Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Spelregler för miljökommunikation(20)

Publicidad

Spelregler för miljökommunikation

 1. Spelregler för miljökommunikation Magnus Fredriksson info@magnusfredriksson.se @mgnsfrdrkssn
 2. Andel som uppger att de är ”mycket oroande” inför framtiden 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Källa: SOM-institutet
 3. Påverkar hur företag agerar
 4. Påverkar hur företag kommunicerar
 5. 2004: 65 %
 6. 2009: 87 %
 7. ”Kvalitet, Säkerhet, Hälsa och Miljö är medel att vinna konsumenters, kunders, lokala myndigheters och övriga intressenters förtroende och preferens” (Jede)
 8. ”På Svedbergs driver vi en offensiv utveckling av vårt kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöarbete. Detta är ett av de viktigaste medlen för att uppnå och bibehålla kundernas förtroende”
 9. ”Att ha ett gott och grundmurat förtroende hos kunder, allmänhet, politiker, myndigheter och media är centralt för Vattenfall. För att skapa detta förtroende krävs ett aktivt och ansvarstagande miljöarbete.” (Vattenfall)
 10. Logiker
 11. Antaganden, normer och värderingar som vi tar för givna
 12. Gör våra handlingar meningsfulla
 13. Organiserar tid och rum
 14. Styr individer och organisationer
 15. Skapar förväntningar
 16. Marknad Miljö Intresse Egenintresse, Ekosystemet särintressen Intressenter Aktieägare/ Människor och djur kunder Utvärdering Avkastning Hållbarhet Utvärderingsprincipe Givna Otydliga r Tidsram Kort, flexibel Framtiden
 17. Marknad Miljö Syfte Påverka Förhandla Handlingsutrymme Kan själv välja vem Förväntas man vill kommunicera med kommunicera med alla som önskar Retorik Övertalning utan Förväntas anpassa hänsyn till innehåll/form utifrån målgruppens intressenternas intresse behov Förväntningar Förförisk Sann, begriplig, relevant och legitim
 18. ”Åtta av tio har litet eller inget förtroende för att internationella företag tillverkar sina produkter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.” Källa: Pilum 2012
 19. Varför kommunicerar ni ert miljöarbete?
 20. Vad är syftet med er miljökommunikation?
 21. Till vem kommunicerar ni ert miljöarbete?
 22. Var kommunicerar ni ert miljöarbete?
 23. Spelregler för miljökommunikation Magnus Fredriksson info@magnusfredriksson.se @mgnsfrdrkssn
Publicidad