ALGUNES ESTRATÈGIES PER A TREBALLAR AMB L’ALUMNAT NOUVINGUT A L’AULA ORDINÀRIAPROPOSTA PER ADAPTAR LES CIÈNCIES SOCIALS A...
ADAPTACIONS CURRICULARS•L’ansietat, la por al fracàs o al ridícul hande ser desterrats de les aules, perquè tothoms’ha de ...
Igualtat d´oportunitats/Dret a la diferènciaAdaptar perquè tots tinguin l’oportunitat d’aprendre
Actituds davant la diversitat  Hi ha escoles o professionals que  observen el fenomen “des de fora”,  com si no passés ...
El paper del professor/a
Adaptacions curriculars Altres aborden l’acollida d’aquests alumnes i de les seves famílies des de una   perspectiva ...
El paper del professor/a
Adaptacions curriculars Hi ha un tercer cas que acostuma a ser el de les escoles on hi ha una dinàmica interna de reflexió...
El paper del professor/a
Adaptacions curriculars Les adaptacions curriculars són aquells ajustaments o actuacions dirigides a adequar el currícul...
Adaptacions poc significativesSón aquelles modificacions que permetran a lalumne desenvoluparles competències bàsiques de ...
Adaptacions significativesSuposen una adequació en elements curriculars que esconsideren mínims o nuclears (continguts i o...
QÜESTIONS PRÈVIES Sentir que formen part del grup classe, que fan el mateix que els altres i que el professor/a els té en ...
Criteri general: •Qualsevol adaptació s’ha de fer en funció del currículum de referència i de les necessitats de l’alumne/...
Fitxa complementària OBJECTIUS: Què aprendràs. LÈXIC BÀSIC DE LA UNITAT ( amb suports visuals, si cal ). EXPLICACIÓ DE ...
Criteris en relació a les capacitats lingüístiques *:•Abans de començar el tema, introduir, anticipar el significat dellèx...
Criteris en relació a la selecció de continguts *:Seleccionar els continguts que reforcin els aprenentatges previs de l’al...
EXEMPLES D’ADAPTACIONS CURRICULARS  Exemple 1. Selecció de continguts i activitats del llibre de  text ( prèvia selecció...
Exemple 1. Selecció de continguts i activitats del llibre de text ( prèvia selecció d’objectius).PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURR...
Adaptació del tema 11 del llibre de C. Socials: MARCA DE            2n d’ESO11. MIGRACIONS I ESTRUCTURA DE LA ...
Adaptació del tema 11 del llibre de C. Socials: MARCA DE            2n d’ESOPàg. 175•Respon la pregunta núm 3 “...
Exemple 2. Selecció de continguts i activitats  del llibre de text ( prèvia selecció d’objectius ) i activitats complemen...
Estructura de al unitat treballada*QUÈ EN SÉ DEL TEMA ?     Preparar una preavaluació amb continguts molt bàsics.   ...
ACTIVITATS DE REPÀS I DE SÍNTESI                             •Esquemes            ...
2. ESCRIU EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES SEGÜENTS                           :          ...
3. QUÈ EN SAPS ?          Posa una creu      X a l’opció correcta. Si no ho saps deixa-ho en blanc.A L’EUR...
4 . ESCRIU OCCIDENT I ORIENT A LES ETIQUETES BLANQUES :Referent adaptació : MARCA 2  VICENS VIVES
5 . OBSERVA AQUESTS MAPES DE TERRA SANTAReferent adaptació : MARCA 2  VICENS VIVES
6 . FIXA’T BÉ ON ÉS TERRA SANTAReferent adaptació : MARCA 2  VICENS VIVES
7 . ON ÉS ESPANYA? I TERRA SANTA ? FES-HI UN CERCLEReferent adaptació : MARCA 2  VICENS VIVES
8. ESCOLTA L’EXPLICACIÓ I MARCA AMB UNA CREU                    x TOT EL QUE VAGIS ENTENENT DEL TEMA. ...
2. L’EXPANSIÓ DE L’EUROPA CRISTIANA    2.1 L’ORIGEN DE LES CROADES    Terra Santa ( Jerusalem i zones on havia vis...
9. RELACIONA amb una fletxa :          CAUSA                  CONSEQÜÈNCIA La majoria eren page...
11. RESPON:              a)   Quina era la manera de construir més important de l’Edat Mitjana ?     ...
13. CORREGEIX-TE LA PREGUNTA 3: QUÈ EN SAPS ?A L’EUROPA OCCIDENTAL A L’EDAT MITJANA...                  ...
14. ESCRIU AQUESTES PARAULES ALS ESPAIS QUE ESTAN EN BLANC Castells, vassalls, senyors, monestirs, oració, llibres, serfs,...
