Rinat

Malkiel Shaul
Malkiel ShaulOwner and Founder en nStream
‫הספרים‬ ‫מצעד‬
‫תשע‬"‫ה‬
‫מעלות‬ ‫ארזים‬ ‫ספר‬ ‫בית‬
2015
‫הכיתות‬ ‫בכל‬,‫א‬'–‫ו‬,'
‫קריאה‬ ‫ספרי‬ ‫קוראים‬ ‫התלמידים‬
‫עצמאי‬ ‫באופן‬,‫בשבוע‬ ‫פעם‬
‫ומחליפים‬ ‫לספריה‬ ‫התלמידים‬ ‫מגיעים‬
‫ובכיתה‬ ‫בבית‬ ‫לקריאה‬ ‫ספר‬.
‫מספרי‬"‫הספרים‬ ‫מצעד‬"‫נבחרו‬
‫ג‬ ‫כיתות‬ ‫עבור‬ ‫ספרים‬-‫לקריאה‬ ‫ו‬
‫מחנכת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫בכיתות‬ ‫שבועית‬
‫הכיתה‬.‫בהרחבה‬ ‫נדונו‬ ‫הספרים‬
‫בכיתה‬.
‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫פתיחת‬
‫תשע‬"‫ה‬
‫תשע‬ ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫נפתח‬ ‫השנה‬"‫התלמידים‬ ‫בהתכנסות‬ ‫ספרנו‬ ‫בבית‬ ‫ה‬
‫בספריה‬.‫הבוגרים‬ ‫לתלמידים‬ ‫המצעד‬ ‫עקרונות‬ ‫בהצגת‬ ‫החל‬ ‫הטקס‬
‫הקשורות‬ ‫בפעילויות‬ ‫השתתפו‬ ‫התלמידים‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫והצעירים‬
‫וספרים‬ ‫לקריאה‬.
‫המצעד‬ ‫מספרי‬ ‫ולהחליף‬ ‫לעיין‬ ‫לספריה‬ ‫להגיע‬ ‫הוזמנו‬ ‫התלמידים‬
‫המגוונים‬.
‫מהנה‬ ‫קריאה‬!!!
‫את‬ ‫תחת‬
‫רים‬
Rinat
‫פתיחת‬ ‫ביום‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬
‫המצעד‬
Rinat
‫מצעד‬ ‫פתיחת‬ ‫יום‬ ‫פעילות‬ ‫מתוצרי‬
‫בספריה‬ ‫שהתקיים‬ ‫הספרים‬
‫בספריה‬ ‫מהנעשה‬–‫ספרי‬ ‫הקראת‬
‫בעקבות‬ ‫משימות‬ ‫וביצוע‬ ‫המצעד‬
‫קריאה‬
‫את‬ ‫ב‬ ‫כיתה‬ ‫לתלמידי‬ ‫מקריאה‬ ‫תמר‬
‫הספר‬"‫ארנב‬ ‫יש‬ ‫לאיתי‬
‫בבית‬ ‫ד‬"
‫עץ‬"-‫מה‬
‫לא‬ ‫אם‬ ‫ת‬
‫ם‬‫יוצאים‬
‫אים‬"
‫אוהב‬ ‫תה‬-"‫הענקית‬ ‫והדלעת‬ ‫יונתן‬"
‫בשעת‬
‫שלא‬ ‫הילדה‬
‫כתבו‬ ‫ב‬ ‫כיתה‬ ‫תלמידי‬"‫שטוזים‬"‫קריאת‬ ‫בעקבות‬
‫הספר‬"‫מר‬‫הבדאי‬ ‫גוזמאי‬"
#‫ליעוז‬:‫חשמל‬ ‫עמוד‬ ‫על‬ ‫עלה‬ ‫גמל‬
‫הריק‬:‫שטיח‬ ‫אכל‬ ‫אבטיח‬ ‫פעם‬
‫נתנאל‬:‫עכביש‬ ‫אכל‬ ‫איש‬ ‫פעם‬
‫עידו‬:‫בטלפון‬ ‫דיבר‬ ‫מלפפון‬ ‫פעם‬
‫מרי‬:‫עם‬ ‫דיבר‬ ‫איש‬ ‫פעם‬‫פתיש‬
‫ח‬..‫ח‬...‫ח‬..‫ח‬..‫ח‬..
‫שטות‬ ‫איזו‬!!!!
