Currículum ESO

Manuela Rubio
Manuela RubioInspectora d'educació. Departament d'Educació.
El currículum de  l’ESO Octubre 2007
ÍNDEX ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. MARC NORMATIU ,[object Object],[object Object],índex
2. LA FINALITAT DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA ,[object Object],índex
3. ELS CONCEPTES BÀSICS DEL DECRET ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],índex
4. QUÈ CAL TREBALLAR DES DE TOTES LES MATÈRIES ? ,[object Object],[object Object],índex
5. CURRÍCULUM I COMPETÈNCIES BÀSIQUES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],índex
índex Personals (desenvolupen la pròpia identitat des de vessant psicològic, emocional i social TOTES LES MATÈRIES les han de tenir en compte en els seus objectius i continguts Aportacions de la matèria a les competències bàsiques Comunicatives (per comprendre i expressar la realitat) Competències TRANSVERSALS ( base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) CADA MATÈRIA  ha de desenvolupar la part pròpia (comp. Pròpies) i realitzar connexions amb altres matèries (transversalitat de coneixements) Específiques ( requereixen una comprensió de la realitat del món cada vegada més reflexiva, crítica i adequada) Competències específiques  (relacionades amb la cultura i centrades en conviure i habitar el món) Metodològiques (activen l’aprenentatge) Classificació de les competències bàsiques i currículum
6. ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS índex En totes les matèries es treballarà la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i l’educació en valors. Possibilitat de treballar per àmbits de coneixement. Assignació d’hores de matèries per cursos. Possibilitat de treballar programes de reforç. Especificacions per algunes de les matèries: Matèries optatives, ciències naturals, treball de síntesi, projecte de recerca. Distribució de matèries per cursos i nombre màxim de matèries pels dos primers cursos.
7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT índex L’alumnat d’incorporació tardana rebrà atenció específica amb programes d’immersió simultàniament a la seva escolarització en grups ordinaris. L’escolarització d’alumnes NEE de reforç educatiu es podrà allargar un curs més. Es podran fer adaptacions curriculars per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i amb alumnes amb discapacitats o transtorns greus de la conducta. Mesures d’AD: Agrup. Flexibles , desdoblaments, Adap. Curr. (fetes en referència a les CB i fixant criteris d’avaluació propis), Programes de diversificació curricular, Programes personalitzats per alumnes NEE de reforç educatiu. Les mesures d’AD que adoptin els centre han de formar part del PEC. La diversitat (sociocultural, de processos d’aprenentatge,discapacitats) no pot suposar cap discriminació que impedeixi aconseguir els objectius de l’etapa i la titulació corresponent. L’ESO s’organitza d’acord amb els principis de l’educació comú i d’atenció a la diversitat.
8. L’ACCIÓ TUTORIAL índex índex Pla d’acció tutorial: document del centre que garanteix la continuïtat i coherència de l’acció tutorial durant l’escolarització de la’lumnat. Actuacions de l’equip docent: desenvolupa el currículum, estableix mesures per la millora de l’aprenentatge (d’acord amb el PEC), comparteix informació necessària, avalua col·legiadament l’alumnat i pren decisions sobre la seva promoció. Actuacions de tutor/a (preferentment persona amb experiència): coordina l’acció tutorial, es responsabilitza de la tutoria i les relacions amb la família, es responsabilitza del seguiment de l’alumnat en l’assoliment de les CB. L’acció tutorial és responsabilitat de tot el professorat que intervé en un mateix grup i engloba el treball conjunt amb les famílies. Cada grup d’alumnes tindrà un tutor/a que coordinarà l’acció tutorial (en casos específics es pot assignar un cotutor/a)
9 . AVALUACIÓ I PROMOCIÓ (1/3) índex índex ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],QUI?: L’equip docent de manera col·legiada i coordinat pel tutor. QUÈ?: A) de l’alumnat: el grau d’assoliment de les CB i dels objectius de cada matèria. B) del professorat: els processos d’ensenyament emprats i la pròpia pràctica docent. COM?: Continua i diferenciada segons les diferents matèries. Quan es detecti un problema en el progrés d’un alumne/a s’adoptaran mesures correctores de reforç per continuar el procés educatiu amb èxit.
9 . AVALUACIÓ I PROMOCIÓ (2/3) ,[object Object],índex índex Quan un/a alumne/a no promocioni, el centre establirà un pla de reforç i ajuda personalitzat per aconseguir que superi les dificultats detectades el curs anterior. Quan un/a alumne/a promocioni sense haver superat totes les matèries seguirà un programa de reforç destinat a recuperar els aprenentatges i haurà de superar l’avaluació corresponent a aquest programa. Resta pendent de regulació: El DE establirà i regularà el procediment de les proves extraordinàries previstes en l’art. 28.4 de la LOE. El DE establirà els protocols pertinents per als registre d’observació i avaluació de l’alumnat d’ESO Es podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins de l’etapa. Es podrà repetir dues vegades 4t, si no s’ha repetit en cursos anteriors.
9 . AVALUACIÓ I PROMOCIÓ (3/3) ,[object Object],índex índex S’obté el títol de graduat en ESO si s’assoleixen les competències bàsiques i els objectius d’etapa (o del PDC). Qui no obtingui el títol i tingui l’edat màxima (16a.) disposarà de dos anys per aprovar les matèries suspeses (sempre que no siguin més de 5). Qui no obtingui el títol rebrà un certificat d’escolarització on constaran els anys i les matèries cursades. L’avaluació diagnòstica: es farà a 2n d’ESO, amb caràcter orientador pels centres i informatiu per les famílies. Serà facilitada pel DE. En finalitzar l’etapa s’elaborarà un informe global individualitzat del procés educatiu seguit i del nivell d’adquisició dels aprenentatges.
10. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (1/2) ,[object Object],índex índex Els PQPI respondran a un perfil professional i poden adoptar modalitats diferents amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats i interessos personals, socials i educatius de l’alumnat. Excepcionalment, poden tenir-hi accés alumnes de 15 a. Fets que hagin repetit dos cursos i no tinguin el nivell de 2n d’ESO, amb l’acord de la família i el compromís de l’alumne de cursar mòduls per a l’obtenció del graduat. Els PQPI tenen per finalitat afavorir la inserció social, educativa i laboral per als majors de 16 a. Sense graduat. Es podran realitzar en conveni amb entitats i institucions.
10. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (2/2) ,[object Object],índex índex Els PQPI inclouran tres tipus de mòduls: específics, formatius i encaminats a l’obtenció del graduat. Els mòduls específics desenvolupen competències de perfil professional preveuen una fase de pràctiques en centres de treball. Els mòduls formatius tenen caràcter general, desenvolupen competències bàsiques i afavoreixen la transició al treball. Els mòduls que duen a l’obtenció del títol de graduat són voluntaris i s’organitzen de forma modular: de l’àmbit de la comunicació, de l’àmbit social i de l’àmbit científic i tecnològic.
11 . CONCLUSIONS ,[object Object],[object Object],índex
1 de 17