15. POSA ELS NOMS DE LES DIFERENTS PARTS DEL MONESTIR. POTS MIRAR EL DIBUIX DEL LLIBRE
16. EN GRUP FEU UN MURAL SOBRE ALGUN D’AQUESTS ASPECTES DE L’EDAT     MITJANA. DESPRÉS L’EXPOSAREU AL GRUP      ...
Exemple 3. Elaboració de material alternatiu prenent com a referent el mateix material que fan servir la resta de la class...
El treball previSelecció d’objectius i continguts a partir delcurrículum de 5è i del material utilitzat per al grupclasse.
OBJECTIUS SELECCIONATS:               - Què aprendran.                - Què saben ? 1. Conèix...
Exemple de selecció de continguts a partir del material utilitzat pel grup classe                 Objectiu...
Objectiu:          Identificar els tres estaments medievals i els grups          que els formaven.   ...
Objectiu:            Identificar els tres estaments medievals i els grups            que els formave...
Objectius:                  •Iniciar-se en la comprensió de les                  relac...
Objectius:•Iniciar-se en la comprensió de lesrelacions de causa-efecte.•Aprendre característiques bàsiquesde la Baixa Edat...
Estructura de la unitat adaptada: Lèxic amb imatges. Presentació dels conceptes de forma visual. Activitats
Objectiu: 1      Presentació del lèxic del                tema             SOCIETAT  ...
QUAN VA PASSAR ?                               INFORMACIÓObjectius: Iniciar-se en la compren...
Objectius:                                INFORMACIÓ•Saber els períodes de l’Edat Mitjana.•...
Objectius: Saber els períodes de l’Edat Mitjana.                   INFORMACIÓ      Aprendre caract...
Objectiu: 8  L’ALTA EDAT MITJANA  INFORMACIÓ
Objectius: 3, 8 LA BAIXA EDAT MITJANA  INFORMACIÓ
INFORMACIÓObjectiu:•Identificar els tresestaments medievals iels grups que elsformaven.               Necess...
Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de la Península Ibèrica  INFORMACIÓ                E...
Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de Catalunya.  INFORMACIÓ                CATALUNYA ...
Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de la Corona Catalanoaragonesa.  INFORMACIÓ    LA CORONA CATALAN...
Objectius: Iniciar-se en la comprensió del temps històric, identificar les grans   ACTIVITATSetapes de la història d’Oc...
Objectius: Iniciar-se en la comprensió del temps històric, identificar les grans etapes de  ACTIVITATSla història d’Occid...
Objectius: 2, 4                  ACTIVITATS         3. Relaciona:               Ed...
Objectius: 6, 8                                               ACTIVITATS  ...
Objectius: 6, 8         ACTIVITATS         6. Completa
Objectius: 8, 10                                           ACTIVITATS     ...
Objectius: 8, 11                          ACTIVITATS     LA BAIXA EDAT MITJANA       ...
Objectiu: 1                           ACTIVITATS        LA BAIXA EDAT MITJANA. ELS OFICI...
Objectius: Temps/ Causalitat/ Característiques ( 2, 3, 8 )        ACTIVITATS     LA BAIXA EDAT MITJANA. MALES...
Objectiu: 8                                 ACTIVITATS            L’ EDAT MITJA...
Objectiu: 1                               ACTIVITATS        L’EDAT MITJANA. ELS IMPOS...
Objectius: 7, 9                   ACTIVITATS      L’EDAT MITJANA. LA SOCIETAT      13. Posa-hi...
Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de la Península Ibèrica.   ACTIVITATS     L’EDAT MITJANA ELS R...
Objectiu:7               ACTIVITATS14. Relaciona:
Objectiu: Completar un esquema de la societat medieval       ACTIVITATS     15. Escriu a sota de cada dibuix el...
Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de Catalunya  ACTIVITATS    L’EDAT MITJANA A CATALUNYA 17. Es...
Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de Catalunyai la Corona Catalanoaragonesa.             ...
