Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Protocol per a passar les proves de mecànica lectora

  • Sé el primero en comentar

Protocol per a passar les proves de mecànica lectora

  1. 1. NORMES DE CORRECCIÓ A.-MECÀNICA LECTORA - ERRADES QUE PUNTUEN 1.-Omissió de paraules: en el full de l'aplicador es subratllaran les paraules omeses, així com si és una línia sencera. 2.-Mala lectura: en el full de l'aplicador apuntarem sobre la paraula original la manera com l'ha pronunciada. a.-Les errades computades seran: -Alteracions que afectin fonèticament a la paraula: *canvi de so vocàlic *canvi de so consonàntic *transposicions de lletres o síl·labes *omissions de sons o síl·labes (una síl·laba amb més d'una alteració només es comptarà com una errada) -Omissió de paraules. b.-No es computaran com a errades: -La repetició de paraules o síl·labes per manca de seguretat. -La mala accentuació dels mots. -La dificultat de pronunciar una lletra determinada -Els enganxaments o trencaments de mots. -Les neutres. -PUNTUACIÓ FINAL Del nombre total de paraules llegides se'n restarà el nombre de paraules mal llegides. Aquesta xifra serà el nombre de paraules per minut que llegeix el noi, és a dir la velocitat lectora. Partint d’aquesta velocitat als infants se’ls situarà en un nivell tenint en compte la taula de baremació proposada per Alexandre Galí que presento a continuació i que l'he adaptat en quan a la valoració, ja que no divideixo per trimestres dins d'un nivell sinó que indico si es troba en un començament mig o final de curs.
  2. 2. TAULA DE BAREMACIO RAPIDESA LECTORA fins a 23 24 a 32 33 a 43 44 a 58 59 a 65 66 a 72 73 a 82 83 a 88 89 a 96 97 a 106 107 a 112 113 a 118 119 a 124 125 a 127 128 a 130 131 a 133 134 a 136 137 a 139 140 a 142 primer inici (1I) primer mig (1M) primer final (1 F) segon inici (2n I) segon mig (2n M) segon final (2n F) tercer inici (3r I) tercer mig (3r M) tercer final (3r F) quart inici (4t I) quart mig (4t M) quart final (4t F) cinquè inici (5è I) cinquè mig (5è M) cinquè final (5è F) sisè inici (6è I) sisè mig (6è M) sisè final (6è F) superior a sisè ( + 6è ) B.-QUALITAT DE LA LECTURA (segons mètode VANEY) a.-Lectura subsil·làbica (Sb): El nen no uneix les lletres, lletreja, nivell inferior. b.-lectura sil·làbica (S): llegeix síl·labes, pronunciades separadament, sense formar paraules. c.-lectura vacil·lant (V): l'alumne llegeix paraules senceres, però es detén a l'atzar, degut a la dificultat que li suposa la lectura i no al sentit . d.-lectura corrent (C): la detenció en la lectura es fa en els llocs que cal, però aquesta és monòtona com si el nen no entengués el que llegeix. e.-lectura expressiva €: el nen a més a més de detenir-se en els llocs exigits pel sentit, pronuncia cada frase amb l'entonació que convé.

×