L'ANTIC EGIPTE

MAICA CIMA
MAICA CIMAMAICA CIMA

Dossier CEIP Pompeu Fabra

L'ANTIC EGIPTE
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 2
Les piràmides
El tret distintiu més conegut de l’antic Egipte són
les seves piràmides, la més antiga de les quals fou
fer construir pel rei Djoser de la tercera dinastia.
Era una piràmide esglaonada situada a SAKKARA,
prop del Nil, al sud del Caire actual, i fou el primer
monument de pedra del món. Les grans piràmides
construïdes durant la quarta dinastia eren a Gizeh,
actualment un suburbi al Caire. Les dues més
grans es construïren vers el 2500 aC per al rei
KEOPS i el seu fill KEFREN. Hom creu que la
misteriosa esfinx construïda per Kefren era el seu
retrat. Aquests monuments cal situar-los entre les realitzacions més grans i alhora més
inútils de la humanitat. Construïdes com a tombes per als faraons, les massisses piràmides
esgotaren les energies de la nació. Per construir la piràmide funerària de Keops, 100.000
esclaus treballaren durant 20 anys, modelant i transportant 2.300.000 blocs de pedra que
pesaven gairebé dues tones i mitja cada un. La base de la piràmide és tant àmplia com per
enquibir sis camps de futbol. És un quadrat perfecte, amb un marge d’error d’uns 15
mil·límetres; un veritable tribut a la capacitat matemàtica i geomètrica dels egipcis.
A l’Egipte antic es creia que la mort era l’inici d’una nova vida.
La tomba tenia una doble funció:
• Protegir el cos i les ofrenes.
• Ser la llar de la seva nova vida.
La ciutat dels morts
A l’altra banda de Nil, a la riba occidental de la ciutat de Tebes (la moderna Luxor), es
trobava la CIUTAT DELS MORTS. La majoria de tombes i cementiris de l’antic Egipte eren a
la riba occidental del Nil, al desert, per no fer malbé terra de conreu.
Durant la divuitena dinastia, els reis començaren a éssers enterrats en una remota vall de
les muntanyes de Tebes, coneguda avui com la VALL DELS REIS. El primer faraó que hi fou
enterrat fou Tuthmosis I vers l’any 1512 aC, i la majoria de faraons de les dues dinasties
següents l’hi seguiren. Cada tomba porta un número, i la darrera que fou trobada, la número
62, és la de TUTANKAMON.
A les tombes dels nobles, les parets estan decorades amb escenes plenes de vida i color
que representen la vida quotidiana, el treball del camp i altres motius semblants. Les
esplèndides pintures de les tombes reials tracten només d’escenes del rei en companyia
dels déus.
És curiós que els investigadors moderns han après quasi tot el que sabem de la vida diària
dels antics egipcis gràcies a llur manera de morir, de les imatges minuciosament pintades i
gravades als murs i del gran nombre d’objectes col·locats a les tombes per a ús de llurs
propietaris a l’altra vida.
Mòmies
La conservació de cossos morts, o momificació, fou un estrany costum que practicaren el
egipcis. Hom extreia primer del cos el cervell i els òrgans interns a excepció del cor. Llavors
hom macerava el cos, fora del cap, en una solució de sal o natró al llarg d’unes quantes
setmanes. El cos era, finalment, rentat, cobert de matèries protectores i faixat. Tot el procés
durava 70 dies.
L’art de la momificació assolí la fita màxima durant les dinasties vint-i-unena i vint-i-dosena, i
responia al desig de preservar al màxim la identitat d’una persona després de la mort. La
idea que una persona desaparegués en el no-res esfereïa els egipcis, els quals arribaren
fins i tot a momificar alguns animals.
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 3
La tomba de Tutankamon
La troballa de la tomba del Faraó-nen de Tutankamon, amb la majoria dels seus tresors en
el seu interior, fou el més gran de tots els triomfs arqueològics. Fou també un triomf per a
una nova forma d’arqueologia, molt diferent dels mètodes poc curosos que utilitzaven els
primers caçadors de tresors.
El descobrí un pacient i enèrgic cavaller anglès anomenat Howard Carter. Pels
coneixements que tenia sobre les tombes reials, estava segur que encara havia d’existir més
coses per descobrir en la Vall dels Reis. Amb l’ajuda econòmica que li proporcionà Lord
Carnarvon, un anglès, inicia la recerca.
Treballà durant cinc anys sense trobar res. Lord Carnarvon estigué a punt de deixar-lo.
Carter el persuadí per continuar un últim període d’excavacions.
No trigaren molt a excavar l’entrada de la tomba. Tres setmanes després d’haver trobat la
primera empremta, Carter féu la primera obertura en la paret que bloquejava les
“habitacions-cementiri”. Il·luminant-se amb un llum de ganxo mirà amb curiositat en la foscor.
“Veu alguna cosa?”-Preguntà Lord Carnarvon. “Sí” –contestà- “veig coses meravelloses”.
En efecte, allí hi havia més de 2.000 coses entre les tombes de quatre habitacions, moltes
d’elles d’or, com la màscara del rei mort.
El 4 de novembre de 1922, la primera cosa que Carter veié fou
l’entrada a la tomba de Tutankamon. Els seus homes descobriren
una petjada quan excavaven sota d’alguns rafals. De seguida,
Carter endevinà que havien trobat allò que feia temps que havia
estat cercant.
Aquests foren els primers tresors que Carter veié quan obrí la
tomba. Més tard descriví que havia vist “estranys animals,
estàtues i or; per tot arreu brillava l’or”, En el centre hi havia un
sofà daurat en forma de vaca.
Aquesta és la màscara mortuòria de
Tutankamon. Es trobà sobre el seu
cos.
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 4
La troballa de la tomba del Faraó-nen de Tutankamon, amb la majoria dels seus tresors en
el seu interior, fou el més gran de tots els triomfs arqueològics. Fou també un triomf per a
una nova forma d’arqueologia, molt diferent dels mètodes poc curosos que utilitzaven els
primers caçadors de tresors.
El descobrí un pacient i enèrgic cavaller anglès anomenat Howard Carter. Pels
coneixements que tenia sobre les tombes reials, estava segur que encara havia d’existir més
coses per descobrir en la Vall dels Reis. Amb l’ajuda econòmica que li proporcionà Lord
Carnarvon, un anglès, inicia la recerca.
Treballà durant cinc anys sense trobar res. Lord Carnarvon estigué a punt de deixar-lo.
Carter el persuadí per continuar un últim període d’excavacions.
No trigaren molt a excavar l’entrada de la tomba. Tres setmanes després d’haver trobat la
primera empremta, Carter féu la primera obertura en la paret que bloquejava les
“habitacions-cementiri”. Il·luminant-se amb un llum de ganxo mirà amb curiositat en la foscor.
“Veu alguna cosa?”-Preguntà Lord Carnarvon. “Sí” –contestà- “veig coses meravelloses”.
En efecte, allí hi havia més de 2.000 coses entre les tombes de quatre habitacions, moltes
