Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Encreuat numèric

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Fitxes d'ampliació
Fitxes d'ampliació
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Encreuat numèric

  1. 1. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 1
  2. 2. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu el resultat de la multiplicació : 224 x 2 / Divideix 4.200 entre 5 B.- Multiplica 60 per 10. / Quina és la meitat de 50? C.- Resta 200 al número 500 / Escriu els mesos que hi ha en un any D.- Divideix el número 80 entre 4 / Multiplica per 10 els dies que hi ha en un any E.- Multiplica 213 per 0 / Quants minuts hi ha en una hora?/ Hores que hi ha en un dia. F.- Multiplica 715 per 4 / Escriu el triple de 3 G.- Multiplica 84 per 10 i n’hi restes 10 / Busca el doble de 112 VERTICALS : 1.- Quina és la meitat de 8? / Calcula el doble de 160 / Divideix 16 per 2 2.- Divideix 8.300 per 2 i n’hi afegeixes 450 al resultat / Busca la meitat de 46 3.- Resta’n 200 al nombre 1.000 / Multiplica 136 per 5 4.- No en tinc cap / Suma’n 6 al número 300. 5.- El doble de 4 / La meitat de 32 / Escriu el nombre 20 al revés. 6.- Multiplica 7.042 per 6 / Una gallina té ….. potes 7.- Escriu el nombre 50 al revés. / Multiplica 2.470 per 2 i escriu el resultat al revés PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 2
  3. 3. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Quants anys hi ha en 1 segle?. / Calcula els minuts que hi ha en 3 hores B.- Quants minuts hi ha en 1 dia ? / Una desena té ….. unitats C.- Multiplica el nombre 1.720 per 5 / Una setmana té ….. dies D.- La meitat de 6. / Multiplica el nombre 7 per 1.000. E.- La meitat de 120 / Multiplica 857 per 5. F.- Escriu el doble de 100 al revés. / Multiplica 64 per 10 G.- Escriu el nombre 2.130 al revés / En una dotzena de llibres, hi ha ….. llibres VERTICALS : 1.- Tenia 12 caramels i n’he menjat 1. Quants en tinc ara?./ Quants segons hi ha en una hora?. 2.- Escriu el doble de 420 al revés / Escriu la meitat del nombre 600 al revés 3.- Multiplica 1.528 per 5 i escriu el resultat al revés. / Multiplica 3 per 7 4.- Busca el doble de 2.000 i escriu el resultat al revés. / Divideixo 18 per 9 5.- Multiplica el nombre 1 per 1. / Multiplica el doble de 31 per 100 i escriu el resultat al revés. 6.- Multiplica 9 per 9 / Multiplica 296 per 5 i escriu el resultat al revés 7.- La meitat de 1.400 al revés. / Multiplica 240 per 2 i suma-n’hi 22 al resultat PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 3
  4. 4. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Resultat de multiplicar el número 235 per 10 / Escriu el doble de 18 B.- Els dies que hi ha en 15 setmanes / Divideix el nombre 2.493 per 3 i resta’n 10 al resultat. C.- El triple del nombre 943 / La meitat de 18 D.- Multiplica el nombre 12 per ell mateix. / 8 centenes. E.- El doble de 4 / Escriu al revés el nombre 3.000 F.- Escriu el triple de 3 / La meitat de 14 / Una desena G.- Suma-n’hi 2 a la meitat de 1.200 / Multiplica 315 per 2 i suma-n’hi 35 al resultat VERTICALS : 1.- Els dies que hi ha en 3 setmanes / Una dotzena i mitja d’ous / Mitja dotzena 2.- Multiplica el nombre 504 per 6 / 9 desenes. 3.- Busca el doble del nombre 5.584 i multiplica’l per 5./ Un parell de pomes. 4.- No en tinc cap / La meitat de 4 / Calcula quantes llibretes hi ha en 7 desenes i escriu el resultat al revés. 5.- Multiplica el nombre 898 per 2 i el resultat per 5. / Mitja dotzena de mitjons. 6.- Escriu 3 desenes i 2 unitats. / Multiplica el nombre 613 per 2 i el resultat per 5, després escriu, al revés, el nombre que t’ha sortit. 7.- Escriu el nombre : 6 centenes 1 desena i 9 unitats i multiplica’l per 10. / Escriu al revés la meitat del nombre 100 . PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 4
