Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

6 Els Rius: Vessant Mediterrani

  1. RELLEU I RIUS D’ESPANYA Els rius Vessant mediterrani
  2. CICLE HIDROLÒGIC
  3. Els rius peninsulars presenten diferències a causa del tipus de clima . El relleu també influeix en els rius. Els rius peninsulars pertanyen a tres vessants fluvials, els rius de les quals van a desembocar en el mateix mar o oceà. CARACTERÍSTIQUES DELS RIUS PENINSULARS
  4.  
  5.  
  6. Els rius que aboquen les aigües al Mediterrani, llevat de l’ Ebre, són curts , de poc cabdal i de règim irregular. Presenten estiatge a l’estiu però en època de pluges tenen crescudes que poden provocar inundacions.
  7. No existeixen cursos naturals d’aigua permanents a la superfície ILLES BALEARS
Publicidad