Llicència retribuïda modalitat B2Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008)        Maria J...
Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
ÍNDEXUNITAT 1. La Terra, el nostre planeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1UNITAT 2. El dia i la nit  . ....
UNITAT 26. Lantic Egipte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  471UNITAT 27. El món dels grecs . . . . . ....
UNITAT 1 LA TERRA, EL NOSTRE PLANETAOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de:  •  Banco de imág...
El Sol és un estel. Els estels fan llum i calor. El Sol fa llum i fa calor.La Terra és un planeta. Els planetes giren al v...
3Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
4Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
EXERCICI 1. Copia el text:El Sol és un estel. Els estels fan llum i calor. El Sol fa llum i fa calor.La Terra és ............
EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [  → ]:                   la Terra                 ...
EXERCICI 3. Relaciona amb fletxes [    → ]:       fa llum              fa calor          ...
EXERCICI 5. Dibuixa [   ]    i pinta [    ] 2 estels diferents:EXERCICI 6. Dibuixa [   ]    i pinta [  ...
Ll EXERCICI 9. Completa lalfabet:A    B     C         E               H1    2    ...
EXERCICI 11. Substitueix els nombres per lletres consultant lexercici 9:L  L  U  N   A      E  S      ...
❢ Ll EXERCICI 13. Fixat en les majúscules i minúscules i encercla        [   ] laforma correcta:  el Sol    ...
❢ EXERCICI 15. Llegeix el text inicial i escriu aquestes paraules en els espais buits deltext:            este...
EXERCICI 18. Relaciona amb fletxes [          → ]:                               ...
EXERCICI 22. Substitueix el dibuix per la paraula:llum =             Sol=  ☼           calor = ...
EXERCICI 25. Dibuixa [      ] el Sol, els vuit (8) planetes i la Lluna, escriu els noms ipintals [    ]:EXERCICI ...
EXERCICI 27 (REPÀS). Contesta:•  Com es diu el nostre planeta?El nostre planeta es diu .....................................
el Sol                     fer llum                        (fa llum)la Terra  ...
http://video.google.es/videoplay?docid=320103624395833558&ei=j_KPSbi5BojojgLPjdS8Cw&q=sistema+solar&hl=caMira [   ] i ve...
UNITAT 2          EL DIA I LA NITOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de:  •  Banco d...
La Terra gira sobre ella mateixa; aixòsanomena rotació. Per fer una voltasencera, la Terra tarda vint-i-quatre (24)hores (...
21Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
22Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
EXERCICI 1. Copia el text:La Terra gira sobre ella mateixa; això sanomena ...................................................
EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [  → ]:                     24        Maria Jesús Monter Do...
❢  EXERCICI 3. Observa i completa seguint els exemples:        gira         .           no gir...
EXERCICI 4. Enllaça [        ] els punts seguint lordre següent:       cinc – zero – un – dotze – onze – do...
EXERCICI 6. Consulta [                    ] lexercici 9 de la “Unitat 1. La Terra, el nostre planeta”...
Ll  EXERCICI 8. Completa amb la lletra majúscula o minúscula:  E/e    La …..erra gira sobr e       ella ma......
EXERCICI 10. Escriu aquestes paraules en els espais buits dels text:   gira      dia      hores     Terr...
Ll  EXERCICI 13. Llegeix i escriu les paraules amb les vocals correctes:           El Sol / el Sul      ...
EXERCICI 15. Substitueix els símbols per la lletra:          A     E     I    O     U   ...
EXERCICI 17 (REPÀS). Digues si aquestes afirmacions són certes (C) o falses (F):                     ...
EXERCICI 19 (REPÀS). Escriu aquestes paraules en els espais buits de les oracionssegüents:rotació     dia      ...
el Sol                    fer llum                       (fa llum)la Terra    ...
http://www.youtube.com/watch?v=CEe8vzJjj3M&feature=relatedMira [   ] i veuràs el moviment de rotació de la Terra.http://...
UNITAT 3LES ESTACIONS DE LANYOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de:  •  Banco de imágenes y ...
La Terra gira al voltant del Sol. Aquest moviment és la translació.La Terra tarda un any a donar la volta al Sol. Un any t...
38Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
39Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
40Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
EXERCICI 1. Copia les oracions ordenadament dacord amb el text:     Aquest moviment és la              ...
EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [    → ]:EXERCICI 3. Relaciona amb fletxes [    → ] seguint lexemple:La Terra gi...
EXERCICI 4. Ordena aquestes paraules per formar oracions: •  del Sol / gira al voltant / La Terra    La Terra gira al...
EXERCICI 6. Escriu aquestes paraules (verbs) en els espais buits de les oracionssegüents:       gira      són ...
Ll EXERCICI 8. Elimina [ X ] la paraula incorrecta:     La / El Terra gira al voltant de / del Sol.     La / El ...
EXERCICI 11. Escriu fa fred o fa calor en cada cas.EXERCICI 12. Escriu el nom de les estacions de lany:La primavera , .......
❢  EXERCICI 14. Soluciona aquests mots encreuats:                 4↓    5↓   6↓    7↓    3↓2→ ...
❢  EXERCICI 15. Escriu en la casella corresponent:  Novembre / dilluns / abril / primavera / gener / octubre / febrer /...
EXERCICI 17. Relaciona amb fletxes [   → ] seguint lexemple i escriu la paraula:prima ...          ... tiu  ...
Ll EXERCICI 19. Pinta [   ] de color vermell les consonants majúscules, decolor groc les consonants minúscules, de color...
EXERCICI 22 (REPÀS). Subratlla [ subratlla ] la resposta correcta:La Terra gira al voltant del Sol?☺ Sí          ...
EXERCICI 24 (REPÀS). Contesta:  •  Quin dia és avui?.....................................................................
el Sol                     fer fred                        (fa fred)la transl...
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17078&p_ex=rotaci%F3&p_num=3❢  Mira [   ] i veuràs com canvien les estacions.http...
UNITAT 4ELS CONTINENTS I ELS OCEANS                55  Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Social...
El nostre planeta és la Terra. El 70% de la Terra està coberta daigua: són els oceans.Un oceà és una gran massa daigua. Hi...
57Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
Les il·lustracions daquesta unitat, que no són de lautora, han sigut extretes de:  •  Banco de imágenes y sonidos / ht...
EXERCICI 1. Copia el text:El nostre     planeta és la ..................................................................
EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [           → ]:EXERCICI 3. Escriu els noms dels oceans:      Oceà Atlànt...
EXERCICI 4. Relaciona amb fletxes [         → ] seguint lexemple:El nostre planeta és...             ...
Ll  EXERCICI 7. Consulta el text [          ] i escriu s o ss.Un oceà é s    una gran ma___a daigua. Hi ha ...
Ll  EXERCICI 10. Relaciona amb fletxes [           → ] el plural amb el singular:          planetes ...
Ll   EXERCICI 12. Pinta [       ] de color vermell les paraules en singular i decolor verd les paraules en plural...
EXERCICI 15. Relaciona amb fletxes [    → ]:   Àfrica   Amèrica   Àsia   Atlàntic             ...
