regim_v2
01 crisi antic-regim_v2Luis D
1.1K vistas38 diapositivas
Tema 7. la primera guerra mundial (1914-1918) por
Tema 7. la primera guerra mundial (1914-1918)Tema 7. la primera guerra mundial (1914-1918)
Tema 7. la primera guerra mundial (1914-1918)Rafa Oriola
197 vistas104 diapositivas
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM por
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIMhistgeo345
1.3K vistas32 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La crisi de l'antic règim (1788 1833) por
La crisi de l'antic règim (1788 1833)La crisi de l'antic règim (1788 1833)
La crisi de l'antic règim (1788 1833)Gemma Ajenjo Rodriguez
317 vistas35 diapositivas
Unitat 4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833) por
Unitat 4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)Unitat 4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)
Unitat 4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)Rafa Oriola
105 vistas14 diapositivas
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya... por
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...Tomás Pérez Molina
8.9K vistas57 diapositivas
T1 l'espanya del segle xviii por
T1  l'espanya del segle xviiiT1  l'espanya del segle xviii
T1 l'espanya del segle xviiixabiapi
909 vistas48 diapositivas
Napoleó bonaparte (1799 1814) por
Napoleó bonaparte (1799 1814)Napoleó bonaparte (1799 1814)
Napoleó bonaparte (1799 1814)amelisgalmes
5.3K vistas22 diapositivas
La crisi de l'Antic Règim por
La crisi de l'Antic RègimLa crisi de l'Antic Règim
La crisi de l'Antic RègimGabriel Gilabert
1.9K vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Unitat 4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833) por Rafa Oriola
Unitat 4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)Unitat 4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)
Unitat 4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)
Rafa Oriola105 vistas
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya... por Tomás Pérez Molina
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
Tomás Pérez Molina8.9K vistas
T1 l'espanya del segle xviii por xabiapi
T1  l'espanya del segle xviiiT1  l'espanya del segle xviii
T1 l'espanya del segle xviii
xabiapi909 vistas
Napoleó bonaparte (1799 1814) por amelisgalmes
Napoleó bonaparte (1799 1814)Napoleó bonaparte (1799 1814)
Napoleó bonaparte (1799 1814)
amelisgalmes5.3K vistas
Les revolucions burgeses por kikolokiko
Les revolucions burgesesLes revolucions burgeses
Les revolucions burgeses
kikolokiko4.7K vistas
T7 primera guerra mundial i la revolucio russa por xabiapi
T7  primera guerra mundial i la revolucio russaT7  primera guerra mundial i la revolucio russa
T7 primera guerra mundial i la revolucio russa
xabiapi4.7K vistas
T2 el final de l antic regim por xabiapi
T2 el final de l antic regimT2 el final de l antic regim
T2 el final de l antic regim
xabiapi1.7K vistas
GUERRA DEL FRANCÈS por Satou Hydara
GUERRA DEL FRANCÈSGUERRA DEL FRANCÈS
GUERRA DEL FRANCÈS
Satou Hydara1.3K vistas
Espanya i Catalunya en el s. XIX por 2nESO
Espanya i Catalunya en el s. XIXEspanya i Catalunya en el s. XIX
Espanya i Catalunya en el s. XIX
2nESO1.3K vistas