Recomendados

Currículum ESO por
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESOImmaculada Concepción
472 vistas21 diapositivas
Progrmar Amb Competencies por
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb CompetenciesCORINAT
3K vistas26 diapositivas
Avaluacio Loe 17nov2008 por
Avaluacio Loe 17nov2008Avaluacio Loe 17nov2008
Avaluacio Loe 17nov2008cucufato
524 vistas23 diapositivas
Del currículum a les programacions por
Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsnmurillo
2.7K vistas45 diapositivas
Programació por
ProgramacióProgramació
ProgramacióAzucena Vazquez
2K vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Programació Pas a Pas por
Programació Pas a PasProgramació Pas a Pas
Programació Pas a Pasxaviegui
3.1K vistas22 diapositivas
Programa diversificació curricular departament ensenyament por
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamenttridimensional
64 vistas8 diapositivas
Gestiocurriculum Lleida por
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleidamcunille
7.2K vistas37 diapositivas
Programació tercer 2015_2016 por
Programació tercer 2015_2016Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016pepesolid
5.1K vistas274 diapositivas
36611080 graella-programacio-didactica-amb-cb-catalina-ramis por
36611080 graella-programacio-didactica-amb-cb-catalina-ramis36611080 graella-programacio-didactica-amb-cb-catalina-ramis
36611080 graella-programacio-didactica-amb-cb-catalina-ramisImma Clua
2.6K vistas1 diapositiva
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil por
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilManuela Rubio
13K vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(17)