EXERCICI 17. Completa el mapa amb el nom dels oceans i dels continents:                     66    ...
❢  EXERCICI 18. Identifica els continents:                       67        Maria Jesús Mon...
EXERCICI 19 (REPÀS). Soluciona els mots encreuats:          7↓                         ...
EXERCICI 20 (REPÀS). Digues si aquestes afirmacions són certes (C) o falses (F):                     ...
un planetala Terrala terralaiguaun oceàun continent                     70        Maria Jesús ...
http://www.youtube.com/watch?v=FfRRZPXEPEsMira [   ] i veuràs imatges doceans i continents.http://www.youtube.com/watch?...
UNITAT 5 MUNTANYES I PLANESOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de:  •  Banco de imágenes y s...
Les terres dels continents no són planes ni totes iguals. Aquestes terres tenen diferentsformes de relleu:  ●  muntanyes...
74Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
75Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
PLANES I MUNTANYES                        76           Maria Jesús Monter Domec  Aprene...
EXERCICI 1. Copia el text:Les terres dels continents no són planes ni .......................................................
EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [  → ]:                     78        Maria Jesús Monter Do...
EXERCICI 3. Escriu la paraula al costat de la seva definició:                valls – altiplans – muntanyes...
Ll❢     EXERCICI 6. Escriu el verb és / són:     La Terra      és    un planeta.     Les terres de...
Ll EXERCICI 8. Ordena alfabèticament les paraules següents:Caucas / muntanyes / on / Andes / Everest / Himàlaia / planes /...
EXERCICI 10. Situa en el mapa els noms de serralades, muntanyes, altiplans, planes ivalls:                ...
EXERCICI 11. Pinta [                         ] de color groc els noms de serralades, de color ta...
Ll EXERCICI 14.      Relaciona amb fletxes [    → ] singular / plural:la muntanya                ...
EXERCICI 16. Escriu aquestes paraules en el lloc corresponent de la fotografia:           una plana – una munta...
EXERCICI 18 (REPÀS). Digues si aquestes afirmacions són certes (C) o falses (F):                     ...
EXERCICI 20 (REPÀS). Soluciona aquests mots encreuats:   1↓                    7↓        9↓ ...
una muntanyauna serraladauna planauna vallun altiplàlalturaels continents                      88  ...
http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/relleu/imatges/relleu.htmlMira [   ] i aprendràs els elements del relleu.htt...
UNITAT 6            RIUS I MARSOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de:  •  Banco ...
Laigua ocupa les dues terceres parts (2/3) de la Terra. La podem trobar en estat sòlid(el glaç), líquid (laigua) i gasós (...
92Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
93Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
94Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
95Maria Jesús Monter Domec  Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
EXERCICI 1. Escriu les paraules (noms) que falten en el text:L aigua ocupa les dues terceres ............................ ...
L.......................... dolça està en els ........................., en els ........................., enles ............
EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [  → ]:                     98        Maria Jesús Monter Do...
Ll   EXERCICI 3. Pensa [         ] i escriu els noms en els espais buits de lesoracions:  parts    podem  ...
EXERCICI 5. Relaciona amb fletxes [      → ]:  El 97 % de laigua             ... ocupa ...      ...
Ll   EXERCICI 8. Escriu el nom que falta en cada oració:  ●  El glaç és aigua en estat sòlid.  ●  El ..................
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.

2.953 visualizaciones

Publicado el

ALUMNAT NOUVINGUT. SOCIALS.

Publicado en: Educación

APRENEM CIÈNCIES SOCIALS. PRIMER D'ESO.

 1. 1. Llicència retribuïda modalitat B2Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008) Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 2. 2. Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 3. 3. ÍNDEXUNITAT 1. La Terra, el nostre planeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1UNITAT 2. El dia i la nit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19UNITAT 3. Les estacions de lany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36UNITAT 4. Els continents i els oceans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55UNITAT 5. Muntanyes i planes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72UNITAT 6. Rius i mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90UNITAT 7. Orientació: els mapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113UNITAT 8. El clima (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137UNITAT 9. El clima (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156UNITAT 10. Amèrica: les muntanyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173UNITAT 11. Amèrica: els rius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189UNITAT 12. Amèrica i la selva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204UNITAT 13. Àfrica: les muntanyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224UNITAT 14. Àfrica: els rius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239UNITAT 15. Àfrica: la sabana i els desert . . . . . . . . . . . . . . . . . 257UNITAT 16. Àsia: muntanyes i rius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281UNITAT 17. Europa: les muntanyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299UNITAT 18. Europa: els rius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314UNITAT 19. Europa: les costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329UNITAT 20. La península Ibèrica: relleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349UNITAT 21. La península Ibèrica: rius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368UNITAT 22. Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387UNITAT 23. Els problemes del medi ambient . . . . . . . . . . . . . . . . 414UNITAT 24. Història: comptar el temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429UNITAT 25. La Prehistòria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 4. 4. UNITAT 26. Lantic Egipte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471UNITAT 27. El món dels grecs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497UNITAT 28. Els romans (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529UNITAT 29. Els romans (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 5. 5. UNITAT 1 LA TERRA, EL NOSTRE PLANETAOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de: • Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ • J.A. Bermúdez / Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ 1 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 6. 6. El Sol és un estel. Els estels fan llum i calor. El Sol fa llum i fa calor.La Terra és un planeta. Els planetes giren al voltant dun estel. La Terra gira al voltantdel Sol.La Terra és el nostre planeta. Hi ha vuit (8) planetes que giren al voltant del Sol:Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.La Lluna és un satèl·lit. Els satèl·lits giren al voltant dun planeta. La Lluna gira alvoltant de la Terra. La Lluna és el satèl·lit de la Terra. 2 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 7. 7. 3Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 8. 8. 4Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 9. 9. EXERCICI 1. Copia el text:El Sol és un estel. Els estels fan llum i calor. El Sol fa llum i fa calor.La Terra és ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 10. 10. EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [ → ]: la Terra gira fa calor fa llum la Lluna el Sol un estel un satèl·lit un planeta  6 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 11. 11. EXERCICI 3. Relaciona amb fletxes [ → ]: fa llum fa calor gira, fa voltesEXERCICI 4. Enllaça els punts ordenadament [ ─ ] i pinta [   ] el dibuix: Què és? És un ............................. 7 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 12. 12. EXERCICI 5. Dibuixa [ ] i pinta [   ] 2 estels diferents:EXERCICI 6. Dibuixa [ ] i pinta [   ] la Lluna:EXERCICI 7. Dibuixa [ ] i pinta [   ] el Sol:EXERCICI 8. Ordena cada conjunt de lletres i troba la paraula correcta: PLNTAEA PLANETA SLO ..................................... STLEE ..................................... LTRRAEA ..................................... STL·LTAÈI ..................................... LLNUA ..................................... LLMU ..................................... CLRAO ..................................... GRIA ..................................... JPTRÚIE ..................................... 