ACTIVITATSObjectius: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12            Activitat de síntesi 19. Feu en grup un m...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Adaptacio Ciències Socials

2.870 visualizaciones

Publicado el

CIÈNCIES SOCIALS. AULA ACOLLIDA.

Publicado en: Educación
0 comentarios
3 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.870
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
677
Acciones
Compartido
0
Descargas
40
Comentarios
0
Recomendaciones
3
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Adaptacio Ciències Socials

 1. 1. ALGUNES ESTRATÈGIES PER A TREBALLAR AMB L’ALUMNAT NOUVINGUT A L’AULA ORDINÀRIAPROPOSTA PER ADAPTAR LES CIÈNCIES SOCIALS A 1ària i a l’ESO Montserrat Alsius de l’ ELIC del Vallès Oc. II
 2. 2. ADAPTACIONS CURRICULARS•L’ansietat, la por al fracàs o al ridícul hande ser desterrats de les aules, perquè tothoms’ha de sentir capaç d’assolir allò que se lidemana, ja que mai no se li demanarà resque estigui per sobre de les seves possibilitats.
 3. 3. Igualtat d´oportunitats/Dret a la diferènciaAdaptar perquè tots tinguin l’oportunitat d’aprendre
 4. 4. Actituds davant la diversitat Hi ha escoles o professionals que observen el fenomen “des de fora”, com si no passés res i el discurs que fan és: “no hi ha cap problema, s’adapten bé a la dinàmica de l’escola(o de la classe)”.
 5. 5. El paper del professor/a
 6. 6. Adaptacions curriculars Altres aborden l’acollida d’aquests alumnes i de les seves famílies des de una perspectiva paternalista i sobreprotectora que comporta una visió d’inferioritat dels nouvinguts i a la llarga crea desigualtats que fan augmentar els conflictes .
 7. 7. El paper del professor/a
 8. 8. Adaptacions curriculars Hi ha un tercer cas que acostuma a ser el de les escoles on hi ha una dinàmica interna de reflexió, que adonant-se de la nova realitat, busquen solucions que donin respostes a les necessitats i als canvis detectats.
 9. 9. El paper del professor/a
 10. 10. Adaptacions curriculars Les adaptacions curriculars són aquells ajustaments o actuacions dirigides a adequar el currículum a les necessitats d’un/a alumne/a o a un grup determinat.En funció de les necessitats detectades, les adaptacions podensuposar mesures de caràcter molt diferent.
 11. 11. Adaptacions poc significativesSón aquelles modificacions que permetran a lalumne desenvoluparles competències bàsiques de lEtapa. Solen ser adaptacionstransitòries o temporals que cada professor realitzarà sense quecalgui tràmit més enllà del centre. Cada professor/a en làmbit de laseva competència realitzarà una programació adaptada a aquestgrup dalumnes. Aquesta programació, respectarà els contingutsbàsics del curs corresponent, flexibilitzarà la seva matèria quant als: a.Objectius b.Continguts c.Metodologia d.Avaluació
 12. 12. Adaptacions significativesSuposen una adequació en elements curriculars que esconsideren mínims o nuclears (continguts i objectius ).Els canvis poden ser: per inclusió (cas dels alumnes superdotats), per temporalització fora de cicle. Per eliminació ( en casos extrems ).
 13. 13. QÜESTIONS PRÈVIES Sentir que formen part del grup classe, que fan el mateix que els altres i que el professor/a els té en compte afavorirà el seu rendiment. És important col·locar el llistó ni molt baix ni molt alt, ha d’estar en concordança amb el punt de partida de l’alumne/a i les seves capacitats. Les grans llacunes en uns camps concrets de coneixement condueixen molts nens/es a l’angoixa i al desencís. Cal que el treball que l’alumne/a realitzi a les classes de l’aulaordinària estigui connectat amb el treball que realitzen la restade companys, per tant ens allunyarem d’aquelles pràctiques quel’aparten dels aprenentatges que es realitzen en aquell moment.
 14. 14. Criteri general: •Qualsevol adaptació s’ha de fer en funció del currículum de referència i de les necessitats de l’alumne/a. Sempre que sigui possible, l’alumne/a utilitzarà el mateix material que la resta, seleccionant-ne continguts i activitats i elaborant una fitxa complementària si cal.
