Muzea i skanseny1

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu
15-2-7
MUZEA I
SKANSENY
Julia Szynkiewicz
15-2-7
MUZEUM• Muzeum – instytucja
powołana do gromadzenia,
badania oraz opieki nad
obiektami posiadającymi
pewną wartość historyczną
bądź artystyczną. W większych
muzeach niewielka część z
tych obiektów jest
udostępniana publiczności w
postaci wystaw stałych lub
czasowych, natomiast reszta
jest przechowywana w
specjalnie do tego
przystosowanych
magazynach.
15-2-7
RODZAJE MUZEUM
-muzeum składnica
-muzea architektury
-muzea archeologiczne
-muzea artystyczne
-muzea biograficzne
-muzea farmacji
-muzea gospodarcze
-muzea historyczne
-muzea biograficzne
-muzea medycyny
-muzea morskie
-muzea nauki
-muzea pożarnictwa
-muzea przyrodnicze
-muzea rolnictwa
-muzea sztuki
-muzea teatralne
-muzea zabawek
-muzea lotnictwa
-muzea literatury
15-2-7
NIEKTÓRE MUZEA W
POLSCE
MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
MUZEUM NARODOWE
W WARSZAWIE
MUZEUM HISTORII
ŻYDÓW POLSKICH
MUZEUM WOJSKA
POLSKIEGO
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
MUZEUM ARMI
KRAJOWEJ
15-2-7
MUZEUM NARODOWE W
WARSZAWIE
• Muzeum sztuki w Warszawie, założone w
1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w
Warszawie, narodowa instytucja kultury;
jedno z największych muzeów w Polsce i
największe w Warszawie. Muzeum
Narodowe w Warszawie gromadzi
zbiory sztuki starożytnej (egipskiej,
greckiej, rzymskiej), malarstwa
polskiego od XIII wieku, a
także galerię malarstwa obcego (włoskie,
francuskie, holenderskie, niemieckie i
rosyjskie), zbiory numizmatyczne i
rzemiosła artystycznego.
15-2-7
MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
• Muzeum Powstania Warszawskiego –
muzeum historyczne
w Warszawie, samorządowa instytucja
kultury m.st. Warszawy, utworzone w
1983 jako Muzeum i Archiwum
Powstania Warszawskiego. Zostało
otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60.
rocznicy wybuchu powstania. Mieści się
w dawnej Elektrowni Tramwajów
Miejskich w Warszawie przy
ul. Grzybowskiej 79.
15-2-7
MUZEUM HISTORII ŻYDÓW
POLSKICH
• Muzeum Historii Żydów Polskich –
muzeum znajdujące się
na Śródmieściu Warszawy,
na Muranowie dokumentujące
wielowiekową historię Żydów w Polsce.
Muzeum mieści się w gmachu
wzniesionym w latach 2009–2013 według
projektu zespołu fińskich architektów
kierowanego przez Rainera Mahlamäkiego,
który otrzymał I nagrodę w
rozstrzygniętym w 2005
międzynarodowym konkursie
architektonicznym. Placówka rozpoczęła
działalność w nowej siedzibie w kwietniu
2013, a wystawa stała została otwarta w
październiku 2014.
15-2-7
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
• Muzeum Archeologiczne w
Poznaniu – muzeum poświęcone
archeologii, zlokalizowane przy ulicy
Wodnej w Poznaniu. Posiada cenne
zbiory archeologiczne z terenów całej
Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie.
Placówka udostępnia zwiedzającym
wystawy stałe oraz czasowe. Zajmuje się
także działalnością edukacyjną, ochroną
zabytków oraz ochroną dziedzictwa
archeologicznego. Obecna siedziba
muzeum mieści się w Pałacu Górków
przy ulicy Wodnej w Poznaniu.
15-2-7
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
•
Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie -
muzeum w Warszawie,
prezentujące zbiory poświęcone
historii wojskowości oraz historii
Polski, zlokalizowane przy
Al. Jerozolimskich 3.