8 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 13. 13. Ll EXERCICI 9. Completa lalfabet:A B C E H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L P11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30Ll EXERCICI 10. Relaciona amb fletxes [ → ]:A B C D E F G H Ic d g a i b f e hJ K L M N O P Q Rk m o j q l r n pS T U V W X Zw t x s z u v 9 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 14. 14. EXERCICI 11. Substitueix els nombres per lletres consultant lexercici 9:L L U N A E S N12 12 21 14 1 5 19 20 5 12 19 1 20 21 18 14V22 5 14 21 19 12 1 20 5 18 18 1 19 15 12 L·19 1 20 5 12 12 9 20 13 1 18 20 21 18 1EXERCICI 12. Completa el dibuix escrivint un estel, un estel, un planeta o unsatèl·lit: 10 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 15. 15. ❢ Ll EXERCICI 13. Fixat en les majúscules i minúscules i encercla [ ] laforma correcta: el Sol el sol Saturn saturn la Terra la terra Badalona badalona Mercuri mercuri Catalunya catalunya un Estel un estel una Catalana una catalana un Satèl·litun satèl·lit la Xina la xina Júpiter júpiter el Marroc el marroc la Lluna la lluna el Japó el japó fa Calor fa calor la Professora la professora fa Llum fa llum uns Alumnes uns alumnes❢ Ll EXERCICI 14. Completa amb la lletra majúscula o minúscula:S/s el S ol L/l la ........lunaS / s .........aturn L/l fa ........lumT/t La ........erra B / b ........adalonaC / c fa........alor A / a uns .......lumnesE / e un e stel P / p uns ........rofessorsS / s un .......atèl·lit P / p un ........laneta 11 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 16. 16. ❢ EXERCICI 15. Llegeix el text inicial i escriu aquestes paraules en els espais buits deltext: estel / estel / planeta / planeta / satèl·lit / satèl·litUn estel fa llum i calor. El Sol és un .................................Un ................................. gira al voltant dun estel. La Terra és el nostre .........................Un ................................. gira al voltant dun planeta. La Lluna és un ..............................❢ EXERCICI 16. Escriu estel (2), planeta (1) o satèl·lit (2) segons correspongui:Gira al voltant dun estel un planetaGira al voltant dun planeta unFa llum i calor unEl Sol ho és unLa Lluna ho és unLa Terra és el nostre unEXERCICI 17. Troba aquestes paraules en la sopa de lletres: ESTEL, PLANETA,SATEL·LIT, SOL, TERRA i LLUNA: E D · J K L P O I S A T E L · L I T T D T E L S A T E E L · M O O N F R L S A C N I E · R L A O E I N T B A E N L L U N A · R 12 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 17. 17. EXERCICI 18. Relaciona amb fletxes [ → ]: ☺TERRA ESTEL ☺ ☺SOL PLANETA ☺ ☺SATURN SATÉL·LIT ☺ ☺LLUNA ☺JÚPITERLl EXERCICI 19. Escriu les cinc (5) vocals: ........ ........ ........ ........ uEXERCICI 20. Escriu les vocals que falten.➢ L a T.....rr..... .....s el n.....tr..... pl.....n.....t a➢ L..... T.....rr..... té un s.....t.....l·l.....t que e s diu Ll.....n.....EXERCICI 21. Relaciona amb fletxes la foto amb el nom [ → ]: el Sol la Terra La Lluna 13 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 18. 18. EXERCICI 22. Substitueix el dibuix per la paraula:llum =  Sol= ☼ calor =  estel =Terra = Lluna = planeta = satèl·lit =El ☼ Sol és un .................................. que dóna  ................................. i.......................... La .................................... és un ..............................que giraal voltant del ☼ .............................La ..................................... té un ............................................ Aquest satèl·lités la ..................... La ........................... no és un .............................La ........................... és el ............................... de la ...................................EXERCICI 23. Escriu els noms dels vuit (8) planetes:Mercuri , ........................................................................................................................................................................................................................................................................EXERCICI 24. Troba els noms de set (7) planetes en aquesta sopa de lletres: O O P J A V I R O S P V E N U S R E G K A Ñ I A R P I P N E P T U L T U I U I E W Q U S O R R T E R R A R R U P A O E D S R M O N L R M E R C U R I L S I 14 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 19. 19. EXERCICI 25. Dibuixa [  ] el Sol, els vuit (8) planetes i la Lluna, escriu els noms ipintals [   ]:EXERCICI 26 (REPÀS). Al costat de cada oració, escriu cert o fals:Un estel fa llum i calor certEl Sol és un planeta ..........................Un planeta gira al voltant dun planetaLa Terra és un estel falsLa Terra és un planeta ..........................Un satèl·lit gira al voltant dun planeta ..........................La Lluna és un estel ..........................La Terra és el nostre planeta ..........................La Lluna és un satèl·lit ..........................El Sol fa llum i calor .......................... 15 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 20. 20. EXERCICI 27 (REPÀS). Contesta:• Com es diu el nostre planeta?El nostre planeta es diu ................................................• Com es diu el nostre estel?El nostre estel es diu ................................................• Com es diu el satèl·lit de la Terra?El satèl·lit de la Terra es diu ................................................• Com es diuen els planetes?Els planetes es diuen ..................................................................................................EXERCICI 28 (REPÀS). Completa el dibuix escrivint els noms dels vuit (8) planetes, delSol i de la Lluna: 16 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 21. 21. el Sol fer llum (fa llum)la Terra fer calor (fa calor)la Lluna girar (giren)un estelun planetaun satèl·lit 17 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 22. 22. http://video.google.es/videoplay?docid=320103624395833558&ei=j_KPSbi5BojojgLPjdS8Cw&q=sistema+solar&hl=caMira [  ] i veuràs que hi ha planetes grans, planetes petits i ... el Sol.http://www.youtube.com/watch?v=9R5P9Y9gRYY&feature=relatedMira [  ] i veuràs com giren els planetes al voltant del Sol. 18 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 23. 23. UNITAT 2 EL DIA I LA NITOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de: • Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ 19 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 24. 24. La Terra gira sobre ella mateixa; aixòsanomena rotació. Per fer una voltasencera, la Terra tarda vint-i-quatre (24)hores (= un dia). Un dia té vint-i-quatrehores.La Terra gira sobre ella mateixa i aixòprodueix el dia i la nit. Durant el dia el Solfa llum i calor. Durant la nit no hi ha Sol, nohi ha llum. 20 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 25. 25. 21Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 26. 26. 22Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 27. 27. EXERCICI 1. Copia el text:La Terra gira sobre ella mateixa; això sanomena ....................................................….......................................................................................................................................….......................................................................................................................................….......................................................................................................................................….......................................................................................................................................….......................................................................................................................................….......................................................................................................................................….......................................................................................................................................…....................................................................................................................................... 23 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 28. 28. EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [ → ]: 24 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 29. 