 15. 15. Fitxa complementària OBJECTIUS: Què aprendràs. LÈXIC BÀSIC DE LA UNITAT ( amb suports visuals, si cal ). EXPLICACIÓ DE CONCEPTES DE MANERA MÉS ENTENEDORA ( amb suports visuals, si cal ) REFERÈNCIA DE LES ACTIVITATS DEL LLIBRE QUE HA DE FER. ACTIVITATS PER CONSOLIDAR ELS OBJECTIUS SELECCIONATS.
 16. 16. Criteris en relació a les capacitats lingüístiques *:•Abans de començar el tema, introduir, anticipar el significat dellèxic o destacar el lèxic més significatiu de la unitat.•Simplificar els títols, sovint són complicats.•Simplificar els textos: en frases simples, sintaxi directa.•Facilitar la comprensió mitjançant fotos, dibuixos, esquemes,mapes conceptuals...•Proposar activitats d’omplir buits, seleccionar, relacionar... si les delllibre són massa complexes.•Proposar exercicis de resum i de síntesi.* Font consultada: Llicència d’estudis :Materials d’aprenentatge per a l’alumnat nouvingut en la fase de transició a l’aula ordinària de Carme Andrade Platero i Antònia Farré.
 17. 17. Criteris en relació a la selecció de continguts *:Seleccionar els continguts que reforcin els aprenentatges previs de l’alumne/a.Prioritzar aquells continguts que afavoreixin l’aprenentatge autònom del’alumnat.Seleccionar els que siguin significatius de cara a aprenentatgesposteriors.Diversificar els exercicis, en la mesura que es pugui, tant pel que fa a tipologiescom a la dificultat.Prioritzar els que li permetin anar assolint les competències bàsiques.Potenciar o seleccionar els exercicis amb: esquemes, símbols i gràfics.Potenciar les activitats interdisciplinàries.Proposar activitats que sintetitzin els coneixements apresos.Potenciar els exercicis d’autocomprovació.Seleccionar aquells amb què poden tenir més èxit.*Font consultada: Llicència d’estudis :Materials d’aprenentatge per a l’alumnat nouvingut en la fase de transició a l’aula ordinària de Carme Andrade Platero i Antònia Farré.
 18. 18. EXEMPLES D’ADAPTACIONS CURRICULARS Exemple 1. Selecció de continguts i activitats del llibre de text ( prèvia selecció d’objectius ). Exemple 2. Selecció de continguts i activitats del llibre de text ( prèvia selecció d’objectius ) i activitats complementàries i/o compensatòries . Exemple 3. Elaboració de material alternatiu prenent com a referent el mateix material que fan servir la resta de la classe ( prèvia selecció d’objectius ).
 19. 19. Exemple 1. Selecció de continguts i activitats del llibre de text ( prèvia selecció d’objectius).PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULARMatèria: Ciències SocialsUnitat: MIGRACIONS I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓNivell: 2n d’ESO
 20. 20. Adaptació del tema 11 del llibre de C. Socials: MARCA DE 2n d’ESO11. MIGRACIONS I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓIntroducció (Pàg. 172)•Respon per escrit les tres preguntes d’aquesta pàgina(nouvinguts, i si es creu convenient també els altres ).(Prèviament es treballaran oralment amb tota la classe).1. Els moviments migratorisPàg.174•Fes el dibuix “emigrants-immigrants”•Respon la pregunta núm.1 ( fa referència a un esquema)
 21. 21. Adaptació del tema 11 del llibre de C. Socials: MARCA DE 2n d’ESOPàg. 175•Respon la pregunta núm 3 “ Te’n recordes ?”•Dibuixa el gràfic ( se’ls ha d’explicar) i respon les preguntes 2 i 4( si en saps alguna altra respon-la ).2. Moviments migratoris avui•Fes el gràfic de la pàg. 176 i respon la pregunta núm. 1•Fes el mapa dels corrents migratoris3. Conseqüències i control de les migracions•Copia el mapa conceptual•Ara escriu-lo en forma de text (posant els verbs) ........./ ( continua amb els apartats 4 i 5 )
 22. 22. Exemple 2. Selecció de continguts i activitats del llibre de text ( prèvia selecció d’objectius ) i activitats complementàries i/o compensatòries.PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULARMatèria: Ciències SocialsUnitat: L’EDAT MITJANANivell: 2n d’ESO
 23. 23. Estructura de al unitat treballada*QUÈ EN SÉ DEL TEMA ? Preparar una preavaluació amb continguts molt bàsics. 1. Unir amb fletxes 2. Subratllar paraules, omplir buits 3. Seleccionar imatges, paraules, símbols...TREBALL D’IMATGES I Comentar les imatges, gràfics del llibre o dossier iSUPORTS VISUALS I DE LÈXIC altres suports visuals Buscar al diccionari Ordenar alfabèticament Utilització de diversos tipus de diccionari PROCEDIMENTS •Treball dels continguts procedimentals seleccionats.. •Ampliació dels continguts i del treball de llengua
 24. 24. ACTIVITATS DE REPÀS I DE SÍNTESI •Esquemes •Resums •Mapes conceptuals •Treball en petit grup de resum del temaPROPOSTA DE TREBALL COOPERATIU/GRUP AMB LA RESTA D’ALUMNES DE L’AULAAVALUACIÓ •Fer una avaluació contínua, sistemàtica i global de la tasca diària, del treball a casa, del treball en grup etc... •Facilitar instruments d’autoavaluació. •Diversificar els instruments d’avaluació ( proves orals, proves amb material consulta, valoració tasca diària, proves amb preguntes tancades...) Font consultada: Llicència d’estudis :Materials d’aprenentatge per a l’alumnat nouvingut en la fase de transició a l’aula ordinària de Carme Andrade Platero i Antònia Farré.