d’elles d’or, com la màscara del rei mort.
El 4 de novembre de 1922, la primera cosa que Carter veié fou
l’entrada a la tomba de Tutankamon. Els seus homes descobriren
una petjada quan excavaven sota d’alguns rafals. De seguida,
Carter endevinà que havien trobat allò que feia temps que havia
estat cercant.
Aquests foren els primers tresors que Carter veié quan obrí la
tomba. Més tard descriví que havia vist “estranys animals,
estàtues i or; per tot arreu brillava l’or”, En el centre hi havia un
sofà daurat en forma de vaca.
Aquesta és la màscara mortuòria de
Tutankamon. Es trobà sobre el seu
cos.
Religió i mitologia
La religió tingué un paper important en
la societat egípcia.
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 5
Egipte comptava amb dos déus suprems, RA i OSIRIS. En la mitologia egípcia, el bon déu Osiris fou
assassinat pel seu germà bessó SETH, el qual en trossejà el cos. ISIS, la muller d’Osiris, en
recompongué de bell nou el cos i així el déu ressuscità. Osiris, Isis i llur fill Horus, un déu falcó,
formaren la trinitat al cim del panteó. Llurs ajudants principals foren ANUBIS, el déu de cap de xacal;
THOT, l’escriba de cap d’ibis, i HATHOR, la deessa amb cap de vaca.
La jerarquia egípcia
Sota el faraó, reforçant el seu poder, se situaven els nobles, els sacerdots i els funcionaris. El visir,
cap dels funcionaris, vigilava el compliment de la llei i imposava l’ordre social i econòmic. Un ampli
exèrcit d’escrupolosos escribes, o buròcrates, ajudava els funcionaris a controlar l’agricultura, la
indústria i el comerç.
Agricultura
La major part dels egipcis treballava la terra. Rarament patien gana i llur alimentació era variada, però
fins i tot aquells que no eren de fet esclaus sovint es veien obligats a fer TREBALLS FORÇATS per al
faraó.
Les collites principals eren l’ordi, el blat, la fruita i les verdures. Fins i tot els pobres conreaven i
menjaven dàtils, figues, porros, cebes, alls, cogombres, reves, mongetes i enciams. Hom produïa vi a
partir de les abundoses vinyes i l’ordi servia per a fer cervesa.
Escriptura egípcia
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 6
La planta aquàtica anomenada papir creixé abundosament a Egipte. El papir proporcionà una matèria
semblant al paer que hom emprà pera escriure.
Un jonc afilat servia de ploma i el sutge i la goma eren emprats com a tinta.
Els egipcis desenvoluparen pictogrames cap a uns JEROGLÍFICS molt més clars.
Al segle XIX un francès, Jean Champollion, aconseguí de desxifrar-los emprant la PEDRA DE
ROSETTA.
Arts egípcies
La LITERATURA EGÍPCIA antiga comprèn relats mitològics i històrics, poemes, assaigs morals,
textos escolars i propaganda política.
L’ART EGIPCI posseí formes pro variades. Això no obstant, hi predominà un estil bastant rígid però
fascinant. L’arquitectura dels temples i les piràmides manté encara la seva solidesa. Les arts visuals
poden contemplar-se en un gran nombre d’estàtues, especialment les del faraó Ramsès II, així com
en les pintures sobre papir, generalment de tema religiós.
Els egipcis eren també bons joiers.
Alfabet egipci
Composició de símbols
Els símbols que formaven una paraula no havien d’estar arrenglerats, sinó que es podien
ajuntar de diverses formes, segons el gust de que escrivia.
Dues maneres d’escriure “mama”:
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 7
L’ANTIC EGIPTE
1. De què depenia la vida dels egipcis?
2. Com era considerat el seu Faraó?
3. En quantes dinasties està dividida la història d’Egipte?
4. On es trobaven localitzades antigament les piràmides?
5. Per què les construïen?
6. Quants esclaus i durant quant de temps van treballar en la construcció de la
piràmide de Keops?
7. Quants camps de futbol caben en la base d’una piràmide?
8. Enumera per ordre d’importància la jerarquia egípcia:
9. Explica breument com era la seva escriptura.
10. Com momificaven els morts?
11. Què era la ciutat dels morts?
12. Explica breument què pensaven que passava quan una persona moria.
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 8
L’ANTIC EGIPTE
L'ESCRIPTURA EGIPCIA
L' escriptura jeroglífica egípcia, té dos tipus bàsics de signes: Els ortogràfics i els
simbòlics o jeroglífics, també anomenats ideogrames. Els primers formen un alfabet de
24 lletres i els segons sobrepassen els 700.
Si pertanys al gènere femení hauràs de dibuixar al final del teu nom una dona asseguda.
Però, per indicar el gènere masculí hauràs de dibuixar un home assegut.
Els jeroglífics (ideogrames) egipcis, escrits sobre fulls de papir fabricats amb joncs,
eren ideogràfics, és a dir, que l’escriptura representava la idea d’una cosa. La seva
funció és la de transmetre una idea relacionada amb el context en el que apareixen
aquests símbols. L’ideograma anomenat "La mòmia" equival a l’expressió ortogràfica wi
que significa mòmia, i de twt que significa estàtua. La mòmia apareix de peu, coberta
amb llargues bandes de lli blanc.
ALFABET EGIPCI:
QUI SÓC? Jo sóc...
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 9
LA PINTURA EGÍPCIA
A través de la pintura, el poble egipci reflecteix la vida quotidiana i els seus costums.
Utilitzada principalment per decorar diversos elements arquitectònics i funeraris, és en
els murs on es desenvolupa amb més profusió.
Encara que les pintures cobrien les parets de nombroses cases i palaus, les tombes són,
en gran mesura, l’únic lloc on es manifesta plenament una part important de les
representacions pictòriques egípcies, sent, així mateix, les úniques obres murals que
s’han conservat fins avui.
Destaca també la il·lustració de papirus, especialment la del Llibre dels Morts, on es
barregen dibuixos i escriptura.
MATERIALS, SUPORTS I TÈCNIQUES
Els pintors obtenien els colors que usaven a partir de substàncies naturals. Els més
utilitzats foren:
Blancs
Emprats, generalment, per a fons i vestits.
Procedien de la calç.
S’aplicaven en capes més o menys gruixudes per obtenir un grau de transparència més o
menys gran.
Marrons i ocres
Molt utilitzats.
Es trobaven en les argiles i terres properes a Nil.
De la barreja de l’ocre amb el negre s’obtenia un to roig fort que s’usava sempre en els
cossos masculins.
Ocres i vermells barrejats proporcionaven el rosa adequat per als cossos de les dones.
D’un ocre ataronjat, se n’obtenia el groc.
Blaus i verds
L’òxid de coure i la malaquita eren les seves fonts principals.
Un blau molt pàl·lid es va utilitzar com a fons en les tombes de la XVIII Dinastia.
Negres
Procedien bàsicament del fum i del carbó.
Molt emprat en perruques, ulls i línies de retoc.
És el color que es conserva pitjor.
