Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ud 6 secundari
Ud 6 secundari
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Ud 6 secundari (20)

Anuncio

Ud 6 secundari

 1. 1. El sector secundari
 2. 2. Definició de sector secundari Transformació de béns i recursos naturals. Necessita infraestructures i grans inversions financeres. Resultats: béns tangibles.  Béns finals o de consum  Béns intermedis.
 3. 3. Tipus d'indústries, p. 125.
 4. 4. Els espais industrials del món. P. 277. La Tríada. Comenteu el mapa de la p. 285.
 5. 5. Característiques de la indústria segons el desenvolupament del país:  Països desenvolupats:  Indústria moderna, alt nivell de productivitat: disposició de capital, de tecnologia avançada, personal qualificat i bones infraestructures.  Indústries punta però molta varietat.  Descentralització.  En vies de desenvolupament:  Baix nivell de productivitat per manca de mitjans  dependència als desenvolupats.  Indústria extractiva de matèries primeres o fabricació de productes de poc valor afegit. Països emergents: força de treball humà ingent, indústria orientada a l’exportació.
 6. 6. Regions industrials de la UE  Observeu el mapa de la p. 306 i responeu:  On se situen i de quins països formen part les regions industrials d’Europa?  La banana blava.  En quines regions podem observar poques zones industrialitzades? Sabries explicar per què.
 7. 7. Quines províncies aporten més població activa a la indústria?Quines CCAA tenen el sector de la construcció més alt?
 8. 8. Les etapes de la industrialització a Espanya i Catalunya. 4 grups. Segle XIX: inici i p. 124 desenvolupament Període 1900- oportunitat de 1939: desenvolupament p. 125 Període 1939- estancament 1959: p.125 Període 1959- Pla d'estabilització i 1975: desenvolupament p. 126. industrial Període 1975- crisi i 1985: reestructuració p. 128-129 Model actual
 9. 9. Les etapes de la industrialització a Espanya  Segle XIX: inici i desenvolupament:  Incorporació tardana d'Espanya: causes: Noblesa terratinent rendista + control gremial + baix nivell cultural + població escassa i agrària + situació política convulsa (guerra de la independència, liberals i conservadors, guerres carlines, canvis monàrquics).  A partir de 1830 Iniciativa empresarial + inversions estrangeres + capitals repatriats de Cuba i Filipines. Indústria – energia hidràulica i màquina de vapor Mesures proteccionistes Localització al nord i nord-est:  Biscaia: ferro i Astúries: carbó --- siderúrgia i mecànica.  Barcelona: cotó i Sabadell, Terrassa i Béjar: llana.  Mines de Sierra Morena, ciudad Real o Huelva: capital estranger, només extracció.
 10. 10.  Període 1900-1939: oportunitat de desenvolupament.  Primer terç: creixement demogràfic.  1a Guerra Mundial: oportunitat: tèxtil i siderúrgia en els mercats dels bel·ligerants (neutralitat).  Recessió econòmica de després de la guerra + crisi mundial dels anys 30.  Guerra civil: reculada -- destrucció.
 11. 11.  Període 1939-1959: estancament.  Aïllament internacional.  Resposta de la dictadura: autarquia: autoproveïment i mínims intercanvis amb l'exterior.  Positiu: mercat interior.  Negatiu: no es va modernitzar i petites indústries.  Intervencionisme estatal en el sector industrial: INI: Institut Nacional de la indústria – indústries bàsiques: energia (ENDESA), siderúrgia, vehicles, aeronàutica, construcció naval, mineria, química, drassanes, alts forns.
 12. 12. Període de 1959 a 1974: liberalització i desenvolupament industrial.  Ajut dels EUA (Eisenhower, context de guerra freda).  Pla d'estabilització 1959:liberalització econòmica. Compra de béns d'equipament --- productivitat i exportació incrementa en béns de consum (calçat de València, moble, suro, paperera i editorial) i indústries bàsiques ( cautxú, maquinària, mineria, naval). Empreses multinacionals s'hi instal·len per mà d'obra barata i abundant, inexistència de conflictivitat laboral i mercat interior en creixement. Inversions de capital estranger (EUA, 40 %, CEE, 30 %, Suïssa, 20 %). Indústries principals: química, electromagnètica, cotxes, refineries de petroli, productes químics i farmacèutics. http://www.solvayiberica.es/
 13. 13. Localització de la indústria espanyola fins 1975. Exercici 3, p.147. Desequilibri territorial 4 nuclis allunyats Pols de desenvolupament fomentats per l'estat.
 14. 14. Període de 1975 a 1985: crisi i reconversió Crisi de 1974:  Inflació alta.  Atur industrial elevat. Causes: crisi mundial.  OPEP: acord de disminuir la producció i augmentar el preu del barril del petroli. --> pujada de preus -->caiguda de vendes.  Competència dels nous països industrialitzats (NPI): els tigres asiàtics. GATT: liberalització muncial: no aranzels.