 25. 25. 2. ESCRIU EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES SEGÜENTS : ( Cal treballar aquest lèxic abans de l’explicació del tema ) Cerimònies: Pelegrinatge: Expedició: Conseqüència: Monjos i monges: Arquitectura: Escultura: Monestir: Pintura: Poder: Aconseguir que els altres facin el que tu vols. Cristiandat: Conjunt de persones cristianes que senten que són de la mateixa comunitat. Església: 1Edifici on es celebren cerimònies religioses. També vol dir: 2Conjunt de tots els ministres d’una església: Papa, cardenals, arquebisbes bisbes, priors, sacerdots, frares, monjos , monges ( mira el dibuix de la pàgina 43 ). Croades: Expedició de cristians per reconquerir Terra Santa. Romànic: Estil arquitectònic propi de l’Europa occidental durant l’Edat Mitjana. Estil arquitectònica: Manera característica de fer edificis.
 26. 26. 3. QUÈ EN SAPS ? Posa una creu X a l’opció correcta. Si no ho saps deixa-ho en blanc.A L’EUROPA OCCIDENTAL A L’EDAT MITJANA... SÍ NO1. La majoria de la població era cristiana2. Els cristians havien de fer obligatòriament algunes coses3. L’Església tenia molt poder4. L’Església era pobre5. Les Croades eren persones que feien creus6. Als europeus amb les Croades no aconsegueixen res7. La gent vivia al camp. Les esglésies eren a la ciutat8. Als monestirs, els monjos i monges hi pregaven i els pagesos treballaven la terra9.El romànic era la manera de construir més important de l’Edat Mitjana10.La majoria d’edificis romànics eren religiosos11.A les esglésies romàniques no hi havia imatges
 27. 27. 4 . ESCRIU OCCIDENT I ORIENT A LES ETIQUETES BLANQUES :Referent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 28. 28. 5 . OBSERVA AQUESTS MAPES DE TERRA SANTAReferent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 29. 29. 6 . FIXA’T BÉ ON ÉS TERRA SANTAReferent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 30. 30. 7 . ON ÉS ESPANYA? I TERRA SANTA ? FES-HI UN CERCLEReferent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 31. 31. 8. ESCOLTA L’EXPLICACIÓ I MARCA AMB UNA CREU x TOT EL QUE VAGIS ENTENENT DEL TEMA. 1. EL PAPER DE L’ESGLÉSIA 1.1. UNA EUROPA CRISTIANA Cap a l’any 1000 la majoria de població era cristiana L’església fixava les obligacions dels cristians 1.2 L’ESGLÉSIA REGULAVA LA VIDA SOCIAL A l’edat mitjana totes les festes eren religioses. L’Església tenia molt poder 1.3 L’ORGANITZACIÓ DE L’ESGLÉSIA L’Església era molt rica A l’època feudal, reis i nobles i Església lluiten pel poder. Guanya l’Església.Referent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 32. 32. 2. L’EXPANSIÓ DE L’EUROPA CRISTIANA 2.1 L’ORIGEN DE LES CROADES Terra Santa ( Jerusalem i zones on havia viscut Jesús ) eren llocs de pelegrinatge pels cristians. Terra Santa era dels musulmans Durant molts anys els musulmans permetien als cristians que visitessin Terra Santa Quan els turcs ocupen Jerusalem prohibeixen que els cristians hi vagin Comencen expedicions de cristians cap a Terra Santa. Són les Croades Hi va haver tres Croades 2.4 CONSEQüèNCIES DE LES CROADES El comerç d’occident s’extén cap Orient A través dels àrabs els europeus aprenen moltes cosesReferent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 33. 33. 