‫תלמידה‬ ‫המלצת‬
‫הספר‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫מכיתה‬
"‫אתגבר‬ ‫אני‬"‫מאת‬
‫עומר‬ ‫דבורה‬
‫הספר‬ ‫את‬ ‫אה‬
‫השחור‬"‫לכיתה‬
‫מורים‬ ‫מפגש‬ ‫נערך‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בספרית‬-‫הורים‬-‫בנושא‬ ‫נוספים‬ ‫צוות‬ ‫ואנשי‬
"‫בתקשורת‬ ‫לקויות‬."
‫ע‬ ‫שהועבר‬ ‫מופע‬ ‫כלל‬ ‫זה‬ ‫מפגש‬"‫וזאבה‬ ‫עופר‬ ‫י‬‫סורין‬-‫ליאור‬ ‫של‬ ‫ההורים‬-‫ילד‬
‫בן‬ ‫אוטיסט‬16,‫והאמונה‬ ‫האופטימיות‬ ‫את‬ ‫להנחיל‬ ‫במטרה‬‫שהכל‬‫אפשרי‬
‫הנסיבות‬ ‫למרות‬.‫להראות‬‫שהכל‬‫ונקודת‬ ‫בחירה‬ ‫של‬ ‫עניין‬
‫מבט‬.‫שהקבלה‬,‫להצלחה‬ ‫מפתח‬ ‫הם‬ ‫והנתינה‬ ‫האהבה‬.
‫משפחת‬ ‫של‬ ‫והמרתק‬ ‫המיוחד‬ ‫המסע‬ ‫את‬ ‫מגולל‬ ‫המופע‬‫סורין‬‫של‬ ‫בגידולו‬
‫ליאור‬.‫עם‬ ‫המשפחה‬ ‫שבהתמודדות‬ ‫והעוצמה‬ ‫הצמיחה‬ ‫לתהליך‬ ‫עדים‬ ‫היינו‬
‫מחדש‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫ליאור‬ ‫בפניהם‬ ‫שמציב‬ ‫האתגר‬.
‫ההתמודדות‬ ‫על‬ ‫שהועבר‬ ‫למסר‬ ‫נחשפנו‬ ‫בעיקר‬,‫האתגרים‬,‫הציפיות‬,‫ההצלחות‬
‫אוטיסט‬ ‫ילד‬ ‫שבגידול‬ ‫האור‬ ‫ונקודות‬.‫קבלת‬ ‫חשיבות‬ ‫מסר‬
‫השונה‬,‫השילוב‬,‫הקשד‬‫ההורי‬,‫האחר‬ ‫של‬ ‫לגדולה‬ ‫והקשבה‬ ‫סבלנות‬.
‫ומרגש‬ ‫מרתק‬ ‫מסע‬-‫בחום‬ ‫ממומלץ‬!!!!
‫האור‬ ‫אל‬ ‫בדרך‬ ‫וליאור‬ ‫אני‬
‫בספריה‬ ‫קיר‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫המוצגות‬ ‫תלמידים‬ ‫עבודות‬
‫על‬ ‫בספריה‬ ‫תלמידים‬ ‫עבודות‬
‫תשע‬ ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫ספרי‬"‫ה‬
Rinat
‫י‬
Rinat
‫יצירות‬ ‫קיר‬"‫העיפרון‬
‫ור‬"-‫בעיפרון‬ ‫ציור‬
‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫בחירות‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בספרית‬ ‫בחגיגיות‬ ‫נפתח‬ ‫הבחירות‬ ‫יום‬.
‫עליהם‬ ‫האהוב‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫ולבחור‬ ‫לספריה‬ ‫להגיע‬ ‫הוזמנו‬ ‫התלמידים‬ ‫כל‬
‫לקלפי‬ ‫שם‬ ‫בעילום‬ ‫והכניסה‬ ‫פתק‬ ‫על‬ ‫בחירתו‬ ‫את‬ ‫רשם‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬
‫הבחירות‬.
‫התוצאות‬ ‫ולהלן‬:
‫א‬ ‫כיתות‬-‫ג‬:‫ראשון‬ ‫מקום‬-‫מאת‬ ‫לפיות‬ ‫ספר‬ ‫מבית‬ ‫עפה‬‫באדג‬'‫ר‬‫מרדית‬
‫אחרון‬ ‫מקום‬-‫טל‬ ‫ניצן‬ ‫מאת‬ ‫אחרת‬ ‫בארץ‬
‫ד‬ ‫כיתות‬-‫ו‬:‫ראשון‬ ‫מקום‬-‫ג‬ ‫מאת‬ ‫חנון‬ ‫של‬ ‫יומנו‬'‫קיני‬ ‫ף‬
‫אחרון‬ ‫מקום‬-‫מאת‬ ‫דוליטל‬ ‫דוקטור‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬‫לופטינג‬‫יו‬
‫הספר‬ ‫ית‬
Rinat
‫ולסיום‬..........
