Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

UNITAT DIDÀCTICA LA FAMÍLIA

2.887 visualizaciones

Publicado el

COMPENSATÒRIA

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

UNITAT DIDÀCTICA LA FAMÍLIA

 1. 1. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 1 PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA
 2. 2. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 2 El professor dóna les eines, en aquest cas el vocabulari, a fi que lalumne pugui utilitzar allò que haaprès. És important estimular la reflexió personal sobre el que ha après de manera que lalumne puguianalitzar el seu avenç. La qual cosa li ha de comportar una satisfacció. Volem que els aprenentatges siguin funcionals de manera que els puguin utilitzar en les circumstànciesreals en que els necessiti. Ajustarem lajut pedagògic en les diferents necessitats dels alumnes i facilitarem recursos o estratègiesvariades que li permetin donar resposta a les diverses motivacions, interessos i capacitats. A fi de desenvolupar la comprensió posarem en joc estratègies que els permeti interpretar, valorar irelacionar la informació que es transmet en la vida quotidiana. Lexpressió ajudarà els alumnes a fer-los transmetre les seves idees, vivències, sentiments i opinions.Al mateix temps, serem receptors de tot allò que la seva cultura ens pugui aportar. El material serà un element més per arribar als objectius marcats. Entenem que ha de ser visual,adequat a ledat, manipulatiu, concret, clar, que li cridi latenció, motivador ...... Ens servirem també de les noves tecnologies que mitjançant els programes educatius ens ajudaran aassolir els objectius proposats.OBJECTIUS GENERALS.-• Reconèixer i utilitzar correctament el nom dels membres de la família
 3. 3. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 3• Interpretar ordres de complexitat diversa.• Esforçar-se per fer-se entendre.• Exposar fets i vivències.• Trobar gust a escoltar i ser escoltat.• Observar i acceptar les normes per les quals es regeix la comunitat escolar. CONTINGUTSOBJECTIUS PROCEDIMENT CONCEPTES ACTITUDS, VALORS iDIDÀCTICS NORMES
 4. 4. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 41.- Utilitzar el vocabulari 1.- Utilització de vocabulari .adequat.2.- Memoritzar la 2.- Memorització de la novaterminologia després d’haver- terminologia després d’haver-ne comprès el concepte. ne comprès el concepte. 3.- Elaborar i interpretar 3.- Elaboració i interpretacióquadres de doble entrada. de quadres de doble entrada.4.- Comprendre el vocabulari 4.- Comprensió del vocabularitreballat. treballat.5.- Reproduir oralment el 5.- Reproducció oral delvocabulari vocabulari.6.- Establir relacions entre 6.- Establiment de relacionstextos i dibuixos. entre textos i dibuixos..7.- Relacionar significant / 7.- Relació significant /significat. significat.8.- Identificar el vocabulari. 8.- Identificació del vocabulari.9.- Estructurar frases amb el 9.- Estructuració de frasesvocabulari treballat amb el vocabulari treballat.10.- Omplir buits en un text 10.- Ompliment de buits en unamb paraules prèviament text amb paraules prèviamentdonades. donades.11.- Elaborar dibuixos.. 11.- Elaboració de dibuixos.. CONTINGUTSOBJECTIUS PROCEDIMENT CONCEPTES ACTITUDS, VALORS iDIDÀCTICS NORMES12.- Estudiar els noms dels 12.- Estudi dels noms delsmembres de la família. membres de la família i la
 5. 5. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 5 relació entre ells.13.- Respectar les normes 13.- Respecte per les normesque vénen donades per que vénen donades perl’entorn on ens trobem l’entorn on ens trobem.14.- Acceptar les normes de 14.- Acceptació de les normestreball. de treball.15.- Valorar les tasques 15.- Valoració positiva de lesencaminades a millorar la tasques encaminades afeina millorar la feina16.- Valorar la feina ben feta. 16.- Valoració de la feina ben feta.METODOLOGIA
 6. 6. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 6• Es presentarà el centre d’interès• Després que el professor/a hagi assenyalat i dit el nom dels estris es podran realitzar les següents activitats:• Mirant el cartró escoltar amb atenció el nom dels elements que diu el professor/a.• El professor/a diu el nom i l’alumne/a assenyalarà amb el dit el cartró corresponent• Es presenta la paraula indicant la direccionalitat• Associació del cartró amb la paraula .• El professor ensenyarà el nom de l’estri i l’alumne/a buscarà el cartró.• A la làmina buida de noms l’alumne/a buscarà el cartró i l’enganxarà al seu lloc.• Es podrà passar a continuació a l’escriptura dels noms dels elements• Realitzar quadres de doble entrada per associar nom element.• Introducció d’una acció a partir d’una imatge• Construcció d’una frase Article- Nom - Acció: la mare pinta• Confegir frases• Construir frases que li falti una paraula• Confegir frases amb les paraules separades per sil.labes primer amb model i després sense.• Lectura de les frases treballades dins d’un text .AVALUACIÓ