9. RELACIONA amb una fletxa : CAUSA CONSEQÜÈNCIA La majoria eren pagesos, i per això hi havia imatges a les esglésies L a major part de la gent eren analfabets, i per tant els vassalls els pagaven diners L’Església tenia moltes terres, motiu pel qual gran part del dia pregaven Els monjos volien fugir del món, per això sovint s’enfrontava amb els nobles L’Església tenia molt poder per tant els monestirs eren al camp. 10. FES LES SEGÜENTS ACTIVITATS DEL LLIBRE Pàgina 43 ( te’n recordes ?) núm: 1, 2 Pàgina 45 ( te’n recordes ?) núm: 1, 3 Pàgina 47 ( te’n recordes ?) núm: 1 Pàgina 51 ( te’n recordes ?) núm: 1 Pàgina 53 ( te’n recordes ?) núm: 1Referent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 34. 34. 11. RESPON: a) Quina era la manera de construir més important de l’Edat Mitjana ? b) Fes una creu x als edificis més importants del romànic: TEATRES ESGLÉSIES SUPERMERCATS CIRCS MONESTIRS 12. RESUMEIX LA SÍNTESI DEL FINAL DEL TEMA ( Per recordar ) ( PÀG. 55 )Referent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 35. 35. 13. CORREGEIX-TE LA PREGUNTA 3: QUÈ EN SAPS ?A L’EUROPA OCCIDENTAL A L’EDAT MITJANA... SÍ NO1. La majoria de la població era cristiana2. Els cristians havien de fer obligatòriament algunes coses3. L’Església tenia molt poder4. L’Església era pobre5. Les Croades eren persones que feien creus6. Als europeus amb les Croades no aconsegueixen res7. La gent vivia al camp. Les esglésies eren a la ciutat8. Als monestirs, els monjos i monges hi pregaven i els pagesos treballaven la terra9.El romànic era la manera de construir més important de l’Edat Mitjana10.La majoria d’edificis romànics eren religiosos11.A les esglésies romàniques no hi havia imatges
 36. 36. 14. ESCRIU AQUESTES PARAULES ALS ESPAIS QUE ESTAN EN BLANC Castells, vassalls, senyors, monestirs, oració, llibres, serfs, feudal, protecció.
 37. 37. 15. POSA ELS NOMS DE LES DIFERENTS PARTS DEL MONESTIR. POTS MIRAR EL DIBUIX DEL LLIBRE
 38. 38. 16. EN GRUP FEU UN MURAL SOBRE ALGUN D’AQUESTS ASPECTES DE L’EDAT MITJANA. DESPRÉS L’EXPOSAREU AL GRUP •El paper de l’església cristiana a l’Europa occidental •Les Croades •El romànicReferent adaptació : MARCA 2 VICENS VIVES
 39. 39. Exemple 3. Elaboració de material alternatiu prenent com a referent el mateix material que fan servir la resta de la classe( prèvia selecció d’objectius ).PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULARMatèria: Ciències SocialsUnitat: L’EDAT MITJANANivell: 5è de primària
 40. 40. El treball previSelecció d’objectius i continguts a partir delcurrículum de 5è i del material utilitzat per al grupclasse.
 41. 41. OBJECTIUS SELECCIONATS: - Què aprendran. - Què saben ? 1. Conèixer lèxic bàsic relacionat amb l’Edat Mitjana.* 2. Iniciar-se en la comprensió del temps històric. * 3. Iniciar-se en la comprensió de les relacions de causa-efecte.* 4. Identificar les grans etapes de la història d’Occident. * 5. Aprendre les dates d’inici i d’acabament de l’Edat Mitjana. * 6. Saber els períodes de l’Edat Mitjana. 7. Identificar els tres estaments medievals i els grups que els formaven. 8. Aprendre característiques bàsiques de l’Alta i la Baixa Edat Mitjana. 9. Completar un esquema sobre la societat medieval.10. Completar un text sobre l’Alta Edat Mitjana.11. Completar un esquema sobre la Baixa Edat Mitjana.12. Reconèixer mapes sobre la història medieval de la Península Ibèrica, Catalunya i la Corona Catalanoaragonesa. *13. Adquirir una actitud respectuosa amb totes les creences i cultures. * * Objectius comuns treballats a totes les unitats d’història.