Els colors s’empraven purs, i s’aplicaven barrejats amb aigua, gomes naturals (resines
vegetals), clara d’ou o cera d’abelles, mitjançant pinzells fets de canya esmicolada i fines
canyes punxegudes.
La pintura egípcia fou essencialment mural; amb ella es cobriren tombes, palaus, cases,
encara que només es conserven les funeràries.
El pas previ abans de començar a pintar era el traçat d’una quadrícula en el mur, que
s’efectuava amb una corda tibant tenyida de vermell que deixava una línia discontínua a
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 10
la paret. Immediatament es realitzava un primer dibuix, les proves del qual s’havien
executat abans sobre trossos d’argila.
Damunt del dibuix s’aplicaven els colors al tremp, començant per les parts més clares
(fons, vestits) i acabant amb les més fosques (cabells, ulls).
L’últim pas era retocar els contorns. Vermell, si el fons era clar, i negre si era ocre.
CONVENCIONALISMES I TEMES
El rostre era dibuixat de perfil, l’ull (és perfecte i tot ho veu) i el tronc es
representaven de front; els malucs, en posició intermèdia (ressaltava la zona púbica); i
les cames, de perfil. Els dits dels peus, sempre amb el dit gros vist en posició exterior,
poques vegades es representaven quan es tractava de déus o de faraons, mentre que es
detallaven en la resta dels casos, especialment durant l’Imperi Nou.
El pintor egipci tampoc no es preocupa de la profunditat i el volum. La utilització
de colors plans i el desconeixement de les lleis de la perspectiva són un constant.
La pintura esdevenia molt més rígida i formalista a l’hora de representar déus i faraons.
En les tombes reials no es veuen escenes de la vida quotidiana. Faraons i reines
apareixen al costat dels déus en actitud subordinada.
En les tombes dels nobles, el difunt i la seva família són representats en activitats
pròpies els seu rang: caçant o pescant, reunits en grans festes, fent ofrenes als déus,
vigilant els esclaus.
Les parets de les tombes dels menys poderosos (artesans, comerciants, funcionaris)
eren decorades amb escenes de la seva pròpia vida diària. Són les més espontànies i
informals, i permeten d’estudiar amb detall el quefer quotidià.
En els papirus, especialment en el Llibre del Morts, dibuixos i escriptura s’uneixen per
representar escenes d’ultratomba i recomanacions i fórmules màgiques que ajudin a
accedir a la vida ultraterrenal.
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 11
L’ESCULTURA EGÍPCIA
L’escultura de l’antic Egipte va tenir, fonamentalment, una funció religiosa. Estàtues i
relleus es feien per ser col·locades en tombes i temples.
En les tombes, la finalitat de les estàtues era assegurar la vida futura d’un ésser humà.
Les estàtues-retrat servien perquè el ka o ànima, revisqués en la imatge, si el cos
momificat era destruït. Els relleus escultòrics policromats servien per a la felicitat del
difunt, envoltant-lo de tot allò de què va gaudir en la seva primera vida.
En el temples, les estàtues hi eren per retre culte als déus i al faraó en la seva qualitat
divina. A les façanes s’hi esculpien relleus èpics que representaven les gestes bèl·liques
del faraó.
En l’antic Egipte l’escultor equivalia a “el que manté la vida”. Era un artesà anònim que
feia escultures per ser col·locades, majoritàriament, a les tombes, on, un cop acabats els
ritus funeraris, no les tornaria a veure ningú més.
Els egipcis creien que, per poder continuar vivint en el més enllà. El ka, o ànima,
necessitava el suport del cos o de les imatges del difunt. Així les estàtues-retrat del
mort servien per-mantenir-la-vida.
En els primers temps de la història egípcia, només el faraó tenia dret a la vida en el més
enllà. A poc a poc, però nobles, sacerdots, escribes i les classes altes van procurar
construir-se tombes i retrats d’aparença realista per tal d’assegurar-se una segona vida.
En aquestes escultures destaca l’ús convencional del color: l’home i els nens havien
d’estar policromats en un to vermell fosc, en tant que la dona i les nenes ho eren un groc
pàl·lid.
L’ARQUITECTURA
Les aglomeracions egípcies es localitzen en les vores d’un riu. Lluny del Nil només existia
el desert i el nomadisme, i això provocava l’aïllament de les primitives ciutats-estat i
propiciava la concentració de poder en un sobirà únic, absolut i divinitzat: el faraó.
Les restes de les antigues ciutats no proporcionen les mostres més grans de la seva
arquitectura, sinó els edificis dedicats als déus (temples) i les necròpolis.
L’ARQUITECTURA ADOVELLADA: IMMOBILITAT I CALMA
El més destacat de l’arquitectura egípcia és la seva grandària. Els edificis són
enormement desproporcionats respecte a la seva funció. La línia corba no existeix. La
columna, de pedra, recorda el seu origen vegetal en l’acabament (capitells en forma de
lotus, de papir, de palma).
El material noble per excel·lència és la pedra. Grans carreus, perfectament treballats,
proporcionen estabilitat i altura als edificis. Temple i piràmides fetes de pedra granítica
i calcària, sempre de grans dimensions, són els dos tipus de grans construccions egípcies.
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 12
NECRÒPOLIS I TOMBES
La creença en una vida d’ultratomba i la necessitat d’un suport material per a l’esperit
del mort van fer necessària la construcció de tombes que conservessin el cos i els
objectes pertanyents al difunt.
Les primeres van ser senzilles i petites, en forma de piràmide truncada, i construïdes de
maó. Se les anomena mastabes.
La pèrdua de poder, motius econòmics i polítics, i el desig de guardar més efectivament
els cossos, van fer que els faraons fossin enterrats en tombes excavades en la roca, més
petites i fins i tot modestes.
TEMPLES
Construïts en pedres calcàries i silícies, decorats amb alabastre, el seu aspecte
imponent i serè reflectia la glòria dels déus i la del mateix faraó constructor, que
reproduïa les seves victòries a les parets. Aquestes eren molt gruixudes perquè havien
de suportar les pesants cobertes planes que hi descansaven i també les columnes
gruixudes rematades per capitells perfectament treballats.
Des de l’Imperi Nou s’hi accedia per grans avingudes processionals, franquejades per
esfinxs, que simbolitzaven els camins divins. Al final es col·locava un gran obelisc, símbol
de Sol. Emmarcaven l’entrada dos pilons, atalussats, decorats amb relleus pintats.
El santuari del déu tenia la imatge d’aquest i la barca sagrada en la qual viatjava cada
dia. Només hi accedien els sacerdots i el faraó.
CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 13

