Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Madli-Maria Naulainen Rahvusvahelised organisatsioonid Kordamine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks
 
ÜRO <ul><li>Asutatud: 24. oktoober 1945
Liikmesriike 192
Eesti liitus 1991
Peakorter: New York, USA
Peasekretär: Ban Ki-Moon (Korea Vabariik)
Peasekretariaat
Peaassamblee ja Julgeolekunõukogu </li></ul>
NATO <ul><li>Asutatud: 4. aprill 1949
Liikmesriike 28
Eesti liitus 2004
Kõrgeim organ: Põhja-Atlandi Nõukogu, mida juhib peasekretär (Anders Fogh Rasmussen )
Asutajaliikmed on Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa...
OSCE <ul><li>Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE)
Peakorter: Viin, Austria
Liikmesriike: 56
Asutati 1975. aastal Helsingis
1994. aastal Budapesti Tippkohtumise otsusega OSCE ametlikult rahvusvaheliseks organisatsiooniks </li></ul>
OECD <ul><li>OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OECD on tööstuslikult arenenud demokraatlike riikide foorum alalise asukohaga Pariisis
Asutati 30.septembril 1961.a
OECDsse kuulub hetkel 34 riiki
Tööd juhib peasekretär Angel Gurría (Mehhiko)
Eesti liitus detsembris 2010 </li></ul>
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Rahvusvahelised organisatsioonid

18.152 visualizaciones

Publicado el

Kordamiseks ühiskonnaõpetuse riigieksamiks

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Rahvusvahelised organisatsioonid

