Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
SALTER
 Vissa atomer kan ta upp eller lämna ifrån sig en eller flera
elektroner
 Då bildas joner
 Tas elektroner upp bildas en...
 Hur joner bildas kan förutsägas, det beror på hur elektronerna
i atomen är ordnade
 Ämnen som har en elektron längst ut...
 Hur joner bildas kan förutsägas, det beror på hur elektronerna
i atomen är ordnade
 Ämnen som har sju elektroner längst...
Positiva joner Negativa joner
Laddning 1+ Laddning 2+ Laddning 3+ Laddning 1- Laddning 2-
Vätejon H+
Litiumjon Li+
Natrium...
 Tre sätt:
1. En basisk lösning blandas med en sur lösning
(neutralisation)
2. En metall får reagera med en syra
3. En me...
 Basiskt ämne + syra  salt + vatten
 Exempel – natriumhydroxid (NaOH) och saltsyra (HCl)
 Na+ + OH- + H+ + Cl-  Na+ +...
 Metall + syra  salt + vatten
 Exempel – zink (Zn) och saltsyra (HCl)
 Zn + 2H+ + 2Cl-  H2 + Zn2+ + 2Cl-
METALL OCH S...
 Metalloxid + syra  salt + vatten
 Exempel – kopparoxid (CuO) och svavelsyra (H2SO4)
 Zn + 2H+ + 2Cl-  H2 + Zn2+ + 2C...
Syra Negativ jon Formel Exempel på salt Vardagligt namn
Saltsyra HCl Klorid Cl- Natriumklorid NaCl Koksalt
Svavelsyra H2SO...
 Koksalt (natriumklorid, NaCl) har stor betydelse för oss, både
som råvara i industrin men också som krydda och
konserver...
 Bikarbonat (natriumvätekarbonat, NaHCO3) finns exempelvis i
bakpulver. I ugnsvärmen frigörs koldioxid och bildar bubblor...
 Konstgödsel innehåller olika salter, några exempel är:
 Salpeter (Kaliumnitrat, KNO3)
 Kalksalpeter (Kalciumnitrat Ca(...
 Kalciumkarbonat (CaCO3) förekommer till största delen som
marmor eller kalksten.
 Marmor kan användas direkt till exemp...
 Gips (kalciumsulfat CaSO4) är ett annat salt som förekommer
som ett mineral i berggrunden.
 Efter upphettning kan man a...
 Salmiak (ammoniumklorid NH4Cl) är ett salt som bildas när
ammoniak reagerar med saltsyra.
 Salmiak kan användas till så...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Salter

