Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Luft

10.823 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Luft

 1. 1. LUFT <br />En härlig blandning av många gaser<br />
 2. 2. ATMOSFÄREN<br /><ul><li>Runt jorden finns ett tunt skikt av luft,
 3. 3. Vid 40 km är 90 % av luften under,
 4. 4. Vid 100 km är all luft under,
 5. 5. Ozonskiktet är på 15-30 km höjd.</li></li></ul><li>Luftens sammansättning<br /><ul><li>Det mesta är kväve
 6. 6. Därefter det livsnödvändiga syret
 7. 7. Övriga gaser utgör c:a 1 % tillsammans
 8. 8. Vattenånga finns också i varierande mängd (0-4 %) </li></li></ul><li>Luftens molekyler<br />
 9. 9. KVÄVE<br /><ul><li>Används som kylmedel
 10. 10. Kemiska föreningar till gödning, färgämnen och läkemedel</li></li></ul><li>SYRE<br /><ul><li>Används i sjukvården
 11. 11. Vid järn och ståltillverkning
 12. 12. Som blekmedel</li></li></ul><li>OZON<br /><ul><li>Ozon kan skada växter och djur, framför allt lungorna
 13. 13. Uppe i atmosfären fångar det upp UV-ljuset
 14. 14. Freoner förstör ozonet</li></li></ul><li>ÄDELGASER<br /><ul><li>Reagerar inte med andra ämnen
 15. 15. Används till belysning, skyddmedel och ballonger</li></li></ul><li>Kemiska föreningar där syreatomer sitter ihop med något annat atomslag<br />I luften finns koloxider, kväveoxider och svaveloxider<br />Oxider kan bildas vid förbränning<br />OXIDER<br />
 16. 16. Koldioxid i atmosfären ökar<br />Gasen håller kvar värmen<br />KOLDIOXID<br />
 17. 17. VÄXTHUSEFFEKTEN<br />
 18. 18. En del är gaser t.ex. kolmonoxid, kväveoxider och svaveldioxid<br /><ul><li>När det finns för lite syre bildas kolmonoxid
 19. 19. Det är en giftig gas
 20. 20. Svaveldioxid och kväveoxider bildas vid förbränning
 21. 21. Båda reagerar med vatten</li></ul>LUFTFÖRORENINGAR<br />
 22. 22. LUFTFÖRORENINGAR<br />En del är i fast form t.ex. sotpartiklar<br /><ul><li>Partiklar kan vara skadliga för att de är giftiga men också för att de har vassa kanter
 23. 23. Tros vara förklaringen till ökningen av allergier</li></li></ul><li><ul><li>En del är vätskor t.ex. droppar av syror
 24. 24. Gaser som reagerar med vatten bildar små droppar av syror
 25. 25. Sedan följer det med regnet ner och försurar mark och vatten
 26. 26. Smog – dimma håller kvar partiklar och gaser och en giftig dimma bildas
 27. 27. Smoke - fog(rök och dimma)</li></ul>LUFTFÖRORENINGAR<br />

×