Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mga uri ng pananaliksik "filipino11"

36.820 visualizaciones

Publicado el

Batch 2k16.
Reported by .

Publicado en: Educación
 • Hello! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! https://vk.cc/818RFv
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Hi there! Essay Help For Students | Discount 10% for your first order! - Check our website! https://vk.cc/80SakO
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Mga uri ng pananaliksik "filipino11"

 1. 1. Mga Uri ng Pananaliksik
 2. 2. •May iba’t ibang uri ng pananaliksik ayon sa layunin. Maaari itong mauri sa tatlong kategorya: (1) basic, (2) action, at (3) applied na pananaliksik. •Basic ang tawag sa agarang nagagamit para sa layunin nito. Makakatulong din ang resulta nito para makapagbigay pa ng karagdagang impormasyon sa isang kaalamang umiiral na sa kasalukuyan.
 3. 3. Halimbawa ng basic research: •Pananaliksik tungkol sa epekto ng haba ng oras na inilalaan ng mga kabataan sa paggamit ng Facebook sa kanilang pakikitungo sa mga tao sa kanilang paligid. •Pananaliksik tungkol sa font na ginagamit ng mga vandals sa Metro Manila •Pananaliksik tungkol sa katangian ng mga boy band na hinahangaan ng mga kabataan sa isang barangay.
 4. 4. •Action research ay ginagamit upang makahanap ng solusyon sa mga espesipikasyong problema o masagot ang mga espesipikong problema o masagot ang mga espesipikong mga tanong ng isang mananaliksik na may kinalaman sa kanyang larangan. Ang resulta nito ay ginagamit ding batayan sa pagpapabuti ng bagay na siyang paksa ng pananaliksik.
 5. 5. Halimbawa ng basic research: •Pananaliksik sa pinaka-epektibong bilang ng mga miyembro tuwing may pangkatang gawain ang inyong klase sa Filipino upang masigurong ang lahat ay tumutulong o nakikibahagi at natututo sa mga gawain •Pananaliksik tungkol sa epekto ng pagkakaroon ng mga eksta- kurikular na mga gawain ng mga estudyante sa inyong paaralan sa kanilang academic performance •Pananaliksik kung may epekto ba ang pagkakaroon ng part time job sa pagkatuto ng mga estudyante sa ikalabing-isang baiting sa inyong paaralan.
 6. 6. •Applied Research ay ginagamit o inilalapat sa majority ng populasyon
 7. 7. • Halimbawa ng basic research: •Pananaliksik kung paano nagaganap ang bullying sa isang paaralan •Pananaliksik kung ano ang sanhi ng malaking achievement gap ng mga mag-aaral sa isang baiting sa isang paaralan •Pananaliksik kung bakit sumasali sa mga gang ang mga kabataan sa isang komunidad.
 8. 8. Mga Tip o Paalala sa Pagpili ng Paksa
 9. 9. •Ang paksa ay ang pangkalahatan o sentral na ideyang tinatalakay sa isang sulating pananaliksik. Napakalaking bahagi sa pagkakaroon ng matagumpay na sulating pananaliksik. •Mahabang panahon ang ginugugol sa pangangalap ng datos kaya naman makabubuting napag-isipang mabuti ang paksang tatalakayin bago pa magkaroon ng pinal na desisyon.
 10. 10. •Interesado ka o gusto mo ang paksang pipiliin mo. Mahaba at mabusisi ang proseso ng pagbuo ng sulating pananaliksik. Kakain ito ng maraming oras mo at magiging mahalagang bahagi ng sumusunod na mga araw, lingo, at buwan sa iyong buhay. Kaya naman, mahalagang gusto mo o malapit sa iyong puso ang paksang pipiliin mo upang mapanatili ang interes at pagpupunyagi mong matapos ang sinimulan mo gaano man ito kabusising gawin.
 11. 11. •Paksang marami kang nalalaman- May mga kabutihan ang pagpili ng paksang may malawak ka nang kaalaman sapagkat batid mo na kung saan ka kukuha ng mga gamit na kakailanganin mo sa pagbuo nito tulad ng mga aklat, datos, o mga taong eksperto sa nasabing paksa bago pa man simulan ang pananaliksik.
 12. 12. •Paksang gusto mo pang higit na makilala o malaman- Madalas, may mga tao kang higit na gusto pang makilala o mga bagay na hindi gaanong alam at gustong- gusto mo sanang higit pang malaman o makilala.
