Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Elektronska pošta

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Elektronska pošta

 1. 1. ELEKTRONSKA POŠTAELEKTRONSKA POŠTA
 2. 2. 2Elektronska pošta – štaćemo naučitiPosle ove lekcije svaki učenik ćeznati:• šta je to elektronska pošta• šta je to mail server i koji se protokolikoriste• da koristi program za elektronsku poštuOutlook Express• da podesi nalog za elektronsku poštu
 3. 3. 3Elektronska pošta – štaćemo naučitiPosle ove lekcije svaki učenik ćeznati:• kako izgleda elektronska adresa• da napravi i pošalje elektronsku poruku• da pošalje poruku sa prilogom• da sačuva i/ili otvori prilog• da odgovori na poruku• da prosledi poruku
 4. 4. 4Elektronska pošta (e-mail)Najrasprostranjenija i najčešće korišćena Internet uslugaKoristi se za razmenu pisanih poruka između korisnikaElektronskoj poruci se mogu dodati dokumenti pisani u drugimprogramima (tekstovi, slike, radne tabele...)Elektronske poruke se šalju i primaju preko mail servera, računarana kome su instalirani programi za upravljanje, čuvanje iusmeravanje elektronske pošteSvaki korisnik koji želi da koristi ovu uslugu mora imati bar jednuelektronsku adresu
 5. 5. 5Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi• Mail Server– računar na kome su instalirani programi za upravljanje,čuvanje i usmeravanje elektronske pošte• upravlja elektronskim adresama (nalozima)• prosleđuje poslate poruke• prima i skladišti prispele poruke• SMTP– (Simple Mail Transport Protocol) protokol za slanjeelektronske pošte• POP3– (Post Office Protocol) protokol za skladištenje i čuvanjeprispele elektronske pošte – elektronsko “poštanskosanduče”
 6. 6. 6Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi• Mail ClientProgram koji šalje i prima elektronskupoštu preko E-mail servera– Osnovne funkcije programa za elektronskupoštu• Kreiranje i slanje elektronske poruke• Preuzimanje pristiglih poruka• Slanje odgovora• Prosleđivanje primljenih poruka• Sortiranje i organizovanje primljenih poruka• Formiranje i korišćenje adresara
 7. 7. 7Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi• Elektronska adresaAdresa na koju se šalju elektronske porukeproba@gmail.comat - “majmunče”ime korisnika simbolička adresa prijemnogservera (domen)
 8. 8. 8Kako “putuje” elektronskaKako “putuje” elektronskaporukaporukaPošiljalacSMTP – šalje poruku na odredišnu adresuPOP – prihvata poruku i smešta u fasciklu primaoca(elektronsko poštansko sanduče)Mail serverSMTPMail serverPOPPrimalacCreate mail – piše porukuSend – šalje porukuReceived – preuzima poštuInbox – preuzete poruke su tu
 9. 9. 9Lista fascikliPaleta alataLista porukaSadržajporukeTasteri zasortiranjeLinija menijaStatusnalinijaOutlook ExpressLista saadresama
 10. 10. 10Podešavanje nalogaPodešavanje naloga• Lokalne fascikle (folderi):Lokalni folderi u programu su:• Inbox– fascikla u koju se smeštaju primljene poruke• Outbox– fascikla u kojoj su poruke koje čekaju na redda budu poslate• Sent Items– fascikla u kojoj su kopije poslatih poruka
 11. 11. 11Podešavanje nalogaPodešavanje naloga• Lokalne fascikle (folderi):• Deleted Items– fascikla koja čuva brisane poruke• Drafts– fascikla u koju se privremeno smeštajuporuke
 12. 12. 12Podešavanje nalogaTools→AccountsInternet AccountsMail→Add→MailInternet ConnectionWizardVaše imeElektronska adresaAdrese serveraIme nalogaZavršetakSpisak nalogaNalog je podešen!!!
 13. 13. 13Struktura elektronskeStruktura elektronskeporukeporukeSvaka elektronska poruka ima sledeće delove:• Adresu primaoca (To)• piše se u adresnom delu• ukoliko istu poruku šaljemo na više adresa onda kucamo spisak adresa(CC)• Predmet poruke (Subject)• kratak opis sadržaja• kod primaoca se osim imena (adrese) pošiljaoca i datuma vidi ipredmet poruke. Na osnovu tih podataka primalac odlučuje da li će ikada će čitati poruku.• Tekst poruke• piše se u delu za tekst poruke.• zavisi od toga kome je poruka namenjena.• ako odgovaramo na neku poruku potrebno je citirati deo pisma• voditi računa da poruku može pročitati i neko kome poruka nijenamenjena.• Prilog (Attachment)• fajl koji se dodaje poruci• dokument, radna tabela, slika, prezentacija, program…
 14. 14. 14Prozor za pisanje porukeStandardna paletaFromToCCSubjectAttachFormatting paletaProstor za poruku
 15. 15. 15Kreiranje poruke– Create MailProzor New Message– Kucamo adresu– Kucamo temuporuke– Kucamo sadržajporuke– Šaljemo poruku
 16. 16. 16Preuzimanje poruka saserveraSend And ReceiveUnosimo lozinkuProgram preuzimapoštuPoruka je stigla imožemo je čitači
 17. 17. 17Čitanje porukeA.Obeležimo porukuSadržaj porukeB.Dvostruki klikProzor sa porukom
 18. 18. 18Slanje odgovoraSlanje odgovoraKada primimo i pročitamo poruku možemouraditi sledeće:– Odgovoriti samo onome ko nam je poslaoporuku– Odgovoriti pošiljaocu ali i svima koji sunavedeni u poljima TO i CC– Proslediti poruku
 19. 19. 19Slanje odgovoraPoruka je označena……ili otvorenaKliknemo Reply(odgovaramo pošiljaocu)…iliKliknemo Reply To All(odgovaramo svima)Unosimo odgovorŠaljemoOdgovor je poslat
 20. 20. 20ProsleđivanjePoruka je označena……ili otvorenaKliknemo ForwardUnosimo adresuUnosimo porukuŠaljemoPoruka je prosleđena
 21. 21. 21Dodavanje priloga– Attach– Insert Attachment– Biramo fajl– Potvrdimo– Fajl je dodat poruci– Šaljemo poruku
 22. 22. 22Snimanje prilogaSave AttachmentsProzor za snimanjeprilogaBiramo gdesnimamo prilogSnimamo prilogPrilog je snimljen

×