Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lokale wyborcze

43 visualizaciones

Publicado el

marcingermanek.ewola.pl

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Lokale wyborcze

  1. 1. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miedźna z dnia 20 września 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Miedźna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1 Sołectwo Grzawa, Miedźna ul. Pszczyńska, Miedźna ul. Wiejska od 1 do 19, od 120 do 130. Dom Socjalny w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Grzawa 2 Sołectwo Miedźna z wyjątkiem ulic: Pszczyńska, Wiejska od 1 do 19 oraz od 120 do 130. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej, ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 3 Sołectwo Frydek Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku, ul. Miodowa 17, 43-227 Frydek 4 Sołectwo Gilowice Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, ul. Wojciecha Korfantego 38, 43-227 Gilowice Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 5 Sołectwo Wola: Ulice: Błachowa, Bzów, Cicha, Górnicza-domy prywatne, Graniczna, Kasztanowa, Kopalniana, Krótka, Kwiatowa, Międzyrzecka, Mokra, Ogrodowa, Orzechowa, Oświęcimska, Polna, Poprzeczna, Powstańców, Przemysłowa-domy prywatne, Pszczyńska-domy prywatne, Rajska, Różana, Rzemieślnicza, Rzeźbiarza, Sadowa, Spokojna, Starorzeczna, Stawowa, Szkolna- domy prywatne, Wałowa, Wiślana, Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa. Dom Kultury w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola 6 Sołectwo Wola I Ulice: Górnicza bloki nr 14 do nr 15, od nr 18 do nr 35, oraz blok 47, Osiedle Pod Sosnami, Przemysłowa-bloki, Pszczyńska-bloki 104, 106, 108, Szkolna-bloki 17, 19, 21. Zespół Szkół w Woli, ul. Górnicza 47, 43-225 Wola Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 7 Sołectwo Wola I Ulica: Górnicza bloki nr 1 do nr 13, bloki od nr 16 do nr 17, bloki od nr 42 do nr 46. Zespół Szkół w Woli, ul. Górnicza 47, 43-225 Wola Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 8 Sołectwo Wola II Ulice: Lipowa, Słoneczna, Sosnowa. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli, ul. Lipowa 3, 43-225 Wola Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 9 Sołectwo Wola II Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Garażowa, Klonowa, Leśna. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli, ul. Lipowa 3, 43-225 Wola Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 10 Sołectwo Góra ulice: Babudy, Bażantów, Cmentarna, Dąbrowa, Krótka, Mokra, Polna, Skowronków, Słoneczna, Topolowa, Wilcza, Wiosenna, Zapadź, Zielona, Złote Łany. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze, ul. Pszczyńska 34, 43-227 Góra 11 Sołectwo Góra ulice: Boczna, Cicha, Długa, Gołębia, Graniczna, Kasztanowa, Kościelna, Kręta, Kwiatowa, Miła, Nad Wisłą, Ogrodników, Parkowa, Poznańska, Prosta, Pszczyńska, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Stawowa, Wąska, Wiejska, Zawadka, Zbożowa. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze, ul. Pszczyńska 34, 43-227 Góra Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Miedźna najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100 . Wójt Gminy Miedźna Bogdan Józef Taranowski

×