Publicidad

Escacc perfils-professionals-2.0 v3

10 de Jun de 2010
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Escacc perfils-professionals-2.0 v3

 1. Fins març 2009: 1.0 Octubre 2009: 2.0 La Fundació Escacc
 2. Com generar visibilitat i adquirir reputació d'Escacc a la Xarxa? Utilitzant les TIC i les eines 2.0: WEB/BLOC, Xarxes socials (FB, TW...), mails, Newsletter , altres eines 2.0, presència als resultats dels cercadors,... Compartir  Visibilitat  Reputació Com podem obtenir visibilitat ? Absorbint informació, processant-la i compartint -la amb la resta d’usuaris. Cal que sigui informació valuosa pels demés. Com podem aconseguir reputació ? Per la capacitat d’estar connectat de forma interactiva amb altres persones, és a dir, rebent i emetent missatges interessants pels demés. No per jerarquia. Com cal actuar? Compartir informació d’interès pels demés, sense esperar res a canvi. Això té una recompensa: Visibilitat . Aquesta visibilitat retorna en forma de credibilitat i confiança, elements indispensables per la reputació de la marca Escacc. B. Presència d'Escacc a la Xarxa
 3. 1. Detecció de la necessitat d'estar a la Xarxa. 2. Decisió de crear el web ==> Carta de presentació de la Fundació i punt de trobada de tots els continguts que genera Escacc. 3. Determinació del Mapa web. 4. Web: Arquitectura de la informació / continguts. B. Presència d’Escacc a la Xarxa Procés de creació del web Escacc.cat
 4. B. Presència d’Escacc a la Xarxa Arquitectura de la informació
 5. Per què cal etiquetar? > Els objectes físics només poden estar a un lloc en un moment determinat. > En passar de l’àtom al bit, el coneixement supera aquesta limitació física. > Aquest nou context el proporciona una nova taxonomia que, a Internet, realitzem de forma col·lectiva mitjançant les etiquetes ( tags ). > Objectiu : Fer que la informació flueixi i es pugui trobar ( web i Delicious ). B. Presència d’Escacc a la Xarxa Arquitectura de la informació. Etiquetatge CANAL Categoria temàtica Categoria formal Categoria territorial Categoria temporal Altres (lliure, però amb criteris) Contingut digital MÈDIA Premsa | audiovisual | ràdio | Internet i TIC,… Notícia | entrevista | agenda | document | … Països Catalans | Espanya | Europa | … 2008 | 2009 | … iPad | The New York Times | digital | paper | pagament | … CULTURA Música | teatre | edició | cinema | art,… Ídem Ídem Ídem Ídem
 6. Difusió dels continguts > Home Web. > RSS (segmentat per temes). > Newsletter. > Eines 2.0. Per què cal utilitzar les eines 2.0? B. Presència d’Escacc a la Xarxa
 7. Per què cal utilitzar les eines 2.0? El recurs que ha esdevingut escàs NO és la informació, ÉS la capacitat d’atenció . Necessitem aconseguir l’atenció dels nostre públic. Per tant, hem de ser-hi i cal gestionar la nostra presència a la xarxa. Els mercats són converses . Ens trobem davant la sobreabundància d’informació, per això és important trobar formes d’escollir, i la conversa, la recomanació,... han esdevingut unes de les més usades. El què diguin de nosaltres ens aporta visibilitat i reputació. La nostra reputació 2.0 és una reputació distribuïda ( la reputació d’escacc serà la suma de moltes opinions, i aquesta suma configurarà la percepció que en pugui tenir un tercer) . Treball intern pel personal d’Escacc i empreses. C. Escacc 2.0
 8. Objectius : > Gestionar les fonts d'informació . > (Possibilitat) de compartir les fonts d'informació. > Gestionar la reputació d'Escacc via cerques (RSS) i/o Alertes. Què hi fem? > Diàriament, consultem les fonts d'info. > En temps real, compartim info. > Esporàdicament, ampliem les fonts d'info. Altres fonts: Xarxes socials (Twitter, Facebook); Recull de premsa; Notes de Premsa; Delicious;...
 9. Objectius > Treballar online (personal Escacc). > Treballar online (amb terceres persones. Ex: Argus). Altres: Google Calendar...
 10. Eines per gestionar la publicació: Hootsuite; Bit.ly,...
 11. Publicar informació només és el primer pas, després cal fer-la circular
 12. Objectius > Arxiu de TOTES les notícies i webs. > Fonts d'info de tercers. > Compartir info. > Accés a “enllaços recomanats”. Què hi fem? > En temps real, actualitzem l’arxiu digital. > Diàriament, consultem les fonts de tercers. > Esporàdicament, millorem l'etiquetatge. > Esporàdicament, actualitzem els “enllaços recomanats”. Tan important és concentrar ( agregar ) com dispersar ( distribuir ).
 13. D. Indicadors OBJECTE CONCEPTE CRITERI OBJECTIU Web / Bloc Visitants únics/mes Quantitatiu Màxima difusió Núm. Visites/mes Quantitatiu Màxima difusió Procedència visites Qualitatiu Conèixer millors canals de difusió Horari visites Qualitatiu Conèixer millors horaris de difusió Newsletter Núm. inscrits Quantitatiu / Qualitatiu Màxima difusió i qualitativa Àrea privada Núm. Inscrits Quantitatiu / Qualitatiu Màxima difusió i qualitativa RSS Núm. inscrits Quantitatiu Màxima difusió Twitter (4) Seguidors Quantitatiu Màxima difusió Llistes Quantitatiu Màxima difusió Facebook Seguidors Quantitatiu Màxima difusió Visites setmanals Quantitatiu Màxima difusió
 14. www.escacc.cat E-correu: mrocave@gmail.com Twitter: @marcroca Slideshare: Barcelona, 10 de juny de 2010 MOLTES GRÀCIES!!
Publicidad