29. ❢ EXERCICI 3. Observa i completa seguint els exemples: gira . no gira ..................................................................................... ............................................ ......................................... 25 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 30. 30. EXERCICI 4. Enllaça [ ] els punts seguint lordre següent: cinc – zero – un – dotze – onze – dos – set – nou – vuit – tres – sis – deu – quatre - un • Mira [] el dibuix que has fet, gira o no gira? ...................................................❢ EXERCICI 5. Escriu fa llum / no fa llum segons correspongui: ….................... ….................... …................ ….................. fa llum 26 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 31. 31. EXERCICI 6. Consulta [  ] lexercici 9 de la “Unitat 1. La Terra, el nostre planeta” isubstitueix els nombres per les lletres:L a T e r12 1 20 5 18 18 1 7 9 18 1 19 15 2 18 5 5 12 12 1 .13 1 20 5 9 23 1U n d ´ - -21 14 4 9 1 20 5 22 9 14 20 9 17 21 1 20 18 5 S. 8 15 18 5 19EXERCICI 7. Escriu cada lletra en la casella correcta seguint el fil: A T L A R G I R A E O I R R A C O T : L A I 27 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 32. 32. Ll EXERCICI 8. Completa amb la lletra majúscula o minúscula: E/e La …..erra gira sobr e ella ma.....eixa. Per f.....r una volta senc.....ra, T/t la T erra …..rda 24 hor.....s. U/u U n dia té 24 hore..... . D.....rant el dia el …..ol fa ll.....m. Durant la nit S/s no hi ha …..ol ni ll...m. A/a L a Terr..... gira sobre ell..... matei.....a i ai.....ò produei..... el di..... i l..... X /x nit.Ll EXERCICI 9. Fixat en les majúscules i minúscules i [ ] encercla la formacorrecta: el Sol el sol un Amic un amic la Terra la terra Marroc marroc una Hora una hora Badalona badalona la Lluna la lluna Catalunya catalunya fa Calor fa calor els Catalans els catalans fa Llum fa llum Madrid madrid una Taula una taula la Rotació la rotació una Alumna una alumna el Dia el dia un Estel un estel la Nit la nit 28 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 33. 33. EXERCICI 10. Escriu aquestes paraules en els espais buits dels text: gira dia hores Terra volta 24 rotació nitLa Terra gira sobre ella mateixa; això sanomena ................................. Per feruna ..................................... sencera, la Terra tarda 24 .....................................Un dia té .............................. hores.La Terra ............... ...... sobre ella mateixa i això produeix el ................. i la .................EXERCICI 11. Busca aquestes paraules en la sopa de lletres:Terra R R L V Ó T U D Irotació N O O A I A Q I Lgira T T I T E R R A Ellum A G I R A R E B Gdia N U N S Ó C Ó S Cnit E I L L U M I N A T E M Y M R F O BLl EXERCICI 12. Completa amb les vocals:• la T e rr a • el d ..... ..... • la c ..... l ..... r• el S ..... l • la n ..... t • la ll ..... m• la Ll ..... n ..... • la r ..... t ..... c ..... ´ • g ..... r ….. 29 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 34. 34. Ll EXERCICI 13. Llegeix i escriu les paraules amb les vocals correctes: El Sol / el Sul El Sol La Tirra / la Terra …...................................... La Terre / la Terra …...................................... La rotaciú / la rotació …...................................... La rutació / la rotació …...................................... Gira / gire …...................................... La llum / la llam …...................................... La llum / la lloum …...................................... La nit / la neet …...................................... La nit / la neat …...................................... El dia / el die …...................................... El dai / el dia …......................................Ll EXERCICI 14. Relaciona amb fletxes [ → ]: 1 2 3 4 5 6 7 8 9un / una dos tres quatre cinc sis set vuit nou 30 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 35. 35. EXERCICI 15. Substitueix els símbols per la lletra:          A E I O U D F H L M N R S T     24     ´ 24EXERCICI 16. Escriu una frase a sota de cada dibuix. • La Terra gira sobre ella mateixa. • Durant el dia el Sol fa llum i calor. • Un dia dura 24 hores. • Durant la nit no hi ha Sol ni llum. Un dia dura ............................................... Durant la nit ............................................. .................................................................... ..................................................................... 31 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 36. 36. EXERCICI 17 (REPÀS). Digues si aquestes afirmacions són certes (C) o falses (F): C F La Terra gira sobre ella mateixa C Per fer una volta sencera, la Terra tarda 24 dies Un dia dura 12 hores La Terra gira sobre ella mateixa i això produeix el dia i la nit Un dia dura 24 hores Durant el dia no hi ha Sol La Terra fa llum i calor F El Sol fa llum i calorEXERCICI 18 (REPÀS). Encercla [ ] la resposta correcta:La Terra gira sobre ella mateixa?☺ Sí ☺ NoQuè és la rotació?☺ El Sol il·lumina la Terra ☺La Terra gira sobre ella mateixaQuan tarda la Terra en fer una volta sobre ella mateixa?☺ 1 any ☺ 24 hores = 1 diaQuantes hores dura un dia?☺ 12 hores ☺ 24 horesDurant el dia el Sol fa llum i calor?☺ Sí ☺ NoDurant la nit hi ha Sol?☺ Sí ☺ No 32 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 37. 37. EXERCICI 19 (REPÀS). Escriu aquestes paraules en els espais buits de les oracionssegüents:rotació dia nit hores Sol Sol llum TerraLa Terra gira sobre ella mateixa. Aquest movimentsanomena .............................. La Terra tarda 24 ............................... en fer una voltasencera.El moviment de rotació produeix el ..................... i la nit. Durant el dia,el .......................... fa .............................. i calor. Durant la .............................. no hiha ...................................EXERCICI 20 (REPÀS). Pensa [ ] i escriu les paraules que falten en aquestesoracions: • El dia té …........................... (vint-i-quatre) hores. • La setmana té 7 (........................) dies: dilluns, ........................., ........................., .........................., ............................., ................................ i ................................ • Un any té 365 (tres-cents .....................................................................) dies. 33 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 38. 38. el Sol fer llum (fa llum)la Terra fer calor (fa calor)la rotacióel diala nituna hora 34 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 39. 39. http://www.youtube.com/watch?v=CEe8vzJjj3M&feature=relatedMira [  ] i veuràs el moviment de rotació de la Terra.http://www.youtube.com/watch?v=gKDge81swgQ&feature=relatedMira [  ] i veuràs el dia i la nit.http://www.educaplus.org/videoseducativos/eso/movimiento-de-rotacion-de-la-tierra-video_58b296a1e.htmlMira [  ] i veuràs el moviment de rotació (castellà). 35 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 40. 40. UNITAT 3LES ESTACIONS DE LANYOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de: • Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ • J.A. Bermúdez / Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ 36 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 41. 41. La Terra gira al voltant del Sol. Aquest moviment és la translació.La Terra tarda un any a donar la volta al Sol. Un any té tres-cents seixanta-cinc (365)dies.El moviment de translació produeix les estacions de lany. Les estacions de lany sónquatre (4): la primavera, lestiu, la tardor i lhivern. A lestiu fa calor i a lhivern fa fred. 37 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 42. 42. 38Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 43. 43. 39Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 44. 44. 40Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 45. 45. EXERCICI 1. Copia les oracions ordenadament dacord amb el text: Aquest moviment és la El moviment de translació produeix les translació. estacions de lany. Un any té 365 dies. La Terra tarda 1 any a La Terra gira al voltant donar la volta al Sol. del Sol. A lestiu fa calor i a lhivern Les estacions de lany són 4: primavera, fa fred. estiu, tardor i hivernLa Terra gira al voltant del Sol. Aquest moviment és la .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 46. 46. EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [ → ]:EXERCICI 3. Relaciona amb fletxes [ → ] seguint lexemple:La Terra gira ... ... produeix les estacionsLa Terra tarda un any ... ... al voltant del SolUn any té ... ... primavera, estiu, tardor i hivernEl moviment de translació ... ... 365 diesLes estacions són quatre: ... ... a donar la volta al Sol 42 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 47. 47. EXERCICI 4. Ordena aquestes paraules per formar oracions: • del Sol / gira al voltant / La Terra La Terra gira al voltant ....................................................................................... • té / Un any / tres-cents seixanta-cinc dies Un any ................................................................................................................... • al Sol / tarda / un any / a donar / la volta / La Terra La .......................................................................................................................... • Les estacions / són quatre : / i lhivern / lestiu, / la primavera, / la tardor / de l any ................................................................................................................................... ................................................................................................................................ • A lestiu / i a lhivern / fa fred / fa calor ................................................................................................................................❢ EXERCICI 5. Contesta: ➢ Quin dia és avui? Avui és ........................................, .......... de .................................................... ➢ De quin any? De lany ................................... 43 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 48. 48. EXERCICI 6. Escriu aquestes paraules (verbs) en els espais buits de les oracionssegüents: gira són fa tarda té fa produeix donar La Terra gira al voltant del Sol. La Terra ........................................ 1 any a ......................................... la volta al Sol. Un any ....................................... 365 dies. El moviment de translació ............................................. les estacions Les estacions ........................................... quatre. A lestiu ........................................... calor i a lhivern ....................................... fred.EXERCICI 7. Substitueix els números per la paraula: 1 Terra 2 Sol 3 gira 4 any 5 translació 6 estacions• La (1) Terra (3)....................................... al voltant del (2)...................................... Aquest moviment sanomena (5) ................................................• La (1)...................................... tarda un (4)............................................. a donar la volta al (2) ................................• Un (4) ...................................... té 365 dies.• El moviment de (5) ................................................ produeix les (6)..................................... de lany. 44 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 49. 49. Ll EXERCICI 8. Elimina [ X ] la paraula incorrecta: La / El Terra gira al voltant de / del Sol. La / El Terra tarda 1 any a donar el / la volta al / del Sol. Un / una any té 365 dies. El /els moviment de translació produeix els / les estacions de lany. Els / Les estacions són 4. A el / l estiu fa calor i a el / l hivern fa fred.Ll EXERCICI 9. Escriu les vocals a / e / i / o / u per completar les paraules:el S o l la cal ..... r la v ..... ltala T ..... rr ..... el fr ..... d un plan ..... taun .....ny les e staci ..... ns un satèl·l ..... tun d ..... a el mov ..... m ..... nt un prof ..... ssorg ..... r ..... la transl .....ci ..... una al ..... mn .....Ll EXERCICI 10. Completa amb majúscula o minúscula:S/s El S ol V/v S/s La .....olta al .....olT/t La .....erra T/t G/g La .....erra .....iraA/a L.....ny M/m T/t El .....oviment de la .....erraD/d El .....ia F/f Fa .....redC/c Fa .....alor E/e Les .....stacionsT/t La .....ranslació L/l La .....luna 45 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 50. 50. EXERCICI 11. Escriu fa fred o fa calor en cada cas.EXERCICI 12. Escriu el nom de les estacions de lany:La primavera , ..............................., .................................... i ....................................EXERCICI 13. Consulta [  ] lexercici 12 i troba en aquesta sopa de lletres els nomsde les 4 estacions: R T H O M A N I T P R I M A V E R A G E V I U R S O R P R E M A V T U D E S R I U N I R O V E N R A T U D R 46 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 51. 51. ❢ EXERCICI 14. Soluciona aquests mots encreuats: 4↓ 5↓ 6↓ 7↓ 3↓2→ T A S A I 1→ 47 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 52. 52. ❢ EXERCICI 15. Escriu en la casella corresponent: Novembre / dilluns / abril / primavera / gener / octubre / febrer / dimarts / maig / juliol / dimecres / dijous / agost / divendres / estiu / dissabte / desembre / diumenge / tardor / setembre / març / juny / hivern DIES DE LA SETMANA ESTACIONS DE LANY MESOS DE LANY (7) (4) (12)1. dilluns 1. primavera 1. gener2. ..................................... 2. ..................................... 2. .....................................3. ..................................... 3. ..................................... 3. .....................................4. ..................................... 4. ..................................... 4. .....................................5. ..................................... 5. .....................................6. ..................................... 6. .....................................7. ..................................... 7. ..................................... 8. ..................................... 9. ..................................... 10. ..................................... 11. ..................................... 12. .....................................Ll EXERCICI 16. Elimina [ X ] la paraula mal escrita:  La Terra jira / gira al voltant del Sol / sol.  La terra / Terra gira al voltant / boltant del Sol.  La translació / traslació produeis / produeix les 4 estacions de lany.  Les 4 estacions són primavera / primabera, estiu, tardor i ivern / hivern.  Les 4 estacions són primavera, estiu / hestiu, tardor i hivern. 48 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 53. 53. EXERCICI 17. Relaciona amb fletxes [ → ] seguint lexemple i escriu la paraula:prima ... ... tiu primaveraes ... ... dor ............................................tar ... ...vern ............................................hi ... ... vera ............................................EXERCICI 18. Escriu translació o rotació: 49 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 54. 54. Ll EXERCICI 19. Pinta [   ] de color vermell les consonants majúscules, decolor groc les consonants minúscules, de color blau les vocals majúscules i de colorverd les vocals minúscules: T e r r a U r a S e t e m b r e N e p t ú A m i c s S o l P l u t ó M e r c u r i A g o s t a l u m n e s T a r d o r A l u m n a F e b r e rLl EXERCICI 20. Relaciona amb fletxes [ → ] seguint lexemple. 4 vuit 6 catorze 8 divuit 12 quatre 14 setze 16 vint-i-dos 18 sis 22 dotze 24 vint-i-quatre❢ Ll EXERCICI 21. Escriu el / la segons correspongui: la Terra ........... satèl·lit........... Sol el professor........... primavera ........... professora........... tardor ........... pissarra........... goma ........... taula........... pati ........... fred 50 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 55. 55. EXERCICI 22 (REPÀS). Subratlla [ subratlla ] la resposta correcta:La Terra gira al voltant del Sol?☺ Sí ☺ NoCom sanomena el moviment del Sol al voltant de la Terra?☺ moviment de rotació ☺ moviment de translacióQuan tarda la Terra a donar la volta al Sol?☺ 1 dia ☺ 1 anyQuants dies té 1 any?☺ 365 dies ☺ 24 diesQuè produeix el moviment de translació?☺ el dia i la nit ☺ les estacions de lanyEXERCICI 23 (REPÀS). Ordena aquestes paraules i escriu una oració: estacions / són: / Les / estiu / quatre / tardor / l / any / de / i hivern / primaveraLes quatre ..................................................................................................................... 51 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 56. 56. EXERCICI 24 (REPÀS). Contesta: • Quin dia és avui?................................................................................................................................ • A quin mes som?................................................................................................................................ • A quina estació de lany som?................................................................................................................................ • Quina estació vindrà després?................................................................................................................................ • Fa calor?................................................................................................................................ 52 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 57. 57. el Sol fer fred (fa fred)la translació fer calor (fa calor)un anyun dia 53 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 58. 58. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17078&p_ex=rotaci%F3&p_num=3❢ Mira [  ] i veuràs com canvien les estacions.http://www.youtube.com/watch?v=RoXEieTejDg&feature=relatedMira [  ] i veuràs com canvien les estacions (castellà senzill).http://www.youtube.com/watch?v=DuiQvPLWziQ&feature=relatedMira [  ] i veuràs com canvien les estacions (anglès). 54 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 59. 59. UNITAT 4ELS CONTINENTS I ELS OCEANS 55 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 60. 60. El nostre planeta és la Terra. El 70% de la Terra està coberta daigua: són els oceans.Un oceà és una gran massa daigua. Hi ha cinc oceans: oceà Atlàntic, oceà Pacífic,oceà Índic, oceà Glacial Àrtic i oceà Glacial Antàrtic.Un continent és una gran massa de terra que està entre oceans. Hi ha sis continents:Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania i lAntàrtida. 56 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 61. 61. 57Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 62. 62. Les il·lustracions daquesta unitat, que no són de lautora, han sigut extretes de: • Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ • R.Polo López / Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ 58 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 63. 63. EXERCICI 1. Copia el text:El nostre planeta és la ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 59 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 64. 64. EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [ → ]:EXERCICI 3. Escriu els noms dels oceans: Oceà Atlàntic ...................... ..............................Oceà ........................................... ...................... ....................................................... ......................... ...................... ........................... ........................ 60 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 65. 65. EXERCICI 4. Relaciona amb fletxes [ → ] seguint lexemple:El nostre planeta és... ...coberta daiguaEl 70% de la Terra està... ...una gran massa daiguaUn oceà és... ...una gran massa de terraUn continent és... ...la TerraEXERCICI 5. Escriu aquestes paraules ens els espais buits del text:continents masses Terra aigua gransEl nostre planeta és la Terra . Els oceans són ................................... massesd...............................Els .............................. són grans ........................................ de terra.EXERCICI 6. Escriu [C] quan lafirmació sigui certa:El nostre planeta és la Terra CEl nostre planeta és EuropaUn oceà és una gran massa daiguaUn oceà és una gran massa de terraUn continent és una gran massa daiguaUn continent és una gran massa de terraEls oceans són 8Els oceans són 5Els continents són 6Els continents són 4 61 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 66. 66. Ll EXERCICI 7. Consulta el text [  ] i escriu s o ss.Un oceà é s una gran ma___a daigua. Hi ha 5 ocean__ . Un continent é__ unagran ma ss a de terra que e__tà entre ocean__ . Hi ha 6 continent__ .Ll EXERCICI 8. Escriu singular o plural: la Terra singular els oceans ................................. el Sol ................................. els continents plural el dia ................................. els planetes ................................. la nit ................................. els satèl·lits ................................. un any ................................. els alumnes ................................. un estel ................................. els professors ................................. la llum ................................. els estius ................................. la calor ................................. les estacions .................................❢ Ll EXERCICI 9. Escriu el plural daquestes paraules: SINGULAR PLURAL [+s] SINGULAR PLURAL [+s] un hivern Un-s hivern-s un satèl·lit un ........................... un estel uns estel - ... un moviment uns .......................... un continent uns continent - ... un esborrador un .......................... un professor uns ....................... un ordinador un .......................... un estiu ............................. un color ............................. un amic ............................. un any ............................. 62 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 67. 67. Ll EXERCICI 10. Relaciona amb fletxes [ → ] el plural amb el singular: planetes ☼ ✯ dia dies ☼ ✯ aigua masses ☼ ✯ terra aigües ☼ ✯ planeta terres ☼ ✯ massa taules ☼ ✯ llibreta cadires ☼ ✯ finestra llibretes ☼ ✯ taula finestres ☼ ✯ hora portes ☼ ✯ cadira hores ☼ ✯ porta❢ Ll EXERCICI 11. Pensa [ ] i completa el quadre:Un estel Dos estels Una casa Set casesUn ull Dos ........................ Una cadira Set ........................Un satèl·lit Tres ....................... Una taula Vuit ..................................................... Quatre ordinadors ............................. Vuit planetes.............................. Cinc oceans ............................. Nou pilotesUn dit Cinc Una finestra Nou ........................Un continent Sis ......................... ............................. Deu portesUn ou Sis ......................... Una hora Vint-i-quatre ......... 63 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 68. 68. Ll EXERCICI 12. Pinta [   ] de color vermell les paraules en singular i decolor verd les paraules en plural: Lluna dies aigua nois tardor lletres setmana estels bolígraf colorsoceans Sol aigües estiu taules hivern noies institut aules ditLl EXERCICI 13. Completa els noms dels continents amb les vocals:E u r .....p ..... Às ..... ..... Àfr ..... c ..... Am ..... r..... c ..... Oc ..... ..... n ..... ..... lAnt ..... rt ..... d .....Ll EXERCICI 14. Completa escrivint O / o A / a (majúscules o minúscules):El n o stre planeta és la Terra. Un .....ceà és una gr a n mass..... daigua. Hi ha 5oceans: .....ceà .....tlàntic, .....ceà Pacífic, oceà Índic, oceà Gl.....cial .....rtic i oceàGlacial .....ntàrtic.Un c.....ntinent és ana gran mass..... de terra que està entre oce.....ns. Hi ha 6continents: Europa, .....sia, .....frica, .....mèrica, .....ceania i l.....ntàrtida. Nosaltres vivima Eur.....pa. 64 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 69. 69. EXERCICI 15. Relaciona amb fletxes [ → ]: Àfrica Amèrica Àsia Atlàntic continents Europa Glacial Antàrtic Glacial Àrtic Índic oceans lAntàrtida Oceania PacíficEXERCICI 16. Relaciona amb fletxes [ → ] per obtenir els noms dels continents: Eu... ... ca Àfrica Às... ... ropa ....................................... Amè... ... tida ....................................... Àfri... ...nia ....................................... LAntàr... ... ia ....................................... Ocea... ... rica ....................................... 65 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 70. 70. EXERCICI 17. Completa el mapa amb el nom dels oceans i dels continents: 66 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 71. 71. ❢ EXERCICI 18. Identifica els continents: 67 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 72. 72. EXERCICI 19 (REPÀS). Soluciona els mots encreuats: 7↓ 6↓ 1→ R 5↓ 9↓ 10↓ 2→ C A A 8↓ 3→ A A T A C ←11 4→ F I 68 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 73. 73. EXERCICI 20 (REPÀS). Digues si aquestes afirmacions són certes (C) o falses (F): C F El nostre planeta és la Lluna F La Terra és el nostre planeta Júpiter és un planeta Els oceans són grans masses daigua Un oceà fa llum i calor Un oceà és petit LAtlàntic és un oceà Europa és un continent Els continents són grans masses de terra Àsia és un continent LAntàrtida és un oceàEXERCICI 21 (REPÀS). Contesta:• Què és un oceà?Un oceà és una .................................................................................................• Quants oceans hi ha?Hi ha ...................................................................................................................• Què és un continent?Un continent és ...................................................................................................