 1. 1. Madli-Maria Naulainen Rahvusvahelised organisatsioonid Kordamine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks
 2. 3. ÜRO <ul><li>Asutatud: 24. oktoober 1945
 3. 4. Liikmesriike 192
 4. 5. Eesti liitus 1991
 5. 6. Peakorter: New York, USA
 6. 7. Peasekretär: Ban Ki-Moon (Korea Vabariik)
 7. 8. Peasekretariaat
 8. 9. Peaassamblee ja Julgeolekunõukogu </li></ul>
 9. 10. NATO <ul><li>Asutatud: 4. aprill 1949
 10. 11. Liikmesriike 28
 11. 12. Eesti liitus 2004
 12. 13. Kõrgeim organ: Põhja-Atlandi Nõukogu, mida juhib peasekretär (Anders Fogh Rasmussen )
 13. 14. Asutajaliikmed on Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Taani, Suurbritannia. </li></ul>
 14. 15. OSCE <ul><li>Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE)
 15. 16. Peakorter: Viin, Austria
 16. 17. Liikmesriike: 56
 17. 18. Asutati 1975. aastal Helsingis
 18. 19. 1994. aastal Budapesti Tippkohtumise otsusega OSCE ametlikult rahvusvaheliseks organisatsiooniks </li></ul>
 19. 20. OECD <ul><li>OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (Organisation for Economic Co-operation and Development)
 20. 21. OECD on tööstuslikult arenenud demokraatlike riikide foorum alalise asukohaga Pariisis
 21. 22. Asutati 30.septembril 1961.a
 22. 23. OECDsse kuulub hetkel 34 riiki
 23. 24. Tööd juhib peasekretär Angel Gurría (Mehhiko)
 24. 25. Eesti liitus detsembris 2010 </li></ul>
 25. 26. OECD <ul><li>OECD liikmestaatuse kriteeriumid on avatud turumajandus, demokraatlik pluralism ja inimõiguste austamine
 26. 27. Eesmärk on aidata kaasa maailmamajanduse arengule, samuti ka liikmes- ja mitteliikmesriikide majandusarengule ning maailmakaubanduse laienemisele
 27. 28. OECD ei ole finantsorganisatsioon ega anna sellest tulenevalt laene või toetusi. </li></ul>
 28. 29. OPEC <ul><li>Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
 29. 30. Loodi 1960. aastal Bagdadis
 30. 31. OPEC-i põhiülesanne on liikmete naftatoodangu ja ekspordikvootide kindlaksmääramise läbi toornafta hinna reguleerimine maailmaturul
 31. 32. Organisatsiooni peakorter asub Austrias Viinis
 32. 33. OPEC-isse mittekuuluvad naftat tootvad riigid on Kanada, Mehhiko, Norra, Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Omaan. Peale USA nad kõik ka ekspordivad naftat. </li></ul>
 33. 34. Euroopa Nõukogu <ul><li>47 liiget Euroopast ja Aasiast
 34. 35. Euroopa Nõukogu põhilised tegevusvaldkonnad on inimõigused, sotsiaalõigused, keelelised õigused, haridus ja kultuur
 35. 36. Euroopa Nõukogu üheks olulisemaks saavutuseks on Euroopa inimõiguste konventsiooni koostamine 1950. aastal, mille raames asutati Euroopa Inimõiguste Kohus.
 36. 37. Euroopa Nõukogu ei ole Euroopa Liidu osa
 37. 38. Euroopa Nõukogu peasekretär on endine Norra peaminister Thorbjørn Jagland </li></ul>
 38. 39. Amnesty International <ul><li>Amnesty International (inglise 'rahvusvaheline amnestia'; lühend AI) on inimõiguste kaitseks 1961. aastal loodud organisatsioon (survegrupp)
 39. 40. AI eesmärgiks on inimõiguste rikkumiste lõpetamine ja inimõiguste ülddeklaratsioonist kinnipidamine juhtides tähelepanu selle rikkumistele
 40. 41. AI on korraldanud kampaaniaid surmanuhtluse ja piinamise vastu
 41. 42. 2007. aastal osaleb organisatsiooni tegevuses 2,2 miljonit inimest üle 150 riigis </li></ul>
 42. 43. Euroopa Liit <ul><li>Aluseks Rooma leping, 1957
 43. 44. Maastrichti leping 1993, kolmesambaline koostöö
 44. 45. Lissaboni leping (2007) reformileping, jõustus 2009
 45. 46. Liikmesriike 27, Eesti liitus 2004
 46. 47. Euroopa Liidu riikide ühtlustatud seadusandlus peab tagama kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise Euroopa Liidu piires
 47. 48. Seitseteist liikmesriiki on võtnud tarvitusele ühisvaluuta euro </li></ul>
 48. 49. Lissaboni leping <ul><li>Demokraatlikum ja läbipaistvam Euroopa , kus on suurem roll nii Euroopa Parlamendil kui ka liikmesriikide parlamentidel, kus kodanikel on rohkem võimalusi teha oma hääl kuuldavaks ning kus Euroopa ja riikide tasandil on ülesanded kindlalt ära jaotatud.
 49. 50. Tõhusam Euroopa lihtsustatud töömeetodite ja hääletuseeskirjade ning toimivate ja ajakohaste institutsioonidega 27 liikmesriigist koosneva ELi jaoks ning suurem tegutsemisvõime liidu praegustes prioriteetsetes valdkondades.
 50. 51. Õigustel, väärtustel ja vabadusel rajanev solidaarne ja turvaline Euroopa , mis edendab liidu väärtusi, muudab Euroopa põhiõiguste harta osaks Euroopa esmasest õigusest, kehtestab uued solidaarsusmehhanismid ning tagab oma kodanike parema kaitse.
 51. 52. Euroopa Liidu rolli maailmas tugevdatakse Euroopa välispoliitika teostamise vahendite ühendamisega nii uue poliitika väljatöötamise kui ka otsuste tegemise käigus. Lissaboni lepinguga antakse Euroopale selge hääl suhtlemiseks partneritega terves maailmas. Leping kasutab Euroopa majanduslikku, humanitaarset, poliitilist ja diplomaatilist kaalukust Euroopa huvide ja väärtuste edendamiseks terves maailmas, austades seejuures liikmesriikide erilisi huve välisasjades. </li></ul>
 52. 53. EL'i olulisemad institutsioonid <ul><li>Parlament – rahva hääl
 53. 54. Nõukogu – liikmesriikide huvid
 54. 55. Komisjon – ühisliidu huvid </li></ul>
 55. 56. Euroopa Parlament Jerzy Buzek - Euroopa Parlamendi president <ul><li>Euroopa Parlamendi valivad Euroopa Liidu kodanikud, kelle huve parlament esindab