Recomendados

Projecte egipte 4rt por
Projecte egipte 4rtProjecte egipte 4rt
Projecte egipte 4rtcolecope
23.7K vistas37 diapositivas
Els Celtes por
Els CeltesEls Celtes
Els Celtesmcarmenjuan
12.2K vistas10 diapositivas
L'Antic Egipte por
L'Antic EgipteL'Antic Egipte
L'Antic Egiptejuanfigueroapacheco
37.1K vistas26 diapositivas
Piràmide social (definitiva) por
Piràmide social (definitiva)Piràmide social (definitiva)
Piràmide social (definitiva)vallterrics
6.9K vistas25 diapositivas
Edat Antiga por
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antigarogembak
33.7K vistas44 diapositivas
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà. por
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.Joan Picas i Casanovas
69.6K vistas95 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ELS IBERS por
ELS IBERSELS IBERS
ELS IBERSmcarmenjuan
16.3K vistas18 diapositivas
L'antic egipte. PRIMARIA por
L'antic egipte. PRIMARIAL'antic egipte. PRIMARIA
L'antic egipte. PRIMARIANúria Tuloch Lladó
6.7K vistas42 diapositivas
Antic egipte revisat por
Antic egipte revisatAntic egipte revisat
Antic egipte revisateduardriudavets
3.5K vistas30 diapositivas
Els oficis al llarg del temps por
Els oficis al llarg del tempsEls oficis al llarg del temps
Els oficis al llarg del tempsMAICA CIMA
1.5K vistas7 diapositivas
Els grecs por
Els grecsEls grecs
Els grecsaquitawin
8.3K vistas16 diapositivas
Edat antiga por
Edat antigaEdat antiga
Edat antigamcarmenjuan
12.3K vistas89 diapositivas

La actualidad más candente(20)

ELS IBERS por mcarmenjuan
ELS IBERSELS IBERS
ELS IBERS
mcarmenjuan16.3K vistas
Els oficis al llarg del temps por MAICA CIMA
Els oficis al llarg del tempsEls oficis al llarg del temps
Els oficis al llarg del temps
MAICA CIMA1.5K vistas
Els grecs por aquitawin
Els grecsEls grecs
Els grecs
aquitawin8.3K vistas
Edat antiga por mcarmenjuan
Edat antigaEdat antiga
Edat antiga
mcarmenjuan12.3K vistas
Edat mitjana la vida en el camp por Marigregor
Edat mitjana la vida en el campEdat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el camp
Marigregor23.1K vistas
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls por aroki
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
aroki134.7K vistas
La religió egípcia por santgisbert
La religió egípciaLa religió egípcia
La religió egípcia
santgisbert16.8K vistas
Coco chanel por jclua1234
Coco chanel Coco chanel
Coco chanel
jclua12342.4K vistas
LES EDATS DE LA HISTÒRIA por martav57
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA
martav5759K vistas
D’on surt el paper por cisantjoan
D’on surt el paperD’on surt el paper
D’on surt el paper
cisantjoan2.3K vistas
Activitats repas egipte por MAICA CIMA
Activitats repas egipteActivitats repas egipte
Activitats repas egipte
MAICA CIMA4.5K vistas
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀ por finamorenoo
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀTema 13.- L'IMPERI ROMÀ
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀ
finamorenoo30.3K vistas
Descripció personatges por sluna3
Descripció personatgesDescripció personatges
Descripció personatges
sluna313.3K vistas
Tema 10 les primeres civilitzacions: Egipte (1ESO) por AranBonamusa
Tema 10 les primeres civilitzacions: Egipte (1ESO)Tema 10 les primeres civilitzacions: Egipte (1ESO)
Tema 10 les primeres civilitzacions: Egipte (1ESO)
AranBonamusa9K vistas

Similar a L'ANTIC EGIPTE

Egipte por
EgipteEgipte
EgipteNeus Freixa
234 vistas8 diapositivas
Els Tresors de Tutankamon por
Els Tresors de TutankamonEls Tresors de Tutankamon
Els Tresors de Tutankamonlborrasborras
603 vistas28 diapositivas
L'antic egipte (part 1) por
L'antic egipte (part 1)L'antic egipte (part 1)
L'antic egipte (part 1)Trinidad Francés Puig
46 vistas7 diapositivas
Conferència ANTIC EGITPE SOL 2016 por
Conferència ANTIC EGITPE SOL 2016Conferència ANTIC EGITPE SOL 2016
Conferència ANTIC EGITPE SOL 2016carme tribo berga
388 vistas17 diapositivas
Egipte por
EgipteEgipte
EgipteRMACIA
6.6K vistas48 diapositivas
Egipte 2 por
Egipte 2Egipte 2
Egipte 2fragarlop
767 vistas25 diapositivas

Similar a L'ANTIC EGIPTE(20)

Els Tresors de Tutankamon por lborrasborras
Els Tresors de TutankamonEls Tresors de Tutankamon
Els Tresors de Tutankamon
lborrasborras603 vistas
Egipte por RMACIA
EgipteEgipte
Egipte
RMACIA6.6K vistas
Egipte 2 por fragarlop
Egipte 2Egipte 2
Egipte 2
fragarlop767 vistas
Projecte 5è - ANTIC EGIPTE por ceipsantgil
Projecte 5è - ANTIC EGIPTEProjecte 5è - ANTIC EGIPTE
Projecte 5è - ANTIC EGIPTE
ceipsantgil32.8K vistas
Egipte por jgutier4
EgipteEgipte
Egipte
jgutier43.8K vistas
Projecte d’egipte por amistatcs
Projecte d’egipteProjecte d’egipte
Projecte d’egipte
amistatcs937 vistas
Piràmide social por vallterrics
Piràmide socialPiràmide social
Piràmide social
vallterrics1.7K vistas
Grup Experts 03: Societat i Cultura del Món Egipci Antic por rafabcn74
Grup Experts 03: Societat i Cultura del Món Egipci AnticGrup Experts 03: Societat i Cultura del Món Egipci Antic
Grup Experts 03: Societat i Cultura del Món Egipci Antic
rafabcn74457 vistas
Piràmides, temples, momificació... por vallterrics
Piràmides, temples, momificació...Piràmides, temples, momificació...
Piràmides, temples, momificació...
vallterrics2.9K vistas
Egipte 1 por blogsoller
Egipte 1Egipte 1
Egipte 1
blogsoller3.4K vistas
Escribes, faraons, déus, sacerdots i déus por primerbalansat
Escribes, faraons, déus, sacerdots i déusEscribes, faraons, déus, sacerdots i déus
Escribes, faraons, déus, sacerdots i déus
primerbalansat18.5K vistas
Edat antiga íbers celtes i egipcis por dani70
Edat antiga íbers celtes i egipcisEdat antiga íbers celtes i egipcis
Edat antiga íbers celtes i egipcis
dani7025.3K vistas

Más de MAICA CIMA

Comencem por
ComencemComencem
ComencemMAICA CIMA
1.8K vistas32 diapositivas
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017 por
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017MAICA CIMA
2.6K vistas23 diapositivas
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16 por
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16MAICA CIMA
3.1K vistas21 diapositivas
Fichas lectoescritura II por
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIMAICA CIMA
1.3K vistas38 diapositivas
Fichas de lectoescritura I por
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IMAICA CIMA
1.6K vistas104 diapositivas
Palabras lectoescritura por
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraMAICA CIMA
1.5K vistas295 diapositivas

Más de MAICA CIMA(20)

Comencem por MAICA CIMA
ComencemComencem
Comencem
MAICA CIMA1.8K vistas
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017 por MAICA CIMA
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
MAICA CIMA2.6K vistas
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16 por MAICA CIMA
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
MAICA CIMA3.1K vistas
Fichas lectoescritura II por MAICA CIMA
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura II
MAICA CIMA1.3K vistas
Fichas de lectoescritura I por MAICA CIMA
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura I
MAICA CIMA1.6K vistas
Palabras lectoescritura por MAICA CIMA
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescritura
MAICA CIMA1.5K vistas
Fichas de lectura por MAICA CIMA
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lectura
MAICA CIMA16.5K vistas
Abecedario: pictogramas por MAICA CIMA
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramas
MAICA CIMA2K vistas
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS por MAICA CIMA
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
MAICA CIMA3.6K vistas
Aprendo a escribir nivel 1 por MAICA CIMA
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1
MAICA CIMA4.9K vistas
Material lectoescritura IV por MAICA CIMA
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IV
MAICA CIMA884 vistas
Material lectoescritura III por MAICA CIMA
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura III
MAICA CIMA642 vistas
Material lectoescritura II por MAICA CIMA
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura II
MAICA CIMA1.2K vistas
Material de lectoescritura I por MAICA CIMA
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura I
MAICA CIMA682 vistas
LECTOESCRITURA: T por MAICA CIMA
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: T
MAICA CIMA10.4K vistas
LECTOESCRITURA: M y S por MAICA CIMA
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y S
MAICA CIMA6.1K vistas
LECTOESCRITURA: L por MAICA CIMA
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: L
MAICA CIMA3K vistas
LECTOESCRITURA: M y P por MAICA CIMA
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y P
MAICA CIMA4.4K vistas
LECTOESCRIPTURA: V0CALES por MAICA CIMA
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
MAICA CIMA4.6K vistas
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE. por MAICA CIMA
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
MAICA CIMA1.2K vistas

Último

Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 vistas48 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 vistas98 diapositivas
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vistas4 diapositivas
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vistas1 diapositiva
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 vistas22 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas

L'ANTIC EGIPTE

 • 2. CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 2
 • 3. Les piràmides El tret distintiu més conegut de l’antic Egipte són les seves piràmides, la més antiga de les quals fou fer construir pel rei Djoser de la tercera dinastia. Era una piràmide esglaonada situada a SAKKARA, prop del Nil, al sud del Caire actual, i fou el primer monument de pedra del món. Les grans piràmides construïdes durant la quarta dinastia eren a Gizeh, actualment un suburbi al Caire. Les dues més grans es construïren vers el 2500 aC per al rei KEOPS i el seu fill KEFREN. Hom creu que la misteriosa esfinx construïda per Kefren era el seu retrat. Aquests monuments cal situar-los entre les realitzacions més grans i alhora més inútils de la humanitat. Construïdes com a tombes per als faraons, les massisses piràmides esgotaren les energies de la nació. Per construir la piràmide funerària de Keops, 100.000 esclaus treballaren durant 20 anys, modelant i transportant 2.300.000 blocs de pedra que pesaven gairebé dues tones i mitja cada un. La base de la piràmide és tant àmplia com per enquibir sis camps de futbol. És un quadrat perfecte, amb un marge d’error d’uns 15 mil·límetres; un veritable tribut a la capacitat matemàtica i geomètrica dels egipcis. A l’Egipte antic es creia que la mort era l’inici d’una nova vida. La tomba tenia una doble funció: • Protegir el cos i les ofrenes. • Ser la llar de la seva nova vida. La ciutat dels morts A l’altra banda de Nil, a la riba occidental de la ciutat de Tebes (la moderna Luxor), es trobava la CIUTAT DELS MORTS. La majoria de tombes i cementiris de l’antic Egipte eren a la riba occidental del Nil, al desert, per no fer malbé terra de conreu. Durant la divuitena dinastia, els reis començaren a éssers enterrats en una remota vall de les muntanyes de Tebes, coneguda avui com la VALL DELS REIS. El primer faraó que hi fou enterrat fou Tuthmosis I vers l’any 1512 aC, i la majoria de faraons de les dues dinasties següents l’hi seguiren. Cada tomba porta un número, i la darrera que fou trobada, la número 62, és la de TUTANKAMON. A les tombes dels nobles, les parets estan decorades amb escenes plenes de vida i color que representen la vida quotidiana, el treball del camp i altres motius semblants. Les esplèndides pintures de les tombes reials tracten només d’escenes del rei en companyia dels déus. És curiós que els investigadors moderns han après quasi tot el que sabem de la vida diària dels antics egipcis gràcies a llur manera de morir, de les imatges minuciosament pintades i gravades als murs i del gran nombre d’objectes col·locats a les tombes per a ús de llurs propietaris a l’altra vida. Mòmies La conservació de cossos morts, o momificació, fou un estrany costum que practicaren el egipcis. Hom extreia primer del cos el cervell i els òrgans interns a excepció del cor. Llavors hom macerava el cos, fora del cap, en una solució de sal o natró al llarg d’unes quantes setmanes. El cos era, finalment, rentat, cobert de matèries protectores i faixat. Tot el procés durava 70 dies. L’art de la momificació assolí la fita màxima durant les dinasties vint-i-unena i vint-i-dosena, i responia al desig de preservar al màxim la identitat d’una persona després de la mort. La idea que una persona desaparegués en el no-res esfereïa els egipcis, els quals arribaren fins i tot a momificar alguns animals. CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 3
 • 4. La tomba de Tutankamon La troballa de la tomba del Faraó-nen de Tutankamon, amb la majoria dels seus tresors en el seu interior, fou el més gran de tots els triomfs arqueològics. Fou també un triomf per a una nova forma d’arqueologia, molt diferent dels mètodes poc curosos que utilitzaven els primers caçadors de tresors. El descobrí un pacient i enèrgic cavaller anglès anomenat Howard Carter. Pels coneixements que tenia sobre les tombes reials, estava segur que encara havia d’existir més coses per descobrir en la Vall dels Reis. Amb l’ajuda econòmica que li proporcionà Lord Carnarvon, un anglès, inicia la recerca. Treballà durant cinc anys sense trobar res. Lord Carnarvon estigué a punt de deixar-lo. Carter el persuadí per continuar un últim període d’excavacions. No trigaren molt a excavar l’entrada de la tomba. Tres setmanes després d’haver trobat la primera empremta, Carter féu la primera obertura en la paret que bloquejava les “habitacions-cementiri”. Il·luminant-se amb un llum de ganxo mirà amb curiositat en la foscor. “Veu alguna cosa?”-Preguntà Lord Carnarvon. “Sí” –contestà- “veig coses meravelloses”. En efecte, allí hi havia més de 2.000 coses entre les tombes de quatre habitacions, moltes d’elles d’or, com la màscara del rei mort. El 4 de novembre de 1922, la primera cosa que Carter veié fou l’entrada a la tomba de Tutankamon. Els seus homes descobriren una petjada quan excavaven sota d’alguns rafals. De seguida, Carter endevinà que havien trobat allò que feia temps que havia estat cercant. Aquests foren els primers tresors que Carter veié quan obrí la tomba. Més tard descriví que havia vist “estranys animals, estàtues i or; per tot arreu brillava l’or”, En el centre hi havia un sofà daurat en forma de vaca. Aquesta és la màscara mortuòria de Tutankamon. Es trobà sobre el seu cos. CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 4
 • 5. La troballa de la tomba del Faraó-nen de Tutankamon, amb la majoria dels seus tresors en el seu interior, fou el més gran de tots els triomfs arqueològics. Fou també un triomf per a una nova forma d’arqueologia, molt diferent dels mètodes poc curosos que utilitzaven els primers caçadors de tresors. El descobrí un pacient i enèrgic cavaller anglès anomenat Howard Carter. Pels coneixements que tenia sobre les tombes reials, estava segur que encara havia d’existir més coses per descobrir en la Vall dels Reis. Amb l’ajuda econòmica que li proporcionà Lord Carnarvon, un anglès, inicia la recerca. Treballà durant cinc anys sense trobar res. Lord Carnarvon estigué a punt de deixar-lo. Carter el persuadí per continuar un últim període d’excavacions. No trigaren molt a excavar l’entrada de la tomba. Tres setmanes després d’haver trobat la primera empremta, Carter féu la primera obertura en la paret que bloquejava les “habitacions-cementiri”. Il·luminant-se amb un llum de ganxo mirà amb curiositat en la foscor. “Veu alguna cosa?”-Preguntà Lord Carnarvon. “Sí” –contestà- “veig coses meravelloses”. En efecte, allí hi havia més de 2.000 coses entre les tombes de quatre habitacions, moltes d’elles d’or, com la màscara del rei mort. El 4 de novembre de 1922, la primera cosa que Carter veié fou l’entrada a la tomba de Tutankamon. Els seus homes descobriren una petjada quan excavaven sota d’alguns rafals. De seguida, Carter endevinà que havien trobat allò que feia temps que havia estat cercant. Aquests foren els primers tresors que Carter veié quan obrí la tomba. Més tard descriví que havia vist “estranys animals, estàtues i or; per tot arreu brillava l’or”, En el centre hi havia un sofà daurat en forma de vaca. Aquesta és la màscara mortuòria de Tutankamon. Es trobà sobre el seu cos. Religió i mitologia La religió tingué un paper important en la societat egípcia. CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 5