• Quants continents hi ha?Hi ha ................................................................................................................... 69 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 74. 74. un planetala Terrala terralaiguaun oceàun continent 70 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 75. 75. http://www.youtube.com/watch?v=FfRRZPXEPEsMira [  ] i veuràs imatges doceans i continents.http://www.youtube.com/watch?v=gO2qYMsNHGk&feature=relatedMira [  ] i veuràs com es van formar els continents. 71 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 76. 76. UNITAT 5 MUNTANYES I PLANESOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de: • Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ 72 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 77. 77. Les terres dels continents no són planes ni totes iguals. Aquestes terres tenen diferentsformes de relleu: ● muntanyes, que són terres de gran altura i que formen serralades, ● planes, que són terres llises, ● altiplans, que són terres planes i altes, i ● valls, per on corren rius.Algunes de les grans serralades de la Terra són les Muntanyes Rocalloses i els Andesa Amèrica, els Alps i el Caucas a Europa, lAtles a Àfrica, i lHimàlaia i lHindu Kush aÀsia. La muntanya més alta del món és lEverest que es troba a lHimàlaia i fa 8.848metres daltura.Hi ha grans planes a Amèrica del Nord (Gran Plana Central), a Europa (Gran PlanaEuropea) i al nord dÀsia (Gran Plana Siberiana).Alguns altiplans importants són laltiplà del Tibet i laltiplà del Dècan a Àsia.Entre les grans valls destaca la vall del riu Nil a Àfrica. 73 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 78. 78. 74Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 79. 79. 75Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 80. 80. PLANES I MUNTANYES 76 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 81. 81. EXERCICI 1. Copia el text:Les terres dels continents no són planes ni ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 77 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 82. 82. EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [ → ]: 78 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 83. 83. EXERCICI 3. Escriu la paraula al costat de la seva definició: valls – altiplans – muntanyes - planes • Són terres de gran altura que formen serralades. ................................ • Són terres llises. planes • Són terres planes i altes. ................................ • Són terres per on corren rius. ................................EXERCICI 4. Relaciona amb fletxes [ → ]:Les terres dels continents no són ... ... de gran altura.Les muntanyes són ... ... terres altes i planes.Les planes són ... ... totes iguals.Els altiplans són ... ... terres per on corren rius.Les valls són ... ... llises.EXERCICI 5. Escriu altiplà / plana / serralada / vall segons correspongui: Hindu Kush serralada Atles ................................. Tíbet ................................. Alps ................................. Caucas ................................. Himàlaia ................................. Muntanyes Rocalloses ................................. Dècan ................................. Gran Plana Siberiana ................................. Nil ................................. Gran Plana Europea ................................. Andes ................................. 79 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 84. 84. Ll❢ EXERCICI 6. Escriu el verb és / són:  La Terra és un planeta.  Les terres dels continents no són planes.  Les muntanyes ............... altes.  Les planes ............... llises.  Una muntanya ............... alta.  Un altiplà ............... pla i alt.  Els altiplans ............... plans i alts.  Les valls ............... verdes.  Europa ............... un continent.  La vall ............... gran.  LEverest ............... una muntanya.  Els Alps i el Caucas ............... unes serralades.  El Tibet ............... un altiplà.  Àsia ............... un continent.  Àfrica i Amèrica ............... dos continents.  La vall del Nil ............... molt gran.Ll EXERCICI 7. Escriu una paraula que comenci per... :a altiplà H .............................................A ............................................. M .............................................C ............................................. p .............................................d ............................................. r .............................................D ............................................. S .............................................g ............................................. v ............................................. Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 85. 85. Ll EXERCICI 8. Ordena alfabèticament les paraules següents:Caucas / muntanyes / on / Andes / Everest / Himàlaia / planes / Tibet / valls /serralades / rius / grans / nord / importants / destaca / Siberiana / iguals / la / dels Andes ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...........................................Ll EXERCICI 9. Subratlla [ subratlla ] la paraula correcta en cada parella:muntanyes rocalloses Muntanyes Rocalloses Himàlaia himàlaiaandes Andes Everest everestAlps alps Hindu Kush Hindu kushCaucas caucas Tibet tibetKaukas Caucas Tibeth TibetAtles Hatles nil Nil 81 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 86. 86. EXERCICI 10. Situa en el mapa els noms de serralades, muntanyes, altiplans, planes ivalls: 82 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 87. 87. EXERCICI 11. Pinta [  ] de color groc els noms de serralades, de color taronjales muntanyes, de color vermell els altiplans, de color rosa les planes i de color verd lesvalls: Alps Nil Himàlaia Caucas Tibet Gran Plana Muntanyes Rocalloses Andes Hindu Kush Europea Gran Plana Siberiana Everest Deccan AtlesEXERCICI 12. Escriu els noms de serralades, muntanyes, altiplans, planes i valls delexercici 11 a sota del continent corresponent: Europa Àsia Àfrica Amèrica Oceania Antàrtida Alps ... ... ... ... ... ...EXERCICI 13. Escriu les paraules que falten en aquestes frases:Les muntanyes són terres de gran altura que .................................... serralades. Les ........................... són terres llises i de poca altura. Els altiplans són terres .....................i ........................... Les valls són .......................... entre .............................. per on corren............................. 83 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 88. 88. Ll EXERCICI 14. Relaciona amb fletxes [ → ] singular / plural:la muntanya les planesla plana els continentsla serralada les muntanyesel continent els riusel riu les vallsla vall els altiplanslaltiplà les serraladesLl❢ EXERCICI 15. Pinta de color blau [   ] les expressions correctes: un altiplà un altiplans uns riu unes serralades una serralada un continent una vall un plana una muntanyes una plana unes vall uns continents una muntanya 84 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 89. 89. EXERCICI 16. Escriu aquestes paraules en el lloc corresponent de la fotografia: una plana – una muntanya - una serraladaEXERCICI 17. Escriu aquestes paraules en el lloc corresponent del dibuix: un riu - una serralada – una plana – una vall – una muntanya – un altiplà 85 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 90. 90. EXERCICI 18 (REPÀS). Digues si aquestes afirmacions són certes (C) o falses (F): C F Les terres dels continents són totes planes. F Les terres dels continents no són totes iguals. Totes les terres dels continents són iguals. Els continents tenen diferents formes de relleu. Les muntanyes són terres de gran altura. Les planes són terres de gran altura. Les planes són terres llises. Els altiplans són terres planes i baixes. Els altiplans són terres planes i altes. Per les valls hi corren rius.EXERCICI 19 (REPÀS). Contesta les qüestions:  Digues els noms de les grans serralades de la Terra. Les Muntanyes Rocalloses, els Andes, ............................................................ ..............................................................................................................................  Quina és la muntanya més alta del món? La muntanya més ...............................................................................................  Digues els noms dalgunes grans planes de la Terra. ..............................................................................................................................  