  5. 5. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Resultat de la següent operació : ( 3.452 + 6.987) – 6.308. / Hores que hi ha en 3 dies i mig. B.- Escriu el nombre següent : 3 milers, 4 centenes i 7 unitats. / La meitat de 84. C.- Escriu el nombre següent: quatre. milions tres-cents vuit mil cent cinc D.- Minuts que hi ha en 5 hores i mitja. / Escriu el resultat de 30 x 0 E.- Tinc 8 dotzenes i mitja de contes. / Resultat de l’operació : ( 81 x 9) : 3 F.- Resta’n 17 al número 96. / La meitat de 80. / Fes l’operació : (76-67) G.- La meitat de 16. / escriu el nombre : trenta-set mil nou-cents dos VERTICALS : 1.- Escriu el resultat de la resta : (893-459). / Una centena, 7 desenes amb 8 unitats. 2.- Escriu amb xifres : cent quaranta-tres mil tres-cents nou. 3.- Multiplica 3 per 10.000 i suma-n’hi 32 al resultat. / Divideix 27 entre 9 4 .- Resultat de l’operació ( 6.434 – 4.654). / Escriu el número setanta-quatre al revés. 5.- Divideix 20 entre 20. / Suma-n’hi 9 al doble de 100. 6.- Escriu el nombre : vuitanta-quatre mil quatre. / No en tinc cap 7.- Resultat de dividir el número dos mil cent vint-i-cinc entre cinc./ Resta’n 8 al número 200. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 5
  6. 6. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu el nombre : 2 milions cent vint-i-tres mil quatre- cents cinquanta-sis B.- 3 dotzenes i mitja. / Multiplica el nombre 348 per 9 C.- Calcula el resultat de la següent operació : ( 481+397) – 345. / Després del vuitanta-nou. D.- Quants mesos hi ha en 6 anys? / Divideix el nombre 9.345 per 5 E.- Calcula les hores que hi ha en 6 dies. / Calcula els segons que hi ha en 8 minuts F.- La meitat de 18. / 3 centenes. / El doble de 4 G.- Escriu el nombre : Tres milions quatre-cents noranta-tres mil vuit-cents una llibretes VERTICALS : 1.- En 2 anys hi ha ..... mesos.- / Fes la següent operació: ( 281+436) + (3.986 + 4.703); i resta’n 2.213 al resultat. 2.- Escriu el nombre : dotze mil cinc-cents vint-i-quatre. / La meitat del nombre 8 3.- Un parell de sabates. / La meitat de mitja dotzena . / Escriu el nombre : 4 centenes, 3 desenes i 9 unitats. 4.- Al nombre tres mil tres-cents li sumes 3 desenes i 1 unitat./ Escriu el nombre 30 al revés 5.- La meitat de vuitanta-dos. / Escriu el nombre : vuit mil quatre-cents vuit 6.- Escriu la següent quantitat : cinquanta-tres mil nou-cents seixanta-vuit. / No en tinc cap 7.- Escriu el nombre : sis milions dos-cents nou mil vuitanta-un PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 6
  7. 7. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu el nombre : 9 milers, 4 centenes, 3 desenes i 6 unitats. / Tinc una dotzena i mitja de llibretes. B.- Els dies que hi ha en una setmana. / Multiplica el nombre 5.618 per 8 C.- Calcula els segons que hi ha en 18 minuts. / La meitat de 12. D.- Multiplica el nombre 94.390 per 6. E.- 4 dotzenes i mitja. / Escriu el nombre : 3 milers, 6 centenes i 9 desenes F.- Calcula els quilos de pomes que hi ha en 18 caixes plenes de pomes si cada caixa pesa 12 quilos . / 8 centenes G.- Multiplica el nombre 9.876 per 6 VERTICALS : 1.- Li resto 3 unitats a una centena. / Calcula el doble del nombre 276. 2.- La meitat de 8. / Multiplica el nombre 3.283 per 5 3.- Escriu el nombre : 3 milers, 4 centenes i 6 unitats. / Suma 9 unitats a 6 desenes 4.- Fes la suma 22.154 + 26.743; al resultat suma-li el nombre 15.936. / La meitat del nombre 4. 5.- Escriu el nombre : nou-cents quatre mil sis-cents vuitanta - cinc 6.- Poso 3 pomes més en un cistell que n’hi ha una dotzena. Quantes n’hi ha ara?. / Escriu al revés el nombre sis mil noranta 7.- Multiplica el nombre 282 per 3 . / Escriu dos zeros seguits PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 7