‫מעניינת‬ ‫מצעד‬ ‫שנת‬ ‫עוד‬‫ופוריה‬‫לסיומה‬ ‫הגיעה‬.
‫התהליך‬ ‫בכל‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫גם‬ ‫שהשתתפו‬ ‫והתלמידים‬ ‫הצוות‬ ‫לכל‬ ‫תודה‬
‫המהנה‬.
‫במצגת‬ ‫שהוצגו‬ ‫מהתוצרים‬ ‫שנהנית‬ ‫מקווה‬.
‫חדש‬ ‫במצעד‬ ‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫נתראה‬!!!!
1 de 29

Recomendados

Grammar review por
Grammar reviewGrammar review
Grammar reviewguesta73fb42
645 vistas19 diapositivas
Oliver twist.ppt,,,novel finallllllllllllllllllllllllllllllllll.pنهائى copy... por
Oliver twist.ppt,,,novel finallllllllllllllllllllllllllllllllll.pنهائى  copy...Oliver twist.ppt,,,novel finallllllllllllllllllllllllllllllllll.pنهائى  copy...
Oliver twist.ppt,,,novel finallllllllllllllllllllllllllllllllll.pنهائى copy...YaSmin Mohamed
13.3K vistas11 diapositivas
מצעד תשעד עדכני por
מצעד תשעד עדכנימצעד תשעד עדכני
מצעד תשעד עדכניMalkiel Shaul
204 vistas48 diapositivas
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך por
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוךסיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוךtelhay
283 vistas15 diapositivas
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב por
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביבמצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביבpatila33
195 vistas11 diapositivas
לשלוחמצגת מצעד הספרים תשע בבית ספר יזרעאליה por
לשלוחמצגת מצעד הספרים תשע בבית ספר יזרעאליהלשלוחמצגת מצעד הספרים תשע בבית ספר יזרעאליה
לשלוחמצגת מצעד הספרים תשע בבית ספר יזרעאליהgalitbarazani
584 vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Rinat

מצעד הספרים ביאליק תשעה por
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהnati13my
194 vistas19 diapositivas
נקודת מבט מרץ por
נקודת מבט מרץנקודת מבט מרץ
נקודת מבט מרץyonikuner
4K vistas21 diapositivas
מצגת המצעד2010 por
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010keren
260 vistas25 diapositivas
מצגת המצעד2010 por
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010keren
713 vistas25 diapositivas
מצעד הספרים por
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספריםgalitbarazani
579 vistas20 diapositivas
מצעד הספרים השנתי תש"ע por
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עIrith Gross
242 vistas10 diapositivas

Similar a Rinat(20)

מצעד הספרים ביאליק תשעה por nati13my
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
nati13my194 vistas
נקודת מבט מרץ por yonikuner
נקודת מבט מרץנקודת מבט מרץ
נקודת מבט מרץ
yonikuner4K vistas
מצגת המצעד2010 por keren
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
keren260 vistas
מצגת המצעד2010 por keren
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
keren713 vistas
מצעד הספרים השנתי תש"ע por Irith Gross
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
Irith Gross242 vistas
מצעד הספרים por limorid10
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
limorid10111 vistas
מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא por hana_napso
מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמאמצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא
מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא
hana_napso672 vistas
ספריית לזרוס חולון por Rima Pirotsky
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולון
Rima Pirotsky167 vistas
ספריית לזרוס חולון por Rima Pirotsky
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולון
Rima Pirotsky491 vistas
מצגת תשעא por naha1
מצגת תשעאמצגת תשעא
מצגת תשעא
naha1703 vistas
סיכום פעילות אחרון מצעד הספרים תשעו por telhay
סיכום פעילות אחרון מצעד הספרים תשעוסיכום פעילות אחרון מצעד הספרים תשעו
סיכום פעילות אחרון מצעד הספרים תשעו
telhay289 vistas
מצגת מצעד הספרים por carmitcohen
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
carmitcohen769 vistas
פאטמה תורק. Represent por sana.paskin
פאטמה תורק. Representפאטמה תורק. Represent
פאטמה תורק. Represent
sana.paskin322 vistas
יזרעאליה מצעד הספרים תשעא por galitbarazani
יזרעאליה מצעד הספרים תשעאיזרעאליה מצעד הספרים תשעא
יזרעאליה מצעד הספרים תשעא
galitbarazani481 vistas
מצגת המצעד2010 por R&S
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
R&S344 vistas
מצגת המצעד2010 por keren
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
keren330 vistas

Rinat

 • 2. ‫הכיתות‬ ‫בכל‬,‫א‬'–‫ו‬,' ‫קריאה‬ ‫ספרי‬ ‫קוראים‬ ‫התלמידים‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬,‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫ומחליפים‬ ‫לספריה‬ ‫התלמידים‬ ‫מגיעים‬ ‫ובכיתה‬ ‫בבית‬ ‫לקריאה‬ ‫ספר‬.
