Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟

Más Contenido Relacionado

Más de Mahdi Nasseri

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟

 1. 1. ‫چگونه‬‫ظاهري‬‫اي‬‫حرفه‬‫داشته‬‫باشيم‬‫؟‬ ‫ًبصری‬ ‫هْذی‬
 2. 2. ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬
 3. 3. ‫هْن‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬ ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬
 4. 4. ‫جذی‬ ‫هْن‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬ ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬
 5. 5. ‫اي‬‫حرفه‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫ضوب‬ ‫پس‬‫آييذ‬ ‫ًظر‬ ِ‫ب‬ ‫چٌيي‬ ‫كبری‬ ‫ّر‬ ‫در‬:
 6. 6. ‫تنها‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫براي‬‫بودن‬ ‫اي‬‫حرفه‬‫کافی‬‫نيست‬
 7. 7. ‫تنها‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫براي‬‫بودن‬ ‫اي‬‫حرفه‬‫کافی‬‫نيست‬ ‫ظاهري‬ ‫باید‬‫اي‬‫حرفه‬‫داشت‬ ‫هم‬
 8. 8. ‫تپوشيد‬ ‫لثاس‬ ‫خوب‬ ‫تويس‬ ُ‫اتَكطيذ‬ ‫رسوي‬
 9. 9. ‫تاشيد‬ ‫مرتة‬ ‫هرداى‬ ‫برای‬ ُ‫كَتب‬ ‫هَّبی‬ ‫ّب‬‫خبًن‬ ‫برای‬ ‫غيرپريطبى‬ ‫هَّبی‬
 10. 10. ‫تاشيد‬ ‫داشته‬ ‫نفس‬ ‫ته‬ ‫اعتماد‬ ‫لبخٌذ‬ ‫كوي‬ ‫بب‬ ‫آييذ‬‫هي‬ ‫ًظر‬ ِ‫ب‬ ‫تر‬‫هطوئي‬ ٍ ‫تر‬‫آرام‬
 11. 11. ‫كنيد‬ ‫صحثت‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫كٌيذ‬ ‫صحبت‬ ،‫كٌيذ‬ ‫صحبت‬ ‫ببيذ‬ ‫ٍقتي‬ ‫فقط‬ ‫جوالت‬ ٍ ًِ‫عبهيب‬ ‫اصطالحبت‬ ‫حذ‬ ‫از‬ ‫بيص‬ ‫بكبرگيری‬ ‫از‬ ‫بپرّيسيذ‬ ِ‫ضكست‬
 12. 12. ‫تاشيد‬ ‫داشته‬ ‫زيادي‬ ‫ارتثاطات‬ ‫از‬ ‫بباليي‬ ‫تعذاد‬ ‫بب‬ ٍ ‫ّب‬‫تَاًبيي‬ ‫بب‬ ‫افراد‬ ‫ّبی‬‫دسترسي‬ ‫ارتببط‬ ‫در‬ ‫هختلف‬ ‫ببضيذ‬ ‫سراًجبم‬ ِ‫ب‬ ‫برای‬ ِ‫ب‬ ‫كبری‬ ‫ّر‬ ‫رسيذى‬ ‫ًيبز‬ ‫آًبى‬ ‫از‬ ‫ًفر‬ ‫چٌذ‬ ‫داضت‬ ‫خَاّيذ‬.
 13. 13. ‫دّيذ‬ ‫اًجبم‬ ‫هوكي‬ َ‫ًح‬ ‫بْتريي‬ ِ‫ب‬ ‫يب‬ ‫ًذّيذ‬ ‫اًجبم‬ ‫يب‬
 14. 14. ‫ٍلي‬ ‫كٌيذ‬ ُ‫استفبد‬ ‫خَد‬ ‫هعرفي‬ ‫برای‬ ‫اجتوبعي‬ ‫ّبی‬ِ‫ضبك‬ ‫از‬ ‫داريذ‬ ِ‫ًگ‬ ‫ای‬ِ‫حرف‬ ‫را‬ ‫آى‬ ‫ًرٍد‬ ‫يبدتبى‬. about.me/mahdi.nasseri
 15. 15. ‫ببضيذ‬ ‫قبئل‬ ‫ارزش‬ ‫خَد‬ ‫ٍقت‬ ‫برای‬ ‫بگيرًذ‬ ‫زيبد‬ ‫را‬ ‫ضوب‬ ‫ٍقت‬ ‫ديگراى‬ ‫ًذّيذ‬ ُ‫اجبز‬
 16. 16. ‫ضَيذ‬‫ًوي‬ ‫ای‬ِ‫حرف‬ ‫ضذى‬ ‫سيٌوبيي‬ ‫قْرهبًبى‬ ِ‫ضبي‬ ‫بب‬ ‫ّرگس‬
 17. 17. ‫هٌبع‬:http://www.wikihow.com/Appear-Professional about.me/mahdi.nasseri

×