  8. 8. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu en xifres: tres-cents mil quatre B.- El doble del resultat de multiplicar 7 per 3. / Divideix la meitat del número 32 per 2. / Resta 10 unitats a una centena C.- Resultat de multiplicar el número 3.456 per 4. / La meitat de 18 D.- Resultat de la següent operació : ( 3.487 + 9.376) – 4.760 . / Multiplica el número 3 per 15. E.- Divideix el número setze mil nou-cents vint-i-quatre per quatre. / Suma’n 45 al número 30 F.- Divideix la meitat de 24 per 3. / Multiplica el número 15 per 0. / Resta’n 14 al número 46 G.- Escriu el número vuit-cents mil tres VERTICALS : 1.- Escriu en xifres el número : quaranta-un mil vuit-cents quaranta-quatre. 2.- Multiplica el número quatre mil trenta-nou per vuit. / Resultat de multiplicar 4 per 2 3.- No en tinc cap. / Multiplica el número 803 per 100. 4 .- Escriu al revés en xifres el número : tretze mil dos-cents vuitanta. / Multiplica per 0 el número 16. 5.- Resta’n 4 al número 4. / El doble de 2. / La meitat de 60. 6.- Noranta al revés. / Suma 2.720 al número 5.000. 7.- Multiplica per 5 el número 8.191. / La meitat del resultat de dividir 18 entre 3 PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 8
  9. 9. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu en xifres el número : vuit milions tres-cents mil dos-cents B.- Divideixo per 3 la meitat de 18. / Multiplica 15 per 5. / Resta 2 desenes al número 100. C.- Escriu en xifres el número : set-cents mil dos D.- Multiplica el número dos-cents setze mil quatre-cents disset per 2 E.- Escriu : 3 desenes i 5 unitats. / Divideixo per 4 la meitat de 16. / Multiplico per 0 el número 6. F.- Escric en xifres : dues centenes , al revés. / Sumo 3 desenes i 1 unitat al número 400 G.- Escric en xifres : tres milions vuit-cents cinc VERTICALS : 1.- Resta’n 17 al número 100. / Resultat de la següent operació : ( 2.479 + 1.824) 2.- Divideixo per 6 la meitat del número 36. / Escriu en xifres : setanta-tres mil cinc- cents. 3.- Escriu, al revés, el número dos mil setanta. / Dues desenes. 4 .- Escriu al revés el resultat de la següent operació : (1.610 x 5). / No en tinc cap 5.- Resultat de : ( 6-4+2) : 2. / Escriu, al revés, el número : vuitanta-quatre mil dos- cents trenta. 6.- Multiplica per 12 el número tres-cents quaranta. / La meitat de la meitat de 120. 7.- Dues centenes al revés. / Cinc-cents deu al revés PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 9
  10. 10. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu en xifres el número : vuit milions tres-cents mil dos-cents B.- Divideixo per 3 la meitat de 18. / Multiplica 15 per 5. / Resta 2 desenes al número 100. C.- Escriu en xifres el número : set-cents mil dos D.- Multiplica el número dos-cents setze mil quatre-cents disset per 2 E.- Escriu : 3 desenes i 5 unitats. / Divideixo per 4 la meitat de 16. / Multiplico per 0 el número 6. F.- Escric en xifres : dues centenes , al revés. / Sumo 3 desenes i 1 unitat al número 400 G.- Escric en xifres : tres milions vuit-cents cinc VERTICALS : 1.- Resta’n 17 al número 100. / Resultat de la següent operació : ( 2.479 + 1.824) 2.- Divideixo per 6 la meitat del número 36. / Escriu en xifres : setanta-tres mil cinc- cents. 3.- Escriu, al revés, el número dos mil setanta. / Dues desenes. 4 .- Escriu al revés el resultat de la següent operació : (1.610 x 5). / No en tinc cap 5.- Resultat de : ( 6-4+2) : 2. / Escriu, al revés, el número : vuitanta-quatre mil dos- cents trenta. 6.- Multiplica per 12 el número tres-cents quaranta. / La meitat de la meitat de 120. 7.- Dues centenes al revés. / Cinc-cents deu al revés PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 9

×