Muzeum gromadzi, opracowuje
naukowo, bada i eksponuje
przedmioty o charakterze
wojskowo-historycznym.
15-2-7
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
• Muzeum Armii Krajowej im. gen.
Emila Fieldorfa „Nila” – jedyna tego
rodzaju instytucja w Polsce
upowszechniająca wiedzę o Polskim
Państwie Podziemnym i jego siłach
zbrojnych. Muzeum powstało na
mocy uchwał Rady Miasta Krakowa
oraz Sejmiku Województwa
Małopolskiego i zostało wpisane do
Rejestru Instytucji Kultury 29
czerwca 2000. Zostało mu nadane
imię pochodzącego z
Krakowa Augusta Emila Fieldorfa
„Nila”- dowódcy Kedywu AK oraz
zastępcy komendanta
głównego Armii Krajowej.
15-2-7
MUZEUM TECHNIKI
I PRZEMYSŁU NOT
• Muzeum Techniki i
Przemysłu NOT –
muzeum historii techniki
działające w Warszawie,
w Pałacu Kultury i
Nauki przy placu
Defilad 1. Do stycznia
2014 r. nosiło nazwę
Muzeum Techniki NOT.
15-2-7
MUZEUM HISTORII NATURALNEJ
• Muzeum Historii Naturalnej - znajduje się
w Londynie, jest jednym z trzech
wielkich muzeów znajdujących się przy
Exhibition Road w South Kensington.
Prace nad budynkiem rozpoczęto w 1873, a
zakończono je w 1880. Oficjalne otwarcie
odbyło się w 1881. Kolekcja muzeum liczy
ponad 70 milionów eksponatów, a całość dzieli
się na 5 głównych
działów: botanika, entomologia, mineralogia,
paleontologia i zoologia.
Dużą popularnością cieszy się
symulowane trzęsienie ziemi, którego mogą
doświadczyć zwiedzający oraz
galeria dinozaurów, gdzie znajduje się ryczący,
ruchomy dinozaur-robot. W głównym holu
znajduje się odlew szkieletu diplodoka.
15-2-7
SKANSENY
• Skansen – potoczne określenie
muzeum na wolnym powietrzu,
którego celem jest
zaprezentowanie kultury
ludowej danego regionu lub też
ekspozycja obiektów zabytkowych
(archeologicznych, budowlanych,
etnograficznych). Najstarszym
skansenem w Polsce jest Kaszubski
Park Etnograficzny we Wdzydzach
Kiszewskich.
15-2-7
SKANSEN „ZAGRODA SITARSKA”
• Skansen „Zagroda Sitarska” – skansen
znajdujący się w Biłgoraju obrazujący dawne
tradycje sitarskie w mieście i wygląd typowej
biłgorajskiej zabudowy z XVI - XIX wieku.
Zlokalizowany jest w samym w centrum miasta,
przy ul. Nadstawnej 32, w granicach os.
Nadstawna. W skład skansenu wchodzą: dom
mieszkalny sitarza Andrzeja
Grabińskiego, drewutnia, spichlerz, wozownia,
budynek inwentarski i ule kłodowe. Całość
otoczona jest płotem dranicowym
i sztachetowym. Dookoła skansenu znajduje się
osiedle wielopiętrowych bloków mieszkalnych.
15-2-7
SKANSEN BUDOWNICTWA
LUDOWEGO ZACHODNIEJ
WIELKOPOLSKI
• Skansen Budownictwa Ludowego
Zachodniej Wielkopolski – skansen
zlokalizowany w Wolsztynie przy
ul. Bohaterów Bielnika 26.
Placówka o powierzchni 3,5 ha znajduje
się na północno-zachodnich obrzeżach
miasta nad brzegiem jeziora
Wolsztyńskiego. Przygotowania do
utworzenia skansenu trwały od 1976.