 56. 57. Parlamendivalimised toimuvad iga viie aasta tagant ning igal ELi kodanikul on õigus valimistel hääletada ja kandideerida, olenemata sellest, kus on tema elukoht Elis
 57. 58. Viimased valimised toimusid 2009. aasta juunis, ametisoleva parlamendi koosseisu kuulub 736 liiget 27 Euroopa Liidu liikmesriigist. </li></ul>
 58. 59. Euroopa Parlament <ul><li>Euroopa Parlament jaguneb seitsmesse üle-euroopalisse poliitilisse fraktsiooni
 59. 60. Parlamendil on kolm põhilist ülesannet: </li><ul><li>Ta jagab nõukoguga seadusandlikku võimu
 60. 61. Ta teostab demokraatlikku järelevalvet kõigi ELi institutsioonide, eelkõige komisjoni üle
 61. 62. Eelarve, parlament jagab nõukoguga pädevust ELi eelarve üle ja võib seega mõjutada ELi kulutusi; menetluse lõpus võtab ta eelarve tervikuna vastu või lükkab selle tagasi. </li></ul></ul>
 62. 63. Eesti saadikud Euroopa Parlamendis Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed aastatel 2009-2014: Vilja Savisaar-Toomast, Ivari Padar, Indrek Tarand, Siiri Oviir ja Tunne Kelam Fotolt puudub Kristiina Ojulandud
 63. 64. Euroopa Liidu Nõukogu <ul><li>Nõukogu on ELi põhiline otsuseid tegev organ
 64. 65. Ta esindab liikmesriike ja tema koosolekutest võtab osa üks minister iga ELi liikmesriigi valitsusest </li><ul><li>See, missugused ministrid parasjagu kokku tulevad, sõltub sellest, missugused küsimused on päevakorras
 65. 66. Ühtekokku on nõukogul üheksa erinevat koosseisu </li></ul></ul>Javier Solana annab Euroopa Liidu diplomaatiale näo, ta on ühise välis-ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
 66. 67. Euroopa Liidu Nõukogu Nõukogul on kuus põhiülesannet: <ul><ul><li>Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmine koos Euroopa Parlamendiga
 67. 68. Liikmesriikide üldise majanduspoliitika koordineerimine.
 68. 69. Rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimine ELi ja ühe või mitme riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel
 69. 70. ELi eelarve kinnitamine koos Euroopa Parlamendiga
 70. 71. ELi ühine välis- ja julgeolekupoliitika, mis põhineb Euroopa Ülemkogu antud juhistel
 71. 72. Siseriiklike kohtute ja politseijõudude kriminaalasjades tehtava koostöö koordineerimine </li></ul></ul>
 72. 73. Eesistuja riik ja hääletamine <ul><li>Nõukogu eesistujariik vahetub iga kuue kuu tagant
 73. 74. See tähendab, et kõik ELi liikmesriigid vastutavad kordamööda kuuekuulise perioodi jooksul nõukogu päevakorra ja kõigi koosolekute juhatamise eest, korraldades seadusandlike ja poliitiliste otsuste vastuvõtmist ja olles liikmesriikidevaheliste kompromisside vahendajaks
 74. 75. Nõukogu otsused tehakse hääletades </li><ul><li>Mida suurem on liikmesriigi rahvastik, seda rohkem hääli tal on
 75. 76. Häälte arv ei ole aga täpselt proportsionaalne, vaid on kohandatud väiksema rahvaarvuga riikide kasuks </li></ul></ul>
 76. 77. Euroopa Komisjon <ul><li>Euroopa Komisjon on riiklikest valitsustest sõltumatu
 77. 78. Komisjoni ülesanne on esindada ja kaitsta ELi kui terviku huve
 78. 79. Euroopa Komisjon koostab uute seaduste ettepanekud ning esitab need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
 79. 80. Ta on ka ELi täidesaatev jõud, vastutades parlamendi ja nõukogu otsuste rakendamise eest </li><ul><li>See tähendab Euroopa Liidu poliitikasuundade ja tegevuskavade elluviimist kui ka vastutust eelarve täitmise eest. </li></ul></ul>
 80. 81. Euroopa komisjon <ul><li>José Manuel Barroso juhib Euroopa Liidu täitevvõimu – Euroopa Komisjoni.
 81. 82. Komisjoni kuulub 27 meest ja naist – üks esindaja igast liikmesriigist. </li></ul>
 82. 83. Euroopa Komisjoni ülesanded Euroopa Komisjonil on neli põhiülesannet: <ul><li>Õigusaktide ettepanekute tegemine parlamendile ja nõukogule.
 83. 84. ELi poliitika elluviimine ja eelarve täitmine.
 84. 85. ELi õigusaktide täitmise järele valvamine (koos kohtuga).
 85. 86. Euroopa Liidu esindamine rahvusvahelistes suhetes, näiteks pidades läbirääkimisi ELi ja kolmandate riikide vaheliste kokkulepete üle </li></ul>
 86. 87. Eesti välispoliitika eesmärgid Infoks: http://www.vm.ee/ > Välispoliitika <ul><li>Julgeoleku kindlustatus ja jagamatus, rahvusvaheliste suhete stabiilsus ja ennustatavus
 87. 88. Eesti majanduse toimimise eelduste tagamine, liberaalsed majandussuhted ja majandusruum
 88. 89. Eesti isikute kaitse välismaal ja välissuhetes
 89. 90. Eesti mõjukus ja hea maine
 90. 91. Demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, majandusvabadusi ja arengut edendav väärtuste ruum </li></ul>
 91. 92. <ul><li>Eesti arengukoostöö üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele.
 92. 93. Humanitaarabi eesmärgiks on inimelude päästmine ning loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofide ajal ja järel kannatanute abistamine, pöörates eelkõige tähelepanu kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele </li><ul><li>Humanitaarabi aluspõhimõteteks on inimlikkus, neutraalsus, sõltumatus ja erapooletus, et tagada abi kättesaadavus kõigile abivajajatele olenemata usust, rahvusest, rassist ja poliitilisest kuuluvusest. </li></ul></ul>
 93. 94. Eesti arengukoostöö partnerid Erinevad projektipartnerid, sh prioriteetsed sihtriigid: Afganistan, Moldova, Ukraina, Gruusia

×