Digues els noms dalguns altiplans. ..............................................................................................................................  Digues el nom dalguna vall. .............................................................................................................................. 86 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 91. 91. EXERCICI 20 (REPÀS). Soluciona aquests mots encreuats: 1↓ 7↓ 9↓ 8↓ 10↓ 5↓ 11↓ 2↓ 3↓ 4↓ M N Y S 6↓ O A L O S 87 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 92. 92. una muntanyauna serraladauna planauna vallun altiplàlalturaels continents 88 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 93. 93. http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/relleu/imatges/relleu.htmlMira [  ] i aprendràs els elements del relleu.http://www.youtube.com/watch?v=YhLPlY9amNwMira [  ] i veuràs muntanyes.http://www.youtube.com/watch?v=KaxeFBczp6I&feature=relatedMira [  ] i veuràs una plana. 89 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 94. 94. UNITAT 6 RIUS I MARSOn no hi ha indicacions, les il·lustracions han sigut extretes de: • Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ • J. Martínez Huelves / Banco de imágenes y sonidos / http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ 90 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 95. 95. Laigua ocupa les dues terceres parts (2/3) de la Terra. La podem trobar en estat sòlid(el glaç), líquid (laigua) i gasós (el vapor). Laigua pot ser dolça (la que bevem) osalada (la dels oceans). El 97 % de laigua de la Terra és salada i només el 3% és aiguadolça.Laigua salada la trobem als oceans i mars. Els oceans són grans masses daigua queseparen els continents. Els oceans són: oceà Pacífic, oceà Atlàntic, oceà Índic, oceàGlacial Àrtic i oceà Glacial Antàrtic. Els mars són les parts dels oceans properes alscontinents, com per exemple el mar Mediterrani, el mar Carib o el mar de la XinaMeridional.Laigua dolça està en els rius, en els llacs, en les glaceres, en els icebergs, enlatmosfera i en el subsòl. Els rius són corrents daigua. Si un riu té molta aigua, és unriu cabalós. Els grans rius desemboquen als mars i oceans. Molts rius desemboquen enaltres rius; sanomenen afluents. Alguns rius importants són el Mississippí i lAmazonesa Amèrica, el Nil i el Congo a Àfrica, el Danubi i el Rin a Europa, el Ganges i el Iang-Tséa Àsia, i el Darling a Oceania. 91 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 96. 96. 92Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 97. 97. 93Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 98. 98. 94Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 99. 99. 95Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 100. 100. EXERCICI 1. Escriu les paraules (noms) que falten en el text:L aigua ocupa les dues terceres ............................ (2/3) de la ............................. Lapodem trobar en .......................... sòlid (el .......................), líquid (l ............................) igasós (el .............................). L............................... pot ser dolça (la que bevem) osalada (la dels ..............................). El 97 % de l............................. de la ......................és salada i només el 3% és .......................... dolça.L........................ salada la trobem als .......................... i .......................... Els ................són grans ............................... d.............................. que separen els ..........................Els .......................... són les ........................ dels .............................. properesals ..................................., com per .................................... el mar................................, el ...................... del ............................... o el ....................... dela ................................... 96 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 101. 101. L.......................... dolça està en els ........................., en els ........................., enles ..............................., en els ................................, en l.................................... i en............................. Els ......................... són ............................. d............................... Siun ..................... té molta ..........................., és un ...................... cabalós. Elsgrans .............. desemboquen als .......................... i oceans . Molts ....................desemboquen en altres ...............; sanomenen ................................Alguns ...................... importants són el Mississippí i l................................a ................................., el ....................... i el ........... a Àfrica , el .............................. iel ................. a ......................, el Ganges i el .......................... a ......................., iel ........................ a .............................. 97 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 102. 102. EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [ → ]: 98 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 103. 103. Ll EXERCICI 3. Pensa [ ] i escriu els noms en els espais buits de lesoracions: parts podem Laigua ocupa les dues terceres parts de la Terra. estat estem Laigua pot estar en ............................. sòlid, líquid i gasós. ocupa aigua Laigua pot ser aigua dolça o ............................ salada. Terra tenim El 97 % de laigua de la ............................. és salada. ocupem oceans Laigua salada la trobem als .................................. i mars. passem masses Els oceans són grans ................... daigua entre els continents. exemple és El Mediterrani és un ................................ de mar. rius riuen Els .............................. són corrents daigua. marxem mars Els grans rius desemboquen als ............................ i oceans. rius riure Els afluents són .................... que desemboquen en altres rius. Congo compro El Nil i el ..........................són importants rius dÀfrica.Ll EXERCICI 4. Subratlla [ subratlla ] els dos noms de cada oració: ● Laigua ocupa els oceans. ● El glaç és aigua sòlida. ● Els rius tenen aigua dolça. ● Laigua del mar és salada. ● El Carib és un mar americà. ● El mar de la Xina Meridional és a Àsia. ● Un riu cabalós porta molta aigua. ● Els rius desemboquen als oceans. 99 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 104. 104. EXERCICI 5. Relaciona amb fletxes [ → ]: El 97 % de laigua ... ocupa ... ... aigua dolça. de la Terra ... Laigua ... ... és ... ... dues terceres parts de la Terra. Només el 3% de ... és ... ... salada.laigua de la Terra ...EXERCICI 6. Pinta [  ] de color blau les caselles que tenen noms de rius i decolor groc les caselles que tenen noms de continents: Amazones Àsia Himàlaia Ganges Danubi Darling Mississippí Àfrica Europa Pirineus Nil Tibet Andes Congo Oceania Amèrica Iang-Tsé Alps Antàrtida Rin❢ EXERCICI 7. Pensa [ ] i completa la taula amb els noms dels rius i continentsde lexercici 6: Europa Àsia ... ... ... Antàrtida ... riu Ganges ... ... ... ... 100 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
 105. 105. Ll EXERCICI 8. Escriu el nom que falta en cada oració: ● El glaç és aigua en estat sòlid. ● El .......................................... és aigua en estat gasós. ● Nosaltres bevem .......................................... dolça. ● Laigua dels .......................................... és salada. ● Laigua dels .......................................... és dolça. ● Els rius són corrents d.......................................... ● Un riu cabalós té molta .......................................... ● Els grans rius desemboquen en mars i .......................................... ● Els afluents són .......................................... que desemboquen en altres rius.Ll EXERCICI 9. Escriu aquestes paraules en la casella corresponent: vapor / és / glaç / bevem / ocupa / aigua / oceans / són / glaceres / riu / desemboquen / té / mars/ trobem / Terra / està / continents / separen / escriu / llacs NOMS VERBS glaç, ... és, ...Ll EXERCICI 10. Subratlla [ subratlla ] els noms daquest text:Laigua dels oceans i mars és salada. Els oceans són grans masses daigua salada.Les zones dels oceans properes als continents les anomenem mars, com per exempleel mar Mediterrani, el mar del Carib o el mar de la Xina Meridional. 101 Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)

×