 • 3. ‫מספרי‬"‫הספרים‬ ‫מצעד‬"‫נבחרו‬ ‫ג‬ ‫כיתות‬ ‫עבור‬ ‫ספרים‬-‫לקריאה‬ ‫ו‬ ‫מחנכת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫בכיתות‬ ‫שבועית‬ ‫הכיתה‬.‫בהרחבה‬ ‫נדונו‬ ‫הספרים‬ ‫בכיתה‬.
 • 4. ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫פתיחת‬ ‫תשע‬"‫ה‬ ‫תשע‬ ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫נפתח‬ ‫השנה‬"‫התלמידים‬ ‫בהתכנסות‬ ‫ספרנו‬ ‫בבית‬ ‫ה‬ ‫בספריה‬.‫הבוגרים‬ ‫לתלמידים‬ ‫המצעד‬ ‫עקרונות‬ ‫בהצגת‬ ‫החל‬ ‫הטקס‬ ‫הקשורות‬ ‫בפעילויות‬ ‫השתתפו‬ ‫התלמידים‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫והצעירים‬ ‫וספרים‬ ‫לקריאה‬. ‫המצעד‬ ‫מספרי‬ ‫ולהחליף‬ ‫לעיין‬ ‫לספריה‬ ‫להגיע‬ ‫הוזמנו‬ ‫התלמידים‬ ‫המגוונים‬. ‫מהנה‬ ‫קריאה‬!!!
 • 7. ‫פתיחת‬ ‫ביום‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫המצעד‬
 • 9. ‫מצעד‬ ‫פתיחת‬ ‫יום‬ ‫פעילות‬ ‫מתוצרי‬ ‫בספריה‬ ‫שהתקיים‬ ‫הספרים‬
 • 10. ‫בספריה‬ ‫מהנעשה‬–‫ספרי‬ ‫הקראת‬ ‫בעקבות‬ ‫משימות‬ ‫וביצוע‬ ‫המצעד‬ ‫קריאה‬
 • 11. ‫את‬ ‫ב‬ ‫כיתה‬ ‫לתלמידי‬ ‫מקריאה‬ ‫תמר‬ ‫הספר‬"‫ארנב‬ ‫יש‬ ‫לאיתי‬
 • 17. ‫כתבו‬ ‫ב‬ ‫כיתה‬ ‫תלמידי‬"‫שטוזים‬"‫קריאת‬ ‫בעקבות‬ ‫הספר‬"‫מר‬‫הבדאי‬ ‫גוזמאי‬" #‫ליעוז‬:‫חשמל‬ ‫עמוד‬ ‫על‬ ‫עלה‬ ‫גמל‬ ‫הריק‬:‫שטיח‬ ‫אכל‬ ‫אבטיח‬ ‫פעם‬ ‫נתנאל‬:‫עכביש‬ ‫אכל‬ ‫איש‬ ‫פעם‬ ‫עידו‬:‫בטלפון‬ ‫דיבר‬ ‫מלפפון‬ ‫פעם‬ ‫מרי‬:‫עם‬ ‫דיבר‬ ‫איש‬ ‫פעם‬‫פתיש‬ ‫ח‬..‫ח‬...‫ח‬..‫ח‬..‫ח‬.. ‫שטות‬ ‫איזו‬!!!!