 7. 7. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 7AVALUACIÓ INICIALPartirem dels coneixements previs dels alumnes.Els demanarem, d’acord amb la làmina presentada ens diguin quins són els elements que coneixen .AVALUACIÓ FORMATIVAD’acord amb l’avaluació realitzada inicialment desenvoluparem les activitats presentades a l’apartatcorresponent a Activitats d’aprenentatge i anotarem l’evolució a la graella corresponentAVALUACIÓ FINALEls alumnes seran objecte duna avaluació individualitzada dacord a l’ adaptació dels objectius d’aquestaprogramació respecte dels quals es valorarà el seu progrés.Es presentarà de nou la làmina presentada a l’avaluació inicial i es farà la mateixes preguntes.Es recolliran les dades en una graella tipus la presentada a l’annex 1.ANNEX 1.-L’Avaluació es podrà recollir en un document tipus el següent:
 8. 8. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 8NOM DE L’ALUMNE/A :
 9. 9. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 9Data: Data:Curs: Curs:Trimestre: Trimestre:
 10. 10. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 10 AVALUACIÓ INICIAL AVALUACIÓ FINAL De la làmina que li presentem quins elements De la làmina que li presentem quins elements coneix coneix.Làmina d’avaluació inicial
 11. 11. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 11
 12. 12. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 12
 13. 13. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 13ACTIVITATS D’APRENENTATGE• Presentació del centre d’interès seguint la metodologia emprada.• Realització del dossier La família• Capsa per confegir frases per elements• Diccionari de paraules. Associació paraula - dibuix.• Textos separats per frases per confegir• ...................
 14. 14. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 14ANNEX 3.-Els documents que es poden trobar en aquesta unitat didàctica són:• Imatges amb el vocabulari a utilitzar .• Paraules per associar amb lletra lligada i de pal ( material per plastificar).• Làmina corresponent amb tots els diferents elements a treballar • Buida • Amb nom • Lletra de pal • Lletra lligada. • Lletra d’impremta.• Dossier de treball de l’alumne “La família”• Full d’avaluació inicial i final• Fulls d’avaluació formativa.
 15. 15. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 15ANNEX 4 AVALUACIÓ FORMATIVAData 1 .......................... Data 2............................ Data 3....................... Llengua OralALUMNES Memoritza i Memoritza i Utilitza element Participa d’una Comprèn les reprodueix de reprodueix les lingüístics i no manera activa en preguntes i manera oral les frases lingüístics en la la classe explicacions paraules treballades comunicació sobre les treballades imatges Que es treballen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 16. 16. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 16ANNEX 5 AVALUACIÓ FORMATIVAData 1 .......................... Data 2............................ Data 3....................... Llengua escrita /Lectura.ALUMNES Reconeix i Utilitza Sap relacionar Llegeix les Il.lustra el relaciona imatge estratègies per la paraules amb paraules i les significat de - paraula. descodificació diferents tipus de frases paraules alfabètica, lletres treballades confegeix les paraules treballades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 17. 17. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 17ANNEX 6 AVALUACIÓ FORMATIVAData 1 .......................... Data 2............................ Data 3....................... Llengua escrita /EscripturaALUMNES Reescriu textos Utilitza Utilitza Escriu les Utilitza la lletra memoritzats estratègies per la estratègies per la paraules i les cursiva i de pal codificació producció escrita frases alfabètica. treballades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 18. 18. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 18ANNEX 7 AVALUACIÓ FORMATIVAData 1 .......................... Data 2............................ Data 3....................... Fonètica i OrtografiaALUMNES Separa i ordena Identifica i usa el Localitza en la Identifica i usa la Identifica i usa les síl.labes grup de lletres paraula majúscules les síl.labes d’una paraula treballats treballada lletres travades que te en el seu treballades. nom o en el dels companys 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 19. 19. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 19ANNEX 8 AVALUACIÓ FORMATIVAData 1 .......................... Data 2............................ Data 3....................... Lèxic i SemànticaALUMNES Ordena paraules Substitueix Completa frases Ordena les d’una frase amb elements d’una i textos amb seqüències model o sense frase respectant paraules que d’una història les falten concordances 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 20. 20. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 20 . PLA DE TREBALL INDIVIDUALITZATTREBALL QUINZENAL TEMA : EL LABORATORIAlumne: Curs DataCONTINGUTS ACTIVITATS MATERIAL OBSERVACIONS
 21. 21. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA – TARRAGONA –PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA FAMÍLIA PROFESSIONALS: P. RUIBAL – C. SARDÀPÀGINA 21Làmina d’avaluació finalEscriu el nom dels elements que coneguis

×