EJERCICIOS VACACIONES SEMANA SANTA 2015
1. Analiza morfológicamente estas formas verbales. Luego tradúcelas y cámbialas de...
 Duco, ducis, ducere, duxi, ductum: conducir  Saluto, salutas, salutare, salutavi, salutatum:
saludar
 Timeo, times, ti...
4. Analiza y traduce las siguientes oraciones:
 Homines, quibonisunt, utileshominibuserunt.
 Duces, quorum exercitusvict...
TEXTO ADAPTADO DE QUINTILIANO
Utinam liberorum nostrorum mores non ipsi nos perdamus! Infantia statim deliciis solvitur. M...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ejercicios repaso abril 2015

372 visualizaciones

Publicado el

Ejercicios para repasar la morfología verbal y la sintaxis

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Ejercicios repaso abril 2015

  1. 1. EJERCICIOS VACACIONES SEMANA SANTA 2015 1. Analiza morfológicamente estas formas verbales. Luego tradúcelas y cámbialas de voz:  Ductus eras:  Domabuntur  Salutatus sis  Superaremur  Timebatis  Moneris  Moventur  Emebar  Vincebamur  Munitur  Defendissent  Deleamur  Inventabamur  Premeretur  Dictum est  Puniar  Dabitur  Sanabiris  Audireis  Doceret  Legamini  Contineatur  Punieris  Ducitur  Ornabitur  Lenientur  Monebuntur  Audiremini  Mittar  fugantur  Aspiciuntur  Vincebamur  curemini 2. Subraya la forma verbal que no se encuentre en el mismo tiempo que las demás de su serie:  Ducebatis – oppugnarentur –cadebamus – perentur  Clamabitur – narrabunt – scribo – erimus  Vincant – essem –videaris – detur  Dicetis – regnes – monemur – mittemini 3. Analiza y traduce las siguientes oraciones. Después transfórmalas, según corresponda, en voz activa o pasiva:  Irati Aedui Antiochi civitatem impellebant.  In Thermopilarum proelio hostium copiae nostrorum ímpetu victae erant.  Philippus V, rex Macedoniae, ambitione a Romanis punitur.  In illo tempore praeclari Romani in lingua Graecamultas operas scribebant.  Corinthiaedificia L. Mummiicrudelitatevastatasunt.  Magna laetitiaHannibalis mortem narrabunt.  Acerbaeinvectiones in mores Graecos a Catoneiaciuntur.
  2. 2.  Duco, ducis, ducere, duxi, ductum: conducir  Saluto, salutas, salutare, salutavi, salutatum: saludar  Timeo, times, timere, timui, temitum: temer  Moveo, moves, movere, movi, motum: mover  Vinco, vincis, vincere, vici, victum: vencer  Defendo, defendis, defendere, defendi, defensum: defender  Invento, inventas, inventare, inventavi, inventatum: inventar  Dico, dicis, dicere, dixi, dictum: decir  Do, das, dare, dedi, datum: dar  Audio, audis, audire, audivi, auditum: oír  Lego, legis, legere, legi, lectum: leer  Punio, punis, punire, punivi, punitum: castigar  Orno, ornas, ornare, ornavi, ornatum: adornar  Moneo, mones, monere, monui, monitum: recordar  Mitto, mittis, mittere, misi, missum: enviar  Aspicio,aspicis,aspicere,aspexi, aspectum: mirar  Curo, curas, curare, curavi, curatum: curar  Domo, domas, domare, domavi, domatum: domar  Supero, superas, superare, superavi, superatum: superar  Emo, emis, emere, emi , emptum: comprar  Munio, munis, munire, munivi, munitum: defender  Deleo, deles, delere, delui, deletum: destruir  Premo, premis, premere, pressi, pressum: apretar, presionar  Sano, sanas, sanare, sanavi, sanatum: sanar  Doceo, doces, docere, docui, doctum: enseñar  Contineo, contines, continere, continui, contentum: contener  Lenio, lenis, lenire, lenivi, lenitum: apagar, mitigar  Fugo, fugas, fugare, fugavi, fugatum: darse a la huida  Oppugno, oppugnas, oppugnare, oppugnavi, oppugnatum: atacar  Cado, cadis, cadere, cecidi, cassum: caer, caerse, decaer  Pereo, peris, perire, peri, peritum: irse, salir, desaparecer  Clamo, clamas, clamare, clamavi, clamatum: llamar, reclamar  Narro, narras, narrare, narravi, narratum: narrar, contar  Scribo,scribis, scribere, scripsi, scriptum: escribir  Video, vides, videre, vidi, visum: ver  Regno,regnas,regnare,regnavi,regnatum:reinar  Iratus, -a, -um: irritidado  Aedui, Aeduorum: los eduos  Antiochus, -i: Antíoco  Civitas, civitatis (f): ciudad  Impello,impellis,impellere,impuli,impulsum:golpear, empujar  Thermopylae, Thermopylarum: las Termópilas  Proelium, proelii: combate  Hostis, hostis (m): enemigo  Copia, -ae: tropa  Ímpetus, ímpetus (m): ataque  Vinco, vincis, vincere, vici, victum: vencer  Philippus, -e: Filipo  Rex, regis (m): rey  Macedonia, -ae: Macedonia  Ambitio, ambitionis (f): ambición  