Programació Pas a Pas por xaviegui
Programació Pas a PasProgramació Pas a Pas
Programació Pas a Pas
xaviegui3.1K vistas
Programa diversificació curricular departament ensenyament por tridimensional
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyament
tridimensional64 vistas
Gestiocurriculum Lleida por mcunille
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleida
mcunille7.2K vistas
Programació tercer 2015_2016 por pepesolid
Programació tercer 2015_2016Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
pepesolid5.1K vistas
36611080 graella-programacio-didactica-amb-cb-catalina-ramis por Imma Clua
36611080 graella-programacio-didactica-amb-cb-catalina-ramis36611080 graella-programacio-didactica-amb-cb-catalina-ramis
36611080 graella-programacio-didactica-amb-cb-catalina-ramis
Imma Clua2.6K vistas
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil por Manuela Rubio
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Manuela Rubio13K vistas
Unitat Didactica 3 por immabatlle
Unitat Didactica 3Unitat Didactica 3
Unitat Didactica 3
immabatlle14K vistas
Cbcapsestudiprimaria[1] por hospitaletcrp
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
hospitaletcrp529 vistas
E.f. programació por Jero Llorca
E.f. programacióE.f. programació
E.f. programació
Jero Llorca776 vistas
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX... por cepmolidenxema
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
cepmolidenxema8.7K vistas
Punt 3 por lensil
Punt 3Punt 3
Punt 3
lensil312 vistas
Claustres por acanet3
ClaustresClaustres
Claustres
acanet3105 vistas
Crit__aval_rec_2021-2022 por rpujol1
Crit__aval_rec_2021-2022Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022
rpujol1223 vistas
Elaboracio de plans individualitzats por jenn1002
Elaboracio de plans individualitzatsElaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzats
jenn10022.3K vistas

Destacado

Presentació cb 4t eso (2) por
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Manuela Rubio
1.4K vistas12 diapositivas
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012 por
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012ceipmrrat
4.2K vistas21 diapositivas
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants por
Curriculum 0 - 3 LLars d'InfantsCurriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Curriculum 0 - 3 LLars d'InfantsManuela Rubio
5.1K vistas37 diapositivas
The Motivation Equation: Ned talk por
The Motivation Equation: Ned talkThe Motivation Equation: Ned talk
The Motivation Equation: Ned talkManuela Rubio
4.5K vistas20 diapositivas
Competències bàsiques a secundària por
Competències bàsiques a secundàriaCompetències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundàriaJosep Bargalló Valls
7.3K vistas73 diapositivas
L'avaluació a l'educació primària por
L'avaluació a l'educació primària L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària Manuela Rubio
6.1K vistas26 diapositivas

Destacado(6)

Presentació cb 4t eso (2) por Manuela Rubio
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)
Manuela Rubio1.4K vistas
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012 por ceipmrrat
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
ceipmrrat4.2K vistas
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants por Manuela Rubio
Curriculum 0 - 3 LLars d'InfantsCurriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Manuela Rubio5.1K vistas
The Motivation Equation: Ned talk por Manuela Rubio
The Motivation Equation: Ned talkThe Motivation Equation: Ned talk
The Motivation Equation: Ned talk
Manuela Rubio4.5K vistas
L'avaluació a l'educació primària por Manuela Rubio
L'avaluació a l'educació primària L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària
Manuela Rubio6.1K vistas

Similar a Currículum ESO

C U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre por
C U R RÍ C U L U M E S OneusllibreC U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
C U R RÍ C U L U M E S OneusllibreImmaculada Concepció d'Horta
225 vistas21 diapositivas
CurríCulum Es por
CurríCulum EsCurríCulum Es
CurríCulum EsImmaculada Concepció d'Horta
248 vistas21 diapositivas
m por
mm
mImmaculada Concepció d'Horta
267 vistas21 diapositivas
Tot pi 2011 por
Tot pi 2011Tot pi 2011
Tot pi 2011mjvercher
959 vistas7 diapositivas
1467015 2_96741 por
1467015 2_967411467015 2_96741
1467015 2_96741tomtaktes
178 vistas13 diapositivas
Avaluar per competències (orientacions) por
Avaluar per competències (orientacions)Avaluar per competències (orientacions)
Avaluar per competències (orientacions)EneasTroya
4.5K vistas31 diapositivas

Similar a Currículum ESO(20)

Tot pi 2011 por mjvercher
Tot pi 2011Tot pi 2011
Tot pi 2011
mjvercher959 vistas
1467015 2_96741 por tomtaktes
1467015 2_967411467015 2_96741
1467015 2_96741
tomtaktes 178 vistas
Avaluar per competències (orientacions) por EneasTroya
Avaluar per competències (orientacions)Avaluar per competències (orientacions)
Avaluar per competències (orientacions)
EneasTroya4.5K vistas
Punts claus escolaritat compartida por sangel2
Punts claus escolaritat compartidaPunts claus escolaritat compartida
Punts claus escolaritat compartida
sangel21.5K vistas
Orientacio Institut de_l_Arboc por rpujol1
Orientacio Institut de_l_ArbocOrientacio Institut de_l_Arboc
Orientacio Institut de_l_Arboc
rpujol11.5K vistas
GUIA ESO 2014-2015 por EVAMASO
GUIA ESO 2014-2015GUIA ESO 2014-2015
GUIA ESO 2014-2015
EVAMASO261 vistas
Criteris d'avaluació por Escola_Montcau
Criteris d'avaluacióCriteris d'avaluació
Criteris d'avaluació
Escola_Montcau10.5K vistas
loe10desembre por ancortina
loe10desembreloe10desembre
loe10desembre
ancortina246 vistas
PROGRAMACIÓ CURRICULAR por Elena Crous
PROGRAMACIÓ CURRICULARPROGRAMACIÓ CURRICULAR
PROGRAMACIÓ CURRICULAR
Elena Crous10.5K vistas

Más de Manuela Rubio

Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6 por
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6Manuela Rubio
4.3K vistas90 diapositivas
La programació a la Llar d'Infants por
La programació a la Llar d'InfantsLa programació a la Llar d'Infants
La programació a la Llar d'InfantsManuela Rubio
2.2K vistas14 diapositivas
Prova avaluació de sisè de primària 2017 por
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Manuela Rubio
3.9K vistas61 diapositivas
resum ordre Avaluació Educació Primària por
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació PrimàriaManuela Rubio
8.1K vistas24 diapositivas
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - por
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - Manuela Rubio
5.1K vistas24 diapositivas
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica) por
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)Manuela Rubio
1.3K vistas26 diapositivas

Más de Manuela Rubio(20)

Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6 por Manuela Rubio
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Manuela Rubio4.3K vistas
La programació a la Llar d'Infants por Manuela Rubio
La programació a la Llar d'InfantsLa programació a la Llar d'Infants
La programació a la Llar d'Infants
Manuela Rubio2.2K vistas
Prova avaluació de sisè de primària 2017 por Manuela Rubio
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017
Manuela Rubio3.9K vistas
resum ordre Avaluació Educació Primària por Manuela Rubio
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
Manuela Rubio8.1K vistas
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - por Manuela Rubio
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Manuela Rubio5.1K vistas
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica) por Manuela Rubio
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Manuela Rubio1.3K vistas
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació por Manuela Rubio
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Manuela Rubio15.2K vistas
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG por Manuela Rubio
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCGII Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
Manuela Rubio684 vistas
LEC i Educació Infantil por Manuela Rubio
LEC i Educació InfantilLEC i Educació Infantil
LEC i Educació Infantil
Manuela Rubio5.7K vistas
Documentació bàsica a la Llar d'Infants por Manuela Rubio
Documentació bàsica a la Llar d'InfantsDocumentació bàsica a la Llar d'Infants
Documentació bàsica a la Llar d'Infants
Manuela Rubio7.4K vistas
Les Normes d'organització i Funcionament por Manuela Rubio
Les Normes d'organització i FuncionamentLes Normes d'organització i Funcionament
Les Normes d'organització i Funcionament
Manuela Rubio2.9K vistas
Presentació cb 6 pri por Manuela Rubio
Presentació cb 6 priPresentació cb 6 pri
Presentació cb 6 pri
Manuela Rubio1.5K vistas
Documents de gestió del centre educatiu por Manuela Rubio
Documents de gestió del centre educatiuDocuments de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiu
Manuela Rubio9.7K vistas
Obtenció títol FP 2010 por Manuela Rubio
Obtenció títol FP 2010Obtenció títol FP 2010
Obtenció títol FP 2010
Manuela Rubio582 vistas