Placówkę otwarto w 1986, by
eksponować architekturę ludową
pogranicza wielkopolsko-lubuskiego.
Ekspozycja obejmuje 13 dużych
obiektów wraz z wyposażeniem oraz
ścieżkę dendrologiczną.
15-2-7
SKANSEN KURPIOWSKI
• Skansen Kurpiowski w
Nowogrodzie im. Adama
Chętnika – został założony
19 czerwca 1927 roku przez
Adama Chętnika jako
Muzeum Kurpiowskie. Jest
drugim najstarszym muzeum
budownictwa ludowego
w Polsce.
15-2-7
SKANSEN „PASTEWNIK”
• Pastewnik – jedyny w
Polsce żywy skansen,
gromadzący zabytki
architektury drewnianej
z terenu Ziemi
Przeworskiej. Znajduje
się w Przeworsku, na
lewym brzegu Mleczki,
w pobliżu zespołu
pałacowo-parkowego
Lubomirskich tuż przy
drodze
międzynarodowej E40 w
15-2-7
SKANSEN W WOLINIE• Skansen na Wolinie –
średniowieczny skansen położony na
wyspie Wolińska Kępa w granicach
administracyjnych miasta Wolin. Został otwarty 7
kwietnia 2008 roku przez Tomasza Wojtczaka
prezesa stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów
"Wolin-Jomsborg-Wineta".
W 2008 roku prezentowanych było 13 obiektów
nawiązujących do wczesnośredniowiecznej
zabudowy Wolina. Budowle okalają wały obronne
oraz część palisady wraz z bramą i wieżyczką.
Planowane są jeszcze m.in. chata mincerza,
garncarza, rybaka, bursztynnika oraz
średniowieczny port. Okresowo w skansenie
odbywają się pokazy dawnych rzemiosł i inscenizacje
walk średniowiecznych wojów.
Co roku na terenie skansenu odbywa się Festiwal
Słowian i Wikingów. W skansenie kilkakrotnie
kręcone były filmy. Między innymi dla Telewizji
Polskiej, History Channel.
15-2-7
SKANSEN PSZCZELARSKI
W SWARZĘDZU
• Skansen Pszczelarski w Swarzędzu –
placówka muzealna prezentująca zbiory
dotyczące bartnictwa, pszczelarstwa
i jedwabnictwa, oddział Muzeum
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Zlokalizowana jest w zachodniej
części Swarzędza, przy ul. Poznańskiej 35,
pomiędzy drogą krajową nr 92 a linią
kolejową nr 3. Zespół parkowy,
obejmujący skansen wraz ze znajdującym
się w jego obszarze pałacem, wpisany jest
do rejestru zabytków.
Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu
15-2-7
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ
1 de 20

Recomendados

Prezentacja por
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacjacusiw
295 vistas11 diapositivas
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) por
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) Małopolski Instytut Kultury
11.1K vistas15 diapositivas
Prezentacja Miasta Olkusz por
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkuszmsowula
475 vistas13 diapositivas
Prezentacja olkusz. por
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.msowula
546 vistas13 diapositivas
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...Małopolski Instytut Kultury
2.4K vistas37 diapositivas
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...Małopolski Instytut Kultury
5.5K vistas16 diapositivas
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...Małopolski Instytut Kultury
1.1K vistas50 diapositivas
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja) por
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)Małopolski Instytut Kultury
3.5K vistas36 diapositivas
Jubileusz 90-lecia Muzeum por
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
1.6K vistas159 diapositivas
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas13 diapositivas
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa por
Karol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawaKarol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawa
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawaKarolSutkowski1
1.2K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa por KarolSutkowski1
Karol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawaKarol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawa
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa
KarolSutkowski11.2K vistas
Kulturalna wycieczka po Kobyłce por sp2zabki
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki1K vistas
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu por manteska
Prezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnuPrezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnu
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu
manteska2.1K vistas
Prezentacja zabytki białegostoku por Jasiukiewicz
Prezentacja zabytki białegostokuPrezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Jasiukiewicz1.4K vistas
Tuwim pokaz filip marczak por manteska
Tuwim pokaz filip marczakTuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczak
manteska962 vistas
Zamkimazowsza por sp2zabki
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
sp2zabki493 vistas
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... por Małopolski Instytut Kultury
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
Prezentacja1 por agatalipo
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
agatalipo347 vistas
Architektura Publiczna por j.zwolski
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
j.zwolski671 vistas
Muzeum Narodowe w Warszawie i otwarte udostępnianie zbiorów k.tabak por Karolina Tabak
Muzeum Narodowe w Warszawie i otwarte udostępnianie zbiorów k.tabakMuzeum Narodowe w Warszawie i otwarte udostępnianie zbiorów k.tabak
Muzeum Narodowe w Warszawie i otwarte udostępnianie zbiorów k.tabak
Karolina Tabak176 vistas
Ulica Narutowicza por Agata
Ulica NarutowiczaUlica Narutowicza
Ulica Narutowicza
Agata1.1K vistas
1947565 Pw Program por pretm
1947565 Pw Program1947565 Pw Program
1947565 Pw Program
pretm205 vistas

Similar a Muzea i skanseny1

Elearning informatyka Wroclaw por
Elearning informatyka WroclawElearning informatyka Wroclaw
Elearning informatyka WroclawKrzysztof Piskorski
808 vistas13 diapositivas
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne por
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne PROMUZEUM
1.1K vistas24 diapositivas
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop por
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlopPo Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlopMarcin Godlewski
39 vistas12 diapositivas
Prezentacja aleksandra skrzekpokaz por
Prezentacja aleksandra skrzekpokazPrezentacja aleksandra skrzekpokaz
Prezentacja aleksandra skrzekpokazAleksandra Skrzek
1.1K vistas13 diapositivas
Prezentacja aleksandra skrzek por
Prezentacja aleksandra skrzekPrezentacja aleksandra skrzek
Prezentacja aleksandra skrzekAleksandra Skrzek
427 vistas13 diapositivas
Prezentacja aleksandra skrzek por
Prezentacja aleksandra skrzekPrezentacja aleksandra skrzek
Prezentacja aleksandra skrzekAleksandra Skrzek
197 vistas13 diapositivas

Similar a Muzea i skanseny1(20)

Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne por PROMUZEUM
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne
PROMUZEUM1.1K vistas
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop por Marcin Godlewski
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlopPo Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop
Marcin Godlewski39 vistas
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie. por gosia_p
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
gosia_p605 vistas
zabytki warszawy por Weronika
zabytki warszawyzabytki warszawy
zabytki warszawy
Weronika3.8K vistas
Płock1 por sp2zabki
Płock1Płock1
Płock1
sp2zabki465 vistas
Nowe Studium Wrocławia: Polityka dziedzictwa kulturowego por Wroclaw
Nowe Studium Wrocławia: Polityka dziedzictwa kulturowegoNowe Studium Wrocławia: Polityka dziedzictwa kulturowego
Nowe Studium Wrocławia: Polityka dziedzictwa kulturowego
Wroclaw1.6K vistas
Warszawa prezentacja monika krzysztofik por Monika_126_
Warszawa prezentacja monika krzysztofikWarszawa prezentacja monika krzysztofik
Warszawa prezentacja monika krzysztofik
Monika_126_1.2K vistas
Gabriela Smardzewska por sp20wek
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewska
sp20wek165 vistas
Muzeum w głogowie por marcin6
Muzeum w głogowieMuzeum w głogowie
Muzeum w głogowie
marcin6754 vistas

Muzea i skanseny1

 • 1. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 15-2-7 MUZEA I SKANSENY Julia Szynkiewicz
 • 2. 15-2-7 MUZEUM• Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
 • 3. 15-2-7 RODZAJE MUZEUM -muzeum składnica -muzea architektury -muzea archeologiczne -muzea artystyczne -muzea biograficzne -muzea farmacji -muzea gospodarcze -muzea historyczne -muzea biograficzne -muzea medycyny -muzea morskie -muzea nauki -muzea pożarnictwa -muzea przyrodnicze -muzea rolnictwa -muzea sztuki -muzea teatralne -muzea zabawek -muzea lotnictwa -muzea literatury
 • 4. 15-2-7 NIEKTÓRE MUZEA W POLSCE MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNE MUZEUM ARMI KRAJOWEJ
 • 5. 15-2-7 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE • Muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie. Muzeum Narodowe w Warszawie gromadzi zbiory sztuki starożytnej (egipskiej, greckiej, rzymskiej), malarstwa polskiego od XIII wieku, a także galerię malarstwa obcego (włoskie, francuskie, holenderskie, niemieckie i rosyjskie), zbiory numizmatyczne i rzemiosła artystycznego.