 • 18. ‫תלמידה‬ ‫המלצת‬ ‫הספר‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫מכיתה‬ "‫אתגבר‬ ‫אני‬"‫מאת‬ ‫עומר‬ ‫דבורה‬
 • 20. ‫מורים‬ ‫מפגש‬ ‫נערך‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בספרית‬-‫הורים‬-‫בנושא‬ ‫נוספים‬ ‫צוות‬ ‫ואנשי‬ "‫בתקשורת‬ ‫לקויות‬." ‫ע‬ ‫שהועבר‬ ‫מופע‬ ‫כלל‬ ‫זה‬ ‫מפגש‬"‫וזאבה‬ ‫עופר‬ ‫י‬‫סורין‬-‫ליאור‬ ‫של‬ ‫ההורים‬-‫ילד‬ ‫בן‬ ‫אוטיסט‬16,‫והאמונה‬ ‫האופטימיות‬ ‫את‬ ‫להנחיל‬ ‫במטרה‬‫שהכל‬‫אפשרי‬ ‫הנסיבות‬ ‫למרות‬.‫להראות‬‫שהכל‬‫ונקודת‬ ‫בחירה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫מבט‬.‫שהקבלה‬,‫להצלחה‬ ‫מפתח‬ ‫הם‬ ‫והנתינה‬ ‫האהבה‬. ‫משפחת‬ ‫של‬ ‫והמרתק‬ ‫המיוחד‬ ‫המסע‬ ‫את‬ ‫מגולל‬ ‫המופע‬‫סורין‬‫של‬ ‫בגידולו‬ ‫ליאור‬.‫עם‬ ‫המשפחה‬ ‫שבהתמודדות‬ ‫והעוצמה‬ ‫הצמיחה‬ ‫לתהליך‬ ‫עדים‬ ‫היינו‬ ‫מחדש‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫ליאור‬ ‫בפניהם‬ ‫שמציב‬ ‫האתגר‬. ‫ההתמודדות‬ ‫על‬ ‫שהועבר‬ ‫למסר‬ ‫נחשפנו‬ ‫בעיקר‬,‫האתגרים‬,‫הציפיות‬,‫ההצלחות‬ ‫אוטיסט‬ ‫ילד‬ ‫שבגידול‬ ‫האור‬ ‫ונקודות‬.‫קבלת‬ ‫חשיבות‬ ‫מסר‬ ‫השונה‬,‫השילוב‬,‫הקשד‬‫ההורי‬,‫האחר‬ ‫של‬ ‫לגדולה‬ ‫והקשבה‬ ‫סבלנות‬. ‫ומרגש‬ ‫מרתק‬ ‫מסע‬-‫בחום‬ ‫ממומלץ‬!!!! ‫האור‬ ‫אל‬ ‫בדרך‬ ‫וליאור‬ ‫אני‬
 • 21. ‫בספריה‬ ‫קיר‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫המוצגות‬ ‫תלמידים‬ ‫עבודות‬ ‫על‬ ‫בספריה‬ ‫תלמידים‬ ‫עבודות‬ ‫תשע‬ ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫ספרי‬"‫ה‬
 • 26. ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫בחירות‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בספרית‬ ‫בחגיגיות‬ ‫נפתח‬ ‫הבחירות‬ ‫יום‬. ‫עליהם‬ ‫האהוב‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫ולבחור‬ ‫לספריה‬ ‫להגיע‬ ‫הוזמנו‬ ‫התלמידים‬ ‫כל‬ ‫לקלפי‬ ‫שם‬ ‫בעילום‬ ‫והכניסה‬ ‫פתק‬ ‫על‬ ‫בחירתו‬ ‫את‬ ‫רשם‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬ ‫הבחירות‬. ‫התוצאות‬ ‫ולהלן‬: ‫א‬ ‫כיתות‬-‫ג‬:‫ראשון‬ ‫מקום‬-‫מאת‬ ‫לפיות‬ ‫ספר‬ ‫מבית‬ ‫עפה‬‫באדג‬'‫ר‬‫מרדית‬ ‫אחרון‬ ‫מקום‬-‫טל‬ ‫ניצן‬ ‫מאת‬ ‫אחרת‬ ‫בארץ‬ ‫ד‬ ‫כיתות‬-‫ו‬:‫ראשון‬ ‫מקום‬-‫ג‬ ‫מאת‬ ‫חנון‬ ‫של‬ ‫יומנו‬'‫קיני‬ ‫ף‬ ‫אחרון‬ ‫מקום‬-‫מאת‬ ‫דוליטל‬ ‫דוקטור‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬‫לופטינג‬‫יו‬
 • 29. ‫ולסיום‬.......... ‫מעניינת‬ ‫מצעד‬ ‫שנת‬ ‫עוד‬‫ופוריה‬‫לסיומה‬ ‫הגיעה‬. ‫התהליך‬ ‫בכל‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫גם‬ ‫שהשתתפו‬ ‫והתלמידים‬ ‫הצוות‬ ‫לכל‬ ‫תודה‬ ‫המהנה‬. ‫במצגת‬ ‫שהוצגו‬ ‫מהתוצרים‬ ‫שנהנית‬ ‫מקווה‬. ‫חדש‬ ‫במצעד‬ ‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫נתראה‬!!!!