Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Com fer la ressenya oral del llibre

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Com fer la ressenya oral del llibre (20)

Anuncio

Com fer la ressenya oral del llibre

 1. 1. INDICACIONS PER A LA RESSENYA ORAL LLENGUA CATALANA PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL/PRIMÀRIA
 2. 2. o Una ressenya és un text que sol aparéixer en revistes, diaris i altres publicacions i que té com a finalitat donar compte d'una novetat editorial, sovint de forma descriptiva i objectiva. o Recordeu que una ressenya és una valoració o comentari del llibre i no un resum de l’argument. QUÈ ÉS UNA RESSENYA ORAL?
 3. 3. o L’objectiu és fer una exposició oral, de 10 minuts aproximadament , sobre el llibre que heu triat. o Cal distribuir bé el temps d’exposició perquè demostreu un bon coneixement del llibre que heu llegit. o Podeu portar un guió (o un arxiu de presentació en PowerPoint), però l’exposició no pot limitar-se a la lectura en veu alta d’un text redactat prèviament o a la repetició d’un discurs memoritzat. QUÈ ÉS UNA RESSENYA ORAL?
 4. 4. PARTS BÀSIQUES DE LA RESSENYA ORAL 1. Presentació del llibre:  De quin llibre es tracta - referència bibliogràfica.  Autor del llibre.  Finalitat o objectiu de l'obra.  Destinataris.  Breu resum.  etc. 2. Estructura del llibre:  Característiques.  Personatges.  etc. 3. La vostra imaginació entra en joc! Alguns exemples:  Poseu-vos en la pell d'un dels personatges i analitzeu el seu comportament.  Canvieu el final de l'obra.  Comenteu com tracta l'autor un aspecte concret de l'obra.  etc.
 5. 5. PLUJA D’IDEES Per a enfocar la ressenya i preparar el guió de l’exposició us pot ser útil fer una pluja d’idees: De quin llibre es tracta? Referència bibliogràfica: autor, títol, data de publicació, editorial, etc. Qui és l’autor del llibre? Què en sabem? Quina finalitat o objectiu té l'obra? A qui va adreçada?
 6. 6. PLUJA D’IDEES  Quins arguments nous aporta l'obra?  Quin valor pot tenir respecte de la trajectòria de l'autor?  Com s‘hi organitza la informació?  Quina estructura/característiques té?  Com són els personatges i els ambients descrits?  Quins temes principals i secundaris tracta l’obra?  Quin missatge vol transmetre als lectors?  Com és estilísticament? Quin model de llengua fa servir?  Quins són els elements o l’aportació més original del llibre?  Quines conclusions o valoració podem extraure de la lectura?
 7. 7. L’EXPOSICIÓ  Es tracta de parlar sobre el llibre, en principi sense l’ajuda del professor, tot i que us podrà interrompre per demanar- vos aclariments o fer-vos preguntes arran dels vostres comentaris (també podran fer-ho els vostres companys).  L’objectiu, doncs, és que exposeu un text oralment, perquè puguem valorar que podeu usar la varietat estàndard de la llengua en el nivell adequat.
 8. 8. CONSELLS  Intenteu no posar-vos excessivament nerviosos durant l’exposició.  Tenir un poc de tensió és lògic en una prova d’aquest tipus, però heu de trobar- hi el punt dolç de concentració.  Procureu controlar que els nervis no us facen una mala jugada. En el futur, ho necessitareu quan us presenteu a oposicions, quan feu una entrevista de treball o quan hàgeu de fer classe davant els vostres alumnes.  Per a aconseguir controlar els nervis és recomanable que practiqueu sempre que pugueu l’expressió oral i que prepareu l’exposició amb temps (feu servir els tàndems com a ajuda).
 9. 9. LA RECEPTA MÀGICA?  La prova no pot ser el resultat d’una memorització prèvia de l’exposició: podeu preparar un guió, però l’exposició ha de tenir un punt d’equilibri entre l’espontaneïtat i les idees treballades a casa.  El més important és que demostreu fluïdesa en l’expressió i correcció en la pronunciació, en la morfosintaxi, en el lèxic, etc.  Atenció al model de llengua col·loquial o familiar! Recordeu que l’exposició correspon a una situació comunicativa formal i, per tant, hi heu de fer servir la varietat estàndard de la llengua.
 10. 10. EL MODEL DE LLENGUA!  Mireu d’aplicar en l’exposició les indicacions lingüístiques que us donarem a classe.  És absolutament inadequat usar en l’exposició col·loquialismes i castellanismes del tipus aixina, entonces, hasta, pos, pues, mosatros, aunque, etc.  Es tracta de demostrar que sabeu pronunciar correctament els fonemes distintius del català: vocals obertes, essa sonora, consonants palatals, etc.
 11. 11. COMPTE AMB LA LLENGUA!  Repasseu especialment els pronoms relatius, el canvi i caiguda de preposicions i les diverses estructures equivalents a l’article neutre lo del castellà. Eviteu, sobretot, errors com aquests:  La perífrasi tenir que en lloc de la perífrasi d’obligació haver de (he d’estudiar més).  La locució per a què en lloc de perquè (per a indicar finalitat).  La perífrasi d’obligació impersonal hi ha que per cal o s’ha de. I no useu el tu amb valor impersonal!  La perífrasi anar + a + infinitiu amb valor de futur (anem a explicar per ara explicarem).  La perífrasi deure + infinitiu per a indicar obligació i no probabilitat: deu ser metge vol dir ‘és probable que siga metge’.
 12. 12. UN ASSAIG?  Per a practicar aquests consells, improvisa tot seguit una ressenya oral sobre una pel·lícula o un llibre que hages llegit.

×