 • 6. Egipte comptava amb dos déus suprems, RA i OSIRIS. En la mitologia egípcia, el bon déu Osiris fou assassinat pel seu germà bessó SETH, el qual en trossejà el cos. ISIS, la muller d’Osiris, en recompongué de bell nou el cos i així el déu ressuscità. Osiris, Isis i llur fill Horus, un déu falcó, formaren la trinitat al cim del panteó. Llurs ajudants principals foren ANUBIS, el déu de cap de xacal; THOT, l’escriba de cap d’ibis, i HATHOR, la deessa amb cap de vaca. La jerarquia egípcia Sota el faraó, reforçant el seu poder, se situaven els nobles, els sacerdots i els funcionaris. El visir, cap dels funcionaris, vigilava el compliment de la llei i imposava l’ordre social i econòmic. Un ampli exèrcit d’escrupolosos escribes, o buròcrates, ajudava els funcionaris a controlar l’agricultura, la indústria i el comerç. Agricultura La major part dels egipcis treballava la terra. Rarament patien gana i llur alimentació era variada, però fins i tot aquells que no eren de fet esclaus sovint es veien obligats a fer TREBALLS FORÇATS per al faraó. Les collites principals eren l’ordi, el blat, la fruita i les verdures. Fins i tot els pobres conreaven i menjaven dàtils, figues, porros, cebes, alls, cogombres, reves, mongetes i enciams. Hom produïa vi a partir de les abundoses vinyes i l’ordi servia per a fer cervesa. Escriptura egípcia CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 6
 • 7. La planta aquàtica anomenada papir creixé abundosament a Egipte. El papir proporcionà una matèria semblant al paer que hom emprà pera escriure. Un jonc afilat servia de ploma i el sutge i la goma eren emprats com a tinta. Els egipcis desenvoluparen pictogrames cap a uns JEROGLÍFICS molt més clars. Al segle XIX un francès, Jean Champollion, aconseguí de desxifrar-los emprant la PEDRA DE ROSETTA. Arts egípcies La LITERATURA EGÍPCIA antiga comprèn relats mitològics i històrics, poemes, assaigs morals, textos escolars i propaganda política. L’ART EGIPCI posseí formes pro variades. Això no obstant, hi predominà un estil bastant rígid però fascinant. L’arquitectura dels temples i les piràmides manté encara la seva solidesa. Les arts visuals poden contemplar-se en un gran nombre d’estàtues, especialment les del faraó Ramsès II, així com en les pintures sobre papir, generalment de tema religiós. Els egipcis eren també bons joiers. Alfabet egipci Composició de símbols Els símbols que formaven una paraula no havien d’estar arrenglerats, sinó que es podien ajuntar de diverses formes, segons el gust de que escrivia. Dues maneres d’escriure “mama”: CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 7
 • 8. L’ANTIC EGIPTE 1. De què depenia la vida dels egipcis? 2. Com era considerat el seu Faraó? 3. En quantes dinasties està dividida la història d’Egipte? 4. On es trobaven localitzades antigament les piràmides? 5. Per què les construïen? 6. Quants esclaus i durant quant de temps van treballar en la construcció de la piràmide de Keops? 7. Quants camps de futbol caben en la base d’una piràmide? 8. Enumera per ordre d’importància la jerarquia egípcia: 9. Explica breument com era la seva escriptura. 10. Com momificaven els morts? 11. Què era la ciutat dels morts? 12. Explica breument què pensaven que passava quan una persona moria. CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 8
 • 9. L’ANTIC EGIPTE L'ESCRIPTURA EGIPCIA L' escriptura jeroglífica egípcia, té dos tipus bàsics de signes: Els ortogràfics i els simbòlics o jeroglífics, també anomenats ideogrames. Els primers formen un alfabet de 24 lletres i els segons sobrepassen els 700. Si pertanys al gènere femení hauràs de dibuixar al final del teu nom una dona asseguda. Però, per indicar el gènere masculí hauràs de dibuixar un home assegut. Els jeroglífics (ideogrames) egipcis, escrits sobre fulls de papir fabricats amb joncs, eren ideogràfics, és a dir, que l’escriptura representava la idea d’una cosa. La seva funció és la de transmetre una idea relacionada amb el context en el que apareixen aquests símbols. L’ideograma anomenat "La mòmia" equival a l’expressió ortogràfica wi que significa mòmia, i de twt que significa estàtua. La mòmia apareix de peu, coberta amb llargues bandes de lli blanc. ALFABET EGIPCI: QUI SÓC? Jo sóc... CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 9
 • 10. LA PINTURA EGÍPCIA A través de la pintura, el poble egipci reflecteix la vida quotidiana i els seus costums. Utilitzada principalment per decorar diversos elements arquitectònics i funeraris, és en els murs on es desenvolupa amb més profusió. Encara que les pintures cobrien les parets de nombroses cases i palaus, les tombes són, en gran mesura, l’únic lloc on es manifesta plenament una part important de les representacions pictòriques egípcies, sent, així mateix, les úniques obres murals que s’han conservat fins avui. Destaca també la il·lustració de papirus, especialment la del Llibre dels Morts, on es barregen dibuixos i escriptura. MATERIALS, SUPORTS I TÈCNIQUES Els pintors obtenien els colors que usaven a partir de substàncies naturals. Els més utilitzats foren: Blancs Emprats, generalment, per a fons i vestits. Procedien de la calç. S’aplicaven en capes més o menys gruixudes per obtenir un grau de transparència més o menys gran. Marrons i ocres Molt utilitzats. Es trobaven en les argiles i terres properes a Nil. De la barreja de l’ocre amb el negre s’obtenia un to roig fort que s’usava sempre en els cossos masculins. Ocres i vermells barrejats proporcionaven el rosa adequat per als cossos de les dones. D’un ocre ataronjat, se n’obtenia el groc. Blaus i verds L’òxid de coure i la malaquita eren les seves fonts principals. Un blau molt pàl·lid es va utilitzar com a fons en les tombes de la XVIII Dinastia. Negres Procedien bàsicament del fum i del carbó. Molt emprat en perruques, ulls i línies de retoc. És el color que es conserva pitjor. Els colors s’empraven purs, i s’aplicaven barrejats amb aigua, gomes naturals (resines vegetals), clara d’ou o cera d’abelles, mitjançant pinzells fets de canya esmicolada i fines canyes punxegudes. La pintura egípcia fou essencialment mural; amb ella es cobriren tombes, palaus, cases, encara que només es conserven les funeràries. El pas previ abans de començar a pintar era el traçat d’una quadrícula en el mur, que s’efectuava amb una corda tibant tenyida de vermell que deixava una línia discontínua a CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 10
