Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Külm sõda

10.399 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • To get professional research papers you must go for experts like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Külm sõda

 1. 1. KÜLM SÕDA Ajalugu – 12 klass Madli-Maria Naulainen
 2. 2. Sõja tulemused ● II maailmasõja tulemusena – Muutusid mitmed riigipiirid – Tekkis juurde uusi riike – Toimusid suured ümberasumised – Muutus jõudude vahekord maailmas – demokraatliku osa juhtriigiks sai USA, teiseks oluliseks jõuks oli Nõukogude Liit – Kujunes külm sõda – Nõukogde Liit eraldas end Läänest raudse eesriide taha (tõkestas läbikäimise Läänega)
 3. 3. Külm sõda tänapäeva moodi Allikas: Miami New Times blogs
 4. 4. Raudne eesriie ● ... on Nõukogude Liidu poliitiline üritus kaitsta oma poliitilist mõjuala võõrmõjutuste eest mitmesuguste abinõudega – Piiride hermeetiline sulgemine – Vaba teabevoolu takistamine – Salapolitseiline kontroll – Tsensuur jne ● Raudne eesriie oli külma sõja saavutus ja meetod, selle tuntumaks tähiseks oli Berliini müür; ennekõike oli ta aga välja arenenud NL'i piiridel
 5. 5. Allikas: Mr. Holleran's HOA Help (www.cpphoa.com/page5.html)
 6. 6. Külm sõda ● ... nimetatakse Ida ja Lääne poliitilist, ideoloogilist ja majanduslikku konflikti ● Ametlikuks poliitikaks muutus see USA jaoks 1947, võeti vastu NCS direktiiv: – Viia Moskva mõju ja võimsus miinimutasemeni, millal ta enam ei ohustaks maailma ja rahvusvaheliste suhete stabiilsust – Muuta teoorias ja praktikas rahvusvaheliste suhete põhimõtteid, mida järgib Venemaal võimul olev valitsus ● Idas rakendati külma sõda sisuliselt
 7. 7. Külma sõja algus ● Otsene vastasseis tekkis 1946 veebruaris, kui Stalin teatas aja nõudest valmistuda uueks sõjaks Lääne imperialismiga, vaatamata rahule ● Lääneliitlased lõid Kremli poliitilisele pealetungile sobivad vastumeetmed – rakendati majanduslik-sotsiaalseid kaitsemeetmeid läänedemokraatlikes ühiskondades ning kindlustati sillad üle kogu maailma
 8. 8. Trumani doktriin ● Doktriin tehti avalikuks Harry Trumani poolt 12 märtsil 1947 kõnes Kongressile ● Nimetatud doktriin on USA välispoliitiline otsus, mis lubas Kreeka ja Türgi valitsustele sõjaväelist ja majandusabi, vältimaks riikide sattumist Nõukogude Liidu mõjusfääri ● Sellest plaanist tulenevalt võisid edaspidi ka teised riigid analooglsele abile loota
 9. 9. Lõik Trumani kõnest: Maailm pole staatiline ning status quo ei ole püha. Siiski ei saa me lubada muudatusi status quo's ÜRO harta vastaselt, kasutades selliseid meetodeid nagu ähvardus või petlikke vahendeid nagu poliitiline sisseimbumine. Aidates vabadel ja sõltumatutel rahvastel säilitada vabadust, aitab USA ÜRO harta põhimõtteid ellu viia. Harry Truman Allikas: Vikipeedia
 10. 10. Marshalli plaan ● Marshalli plaan (ametlikult Euroopa Taastamise Programm) oli USA 1947a algatatud abiprogramm sõjas laastatud Euroopa riikide aitamiseks ja kommunismi pealetungi ennetamiseks. ● Algatus nimetati tollase riigisekretäri George Marshalli järgi ● Programm kestis neli aastat ja selle aja jooksul anti majanduslikku ja tehnilist abi kokku umbes 13 miljardi dollari väärtuses
 11. 11. George Marshall Allikas: Vikipeedia ● Oli USA sõjaväelane ja poliitik ● Teenis USA sõjaväes ● II ms ajal kuulus liitlasvägede juhatusse ● 1947-1949 oli USA riigisekretär ● 1950-1951 kaitseminister ● 1953 Nobeli preemia
 12. 12. Marshalli plaani raames abi saanud riigid Allikas: Vikipeedia
 13. 13. Marshalli plaan ● Plaaniga liitusid Austria, Belgia, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa LV, Suurbritannia, Šveits, Taani ja Türgi ● Abi pakuti ka Nõukogude Liidule ja teistele Ida-Euroopa maadele, kuid Moskva keeldus, keelates osalemise ka Tšehhoslovakkial ja Poolal, kes olid selleks soovi avaldanud. ● Keeldus ka Soome, kes eelistas Nõukogude Liiduga häid suhteid hoida.
 14. 14. Marshalli plaani abi (Allikas: Vikipeedia)
 15. 15. Marshalli plaan ● 1948 asutati Pariisis plaani elluviimiseks Euroopa Majanduskoostöö Organisatsioon (OEEC) ● Osalevate riikide tööstustoodang suurenes nelja aastaga 35% ● Põllumajandustoodang ületas sõjaeelse taseme ● Programm aitas kaasa poliitilise olukorra stabiliseerumisele ● USA tagas omale laialdase eksportturu
 16. 16. Marshalli plaani propagandaplakat USA abipakkide sildistus Allikas: Vikipeedia
 17. 17. Vastasseis Euroopas ● Nii USA kui NL sõjaväelised juhid arvasid, et jagatud Saksamaa pinnal võib puhkeda uus sõda Euroopas ● 1948a Berliini blokaad oli esimene kriis Lääne ja Ida suhetes – Nõukogude Liit blokeeris Lääne-Berliini ● 1960datel puhkes tõsine kriis – idasakslased polnud rahul kommunistide valitsemisega, toimusid väljaastumised – Tulemusena kerkis 1961 Berliini müür
 18. 18. Berliini müüri ehitamine Allikas: Vikipeedia
 19. 19. Berliini müüri ehitamine Allikas: Vikipeedia
 20. 20. Berliini müür ● Betoonist barjäär, mis eraldas 1961-1989 Lääne- Berliini Ida-Berliinist ● Müür ehitati, et takistada idasakslaste massilist põgenemist Läände ● Ida-Saksamaa poolelt valvas müüri umbes 10 000 sõdurit ● Müür ise oli 13 km pikk, kus müüri polnud, takistasid piiriületust okastraadid ● 1949-1962 põgenes Läände u 4milj sakslast, siis 1962-1989 sai otseselt üle Berliini müüri vaid 5000 inimest ja üldse Lääne-Saksamaale alla 200 000 inimese (järelikult oli müür efektiivne)
 21. 21. Berliini müür 1986 aastal Allikas: Vikipeedia
 22. 22. Berliini müür ● Müür on üks Külma sõja ja Saksamaa eraldamise tuntumaid sümboleid ● Berliini müür soodustas kommunistliku propaganda läbikukkumist nii Ida- Saksamaal kui kogu kommunismileeris ● Müür oli tähis, mida sakslased ja kogu vaba maailm pidas kommunismi türanniaks, eriti pärast tule avamist ülejooksikute pihta ● Tänaseks on müür peaaegu täielikult hävitatud, alles vaid mälestusmärgi jagu
 23. 23. NATO ja VLO ● Et seista vastu NL'i agressioonile, hakati Läänes seni tihedamalt koostööd tegema – 10 riiki asutasid 1949 Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ehk NATO – põhimõte – kui rünnatakse ühte osalist, astuvad teised tema kaitseks välja – Majandusliku ja poliitilise koostöö tulemusena (et vältida uusi sõdu tulevikus), loodi 1952 Euroopa Söe- ja Teraseühendus, millest kujunes EL ● Vastukaaluks asutas NL – Vastastikuse Majandusabi Nõukogu (VMN) – 1955 Varssavi Lepingu Organisatsioon (VLO) ● Need jäid aga NL'i diktaadi elluviimise vahendeiks
 24. 24. NATO ja VLO piirid Allikas: Vikipeedia
 25. 25. Sõja oht ● 1945-1947 kahanes USA sõjaväe koosseis 12 milj pealt 1,4 miljoni peale ● Nõukogude Liidus vähenemist polnud ● USA lootis kommunismi pealetungi- ähvarduste vastu seista tuumarelvastuse eelisarendamisega ● Pärast USA tuumamonopoli kadumist 1949 sundis see Külma sõja mõlemaid osapooli kurnavale võidurelvastumisele
 26. 26. Külm sõda Allikas: Cartoonstock (Political cartoons and Editorial cartoons – Cold War Gifts)
 27. 27. Võidurelvastumine ● 1950-1980 valuküsimus võidurelvastumine ● Nii NL'is kui USA's kardeti vastase võimalikku sõjalist rünnakut, samas üritati hoida vastast pidevas hirmus ● Külma sõja ajal täiustati võidu kõiki massihävitusrelvade liike – Kontinendivahelised raketid ● Võimsamaks muutus ka tavarelvastus – Tankid, suurtükid, lennukid ● Võisteldi ka õhu- ja raketitõrjerelvades
 28. 28. Külma sõja tõlgendused ● Kommunismi silmis oli külm sõda aeg, mil lääneriigid asusid tugevatele positsioonidele, et kommunismi kukutada ● Läänes poolt vaadatuna püüti aga vaid kaitsta end Moskva eest samu võtteid rakendades, mida Nõukogude Liit mõlemal pool raudset eesriiet juba ammu kasutanud oli – propagandat, sõjalist heidutust ning poliitilist ja majanduslikku toetust oma liitlastele ● Moskva raadio Läände suunatud erikeelsete raadiosaadetele sai vastuseks Ameerika Hääl, mis alustas 1947 venekeelsete saadetega

×