Jonföreningar, salter

 • Sé el primero en comentar

Salter

 1. 1. SALTER
 2. 2.  Vissa atomer kan ta upp eller lämna ifrån sig en eller flera elektroner  Då bildas joner  Tas elektroner upp bildas en negativ jon  Lämnas elektroner bildas en positiv jon SALTER ÄR JONFÖRENINGAR 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 2
 3. 3.  Hur joner bildas kan förutsägas, det beror på hur elektronerna i atomen är ordnade  Ämnen som har en elektron längst ut (grupp 1 i det periodiska systemet) kan lätt lämna ifrån sig en elektron  Exempel HUR JONER BILDAS Ämne Atom Jon Väte H H+ Litium Li Li+ Natrium Na Na+ 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 3
 4. 4.  Hur joner bildas kan förutsägas, det beror på hur elektronerna i atomen är ordnade  Ämnen som har sju elektroner längst ut (grupp 17 i det periodiska systemet) kan lätt ta upp en elektron  Exempel HUR JONER BILDAS Ämne Atom Jon Fluor F F- Klor Cl Cl- Brom Br Br- 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 4
 5. 5. Positiva joner Negativa joner Laddning 1+ Laddning 2+ Laddning 3+ Laddning 1- Laddning 2- Vätejon H+ Litiumjon Li+ Natriumjon Na+ Kaliumjon K+ Kopparjon Cu+ Silverjon Ag+ Magnesiumjon Mg2+ Kalciumjon Ca2+ Järnjon Fe2+ Kopparjon Cu2+ Zinkjon Zn2+ Blyjon Pb2+ Aluminiumjon Al3+ Järnjon Fe3+ Fluoridjon F- Kloridjon Cl- Bromidjon Br- Jodidjon I- Oxidjon O2- Sulfidjon S2- Sammansatta joner: Sammansatta joner: Ammoniumjon NH4 + Hydroxidjon OH- Nitratjon NO3 - Karbonatjon CO3 - Sulfatjon SO4 2- Fosfatjon PO4 3- NÅGRA VANLIGA JONER 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 5
 6. 6.  Tre sätt: 1. En basisk lösning blandas med en sur lösning (neutralisation) 2. En metall får reagera med en syra 3. En metalloxid får reagera med en syra  Många vanliga salter finns färdigbildade i naturen. Exempel på det är kalksten, gips och salpeter, de finns som fasta mineral i marken. FRAMSTÄLLNING AV SALTER 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 6
 7. 7.  Basiskt ämne + syra  salt + vatten  Exempel – natriumhydroxid (NaOH) och saltsyra (HCl)  Na+ + OH- + H+ + Cl-  Na+ + H2O + Cl- NEUTRALISATION H+ Cl- Na+ OH- Cl- Na+ H2O NaClNatriumklorid 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 7
 8. 8.  Metall + syra  salt + vatten  Exempel – zink (Zn) och saltsyra (HCl)  Zn + 2H+ + 2Cl-  H2 + Zn2+ + 2Cl- METALL OCH SYRA H2 Zn2+ Cl- Cl- Zinkklorid 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 8
 9. 9.  Metalloxid + syra  salt + vatten  Exempel – kopparoxid (CuO) och svavelsyra (H2SO4)  Zn + 2H+ + 2Cl-  H2 + Zn2+ + 2Cl- METALLOXID OCH SYRA H2O Cu2+ SO4 2- Kopparsulfat 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 9
 10. 10. Syra Negativ jon Formel Exempel på salt Vardagligt namn Saltsyra HCl Klorid Cl- Natriumklorid NaCl Koksalt Svavelsyra H2SO4 Sulfat SO4 2- Kalciumsulfat CaSO4 Gips Salpetersyra HNO3 Nitrat NO3 - Kaliumnitrat KNO3 Kalisalpeter Kolsyra H2CO3 Vätekarbonat HCO3 - Natriumvätekarbonat NaHCO3 Bikarbonat Kolsyra H2CO3 Karbonat CO3 - Kalciumkarbonat CaCO3 Krita, kalksten Fosforsyra H3PO4 Fosfat PO4 3- Natriumfosfat NaPO4 SALTERNAS NAMN 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 10
 11. 11.  Koksalt (natriumklorid, NaCl) har stor betydelse för oss, både som råvara i industrin men också som krydda och konserveringsmedel.  Natriumklorid förekommer både i fast form i berggrunden och löst i havsvattnet. NÅGRA VANLIGA SALTER 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 11
 12. 12.  Bikarbonat (natriumvätekarbonat, NaHCO3) finns exempelvis i bakpulver. I ugnsvärmen frigörs koldioxid och bildar bubblor som gör kakan porös. 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 12 NÅGRA VANLIGA SALTER
 13. 13.  Konstgödsel innehåller olika salter, några exempel är:  Salpeter (Kaliumnitrat, KNO3)  Kalksalpeter (Kalciumnitrat Ca(NO3)2)  Ammoniumnitrat (NH4NO3) 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 13 NÅGRA VANLIGA SALTER
 14. 14.  Kalciumkarbonat (CaCO3) förekommer till största delen som marmor eller kalksten.  Marmor kan användas direkt till exempelvis bänkskivor.  Kalksten används som råmaterial för tillverkning av cement, glas och gödningsmedel.  Bränd kalk (CaO) framställs genom upphettning av CaCO3  Häller man vatten på bränd kalk får man släckt kalk Ca(OH)2 som är en av komponenterna i murbruk 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 14 NÅGRA VANLIGA SALTER
 15. 15.  Gips (kalciumsulfat CaSO4) är ett annat salt som förekommer som ett mineral i berggrunden.  Efter upphettning kan man använda gipset till bland annat byggnadsmaterial, skulpturer och förband 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 15 NÅGRA VANLIGA SALTER
 16. 16.  Salmiak (ammoniumklorid NH4Cl) är ett salt som bildas när ammoniak reagerar med saltsyra.  Salmiak kan användas till så olika saker som elektrolyt i batterier och som smaksättare i godis. 2015-03-30 (C) Malin Åhrby, Furulunds skola 16 NÅGRA VANLIGA SALTER

×