 • 11. la paret. Immediatament es realitzava un primer dibuix, les proves del qual s’havien executat abans sobre trossos d’argila. Damunt del dibuix s’aplicaven els colors al tremp, començant per les parts més clares (fons, vestits) i acabant amb les més fosques (cabells, ulls). L’últim pas era retocar els contorns. Vermell, si el fons era clar, i negre si era ocre. CONVENCIONALISMES I TEMES El rostre era dibuixat de perfil, l’ull (és perfecte i tot ho veu) i el tronc es representaven de front; els malucs, en posició intermèdia (ressaltava la zona púbica); i les cames, de perfil. Els dits dels peus, sempre amb el dit gros vist en posició exterior, poques vegades es representaven quan es tractava de déus o de faraons, mentre que es detallaven en la resta dels casos, especialment durant l’Imperi Nou. El pintor egipci tampoc no es preocupa de la profunditat i el volum. La utilització de colors plans i el desconeixement de les lleis de la perspectiva són un constant. La pintura esdevenia molt més rígida i formalista a l’hora de representar déus i faraons. En les tombes reials no es veuen escenes de la vida quotidiana. Faraons i reines apareixen al costat dels déus en actitud subordinada. En les tombes dels nobles, el difunt i la seva família són representats en activitats pròpies els seu rang: caçant o pescant, reunits en grans festes, fent ofrenes als déus, vigilant els esclaus. Les parets de les tombes dels menys poderosos (artesans, comerciants, funcionaris) eren decorades amb escenes de la seva pròpia vida diària. Són les més espontànies i informals, i permeten d’estudiar amb detall el quefer quotidià. En els papirus, especialment en el Llibre del Morts, dibuixos i escriptura s’uneixen per representar escenes d’ultratomba i recomanacions i fórmules màgiques que ajudin a accedir a la vida ultraterrenal. CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 11
 • 12. L’ESCULTURA EGÍPCIA L’escultura de l’antic Egipte va tenir, fonamentalment, una funció religiosa. Estàtues i relleus es feien per ser col·locades en tombes i temples. En les tombes, la finalitat de les estàtues era assegurar la vida futura d’un ésser humà. Les estàtues-retrat servien perquè el ka o ànima, revisqués en la imatge, si el cos momificat era destruït. Els relleus escultòrics policromats servien per a la felicitat del difunt, envoltant-lo de tot allò de què va gaudir en la seva primera vida. En el temples, les estàtues hi eren per retre culte als déus i al faraó en la seva qualitat divina. A les façanes s’hi esculpien relleus èpics que representaven les gestes bèl·liques del faraó. En l’antic Egipte l’escultor equivalia a “el que manté la vida”. Era un artesà anònim que feia escultures per ser col·locades, majoritàriament, a les tombes, on, un cop acabats els ritus funeraris, no les tornaria a veure ningú més. Els egipcis creien que, per poder continuar vivint en el més enllà. El ka, o ànima, necessitava el suport del cos o de les imatges del difunt. Així les estàtues-retrat del mort servien per-mantenir-la-vida. En els primers temps de la història egípcia, només el faraó tenia dret a la vida en el més enllà. A poc a poc, però nobles, sacerdots, escribes i les classes altes van procurar construir-se tombes i retrats d’aparença realista per tal d’assegurar-se una segona vida. En aquestes escultures destaca l’ús convencional del color: l’home i els nens havien d’estar policromats en un to vermell fosc, en tant que la dona i les nenes ho eren un groc pàl·lid. L’ARQUITECTURA Les aglomeracions egípcies es localitzen en les vores d’un riu. Lluny del Nil només existia el desert i el nomadisme, i això provocava l’aïllament de les primitives ciutats-estat i propiciava la concentració de poder en un sobirà únic, absolut i divinitzat: el faraó. Les restes de les antigues ciutats no proporcionen les mostres més grans de la seva arquitectura, sinó els edificis dedicats als déus (temples) i les necròpolis. L’ARQUITECTURA ADOVELLADA: IMMOBILITAT I CALMA El més destacat de l’arquitectura egípcia és la seva grandària. Els edificis són enormement desproporcionats respecte a la seva funció. La línia corba no existeix. La columna, de pedra, recorda el seu origen vegetal en l’acabament (capitells en forma de lotus, de papir, de palma). El material noble per excel·lència és la pedra. Grans carreus, perfectament treballats, proporcionen estabilitat i altura als edificis. Temple i piràmides fetes de pedra granítica i calcària, sempre de grans dimensions, són els dos tipus de grans construccions egípcies. CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 12
 • 13. NECRÒPOLIS I TOMBES La creença en una vida d’ultratomba i la necessitat d’un suport material per a l’esperit del mort van fer necessària la construcció de tombes que conservessin el cos i els objectes pertanyents al difunt. Les primeres van ser senzilles i petites, en forma de piràmide truncada, i construïdes de maó. Se les anomena mastabes. La pèrdua de poder, motius econòmics i polítics, i el desig de guardar més efectivament els cossos, van fer que els faraons fossin enterrats en tombes excavades en la roca, més petites i fins i tot modestes. TEMPLES Construïts en pedres calcàries i silícies, decorats amb alabastre, el seu aspecte imponent i serè reflectia la glòria dels déus i la del mateix faraó constructor, que reproduïa les seves victòries a les parets. Aquestes eren molt gruixudes perquè havien de suportar les pesants cobertes planes que hi descansaven i també les columnes gruixudes rematades per capitells perfectament treballats. Des de l’Imperi Nou s’hi accedia per grans avingudes processionals, franquejades per esfinxs, que simbolitzaven els camins divins. Al final es col·locava un gran obelisc, símbol de Sol. Emmarcaven l’entrada dos pilons, atalussats, decorats amb relleus pintats. El santuari del déu tenia la imatge d’aquest i la barca sagrada en la qual viatjava cada dia. Només hi accedien els sacerdots i el faraó. CEIP Pompeu Fabra / Cicle Superior de Primària / Medi 5 / L’antic Egipte 13