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959) por xabiapi
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)
xabiapi816 vistas
T5 l'espanya del segle xix por xabiapi
T5  l'espanya del segle xixT5  l'espanya del segle xix
T5 l'espanya del segle xix
xabiapi4.4K vistas
La crisi de l´antic règim por ahidalg_04
La crisi de l´antic règimLa crisi de l´antic règim
La crisi de l´antic règim
ahidalg_043K vistas
Imperi napoleònic i restauració por csantan2
Imperi napoleònic i restauracióImperi napoleònic i restauració
Imperi napoleònic i restauració
csantan22.1K vistas

Similar a Lacrisidelanticregim

1 Unitat La Crisi De Antic Regim por
1 Unitat La Crisi De Antic Regim1 Unitat La Crisi De Antic Regim
1 Unitat La Crisi De Antic Regimlbaez
1.3K vistas15 diapositivas
Crisi de l`Antic Règim PPT d'Armand Figuera por
Crisi de l`Antic Règim PPT d'Armand FigueraCrisi de l`Antic Règim PPT d'Armand Figuera
Crisi de l`Antic Règim PPT d'Armand FigueraPau Pérez
1.3K vistas14 diapositivas
Crisi antic regim por
Crisi antic regimCrisi antic regim
Crisi antic regimlbaez
4.3K vistas29 diapositivas
Tema 4 la crisi de l'antic règim por
Tema 4 la crisi de l'antic règimTema 4 la crisi de l'antic règim
Tema 4 la crisi de l'antic règimRafa Oriola
1.9K vistas110 diapositivas
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya por
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaUnitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaJulia Valera
11.5K vistas40 diapositivas

Similar a Lacrisidelanticregim(20)

1 Unitat La Crisi De Antic Regim por lbaez
1 Unitat La Crisi De Antic Regim1 Unitat La Crisi De Antic Regim
1 Unitat La Crisi De Antic Regim
lbaez1.3K vistas
Crisi de l`Antic Règim PPT d'Armand Figuera por Pau Pérez
Crisi de l`Antic Règim PPT d'Armand FigueraCrisi de l`Antic Règim PPT d'Armand Figuera
Crisi de l`Antic Règim PPT d'Armand Figuera
Pau Pérez 1.3K vistas
Crisi antic regim por lbaez
Crisi antic regimCrisi antic regim
Crisi antic regim
lbaez4.3K vistas
Tema 4 la crisi de l'antic règim por Rafa Oriola
Tema 4 la crisi de l'antic règimTema 4 la crisi de l'antic règim
Tema 4 la crisi de l'antic règim
Rafa Oriola1.9K vistas
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya por Julia Valera
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaUnitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Julia Valera11.5K vistas
Crisi antic-regim-classe por marivisaiz
Crisi antic-regim-classeCrisi antic-regim-classe
Crisi antic-regim-classe
marivisaiz545 vistas
TEMA 6 B. CRISI ANTIC RÈGIM. LA PEPA I RETORN DE FERRAN VII por Assumpció Granero
TEMA 6 B. CRISI ANTIC RÈGIM. LA PEPA I RETORN DE FERRAN VIITEMA 6 B. CRISI ANTIC RÈGIM. LA PEPA I RETORN DE FERRAN VII
TEMA 6 B. CRISI ANTIC RÈGIM. LA PEPA I RETORN DE FERRAN VII
Assumpció Granero2.8K vistas
Tema 1 crisi de l'antic règim por neusgr
Tema 1 crisi de l'antic règimTema 1 crisi de l'antic règim
Tema 1 crisi de l'antic règim
neusgr383 vistas
Catalunya i espanya al segle xix por jcestrella
Catalunya i espanya al segle xixCatalunya i espanya al segle xix
Catalunya i espanya al segle xix
jcestrella3K vistas
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833). por Historiaespanya
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).
Historiaespanya2.1K vistas
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM por onamenorca
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
onamenorca1.1K vistas
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833) por Julia Valera
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Julia Valera13.5K vistas
ud 3 Història d'Espanya al segle XVIII i XIX por marcapmany
ud 3 Història d'Espanya al segle XVIII i XIXud 3 Història d'Espanya al segle XVIII i XIX
ud 3 Història d'Espanya al segle XVIII i XIX
marcapmany1.2K vistas

Más de Eduard Costa

Quadern treball ESO por
Quadern treball ESOQuadern treball ESO
Quadern treball ESOEduard Costa
2.8K vistas20 diapositivas
Geopolítica del món actual por
Geopolítica del món actualGeopolítica del món actual
Geopolítica del món actualEduard Costa
5.4K vistas25 diapositivas
Un món en crisi, 1990-2008 por
Un món en crisi, 1990-2008Un món en crisi, 1990-2008
Un món en crisi, 1990-2008Eduard Costa
588 vistas20 diapositivas
Conflictes 2009 por
Conflictes 2009Conflictes 2009
Conflictes 2009Eduard Costa
377 vistas1 diapositiva
Conflictes i desigualtats por
Conflictes i desigualtatsConflictes i desigualtats
Conflictes i desigualtatsEduard Costa
624 vistas4 diapositivas
Un món desigual por
Un món desigualUn món desigual
Un món desigualEduard Costa
1.4K vistas34 diapositivas

Más de Eduard Costa(20)

Quadern treball ESO por Eduard Costa
Quadern treball ESOQuadern treball ESO
Quadern treball ESO
Eduard Costa2.8K vistas
Geopolítica del món actual por Eduard Costa
Geopolítica del món actualGeopolítica del món actual
Geopolítica del món actual
Eduard Costa5.4K vistas
Un món en crisi, 1990-2008 por Eduard Costa
Un món en crisi, 1990-2008Un món en crisi, 1990-2008
Un món en crisi, 1990-2008
Eduard Costa588 vistas
Conflictes i desigualtats por Eduard Costa
Conflictes i desigualtatsConflictes i desigualtats
Conflictes i desigualtats
Eduard Costa624 vistas
Un món desigual por Eduard Costa
Un món desigualUn món desigual
Un món desigual
Eduard Costa1.4K vistas
Migracions humanes por Eduard Costa
Migracions humanesMigracions humanes
Migracions humanes
Eduard Costa1.2K vistas
Desenvolupament i subdesenvolupament por Eduard Costa
Desenvolupament i subdesenvolupamentDesenvolupament i subdesenvolupament
Desenvolupament i subdesenvolupament
Eduard Costa1.1K vistas
El món com a sistema por Eduard Costa
El món com a sistemaEl món com a sistema
El món com a sistema
Eduard Costa1.5K vistas
Catalunya en el marc europeu por Eduard Costa
Catalunya en el marc europeuCatalunya en el marc europeu
Catalunya en el marc europeu
Eduard Costa367 vistas
España en la Unión Europea por Eduard Costa
España en la Unión EuropeaEspaña en la Unión Europea
España en la Unión Europea
Eduard Costa1.3K vistas
La formació de la Unió Europea por Eduard Costa
La formació de la Unió EuropeaLa formació de la Unió Europea
La formació de la Unió Europea
Eduard Costa489 vistas
20 años de España en la UE por Eduard Costa
20 años de España en la UE20 años de España en la UE
20 años de España en la UE
Eduard Costa1.8K vistas
Del franquismo a la democracia por Eduard Costa
Del franquismo a la democraciaDel franquismo a la democracia
Del franquismo a la democracia
Eduard Costa1.9K vistas
Organització política estat espanyol por Eduard Costa
Organització política estat espanyolOrganització política estat espanyol
Organització política estat espanyol
Eduard Costa1.3K vistas

Último

Pràctica 1.pdf por
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
26 vistas6 diapositivas
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 vistas22 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 vistas37 diapositivas

Lacrisidelanticregim

 • 1. IES BENIGASLÓ Invasió napoleònica Carles IV 1.- Cronologia i etapes 1788 1808 1814 1833 Carles III Ferran VII Josep Bonaparte La Guerra del Francès Cadis: primera experiència liberal Despotisme il·lustrat Absolutisme 1820-23 Trienni liberal 1
 • 2. 2.- L’Antic Règim i la Il·lustració (Liberalisme) conceptes L’Antic Règim Privilegiats Noblesa i clergat No privilegiats Burgesia i les classes mitjanes Classes baixes - Concentració de poder en el rei - Origen diví Noblesa Propietat terra Poder econòmic Poder polític Règim senyorial Societat estamental Monarquia absolutista 2 IES BENIGASLÓ
 • 3. 2.- L’Antic Règim i la Il·lustració (Liberalisme) conceptes Liberalisme Montesquieu, Rousseau... Constitució Drets i deures dels ciutadans Sobirania Divisió de poders Assemblea Nacional Lliures i iguals Eleccions Es caracteritza per elaborar una Aquesta determina Fa els ciutadans El poder del poble es manifesta en Legislatiu Judicial Executiu Crea les lleis Montesquieu VoltaireRousseau 3 Per constituir una IES BENIGASLÓ
 • 4. 3.- El regnat de Carles IV (1788 - 1808) Es caracteritza per la presència de Els principals fets històrics D’aquest període “La Gran Guerra”(1793-1795) contra França Tractat de San Ildefonso (1796) amb els francesos Guerra contra Gran Bretanya i derrota de Trafalgar (1805) Tractat de Fontainebleau (1807) amb els francesos provoca Crisi econòmica Malestar social i rebuig a Godoy Manuel de Godoy (1792 - 1807) Despotisme Il·lustrat 4 IES BENIGASLÓ
 • 5. Causes Manuel Godoy, cap del govern por a les idees revolucionàries franceses fre a les reformes anteriors execució de Lluís XVI Conseqüències pèrdues materials i demogràfiques evidencia la crisi del model absolutista La Guerra Gran (1793-1795)
 • 6. 4.- La Guerra del Francès (1808 - 1814) Tractat de Fontainebleau L’ocupació francesa d’Espanya Motí d’Aranjuez Abdicació de Carles IV Intervenció de Napoleó Revoltes populars del 2 de maig a Madrid Capitulacions de Baiona La resistència I la guerra del francès Juntes locals Junta Suprema Central Governativa La reacció popular desencadena I l’ 5 A causa del provoca aconsegueix Renuncia de Carles i Ferran al tro espanyol Coronació de Josep I Amb la Suport de nobles i afrancesats Les juntes Provoca les S’organitzen provoca IES BENIGASLÓ
 • 7. El motí d’Aranjuez (1808) Conseqüències • dimissió de Godoy • abdicació de Carles IV a favor de Ferran • Poble sense ideologia Lluiten contra l’invasor estranger • Burgesos, liberals Volen un sistema parlamentari liberal • Il·lustrats Volen Ferran VII, però amb un programa de reformes • Noblesa, Església Volen tornar a l’Antic Règim amb Ferran VII Les actituds davant l’ocupació patriotes Afrancesats: Intel·lectuals Creien en les reformes del nou règim Alts funcionaris Part de la noblesa
 • 8. 4.- La Guerra del Francès (1808 - 1814) “Guerra de guerrilles” i la resistència popular Exèrcit regular amb la Junta Suprema La resistència dels espanyols s’organitza a través de Fases de la guerra A) Juny - novembre de 1808 B) Novembre 1808 - juny 1812 C) Juny 1812 - desembre 1813 Ofensiva aliada (Wellington) (Arapiles) 6 Èxits de la resistència (Bailén) Domini francès amb l’arribada de Napoleó (menys a Cadis) Tractat de Valençay, 1813 Derrota francesa i IES BENIGASLÓ
 • 9. 4.- La Guerra del Francès (1808 - 1814) El desenvolupament de la guerra 7 Bailen Bruc Saragossa GironaArapiles IES BENIGASLÓ
 • 10. Reconeixement de les llibertats polítiques (associació, expressió, participació...) 4.- La Guerra del Francès (1808 - 1814) La revolució liberal de Cadis Assemblea Nacional Poder legislatiu Reformes socials i econòmiques llibertat de premsa Abolició de la Inquisició Liberalisme econòmic Llibertat comercial Abolició dels gremis i del règim senyorial Moderada desamortització de béns eclesiàstics Igualtat davant la llei Religió catòlica i única 9 Constitució de 1812 Elaboren una Convocatòria d’eleccions (1 diputat per 50.000 electors) proclama Assumeix la Regència aquesta (Gaspar Melchor de Jovellanos) Corts Generals a Cadis Al 1810 es creen les 184 diputats (Liberals i absolutistes) Ramon Llàtzer de DouDirigides per Declaració dels Drets de l’Home Sufragi indirecte censatari Dret de vot dels homes de més de 25 anys Divisió de poders Monarquia parlamentària Davant l’ocupació dels francesos Al 1808 es creen 13 Juntes Junta Suprema Central Governativa del Regne Sota la direcció de Articles de la Constitució El 19 de març de 1812 IES BENIGASLÓ
 • 11. 5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833) El “Manifest dels perses” Petició a Ferran VII (Retornar a l’Antic Règim) Aixecaments militars liberals Trienni liberal (1820 - 23) Comandant Riego (Cabezas de San Juan, Sevilla) Retorn al constitucionalisme (Constitució de 1812) Provoca -Debilitat dels liberals -Oposició absolutista i dels pagesos -Intervenció de la Santa Aliança Els Cent Mil Fills de Sant Lluís (Duc d’Angulema) Retorn de l’Absolutisme a tota Europa 10 Coincideix amb S’inicia amb Provoca la Consisteix en un Però... Dècada ominosa (1823 - 1833) Retorn a l’absolutisme Com el del Que dóna lloc al Ferran anul·la la Constitució de 1812 IES BENIGASLÓ
 • 12. 5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833) 11 Dècada ominosa (1823 - 1833) Es caracteritza per Repressió i depuració política contra els liberals (Riego, Mariana Pineda ...) També intenta Reformisme il·lustrat La Guerra dels Malcontents (Catalunya, 1827) (Reialistes, absolutistes radicals) provoca Però... Neix Isabel i Feran VII Pragmàtica sanció Llei Sàlica Proclama la Que anul·la la A finals del seu regnat es passa de la repressió al pacte amb els liberals per trobar un suport polític per a la seva filla Isabel en contra del seu germà Carles (absolutista) IES BENIGASLÓ
 • 13. Aquesta consciència d’identitat, l’exemple de la independència americana i l’ajuda britànica (interessos comercials) provoquen constants insurreccions 5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833) La independència de les colònies americanes (1810 - 1824) Les colònies americanes Marginació dels criolls Corrupció dels funcionaris espanyols Integració dels criolls i indígenes a l’exèrcit Monopoli comercial espanyol A causa de Consciència d’identitat pròpiaVan prendre Etapes de la independència Juntes de govern Insurreccions Insurreccions ofegades per Ferran VII (José de San Martín, Simón de Bolívar...) L’any 1824 La batalla d’Ayacucho suposa la derrota definitiva dels espanyols 12 1810 - 1814 1815 - 1818 Campanyes a gran escala1818 - 1824 IES BENIGASLÓ
 • 14. 5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833) La independència de les colònies americanes (1810 - 1824) Conseqüències per a la Corona Espanyola Pèrdues econòmiques Mercats colonials Matèries primeres Pèrdua de prestigi mundial Pèrdua d’influència internacional 13 IES BENIGASLÓ
 • 15. 5.- El Regnat de Ferran VII (1814 - 1833) La independència de les colònies americanes (1810 - 1824) 14
 • 16.   ANÒNIM: Al Rey José I. Diario Mercantil de Cádiz. 18 de Marzo de 1812. Cádiz: Sense datar.   Comentari: Poema que devia contribuir a la fama que tenia José I o Pepe Botella d´agardar-li el vi. Era una manera també de desacreditar a l´invasor.   Al ínclito Señor Pepe, rey (en deseo) de las Españas, y (en visión) de las Indias  Salud, gran rey de la rebelde gente; salud, salud Pepillo diligente, protector del cultivo de las uvas y catador experto de las cubas; hoy te celebra mi insurgente mano desde el grandioso emporio gaditano; y sin quebrarme mucho la cabeza al momento tropezara mi pluma con tus raras cualidades; no llenaré el papel de las variedades, como hacen a tu lado necios aduladores de tu persona y denigrado trono, que te dexan corrido como un mono, celebrando virtudes que no tienes, y coronan tus sienes con laureles de Marte, o bien de Apolo, cuando al tyrso de Baco aspiras solo. 15
 • 17. Esquema- resum La crisi de l’Antic Règim (1788-1833) 1. La crisi del regnat de Carles IV (1788-1808) i 2. La Guerra d’Independència o del Francès (1788-1814) La Guerra del Francès (de la Independencia) (1808-14) precedida per la Guerra Gran (de la Convención) (1793-95) declarada per l’absolutista Carles IV davant el radicalisme de la R. F acaba amb Pau de Basilea (VII-1795): reconeix el predomini francès l’aliança amb F contra A: Tractat de Sant Ildefons (1796) porta a la derrota de Trafalgar (1805) Tractat de Fontainebleau (1807) acorda -consentiment per a què les tropes franceses travessin Espanya fins a Portugal (aliada d’A) -conquesta i repartiment de P entre F i E -un principat per a Godoy (primer ministre) motí a Aranjuez (III-1808)seguit de -destitució de Godoy i abdicació de Carles IV en Ferran -queixa a Napoleó, anada a Baiona i abdicació d’ambdós en l’Emp. -nomenament Josep com a rei, Corts de Baiona i Estatut de Baiona destaca -2-V-1808: alçament del poble de Madrid, que s’escampa per tot el país -constitució de Juntes populars (locals, provincials i regionals) per coordinar les actuacions defensivas -primeres victòries (Bruc, Bailén), però arriba N i estabilitza la presència francesa -resistència popular: guerrilles i setges (Girona, Saragossa, Lleida, Tarragona) -annexió de Catalunya a l’Imperi francès (I-1812) -canvi del curs de la guerra amb l’ajut d’Anglaterra -XII-1813: Tractat de Valençay; V-1814: abandó total d’Espanya per part dels francesos divideix la població espanyola segons afrancesats (alts funcionaris, intel·lectuals, part noblesa) patriotes tradicionals (part clergat i noblesa) patriotes liberals (burgesia, intel·lectuals il·lustrats, sectors liberals) pretenen aprofitar les possibilitats reformistes del nou règim tornar a la vella monarquia, defendre la tradició i la religió aprofitar la situació revolucionària per transformar Espanya en un règim liberal- parlamentari agreujament crisi econòmica i hisendística
 • 18. 3. Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812 Corts a Cadis (s’obren el IX-1810) aproven Constitució (19-III-1812) formades per diputats de tots els territoris espanyols (una 20 de catalans, tant de liberals com d’absolutistes; Antoni de Capmany) La Junta Suprema Central convoca altres: reorganització de l’administració (províncies i Diput. provincials), reforma dels impostos, creació d’un exèrcit nacional, obligatorietat del servei militar, creació Milícia Nacional, implantació d’un ensenyament primari públic i obligatori, confessionalitat catòlica de l’Estat, etc. diverses lleispretenen eliminar les traves de l’Antic Règim i ordenar l’Estat com un règim liberal: -supressió senyories jurisdiccionals -llibertat de treball -anul·lació dels gremis -unificació del mercat -abolició de la Inquisició -inici de la reforma agrària i la desamortització de terres comunals destaca drets del ciutadà: llibertats d’impremta, pensament i opinió, igualtat davant la llei, inviolabilitat del domicili, dret de petició, llibertat civil, dret de propietat organització del poder: monarquia limitada basada en la divisió de poders: -poder legislatiu: cambra unicameral (elaboració de lleis, tractats internacionals, aprovació de pressupostos, comandament de l’exèrcit) -poder executiu: monarca (direcció del govern, vet suspensiu durant dos anys) -poder judicial: administració de justícia (codis únics en matèria civil, criminal i comercial, garanties en els processos, ...) unitat jurdídica del país i sobirania nacional exercida mitjançant sufragi universal, masculí (>25anys) i indirecte (elegits: segons renda)
 • 19. 4. El regnat de Ferran VII (1814-1833) (1) El regnat de Ferran VII degut a trienni liberal (1820-23) es divideix en anul·la la Constitució i tota la legislació liberal de les Corts de Cadis (4-V-1814) recolzat per sectors absolutistes (Manifest dels Perses) sexenni absolutista (1814-20) representa l’inici d’un llarg període d’enfrontament entre la defensa de l’absolutisme i la del liberalisme restauració de l’AR gairebé del tot aprofita la situació internacional: derrota de N, Congrés de Viena, Sta Aliança -dura repressió contra els dirigents liberals -inicis de l’oposició: burgesia liberal i classes mitjanes urbanes, part de la pagesia, militars liberals (Pronunciaments: Mina, Porlier, Vidal, Lacy a