 42. 42. Exemple de selecció de continguts a partir del material utilitzat pel grup classe Objectius: Iniciar-se en la comprensió del temps històric, Objectius seleccionats identificar les grans etapes de la història d’Occident i aprendre les dates d’inici i acabament de l’Edat Mitjana.Material grup-classe Material adaptat
 43. 43. Objectiu: Identificar els tres estaments medievals i els grups que els formaven. Material grup-classe Material adaptatMaterial grup-classe
 44. 44. Objectiu: Identificar els tres estaments medievals i els grups que els formaven.Material grup classe Material adaptat
 45. 45. Objectius: •Iniciar-se en la comprensió de les relacions de causa-efecte. •Aprendre característiques bàsiques de la Baixa Edat Mitjana.Material grup classe Material adaptat
 46. 46. Objectius:•Iniciar-se en la comprensió de lesrelacions de causa-efecte.•Aprendre característiques bàsiquesde la Baixa Edat Mitjana.
 47. 47. Estructura de la unitat adaptada: Lèxic amb imatges. Presentació dels conceptes de forma visual. Activitats
 48. 48. Objectiu: 1 Presentació del lèxic del tema SOCIETAT CASTELL FEU DINERS ÀRAB VISIGOTIMPOSTOS POBRES NOBLECAMPEROL SERF SENYOR SOLDAT REI CAVALLER MONJO BISBE FEUDAL
 49. 49. QUAN VA PASSAR ? INFORMACIÓObjectius: Iniciar-se en la comprensió del temps històric,identificar les grans etapes de la història d’Occident i ARAaprendre les dates d’inici i acabament de l’Edat Mitjana. Edat Edat Edat Edat Prehistòria Contemporània Antiga Mitjana Moderna E. MITJANA Any 476 d C Any 1492 d C
 50. 50. Objectius: INFORMACIÓ•Saber els períodes de l’Edat Mitjana.•Aprendre les dates d’inici i d’acabament del’Edat Mitjana. QUINES ETAPES HI VA HAVER A L’EDAT MITJANA ?
 51. 51. Objectius: Saber els períodes de l’Edat Mitjana. INFORMACIÓ Aprendre característiques bàsiques de l’Alta i la Baixa Edat Mitjana QUINES ETAPES HI VA HAVER A L’EDAT MITJANA ? Hi trobem hi ha L’EDAT MITJANA hi ha A LA Anys que van bé ALTA EDAT PENÍNSULA BAIXA EDAT IBÈRICA MITJANA MITJANA TÉ 2 ETAPES Anys que no van bé
 52. 52. Objectiu: 8 L’ALTA EDAT MITJANA INFORMACIÓ
 53. 53. Objectius: 3, 8 LA BAIXA EDAT MITJANA INFORMACIÓ
 54. 54. INFORMACIÓObjectiu:•Identificar els tresestaments medievals iels grups que elsformaven. Necessito Jo et deixaré les terres terres perquè les treballis i et protegiré, però Faré el que em m’hauràs de pagar impostos. manis, senyor
 55. 55. Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de la Península Ibèrica INFORMACIÓ EL REGNE VISIGOT I L’ANDALUS
 56. 56. Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de Catalunya. INFORMACIÓ CATALUNYA A L’EDAT MITJANA
 57. 57. Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de la Corona Catalanoaragonesa. INFORMACIÓ LA CORONA CATALANOARAGONESA
 58. 58. Objectius: Iniciar-se en la comprensió del temps històric, identificar les grans ACTIVITATSetapes de la història d’Occident i aprendre les dates d’inici i acabament de l’EdatMitjana. QUAN VA PASSAR ? LES ETAPES DE LA HISTÒRIA 1. Completa amb els noms de cada etapa 1. A quin any va començar l’Edat Mitjana ? 2. A quin any es va acabar l’Edat Mitjana ? 3. Quina Edat hi va haver abans de l’Edat Mitjana? 4. Quina Edat hi va haver després de l’Edat Mitjana?
