Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
รายงาน
รายงาน
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio

Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration

Descargar para leer sin conexión

W materiale znajdziesz 11 kluczowych kompetencji organizacyjnych wraz z opisem zachowań, które można wykorzystać w opisie wartości firmy, kształtowaniu pożądanych zachowań wśród pracowników, menedżerów i w konsekwencji budowanie wokół tych zachowań elementów kultury organizacyjnej.


Tych 11 elementów zostało wybranych i użytych do stworzenia osi dyskusji nad zachowaniami w organizacji, które w konsekwencji doprowadzają do podniesienia efektywności funkcjonowania całej firmy.

Stanowiły punkt odniesienia i ocen pracowniczych do poziomu konkretnego stanowiska.

Materiał do bezpłatnego pobrania.

Prosimy o cytowanie źródła.

Manage or Die Team

W materiale znajdziesz 11 kluczowych kompetencji organizacyjnych wraz z opisem zachowań, które można wykorzystać w opisie wartości firmy, kształtowaniu pożądanych zachowań wśród pracowników, menedżerów i w konsekwencji budowanie wokół tych zachowań elementów kultury organizacyjnej.


Tych 11 elementów zostało wybranych i użytych do stworzenia osi dyskusji nad zachowaniami w organizacji, które w konsekwencji doprowadzają do podniesienia efektywności funkcjonowania całej firmy.

Stanowiły punkt odniesienia i ocen pracowniczych do poziomu konkretnego stanowiska.

Materiał do bezpłatnego pobrania.

Prosimy o cytowanie źródła.

Manage or Die Team

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration (20)

Anuncio

Más de Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die (20)

Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration

  1. 1. KOMPETENCJE PRACOWNICZE i MANAGERSKIE (wspierające efektywne firmy, zespoły) 1. Zorientowanie na wyniki: Zorientowanie na wyniki oznacza spójne realizowanie wyznaczanych przez Ciebie oraz inne osoby dalszych i bliższych celów. Jest to motywowanie siebie i innych do wyznaczania ambitnych celów. - Koncentrujesz się wyznaczonych zadaniach i działaniach, nie zapominasz jednakże o realizacji celów (wyników). - Podczas realizacji celów podejmujesz samodzielnie i z respektem dla wyników wiele „dużych” i „małych” decyzji. Jeżeli brak Ci kompetencji, prosisz o pomoc. - Dobre decyzje są wypadkową dostępnych informacji, analizy tych informacji, intuicji, doświadczenia i ryzyka. Przy realizacji, kierujesz się zasadą osiągania wyników w najlepszy z możliwych sposobów, w jak najlepszym czasie i z optymalnym nakładem pracy. 2. Zarządzanie procesami: Proces, to uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Firmy i organizacje mają mnóstwo pieniędzy ulokowane w procesach. - Doskonalisz systemowo procesy, w których uczestniczysz, czyli starasz się nie tylko rozwiązać problem, ale także doprowadzić, żeby nie powtórzył się w przyszłości. - Opisujesz i mierzysz procesy, by móc je doskonalić. - Wyznaczasz lub znasz Właścicieli procesów – osoby, która jest odpowiedzialna za jego przebieg i doskonalenie. Realizacja złożonych czynności (procesów) oznacza zarządzanie równoległymi zadaniami lub wieloma zadaniami w tym samym czasie. Bez zorganizowania procesów nas otaczających tworzymy przestrzeń dla niekompetencji i marnowania czasu. 3. Orientacja w biznesie i oddziaływanie organizacyjne: - Znajomość uwarunkowań biznesu zapewnia Ci możliwość podejmowania lepszych decyzji. - Rozumiesz w jaki sposób zostaje wypracowany zysk w naszej firmie. Manage or Die – Fundacja Rozwoju Menedżerskiego _________________________________________________
  2. 2. - Rozumiesz rynek w kategoriach ogólnych: trendy kształtujące go obecnie, pojawiające się trendy, które mogą oddziaływać w przyszłości, znasz profil naszych klientów i kanały dystrybucji. - Potrafisz wyobrazić sobie i rozumiesz obraz całej branży. - Potrafisz analizować dane i sytuacje w kategoriach większego obrazu całości (charakterystycznym dla całej branży lub całej firmy). - Jesteś sprawnym użytkownikiem informacji biznesowej oraz dysponujesz wiedzą na temat przepływu pieniądza w biznesie. Ważne jest, aby Twoje twierdzenia i sugestie sprawdzały się w praktyce. - Rozumiesz zależności i relacje w Twojej firmie. Doskonale rozpoznajesz, kto w firmie podejmuje decyzje i kto może mieć na nie wpływ. - Posiadasz zdolność przewidywania, w jaki sposób nowe zdarzenia lub sytuacje wpłyną na poszczególne osoby i grupy w organizacji oraz ich sposoby działania. - Potrafisz bez przełożenia funkcyjnego realizować zadania w całej firmie, korzystając z zasobów różnych działów. 4. Otwarcie na innowacje: Większość z nas dobrze sobie radzi z wykorzystywaniem tego, co widzieliśmy i robiliśmy w przeszłości. Rzadszą umiejętnością jest robienie czegoś po raz pierwszy i rozwiązywanie problemów, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia, wypróbowywanie rozwiązań, których dotąd nie stosowaliśmy. - Gdy sytuacja tego wymaga, jesteś gotowa/y podejmować ryzyko, odrywać się od nawyków i postępować wbrew utrwalonym schematom, tworząc nową wartość. - Rozumiesz pozycję rynkową i filozofię rozwoju dla naszych produktów i usług. - Potrafisz tworzyć nowe, oryginalne podejścia do sytuacji. Wykorzystywać świeże pomysły do doskonalenia procesów i produktów. - Posiadasz zdolność do dokonania właściwego wyboru, przyjmowania nowego pomysłu i zarządzania jego przekształceniem w produkt, usługę zmianę, odnoszącą sukces. - Potrafisz adoptować się do każdej sytuacji, współpracować efektywnie z różnymi osobami lub grupami. - Rozumiesz i doceniasz różne poglądy na sprawę. Zmieniasz podejście w miarę rozwoju sytuacji. - Łatwo akceptujesz zmiany w organizacji, czy też wymagań dla Twojej pracy. Osoby elastyczne są wszechstronne w różnych sytuacjach i w kontaktach z innymi ludźmi – mogą one kierować albo pozwolić kierować innym, wiedzą jak dostosować się do wymogów sytuacji. Manage or Die – Fundacja Rozwoju Menedżerskiego _________________________________________________
  3. 3. 5. Zorientowanie na klienta: Koncentracja na kliencie oznacza pragnienie pomagania lub służenia klientom. - Rozumiesz, że Klient to każdy, dla którego wykonujesz zadanie i który będzie korzystał z efektów Twojej pracy. - Obsługujesz klientów wewnętrznych i zewnętrznych, tak jak sam/a chciałbyś być obsługiwana/y. - Koncentrujesz wysiłki na rozpoznawaniu, spełnianiu i przekraczaniu potrzeb klientów. - Starasz się zawsze dowiedzieć, czego mój klient ode mnie oczekuje, a następnie dostarczasz to w określonym czasie i w określonej jakości. - Potrafisz znaleźć równowagę pomiędzy potrzebami klienta a długoterminowymi zyskami naszej organizacji. 6. Kierowanie zespołem: Umiejętność kierowania zespołem wiąże się z podjęciem roli lidera. Oznacza pragnienie przewodzenia innym oraz charyzmę do inspirowania i mobilizowania innych. Czyni Cię to bardziej widocznym i bardziej wystawionym na krytykę. - Nawet w trudnych lub kryzysowych warunkach, nie tracisz celu z pola widzenia. - Wytyczasz cele. - Monitorujesz wyniki. - Chwalisz zachowania – „przyłapujesz” ludzi na tym co robią dobrze. - Udzielasz reprymend, wtedy, kiedy to konieczne. - Współ*pracujesz z ludźmi (rozumiesz specyfikę ich pracy, ponieważ nie raz wykonywaliście razem zadania). - Motywujesz na różne sposoby swoich współpracowników. - Korygujesz działania, nie tracąc celu. - Dbasz o pozytywną atmosferę pracy. 7. Rozwijanie innych: Rozwijanie innych jest dążeniem do zapewnienia rozwoju sobie samemu oraz innym. Większość ludzi dąży do tego, aby się rozwijać, ma jakieś marzenia i cele, które pragnie zrealizować. Manage or Die – Fundacja Rozwoju Menedżerskiego _________________________________________________
  4. 4. - Wyznaczasz cele sobie i swoim współpracownikom, które są S.M.A.R.T. - Wspierasz rozwój swoich współpracowników. Dajesz przykład. - Poświęcasz czas, swoje zainteresowanie oraz wysiłek, by wspierać rozwój swoich współpracowników. - Rozumiesz, że ludzie rozwijają się, jeśli im na tym zależy, jeśli ich organizacja wykazuje zainteresowanie tym rozwojem, a także oferuje im wsparcie. 8. Uczestnictwo w zespole: Uczestnictwo w zespole oznacza szczery zamiar współpracy z innymi, chęć bycia częścią zespołu, nie na zasadzie konkurencji lecz współdziałania ze sobą. Zespoły są najlepszym sposobem do realizacji celów zintegrowanych takich, jak: tworzenie systemów, wytwarzanie złożonych produktów lub prowadzenie ciągłych, skoordynowanych prac. Praca zespołowa znacznie ułatwia osiąganie wyznaczonych celów. Praca zespołowa daje możliwość uzyskiwania efektu synergii, którego efekty są nieosiągalne dla jednostki. - Postępujesz zgodnie z powyższymi stwierdzeniami. 9. Komunikacja: Komunikacja jest to zbiór umiejętności oraz podejść interpersonalnych, określających kiedy i w stosunku do kogo odpowiednie formy przekazu należałoby zastosować. - Potrafisz komunikować się z różnymi typami osobowości. - Potrafisz powstrzymywać nagłe, osobiste reakcji i koncentrację na drugiej osobie zamiast na problemie. (W ten sposób możesz efektywnie komunikować się z innymi, dochodzić do porozumienia, nie raniąc innych i zachęcając do dalszej współpracy z nami). - Swobodnie korzystasz z dostępnych narzędzi wspierających komunikację (mail, komunikator, Internet, intranet, videokonferencję, połączenia konferencyjne, telefon, prezentacje, spotkania itp.). Rozumiesz różnicę pomiędzy tymi narzędziami i doskonalisz ich wykorzystywanie. - Osiągasz cele we współpracy z innymi osobami. 10. Uczciwość i zaufanie: Uczciwość i zaufanie są to podstawowe wartości warunkujące odpowiednią pracę w zespole. Manage or Die – Fundacja Rozwoju Menedżerskiego _________________________________________________
  5. 5. Każda firma posiada własny kodeks wartości, zgodnie z którymi pragnie działać. Nasze wartości to: INICJATYWA, KONSEKWENCJA, EFEKTYWNOŚĆ, JAKOŚĆ. - Wymagasz od siebie i od innych rozsądnego przestrzegania ustalonych standardów. - Przestrzegasz ustalonych wartości etycznych. - Potrafisz radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozumiem inne wartości. Jesteś zgodna/y w poglądach na wartości i ich przestrzeganie z moją firmą. 11. Rozwój własny: W pracy nad rozwojem własnym, dotyczącym zarówno życia osobistego jak i zawodowego, istotne jest, abyś wiedział w jakich dziedzinach jesteś dobry, w jakich jesteś przeciętny, a jakie są Twoje słabe punkty. W niektórych dziedzinach możesz wykorzystywać swoje umiejętności nadmiernie, są też takie dziedziny, z którymi się do tej pory nie zmierzyłaś/eś. - Masz świadomość swoich słabych stron i mocnych stron. - Rozumiesz, że bez względu na to, jakimi umiejętnościami dysponujesz obecnie, mogą być one nie wystarczające w przyszłości. - Stale nabywasz nowych umiejętności, ponieważ rozumiesz, że jest to dla Ciebie i Twojej firmy najlepszym zabezpieczeniem na przyszłość. 12. Zrównoważenie osobiste: Zrównoważenie osobiste jest to zdolność kontrolowanie swoich emocji i działań, umiejętność reagowania na sprzeciw ze strony innych lub w warunkach stresu. - Potrafisz znaleźć i utrzymać równowagę pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym. - Dbasz o swój wypoczynek i regenerację sił. - Starasz się nigdy nie tracić panowania nad sobą w relacji z swoimi współpracownikami, klientami. 13. Zorientowanie na strategię: Zorientowanie na strategię stanowi umiejętność „przetłumaczenia” strategii na terminy i zadania operacyjne. - Rozumiesz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy strategią, a realizowanymi przeze Ciebie zadaniami. Manage or Die – Fundacja Rozwoju Menedżerskiego _________________________________________________
  6. 6. - Wiesz jaka jest aktualna strategia firmy oraz rozumiesz jaki jest udział w jej realizacji Twojego działu. - Monitorujesz na bieżąco wskaźniki, które są używane w mierzeniu postępów realizacji strategii (przeglądy strategii). - Przy podejmowaniu decyzji upewniasz się, że podjęta decyzja będzie wspierać realizację strategii. -Komunikuję założenia strategiczne moim współpracownikom, wtedy, kiedy potrzebuję takiej informacji. Autor: dr Artur Smolik Manage or Die – Fundacja Rozwoju Menedżerskiego _________________________________________________
  7. 7. - Wiesz jaka jest aktualna strategia firmy oraz rozumiesz jaki jest udział w jej realizacji Twojego działu. - Monitorujesz na bieżąco wskaźniki, które są używane w mierzeniu postępów realizacji strategii (przeglądy strategii). - Przy podejmowaniu decyzji upewniasz się, że podjęta decyzja będzie wspierać realizację strategii. -Komunikuję założenia strategiczne moim współpracownikom, wtedy, kiedy potrzebuję takiej informacji. Autor: dr Artur Smolik Manage or Die – Fundacja Rozwoju Menedżerskiego _________________________________________________

×