Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Revolució Russa i fomació de la URSS

 1. La Revolució Russa i la formació de la URSS
 2. LA REVOLUCIÓ RUSSA i LA FORMACIÓ DE LA URSS 1.LES CAUSES 2.LA REVOLUCIÓ DEL 1905 3.EL PROCÉS REVOLUCIONARI DEL 1917 4.EL CONSELL DE COMISSARIS DEL POBLE 5.LA GUERRA CIVIL i LA INTERVENCIÓ ESTRANGERA (1918-1921) La revolució burgesa de Febrer La revolució proletària d’Octubre 6.LA CREACIÓ DE LA URSS (1922) La situació econòmica, política i social de la Rússia Tsarista Les primeres mesures revolucionàries Els desencadenants El sistema polític, econòmic i social del primer estat socialista ESQUEMA DEL TEMA
 3. QUINS EREN ELS PROBLEMES DE LA RÚSSIA TSARISTA AL COMENÇAMENT DEL SEGLE XX? Carta al Zar Nicolás II de León Tolstoi 16 de gener de 1902 LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les causes: la situació de la Rússia Tsarista http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/%2Btolstoi.htm
 4. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les causes: la situació de la Rússia Tsarista 1.CAUSES endarreriment econòmic polarització social sistema polític autocràtic oposició al règim nihilistes liberals (kadets) socialrevolucionaris socialistes moderats marxistes menxevics bolxevics
 5. •Monarquia absoluta •Bases del poder •Una agricultura tradicional •Decret d’abolició de la servitud (1861), però pervivència d’un règim semifeudal •Reforma agrària que no millorà la vida dels camperols (poca terra, cara, endeutament) •Escasa •Depenent de capital estranger •Concentració geogràfica i grans empreses •Penoses condicions dels obrers minoria aristocracia latifundista burgesia reduïda, majoria de camperols i obrers pobres oposició al règim tsarista Exèrcit Policia Església vinculada al poder Govern del tsar per decret LES CAUSES: la situació econòmica, social i política al començament del segle XX La indústria propagació d’idees socialistes Polarització social LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les causes: la situació de la Rússia Tsarista proletariat emergent El problema agrari El problema polític Nicolau II (Romanov)
 6. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les causes: la situació de la Rússia Tsarista els Romanov QUÈ ENS SUGGEREIX AQUESTA IMATGE
 7. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les causes: la situació de la Rússia Tsarista DE QUÈ ENS INFORMA AQUEST GRÀFIC
 8. PER QUÈ EXISTEIX UNA GRAN POLARITZACIÓ SOCIAL? QUINS GRUPS SOCIALS S’OPOSEN AL TSARISME? CÓM S’ORGANITZEN? LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les causes: la situació de la Rússia Tsarista
 9. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució del 1905 2.LA REVOLUCIÓ DEL 1905 desencadenants crisi econòmica en els primers anys del s.XX Guerra Russo- Japonesa (1904-1905) moviments de protesta: vagues i manifestacions repressió brutal: “Diumenge Sagnant” sublevació de la Marina formació dels Soviets concessions del Tsar reforma política règim pseudoconsttucional generalització de vagues i revoltes participen: obrers, soldats, oposició política població en general conseqüències
 10. DESENCADENANTS DE LA REVOLUCIÓ de 1905: la crisi econòmica i la guerra russo-japonesa (1904-1905) agreuja els problemes L’esforç militar no evitarà la derrota de Rússia i el desprestig del govern del tsar La situació s’agreuja quan Rússia declara la guerra al Japó per disputes territorials La crisi per sobreproducció i males collites provoca descontent, vagues i sublevacions dels camperols amb accions violentes LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució del 1905
 11. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució del 1905 Les peticions dels obrers al Tsar ¡Señor! Nosotros, obreros de San Petersburgo, nuestras mujeres e hijos llegamos ante ti para solicitar justicia y protección. Hemos caído en la miseria; se nos oprime, se nos carga de trabajo excesivo, se nos insulta..., se nos trata como a esclavos que deben soportar pacientemente su amargo y triste destino y su silencio... Nuestra primera demanda era que nuestros patronos examinasen, conjuntamente con nosotros, nuestras peticiones; pero esto mismo nos ha sido rechazado, se nos ha negado el derecho a hablar de nuestras peticiones escudándose en que la ley no nos reconoce este derecho. También, ha sido hallada ilegal nuestra demanda de disminuir el número de horas de trabajo hasta ocho horas diarias; de establecer nuestro salario conjuntamente... ...Rusia es demasiado grande, sus necesidades muy variadas e importantes para que pueda ser gobernada exclusivamente por los funcionarios... Ordena inmediatamente convocar a los representantes de todas las clases y órdenes del pueblo ruso. Y para esto manda que las elecciones a la Asamblea Constituyente se hagan según el sufragio universal, secreto e igual. Esta es nuestra petición más importante. Petición del 8 (21) de enero de 1905
 12. 1905, Palau d’Hivern, Sant Petersburg Revoltes generals. Creació dels soviets Gener, el Diumenge Sagnant. La manifestació pacífica amb demandes de reformes polítiques i millores laborals, és reprimida durament Juny. sublevació de la Marina (Potemkin) Soviets: consells d’obrers en fàbriques i ciutats LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució del 1905
 13. El tsar forçat a fer concesions: El Manifest d’Octubre, 1905 REFORMA POLÍTICA: • Reconeixement de drets civils • Formació de La DUMA: assemblea de representants, amb poders molt limitats; el tsar tenia la iniciativa legislativa • Sistema electoral que beneficia als seus partidaris, persecusió de les organitzacions obreres i opositors DESCONTENT i INCAPACITAT PER RESOLDRE ELS PROBLEMES Sessió d’inauguració de la DUMA, presidida pels tsars LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució del 1905
 14. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Activitat 1 Al començament del segle XX, l’imperi rus presentava clars símptomes de crisi política, econòmica i social. La declaració de guerra de Rússia al Japó el 1904 per disputes territorials i la posterior derrota agravà els problemes. La incapacitat del govern per a fer front a la situació afavorí els moviments de protesta entre la població i l’oposició política. Llegeix el text següent i contesta: •A quina revolució donarà lloc la situació que es descriu? •Identifica les causes •Concreta els fets més destacables d’aquesta revolució i les seues conseqüències
 15. 3. LES REVOLUCIONS DEL 1917 desencadenants descontent de la reforma política revolució burgesa de febrer crisi i caiguda del tsarisme Lenin: tesis d’abril Rússia es converteix en una República govern provisional oposicíó dels Soviets formació govern revolucionari revolució proletària d’octubre LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les revolucions del 1917 participació en la I GM accentua la crisi econòmica i social doble poder protestes del poble i de l’oposició política
 16. LA REVOLUCIÓ DEL FEBRER DE 1917 Els desencadenants: la ineficàcia de les reformes i la participació en la Primera Guerra Mundial Cartell propagandístic soldats russos preparats per a la guerra (1914) Les conseqüències econòmiques (despeses del conflicte, crisi, la fam), el reclutament forçat, el gran nombre de víctimes no farà sinó augmentar el descontentament i una generalitzada postura de la població i dels soldats en contra de la guerra.
 17. Pa, Pau i Terra! Manifestacions espontànies, febrer de 1917 A les protestes se sumen els obrers en vaga Repressió de l’exèrcit La Duma és clausurada Els soldats es neguen a disparar i s’uneixen a les protestes LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució burgesa del febrer de 1917
 18. AQUEST CONTEXT PROVOCARÀ LA DESINTEGRACIÓ DE L’ESTAT TSARISTA ABDICACIÓ DEL TSAR RÚSSIA ES CONVERTEIX EN UNA REPÚBLICA DIRIGIDA PER UN GOVERN PROVISSIONAL DE CARÀCTER LIBERAL PARAL.LELAMENT, TORNEN A SORGIR ELS SOVIETS La fi del tsarisme Vagó en el que abdicà el tsar Nicolau II en març de 1917 LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució burgesa del febrer de 1917
 19. “Ciutadans de l’ Estat rus: S’ha produït un gran esdeveniment. L’ Antic Règim ha estat enderrocat. Aquest enderrocament és la culminació de molts anys de combat del poble rus. Ha nascut una Rússia lliure i nova. En el decret imperial promulgat en 1905, i per la pressió de les forces populars, es prometeren a Rússia llibertats constitucionals. Estes promeses no foren complides. La Duma –portaveu de les esperances populars- fou disolta. (...) Per mitjà del decret de 1907, el govern decidí eliminar al poble part dels drets a participar en l’obra legislativa, prèviament concedits (...) Novament el país s’afonà en un abisme d’ absolutisme i arbitrarietat. Tots els intents de fer entrar en raó al govern foren inútils.(...) La nació s’ha vist obligada a prendre el poder” (6 de març de 1917) La primera declaració del Govern Provisional LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució burgesa del febrer de 1917
 20. La dualitat de poder Les negociacions culminen amb la formació del GOVERN PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA presidit per Lvov i integrat per liberals (KDT) i un sol representant dels Soviets (Kerensky) recolçat en un principi pels socialistes EL DOBLE PODER El Soviet de Petrograd i de les ciutats més importants (assemblees d’obrers, camperols, soldats..) Poder real Govern provisional de la Duma, format pels diputats liberals Poder oficial LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució burgesa del febrer de 1917
 21. El programa del Govern provisional • Reforma política i social de caire liberal: -Convocar una assemblea constituent -Reconeixement de drets i llibertats • Continuar la participació de Rússia en la guerra Kerenski, ministre de Guerra del Govern Provisional, prepara l’ofensiva contra els alemanys LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució burgesa del febrer de 1917
 22. “Pau, terra i tot el poder per als soviets” • Necessitat de la revolució proletària • Crida a l’eixida immediata de la guerra • Retirar el suport al govern provisional • Nacionalització de les terres i repartiment • Instauració d’una república de soviets d’obrers i camperols Retorn de Lenin de l’exili. Creu que ha arribat el moment d’avançar cap a la revolució social Tesis d’abril http://olmo.pntic.mec.es/jtac0001/historia/textoscontemp/textostodo.htm
 23. Els problemes del Govern provisional la no solució de les exigències socials cada vegada més esteses repartiment de terres entre els camperols el final de la guerra canalitza el descontent l’oposició dels Soviets LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució burgesa del febrer de 1917 impopularitat
 24. Els problemes del Govern Provisional descontent popular, manifestacions durament reprimides Petrograd, juliol 1917. Manifestació immediament després de que el govern provissional obrira foc amb ametralladores Petrograd, juny de 1917. La Pancarta diu “Fora els 10 Ministres Capitalistes/ Tot el poder al Soviet dels Treballadors, dels Soldats, dels Camperols i dels Diputas/ i als Ministres Socialistes/ Exigim que Nicolás II siga traslladat a la Fortalesa Peter- Paul.“
 25. • Debilitament i crisi política: successió de governs • Extensió dels soviets per Rússia amb influència creixent i que canalitza les protestes: a favor de la pau i el repartiment de les terres • Intent de cop d’estat contrarrevolucionari de Kornilov en agost Els problemes del Govern Provisional desercions del front, inestabilitat política…
 26. La revolució proletària d’ Octubre de 1917 Recreació commemorant el tercer aniversari de l’assalt al Palau d’ Hivern • Davant d’aquesta situació, els bolxevics propugnen la insurrecció amb l’assalt al Palau d’Hivern, seu del govern • Amb molt poca resistència, els bolxevics es fan amb el control de Petrograd • Formació del Consell de Comissaris del Poble, presidit per Lenin
 27. Ocupació d’una fàbrica, octubre de 1917 Reunió dels Soviets LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. La revolució proletària d’octubre de 1917
 28. situem dels esdeveniments del procés de 1914 al 1917 1914 Rússia entra en la I GM Agreuja la situació miserable de la població Derrotes militars, desercions, víctimes Desprestigi del règim tsarista Vagues i manifestacions de protesta Repressió Febrer de 1917 Revolució burgesa La fi del tsarisme i establiment d’un règim republicà Resorgeixen dels soviets Dualitat de poders Març-octubre de 1917 Govern Provisional (Lvov, Kerensky) No resolució de les demandes Oposició dels Soviets Tesis d’Abril Crisi política Intent de cop de Kornilov LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. El procés revolucionari de 1914-1917 Octubre de 1917 Revolució proletària Revolució de caire socialista dirigida per intel.lectuals i obrers Assalt al Palau d’Hivern Dimissió del Govern Provisional Formació d’un govern revolucionari amb membres dels Soviets
 29. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. QUÈ SIMBOLITZA AQUESTA IMATGE?
 30. PER QUÈ LA REVOLUCIÓ DE FEBRER FOU UNA REVOLUCIÓ BURGESA? PER QUÈ LA REVOLUCIÓ D’ OCTUBRE FOU UNA REVOLUCIÓ PROLETÀRIA? LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS.
 31. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les primeres mesures revolucionàries 4. LES PRIMERES MESURES DEL CONSELL DE COMISSARIS DEL POBLE negociacions de pau repartiment de terres control de les fàbriques pels obrers dret a l’autodeterminació dels pobles decrets Tractat de Pau Brest-Litovsk amb Alemanya
 32. Les primeres mesures del Consell de Comissaris del Poble • 1. Decret sobre la guerra. El govern bolxevic va denunciar la guerra. Es parlarà d’una pau justa i democràtica. Es pretenia una pau negociada i sense annexions. • 2. Decrets sobre la terra. Es legitimen les ocupacions de terres i les reivindicacions del camperolat sobre la terra. Es van mantenir les explotacions comunals i privades fins els anys 20, quan Stalin col·lectivitze tota la terra. Així, van coexistir xiotets i mitjans propietaris amb les terres de caràcter comunal i les cooperatives. Es van confiscar les propietats de la Corona, de la noblesa i de l’ Església que van ser lliurades als Soviets per a el repartiment entre els camperols. Va introduir-se el principi de que les explotacions més grans foren treballades per l’ Estat que les destinaria a l’explotació pública. • 3. Decrets sobre la indústria. No hi ha una estatalització generalitzada de la indústria, però es legitimen les cooperatives obreres que han ocupat les fàbriques. Els bolxevics hauran de discutir qui ha de dirigir la indústria: l’Estat o els consells d’obrers. Finalment, es va establir el control obrer de les empreses de més de 5 treballadors i la nacionalització de la banca. • 4. Decret sobre les nacionalitats. El dret d’autodeterminació va ser reconegut per als diversos pobles de l’Imperi Rus. Així, Polònia, els territoris bàltics i Georgia van aconseguir la independència. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Les primeres mesures revolucionàries
 33. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Activitat 2 Fes un resum de la revolució de febrer i un altre de la revolució d’octubre CADA RESUM HA DE CONTINDRE: •Causes de la revolució •Govern o règim enderrocat •Grup social que arriba al poder •la seua ideologia, programa •Les realitzacions
 34. 5. guerra civil i intervenció estrangera (1918-1921) • Els anteriors aliats de Rússia (britànics, francesos, estadounidencs) contraris a les mesures dels bolxevics, ocuparen part del territori rus i recolçaren els contrarevolucionaris (exèrcit blanc, organitzat pels generals tsaristes) que no obtingueren l’ajut dels camperols • Creació de l’exèrcit roig per fer-los front • Obtingueren la victòria en 1921 En sentit horari: Soldats de l’Exèrcit Blanc en 1919; i 1920; soldats de l’Exèrcit Roig en 1918; L. Trotsky 1918; bolxevics en la forca Pel contrari, s’inicià una guerra civil amb implicacions internacionals La firma del tratat de Brest-Litovsk amb Alemanya en 1918 no portà la pau a Rússia.
 35. 6. Lenin i la formació de la URSS
 36. Constitució del 1918 Dictadura del proletariat Poder centralitzat en el Partit Comunista (PCUS) (partit únic) Nova Política Econòmica (NEP) 1921-1927 Constitució de 1924 LA URSS Estructura Federal amb dues cambres La mort de Lenin va obrir el debat sobre la successió i el caràcter de la revolució socialista posicions enfrontades entre Trostki i Stalin Formació de la URSS en 1922 LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Lenin i la formació de la URSS
 37. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. CREACIÓ DE LA URSS (1922) Confederació de Repúbliques (Constitució de 1924) LENIN (+1924) STANLIN (+1953) Partit únic (PCUS) que monopolitza el poder de l’estat NEP (sistema econòmic) Repercussió internacional: creació de la III Internacional (1919) Onades revolucionàries a Europa Dictadura personalista depuracions Política econòmica: col.lectivització agrària expansió industrial plans quinquenals “Socialisme només en un país”
 38. LA REVOLUCIÓ RUSSA I LA FORMACIÓ DE LA URSS. Balanç històric BALANÇ HISTÒRIC DE LA REVOLUCIÓ RUSSA Un dels grans esdeveniments del segle XX Es tracta del primer triomf del moviment obrer organitzat en un país Es contitueix el primer estat anticapitalista Serà un model per a altres partits i organitzacions obreres des d’aleshores
Publicidad