 • 6. 15-2-7 MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO • Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum historyczne w Warszawie, samorządowa instytucja kultury m.st. Warszawy, utworzone w 1983 jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego. Zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79.
 • 7. 15-2-7 MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH • Muzeum Historii Żydów Polskich – muzeum znajdujące się na Śródmieściu Warszawy, na Muranowie dokumentujące wielowiekową historię Żydów w Polsce. Muzeum mieści się w gmachu wzniesionym w latach 2009–2013 według projektu zespołu fińskich architektów kierowanego przez Rainera Mahlamäkiego, który otrzymał I nagrodę w rozstrzygniętym w 2005 międzynarodowym konkursie architektonicznym. Placówka rozpoczęła działalność w nowej siedzibie w kwietniu 2013, a wystawa stała została otwarta w październiku 2014.
 • 8. 15-2-7 MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – muzeum poświęcone archeologii, zlokalizowane przy ulicy Wodnej w Poznaniu. Posiada cenne zbiory archeologiczne z terenów całej Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie. Placówka udostępnia zwiedzającym wystawy stałe oraz czasowe. Zajmuje się także działalnością edukacyjną, ochroną zabytków oraz ochroną dziedzictwa archeologicznego. Obecna siedziba muzeum mieści się w Pałacu Górków przy ulicy Wodnej w Poznaniu.
 • 9. 15-2-7 MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3. Muzeum gromadzi, opracowuje naukowo, bada i eksponuje przedmioty o charakterze wojskowo-historycznym.
 • 10. 15-2-7 MUZEUM ARMII KRAJOWEJ • Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” – jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce upowszechniająca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Muzeum powstało na mocy uchwał Rady Miasta Krakowa oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego i zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 29 czerwca 2000. Zostało mu nadane imię pochodzącego z Krakowa Augusta Emila Fieldorfa „Nila”- dowódcy Kedywu AK oraz zastępcy komendanta głównego Armii Krajowej.
 • 11. 15-2-7 MUZEUM TECHNIKI I PRZEMYSŁU NOT • Muzeum Techniki i Przemysłu NOT – muzeum historii techniki działające w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1. Do stycznia 2014 r. nosiło nazwę Muzeum Techniki NOT.
 • 12. 15-2-7 MUZEUM HISTORII NATURALNEJ • Muzeum Historii Naturalnej - znajduje się w Londynie, jest jednym z trzech wielkich muzeów znajdujących się przy Exhibition Road w South Kensington. Prace nad budynkiem rozpoczęto w 1873, a zakończono je w 1880. Oficjalne otwarcie odbyło się w 1881. Kolekcja muzeum liczy ponad 70 milionów eksponatów, a całość dzieli się na 5 głównych działów: botanika, entomologia, mineralogia, paleontologia i zoologia. Dużą popularnością cieszy się symulowane trzęsienie ziemi, którego mogą doświadczyć zwiedzający oraz galeria dinozaurów, gdzie znajduje się ryczący, ruchomy dinozaur-robot. W głównym holu znajduje się odlew szkieletu diplodoka.