 13. 13. •Paksang napapanahon- Maraming kabutihang maidudulot ang pagpili ng mga paksang napapanahon. Magiging makabuluhan ang anumang magiging resulta ng iyong pananaliksik sapagkat magagamit ito ng nakararami dahil angkop o tumutugma ito sa kasalukuyang pangangailangan.
 14. 14. •Mahalagang maging bago o naiiba (unique) at hindi kapareho ng mapipiling paksa ng mga kaibigan mo- Malaking bagay kung bago o naiiba ang mapipili mong paksa para maging kapaki-pakinabang ang mga bagong kaalamang ilalahad mo mula sa iyong mga bagong matutuklasan sa halip na pag-uulit lang sa kung anuman ang natuklasan ng ibang mananaliksik.
 15. 15. •May mapagkukunan ng sapat at malawak na impormasyon- Tulad ng naunang nabanggit, sa pagbuo ng sulating pananaliksik ay hindi dapat sa aklatan at sa Internet lang mangalap ng kagamitan at impormasyon.
 16. 16. •Maaaring matapos sa takdang panahong nakalaan- Gaano man kaganda ang paksang napili mo kung hindi naman ito matatapos sa takdang panahon ay mawawalan din ng kabuluhan. Nararapat na alam ng mananaliksik ang haba ng panahong nakalaan para sa kabuoan ng gawain at saka niya ito hati-hatiin sa bawat bahagi upang matagumpay na matapos at maisumite ang gawain sa takdang araw ng pagpasa.
 17. 17. Mga Hakbang sa Pagpili ng Paksa
 18. 18. Alamin kung ano ang inaasahan o layunin ng susulatin Bago pa man simulan ang pagpili ng iyong paksa ay mahalagang malaman mo muna ang layunin sa pagbuo ng sulating pananaliksik para maihanay o maiugnay mo sa mga layuning ito ang iyong mga gagawin.
 19. 19. •Ang layunin ng gawaing ito ay maipamalas o ang kasanayan sa pananaliksik sa Filipino batay sa kaalaman sa oryentasyon, layunin gamit, metodo, at etika ng pananaliksik sa pamamagitan ng pagbuo ng sulating pananaliksik patungkol sa mga paksang napapanahong magagamit ng mga guro at administrador ng paaralan sa pagpaplano at pagpapabuti ng mga programa at serbisyo ng paaralan para sa mga mag-aaral.
 20. 20. •Pagtatala ng mga posibleng maging paksa para sa sulating pananaliksik- May mga gurong nagbibigay ng mga paksang maaaring pagpilian ng mga mag- aaral. Ang mga paksang ito ay nakaugnay sa mgal layunin.
 21. 21. Pagsusuri sa mga itinalang ideya •Alin-alin sa mga ito ang magiging kawili-wiling gawin o saliksikin para sa iyo? •Bakit ka interesado? •Alin ang posibleng makatulong sa iba kapag naihanap ito ng kasagutan? •Alin ang alam na alam mo na? Alin ang gusto mo pang lalong makilala o mapalawak ang iyong kaalaman?
 22. 22. •Alin ang maaaring mahirap ihanap ng kagamitang pagkukunan ng impormasyon? •Alin ang masyadong malawak at mahirap gawan ng pananaliksik? •Alin naman ang masyadong limitado o maliit ang sakop? •Alin ang angkop sa iyong antas at kakayanin mong tapusin sa itinakdang panahon?
 23. 23. •Pagbuo ng tentatibong paksa Mula sa mga sagot mo sa mga tanong na ito ay matutukoy mo kung alin sa mga nakatala sa iyong papel ang maaari mong ipursige bilang paksa ng iyong sulating pananaliksik.
 24. 24. •Paglilimita sa paksa Maaaring sa una’y malawak ang paksang mabubuo mo kaya’t kakailanganin mong limitahan ito upang magkaroon ng pokus ang gagawin mong pananaliksik. Tandaang hindi dapat maging masyadong malawak o masaklaw ang paksa na sa dami ng impormasyong gusto nitong patunayan ay hindi na matatapos sa takdang panahon at hindi maihahanap ng angkop na kasagutan.
 25. 25. •Malawak o Pangkalahatang Paksa Labis at Madalas na Pagpupuyat ng mga Mag-aaral •Nilimitahang Paksa Mga Dahilan sa Labis at Madalas na Pagpupuyat ng mga Mag- aaral at ang Epekto nito sa Kanilang Gawaing Pang-akademiko •Lalo Pang Nilimitahang Paksa Mga Dahilan sa Labiis at Madalas na Pagpupuyat ng mga Mag- aaral sa Ikasampung Baitang ng Heneral Gregorio Del Pilar High School at ang Epekto Nito sa Kanilang Gawaing Pang-akademiko
 26. 26. •Malawak o Pangkalahatang Paksa Persipsiyon sa mga taong may tattoo sa katawan •Nilimitahang Paksa Persipsiyon ng kabataan sa mga taong may tattoo sa katawan •Lalo Pang Nilimitahang Paksa Persipsiyon ng kabataang nasa edad 13-19 sa mga taong may tattoo sa katawan

×