 59. 59. Objectius: Iniciar-se en la comprensió del temps històric, identificar les grans etapes de ACTIVITATSla història d’Occident i saber les dates d’inici i acabament de l’Edat Mitjana. QUAN VA PASSAR ? LES ETAPES DE LA HISTÒRIA 2. Completa amb els noms que falten i amb l’any que va acabar l’Edat Mitjana
 60. 60. Objectius: 2, 4 ACTIVITATS 3. Relaciona: Edat Contemporània Edat Mitjana Edat Moderna Edat Antiga Prehistòria
 61. 61. Objectius: 6, 8 ACTIVITATS QUAN VA PASSAR ? ELS PERÍODES DE L’EDAT MITJANA 4. Completa visigots .................... EDAT MITJANA anys que van bé anys que ............... 5. En quins períodes es divideix l’Edat Mitjana ? ............................................................................................................
 62. 62. Objectius: 6, 8 ACTIVITATS 6. Completa
 63. 63. Objectius: 8, 10 ACTIVITATS L’ALTA EDAT MITJANA 7 . Escriu les paraules que hi falten: L’any 476 s’acaba l’................... ..................... i comença l’Alta Edat ...................Arriben els.................., sorgeixen els primers................i es fan.........................on hi viuen els.................. La religió dels monjos és el ........................i la dels àrabs ................... Els musulmans preguen a les......................., i els cristians a les .....................
 64. 64. Objectius: 8, 11 ACTIVITATS LA BAIXA EDAT MITJANA 8. Completa: Anys que van bé Anys que no van bé Les collites van bé Les collites no van bé Revoltes
 65. 65. Objectiu: 1 ACTIVITATS LA BAIXA EDAT MITJANA. ELS OFICIS 9. Escriu cada nom d’ofici al seu lloc: Boter Fuster Pelleter
 66. 66. Objectius: Temps/ Causalitat/ Característiques ( 2, 3, 8 ) ACTIVITATS LA BAIXA EDAT MITJANA. MALES COLLITES I PESTA 10. Què passa primer i què passa després ?. Posa-hi els números que hi falten seguint l’ordre de la història.
 67. 67. Objectiu: 8 ACTIVITATS L’ EDAT MITJANA. LES ACTIVITATS DE CADASCÚ 11. Escriu a sota de cada dibuix la frase que hi va: Els serfs treballaven al camp / Els cavallers lluitaven / Els monjos pregaven
 68. 68. Objectiu: 1 ACTIVITATS L’EDAT MITJANA. ELS IMPOSTOS 12. Fes una creu X al costat del dibuix que representa els impostos.
 69. 69. Objectius: 7, 9 ACTIVITATS L’EDAT MITJANA. LA SOCIETAT 13. Posa-hi els números que hi falten:
 70. 70. Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de la Península Ibèrica. ACTIVITATS L’EDAT MITJANA ELS REGNES HISPÀNICS 16. Pinta Al Andalus d’un color i els regnes cristians d’un altre. Escriu el nom a l’etiqueta. Pinta la llegenda del mapa AL ANDALUS Regnes cristians
 71. 71. Objectiu:7 ACTIVITATS14. Relaciona:
 72. 72. Objectiu: Completar un esquema de la societat medieval ACTIVITATS 15. Escriu a sota de cada dibuix els noms que hi corresponen.
 73. 73. Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de Catalunya ACTIVITATS L’EDAT MITJANA A CATALUNYA 17. Escriu a l’etiqueta que correspongui:Catalunya Vella/ Catalunya Nova/ Al Andalus
 74. 74. Objectiu: Reconèixer mapes sobre la història medieval de Catalunyai la Corona Catalanoaragonesa. ACTIVITATS L’EDAT MITJANA A CATALUNYA 18. Relaciona : Territoris catalans a la Mediterrània Catalunya Nova i Catalunya Vella Catalunya Vella
 75. 75. ACTIVITATSObjectius: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 Activitat de síntesi 19. Feu en grup un mural. Escolliu un d’aquests temes. L’explicareu als companys • Les paraules del tema • El temps. Quan va passar ? Les etapes de la història i de l’Edat Mitjana • L’Alta Edat Mitjana • La Baixa Edat Mitjana • Els oficis • La societat • El cristianisme i l’Islam • L’Edat Mitjana en mapes

×