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vistas4 diapositivas
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vistas1 diapositiva
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vistas37 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 vistas48 diapositivas

Currículum ESO

 • 1. El currículum de l’ESO Octubre 2007
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8. índex Personals (desenvolupen la pròpia identitat des de vessant psicològic, emocional i social TOTES LES MATÈRIES les han de tenir en compte en els seus objectius i continguts Aportacions de la matèria a les competències bàsiques Comunicatives (per comprendre i expressar la realitat) Competències TRANSVERSALS ( base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) CADA MATÈRIA ha de desenvolupar la part pròpia (comp. Pròpies) i realitzar connexions amb altres matèries (transversalitat de coneixements) Específiques ( requereixen una comprensió de la realitat del món cada vegada més reflexiva, crítica i adequada) Competències específiques (relacionades amb la cultura i centrades en conviure i habitar el món) Metodològiques (activen l’aprenentatge) Classificació de les competències bàsiques i currículum
 • 9. 6. ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS índex En totes les matèries es treballarà la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i l’educació en valors. Possibilitat de treballar per àmbits de coneixement. Assignació d’hores de matèries per cursos. Possibilitat de treballar programes de reforç. Especificacions per algunes de les matèries: Matèries optatives, ciències naturals, treball de síntesi, projecte de recerca. Distribució de matèries per cursos i nombre màxim de matèries pels dos primers cursos.
 • 10. 7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT índex L’alumnat d’incorporació tardana rebrà atenció específica amb programes d’immersió simultàniament a la seva escolarització en grups ordinaris. L’escolarització d’alumnes NEE de reforç educatiu es podrà allargar un curs més. Es podran fer adaptacions curriculars per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i amb alumnes amb discapacitats o transtorns greus de la conducta. Mesures d’AD: Agrup. Flexibles , desdoblaments, Adap. Curr. (fetes en referència a les CB i fixant criteris d’avaluació propis), Programes de diversificació curricular, Programes personalitzats per alumnes NEE de reforç educatiu. Les mesures d’AD que adoptin els centre han de formar part del PEC. La diversitat (sociocultural, de processos d’aprenentatge,discapacitats) no pot suposar cap discriminació que impedeixi aconseguir els objectius de l’etapa i la titulació corresponent. L’ESO s’organitza d’acord amb els principis de l’educació comú i d’atenció a la diversitat.
 • 11. 8. L’ACCIÓ TUTORIAL índex índex Pla d’acció tutorial: document del centre que garanteix la continuïtat i coherència de l’acció tutorial durant l’escolarització de la’lumnat. Actuacions de l’equip docent: desenvolupa el currículum, estableix mesures per la millora de l’aprenentatge (d’acord amb el PEC), comparteix informació necessària, avalua col·legiadament l’alumnat i pren decisions sobre la seva promoció. Actuacions de tutor/a (preferentment persona amb experiència): coordina l’acció tutorial, es responsabilitza de la tutoria i les relacions amb la família, es responsabilitza del seguiment de l’alumnat en l’assoliment de les CB. L’acció tutorial és responsabilitat de tot el professorat que intervé en un mateix grup i engloba el treball conjunt amb les famílies. Cada grup d’alumnes tindrà un tutor/a que coordinarà l’acció tutorial (en casos específics es pot assignar un cotutor/a)
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.