 15. 15. Crisi a Espanya:  Crisi mundial  Situació industrial insuficient: Retard tecnològic Estructura poc competitiva Consum excessiu d'energia Dependència econòmica de l'exterior  Crisi política, la transició. Inflació galopant Caiguda de la demanda interior i de les exportacions atur
 16. 16. Gráfico 1. Evolución de la inflación en España durante la segunda mitad del siglo XX. Fuente: Evolución de la inflación en España. IESE. Universidad de Navarra.
 17. 17. Reestructuració.  Canvi profund amb Decret llei de reconversió industrial de 1981 i llei per a la reconversió industrial i la reindustrialització. (ministre Solchaga)  Reconversió dels sectors menys productius: destruir empreses estatals (INI): per entrar a la CEE no es pot tenir cap empresa nacionalitzada ni ser deficitari (Paradores). Siderúrgica: tancament dels alts forns Relacionades: drassanes, i automòbils (SEAT) HUNOSA: carbó: tema estratègic.  Eliminació d'empreses del tèxtil, línia blanca (neveres, rentadores) d'electrodomèstics.  Per dependre menys del petroli: Carbó, centrals hidroelèctriques i tèrmiques.  Zones d'urgent reindustrialització --> avantatges fiscals a les empreses que s'hi traslladessin (País Basc, Catalunya, Andalusia, etc. mapa p. 129.
 18. 18. Model actual Etapa postindustrial, informacional, tercera revolució industrial : noves tecnologies, electrònica, innovació. Ex. 2, p. 146.
 19. 19. Empreses de dimensió mitjana en xarxa, tecnologia punta. inversió en R+D: p.131. Factors de localització:  Proximitat als centres d’alta tecnologia  Comunicacions i infraestructures  Baix cost laboral
 20. 20.  Nou sector industrial: noves tecnologies i telemàtica  revolució en els sistemes de producció industrials  Automatització dels processos productius  Control de les empreses a distància  Detecció de la demanda i reajustament de la producció  Fragmentació dels processos productius i la seva dispersió geogràfica  Comunicació entre establiments i seu central.
 21. 21.  Fluxos materials de mercaderies i de persones + fluxos immaterials d'informació i capital.  Parcs tecnològics -->planificarla gestió, i la inversió.  Contractació laboral  Mà d'obra poc especialitzada --> països subdesenvolupats per avantatges fiscals, pocs drets laborals i salaris baixos. --> en perill les conquestes laborals.  Tècnics qualificats --> activitats industrials es terciaritzen. Gràfic p. 132.
 22. 22.  Globalització: empreses multinacionals --> capital concentrat i internacionalització.  Fragmentació del procés de producció --> empreses multiplanta (divisió de la producció en diferents establiments) i deslocalització o externalització (subcontractació).  Dos tipus d'empreses:  Productes estandaritzats, en sèrie i marquèting.  Producció flexible: en funció de la demanda.
 23. 23. Com fer una empresa competitiva? http://www.youtube.com/watch?v=fu-XB7Tb4ew
 24. 24. p. 133 exercici de reflexió.
 25. 25. Espanya a la CEE  Gran esforç: acabar amb la política proteccionista i reconvertir les empreses.  Entrada  dinamització de l’economia espanyola: fons de la CEE:  Objectius:  Competitivitat de les empreses espanyoles  quota de mercat interior  Aconseguir quotes de mercat dins dels països de la UE.  Aplicacions:  Millorar infraestructures  D+I  Polítiques mediambientals  Projectes internacionals.  Conseqüències:  Privatització de les empreses públiques de la INI  sanejar
 26. 26.  Polítiques mediambientals de la UE:  Controlar emissions de CO2:  Territoris protegits d’ús industrial  Avaluació d’impactes  Tecnologies netes: indústria verda  Auditories mediambientals.  Espanya en quina situació està? g020d064h21.pdf  Exercici p. 135.
 27. 27. El teixit industrial espanyol  Mapa p. 137  Localització dels tres eixos industrials
 28. 28. Sectors industrials a Espanya  Madurs  Metal·lúrgia  Alimentària  Tèxtil  Blanques  competència de les noves potències  De prestigi (Vittorio y Lucchino, Mango, Zara, Desigual)  Dinàmics  Automòbil  Química: farmacèutica, refineries, fibres sintètiques.  Punta  Localitzades  Baix per poca inversió en R+D+I
 29. 29. Reptes actuals de la indústria espanyola
 30. 30.  Predomini de PIMES  Baixa productivitat  Intensitat tecnològica baixa  Balança tecnològica deficitària  Competència dels nous estats membres de la UE:  Salaris més baixos  R+D+I  Proximitat a l’eix central europeu
 31. 31. Sector de la construcció  30 minuts: la indústria del totxo.
 32. 32. Catalunya, el sector secundari
 33. 33. Canvi de model a Catalunya  Automatitzar i informatitzar els processos productius.  Deslocalitzar  seu central a Catalunya  R+D+I  http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/sincrot

×