 • 13. 15-2-7 SKANSENY • Skansen – potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych (archeologicznych, budowlanych, etnograficznych). Najstarszym skansenem w Polsce jest Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.
 • 14. 15-2-7 SKANSEN „ZAGRODA SITARSKA” • Skansen „Zagroda Sitarska” – skansen znajdujący się w Biłgoraju obrazujący dawne tradycje sitarskie w mieście i wygląd typowej biłgorajskiej zabudowy z XVI - XIX wieku. Zlokalizowany jest w samym w centrum miasta, przy ul. Nadstawnej 32, w granicach os. Nadstawna. W skład skansenu wchodzą: dom mieszkalny sitarza Andrzeja Grabińskiego, drewutnia, spichlerz, wozownia, budynek inwentarski i ule kłodowe. Całość otoczona jest płotem dranicowym i sztachetowym. Dookoła skansenu znajduje się osiedle wielopiętrowych bloków mieszkalnych.
 • 15. 15-2-7 SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI • Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski – skansen zlokalizowany w Wolsztynie przy ul. Bohaterów Bielnika 26. Placówka o powierzchni 3,5 ha znajduje się na północno-zachodnich obrzeżach miasta nad brzegiem jeziora Wolsztyńskiego. Przygotowania do utworzenia skansenu trwały od 1976. Placówkę otwarto w 1986, by eksponować architekturę ludową pogranicza wielkopolsko-lubuskiego. Ekspozycja obejmuje 13 dużych obiektów wraz z wyposażeniem oraz ścieżkę dendrologiczną.
 • 16. 15-2-7 SKANSEN KURPIOWSKI • Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie im. Adama Chętnika – został założony 19 czerwca 1927 roku przez Adama Chętnika jako Muzeum Kurpiowskie. Jest drugim najstarszym muzeum budownictwa ludowego w Polsce.
 • 17. 15-2-7 SKANSEN „PASTEWNIK” • Pastewnik – jedyny w Polsce żywy skansen, gromadzący zabytki architektury drewnianej z terenu Ziemi Przeworskiej. Znajduje się w Przeworsku, na lewym brzegu Mleczki, w pobliżu zespołu pałacowo-parkowego Lubomirskich tuż przy drodze międzynarodowej E40 w
 • 18. 15-2-7 SKANSEN W WOLINIE• Skansen na Wolinie – średniowieczny skansen położony na wyspie Wolińska Kępa w granicach administracyjnych miasta Wolin. Został otwarty 7 kwietnia 2008 roku przez Tomasza Wojtczaka prezesa stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów "Wolin-Jomsborg-Wineta". W 2008 roku prezentowanych było 13 obiektów nawiązujących do wczesnośredniowiecznej zabudowy Wolina. Budowle okalają wały obronne oraz część palisady wraz z bramą i wieżyczką. Planowane są jeszcze m.in. chata mincerza, garncarza, rybaka, bursztynnika oraz średniowieczny port. Okresowo w skansenie odbywają się pokazy dawnych rzemiosł i inscenizacje walk średniowiecznych wojów. Co roku na terenie skansenu odbywa się Festiwal Słowian i Wikingów. W skansenie kilkakrotnie kręcone były filmy. Między innymi dla Telewizji Polskiej, History Channel.
 • 19. 15-2-7 SKANSEN PSZCZELARSKI W SWARZĘDZU • Skansen Pszczelarski w Swarzędzu – placówka muzealna prezentująca zbiory dotyczące bartnictwa, pszczelarstwa i jedwabnictwa, oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Zlokalizowana jest w zachodniej części Swarzędza, przy ul. Poznańskiej 35, pomiędzy drogą krajową nr 92 a linią kolejową nr 3. Zespół parkowy, obejmujący skansen wraz ze znajdującym się w jego obszarze pałacem, wpisany jest do rejestru zabytków.
 • 20. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 15-2-7 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