Puno, punis, punire, punivi, punitum: castigar  Tempus, temporis (n): tiempo  Praeclarus, -a, -um: ilustre  Romani, Romanorum: los romanos  Lingua, -ae: lengua  Graecus, -a, -um: griega  Multus, -a, -um: mucho  Opera, -ae: obra  Scribo,scribis, scribere, scripsi, scriptum: escribir  Corinthus, -i: Corinto  Aedificium, -i: edificio  Mummius, -i: Mumio  Crudelitas, crudelitatis (f): crueldad  Vasto, vastas, vastare, vastavi, vastatum: devastar, destruir  Magnus, -a, -u: grande  Laetitia, -ae: tristeza  Hannibal, Hannibalis (m): Aníbal  Mors, mortis (f): muerte  Narro, narras, narrare, narravi, narratum: narrar  Acerbus, -a, -um: aspero, penoso  Invectio, invectionis (f): importación, entrada  Mos, moris (m): costumbre  Cato, Catonis (m): Catón  Iacio, iacis, iacere, ieci, iactum: echar, lanzar
  3. 3. 4. Analiza y traduce las siguientes oraciones:  Homines, quibonisunt, utileshominibuserunt.  Duces, quorum exercitusvictoresfuerunt, Romanierant.  FlumenRhenus, qui agrumHelvetium a Germanisdividit, latissimus atquealtissimusest.  Helvetii legatos ad CaesaremmittuntcuiuslegationisDivicoprincepsfuit.  Consules quos comitia creabant rem publicamhabebant  Militeshabent pila quae in hostesiaciunt.  Caesarcepithostesquioppugnaveranttuamurbem  Homo, hominis (m): hombre  Ager, agri: campo  Utilis, utile: útil  Germani, Germanorum: los germanos  Dux, ducis (m): general, jefe  Latus, -a, -um: ancho  Victor, victoris (m): vencedor  Helvetii, Helvetiorum: los helvecios  Rhenus, -i: el ríoRhin  Caesar, Caesaris (m): César  Helvetius, -a, -um: helvecio  Legatio, legationis (f): legación  Divide,dividis,dividere, divide, divisum: dividir  Consul, consulis (m): consul  Altus, -a, -um: profundo  Comitium, comitii: comicio  Legatus, -i: legado, embajador  Res publica. República  Mitto, mittis, mittere, misi, missum: enviar  Habeo, habes, habere, habui, habitum: tener  Divicus, -i: Divico  Miles,militis(m):soldado  Princeps, principis (m): el más importante  Pilum, -i: dardo, flecha  Bonus, -a, -um: bueno  Hostis, hostis (m): enemigo  Homo, hominis (m): hombre  Iacio, iacis, iacere, ieci, iactum: arrojar  Exercitus, -us (m): ejército  Capio, capis, capere, cepi, captum: capturar  Flumen, fluminis (n): río  Oppugno, oppugnas, oppugnare, oppugnavi, oppugnatum: atacar  Urbs, urbis (f): ciudad
  4. 4. TEXTO ADAPTADO DE QUINTILIANO Utinam liberorum nostrorum mores non ipsi nos perdamus! Infantia statim deliciis solvitur. Mollis illa educatio, quam indulgentiam vocamus, nervos omnes mentis et corporis frangit. Nondum prima verba exprimit, iam dona poscit. In lectitis crescunt: si terram attingunt, e manibus servorum pendent. Si quid licentius dicunt, risu et osculo a nobis excipitur. Nos docuimus, nostra verba audiunt, nostras amicas, nostros concubinos vident, tota domus obscaenis strepit. Quae non discunt miseri?; ex scholis mala ista non accipiunt sed in scholam appportant Utinam (interj): ¡ójala! Iam (adv): ya Liber, liberi: hombre libre Donum, -i: don, regalo Mos, moris (m): costumbre Posco, poscis, poscere, poposci, ____: pedir, reclamar, exigir Perdo, perdis, perdere, perdidi, perditum: perder Lectum, -i: lecho, asiento Infantia, -ae: infancia Cresco, crescis, crescere, cresci, crescitum: crecer Statim (adv): de repente Attingo, attingis, attingere, attigi, attactum: llegar a tocar Deliciae, -arum: lujo, placer Manus, -us (f): mano Solvo, solvis, solvere, solui, solutum: librarse (en pasiva) Servus, -i: siervo, esclavo Mollis, molle: suave, delicado Pendeo, pendes, pendere, pependi, _____: depender de + Ablativo Educatio, educationis (f): educación Quis, quae, quid: alguien, alguna, algo Indulgentia, -ae: indulgencia Licens, licentis: libre, sin freno Voco, vocas, vocare, vocavi, vocatum: llamar Dico, dicis, dicere, dixi, dictum: decir Nervus, -i: nervio, fuerza Risus, -us (f): risa Mens, mentis (f): mente Osculus, -i: beso Corpus, corporis (n): cuerpo Excipio, excipis, excipere, excepi, exceptum: recibir Frango, frangis, frangere, fregi, fractum: romper Doceo, doces, docere, docui, doctum: enseñar Nondum (adv): aún no, todavía no Audio, audis, audire, audivi, auditum: oír Primus, -a, -um: primero Amica, -ae: amiga Verbum, -i: palabras Concubinus, -i: concubino Exprimo, exprimis, exprimere, expressi, expressum: sacar, pronunciar Video, vides, videre, vidi, visum: ver

×