Catalunya, ...) pronunciament de Riego (Cabezas de San Juan, Sevilla) seguit d’aldarulls populars i liberals a les principals ciutats porta a -nou govern, amnistia, eleccions -acceptació Constitució per part del rei destaca -restaura Constitució de 1812 i bona part de la legislació: llibertat d’indústria, abolició gremis, supressió règim senyorial -noves normes: desamortització terres monacals, reforma sistema fiscal, del codi penal i del funcionament de l’exèrcit, disminució delme -modernització administrativa (províncies), creació Milícia Nacional destaca pateix dificultats monarquia: veta lleis, cerca aliança amb potències europees absolutistes noblesa tradicional i Església (supressió rendes senyorials i delme i venda de béns monacals): organitzen partides absolutistes i una regència absoluitsta a la Seupagesia (el final del règim senyorial els convertia en arrendataris que perdien els drets tradicionals i podien ser expulsats de la terra): aixecaments armats contra el liberalisme entre liberals: moderats i exaltats
 • 20. 4. El regnat de Ferran VII (1814-1833) (2) El regnat de Ferran VIIes divideix en dècada ominosa (1823-33) comença amb intervenció de la Santa Aliança (IV-1823: entrada dels Cent Mil Fills de Sant Lluís) comporta restauració de l’absolutisme, repressió contra els liberals, depuració de l’administració i l’exèrcitpateix divisions polítiques absolutistes moderats intransigents o apostòlics entre problemes econòmics tant camp (progressiva introducció del capitalisme, baixos preus dels productes agraris) hisenda (despeses monarquia, pèrdua colònies) afavoreix apropament al sector moderat de la burgesia financera i industrial de Madrid i Barcelona a partir 1825 (aranzel proteccionista) acceptat per rebutjat per agrupats al voltant de Carles Maria Isidre, germà del rei i previsible successor organitzen Guerra dels Malcontents o Agraviats (1827): sectors nobiliaris, clericals i pagesia (>20.000 homes) descontents per restauració insuficient de l’absolutisme (no s’ha reposat la Inquisició, s’han dissolt els voluntaris reialistes, es permet la presència d’alguns liberals a l’administració, ...) es complica amb la qüestió successòria -casament amb Maria Cristina -Pragmàtica Sanció (1830): deroga Llei Sàlica -neix Isabel porta MC (regent) a apropar-se als sectors moderats (absolutistes i liberals): nou govern reformista, amnistia destaca 1833: mor Ferran VII i reafirma el testament no acceptat per recolzen inicia aixecament absolutista (primera guerra carlina) i proclamació com a rei contra
 • 21. 5. La independència de l’América hispànica El regnat de Ferran VII viu el procés d’independència de l’Amèrica espanyola (1810-24) motivat per desenvolupament d’una burgesia criolla degut al creixement econòmic del s. XVIII (reactivació del comerç, explotació de nombroses plantacions, ...) -l’exemple dels USA -el suport de GB: volia controlar el mercat americà i pensava que li seria més fàcil un cop independents coneix les idees de la Il·lustració critica -discriminació respecte als càrrecs -impostos i càrregues -control del comerç aprofita -l’esfondrament de l’aparell polític espanyol degut a la invasió francesa -la crisi política produïda pel retorn a l’absolutisme -la manca de diners i tropes de la monarquia destaca -primers focus: virregnat de la Plata (José de San Martín: ind. d’Argentina, 1810), virregnat de Nova Granada (Simón Bolívar), Mèxic (Hidalgo i Morelos) -batalles: Chacabuco (1817), Boyacá (1819) i Carabobo (1821), Ayacucho (1824) produeix -nombroses guerres entre els nous països degut als interessos dels gran terratinents i les burgesies comercials -aparició de cabdills militars i reforçament dels exèrcits -pèrdua de pes polític internacional -pèrdues econòmiques per a la monarquia i la burgesia espanyola -parálisi del moviment comercial català (destinat després a les Antilles) -retorn de capitals que impulsaran el desenvolupament econòmic (inversions en indústria i terres desamortitzades)