Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟

3.592 visualizaciones

Publicado el

چند نکته ساده برای حرفه ای تر شدن...

Publicado en: Desarrollo personal
 • Inicia sesión para ver los comentarios

چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟

 1. 1. ‫چگونه‬‫ظاهري‬‫اي‬‫حرفه‬‫داشته‬‫باشيم‬‫؟‬ ‫ًبصری‬ ‫هْذی‬
 2. 2. ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬
 3. 3. ‫هْن‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬ ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬
 4. 4. ‫جذی‬ ‫هْن‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬ ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬
 5. 5. ‫اي‬‫حرفه‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫ضوب‬ ‫پس‬‫آييذ‬ ‫ًظر‬ ِ‫ب‬ ‫چٌيي‬ ‫كبری‬ ‫ّر‬ ‫در‬:
 6. 6. ‫تنها‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫براي‬‫بودن‬ ‫اي‬‫حرفه‬‫کافی‬‫نيست‬
 7. 7. ‫تنها‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫براي‬‫بودن‬ ‫اي‬‫حرفه‬‫کافی‬‫نيست‬ ‫ظاهري‬ ‫باید‬‫اي‬‫حرفه‬‫داشت‬ ‫هم‬
 8. 8. ‫تپوشيد‬ ‫لثاس‬ ‫خوب‬ ‫تويس‬ ُ‫اتَكطيذ‬ ‫رسوي‬
 9. 9. ‫تاشيد‬ ‫مرتة‬ ‫هرداى‬ ‫برای‬ ُ‫كَتب‬ ‫هَّبی‬ ‫ّب‬‫خبًن‬ ‫برای‬ ‫غيرپريطبى‬ ‫هَّبی‬
 10. 10. ‫تاشيد‬ ‫داشته‬ ‫نفس‬ ‫ته‬ ‫اعتماد‬ ‫لبخٌذ‬ ‫كوي‬ ‫بب‬ ‫آييذ‬‫هي‬ ‫ًظر‬ ِ‫ب‬ ‫تر‬‫هطوئي‬ ٍ ‫تر‬‫آرام‬
 11. 11. ‫كنيد‬ ‫صحثت‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫كٌيذ‬ ‫صحبت‬ ،‫كٌيذ‬ ‫صحبت‬ ‫ببيذ‬ ‫ٍقتي‬ ‫فقط‬ ‫جوالت‬ ٍ ًِ‫عبهيب‬ ‫اصطالحبت‬ ‫حذ‬ ‫از‬ ‫بيص‬ ‫بكبرگيری‬ ‫از‬ ‫بپرّيسيذ‬ ِ‫ضكست‬
 12. 12. ‫تاشيد‬ ‫داشته‬ ‫زيادي‬ ‫ارتثاطات‬ ‫از‬ ‫بباليي‬ ‫تعذاد‬ ‫بب‬ ٍ ‫ّب‬‫تَاًبيي‬ ‫بب‬ ‫افراد‬ ‫ّبی‬‫دسترسي‬ ‫ارتببط‬ ‫در‬ ‫هختلف‬ ‫ببضيذ‬ ‫سراًجبم‬ ِ‫ب‬ ‫برای‬ ِ‫ب‬ ‫كبری‬ ‫ّر‬ ‫رسيذى‬ ‫ًيبز‬ ‫آًبى‬ ‫از‬ ‫ًفر‬ ‫چٌذ‬ ‫داضت‬ ‫خَاّيذ‬.
 13. 13. ‫دّيذ‬ ‫اًجبم‬ ‫هوكي‬ َ‫ًح‬ ‫بْتريي‬ ِ‫ب‬ ‫يب‬ ‫ًذّيذ‬ ‫اًجبم‬ ‫يب‬
 14. 14. ‫ٍلي‬ ‫كٌيذ‬ ُ‫استفبد‬ ‫خَد‬ ‫هعرفي‬ ‫برای‬ ‫اجتوبعي‬ ‫ّبی‬ِ‫ضبك‬ ‫از‬ ‫داريذ‬ ِ‫ًگ‬ ‫ای‬ِ‫حرف‬ ‫را‬ ‫آى‬ ‫ًرٍد‬ ‫يبدتبى‬. about.me/mahdi.nasseri
 15. 15. ‫ببضيذ‬ ‫قبئل‬ ‫ارزش‬ ‫خَد‬ ‫ٍقت‬ ‫برای‬ ‫بگيرًذ‬ ‫زيبد‬ ‫را‬ ‫ضوب‬ ‫ٍقت‬ ‫ديگراى‬ ‫ًذّيذ‬ ُ‫اجبز‬
 16. 16. ‫ضَيذ‬‫ًوي‬ ‫ای‬ِ‫حرف‬ ‫ضذى‬ ‫سيٌوبيي‬ ‫قْرهبًبى‬ ِ‫ضبي‬ ‫بب‬ ‫ّرگس‬
 17. 17. ‫هٌبع‬:http://www.wikihow.com/Appear-Professional about.me/mahdi.nasseri

×