Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Znieczulenie Ogolne Wu

3.073 visualizaciones

Publicado el

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Znieczulenie Ogolne Wu

 1. 1. HISTORIA ZNIECZULENIA <ul><li>1844r. – zastosowanie NO 2 – Horace Wells </li></ul><ul><li>16.X.1846r. znieczulenie eterowe – William Morton </li></ul><ul><li>1847r. – wprowadzenie chloroformu – James Simpson </li></ul><ul><li>1853r. – zastosowanie chloroformu w położnictwie – John Snow </li></ul><ul><li>1863-68r. – powrót NO 2 do praktyki klinicznej </li></ul><ul><li>1878r. – pierwsza intubacja dotchawicza </li></ul><ul><li>1917-21r. – wprowadzenie metody znieczulenia wziewno-dotchawiczego </li></ul><ul><li>1934r. – użycie Thiopentalu </li></ul><ul><li>1942r. – użycie kurary – Griffith i Johnson </li></ul>
 2. 2. HISTORIA ZNIECZULENIA <ul><li>6.II.1847r. – pierwsze w Polsce znieczulenie eterowe Kraków, prof.. Ludwik Bierkowski </li></ul><ul><li>1880r. – skonstruowanie aparatu do znieczulenia metodą półotwartą i zastosowanie go u rodzących (NO 2 ), Poznań, prof.. Heliodor Święcicki, Warszawa, le Brun (kilkanaście lat później) </li></ul><ul><li>11.XII.1947r. – znieczulenie ogólne z oddechem kontrolowanym i zastosowaniem kurary, Kutno, prof.. Stanisław Pokrzywnicki </li></ul>
 3. 3. OBSZAR DZIAŁANIA ANESTEZJOLOGII <ul><li>Sala operacyjna </li></ul><ul><ul><li>znoszenie bólu w czasie zabiegu operacyjnego i czuwanie nad bezpieczeństwem chorego w czasie operacji </li></ul></ul><ul><ul><li>działania paliatywne ochraniające przed stresem </li></ul></ul><ul><ul><li>standaryzacja wyposażenia stanowisk anestezjologicznych </li></ul></ul><ul><li>Przygotowanie chorego do zabiegu </li></ul><ul><li>poradnie konsultacyjne </li></ul><ul><li>Opieka pooperacyjna </li></ul><ul><li>zespoły </li></ul><ul><li>Działania interdycyplinarne </li></ul><ul><li>intensywna terapia </li></ul><ul><li>leczenie bólu przewlekłego </li></ul>
 4. 4. DEFINICJA ZNIECZULENIA <ul><li>Odwracalne zniesienie czucia bólu, bądź we wszystkich narządach i tkankach, bądź tylko w ich części, przy użyciu metod farmakologicznych i fizycznych </li></ul>
 5. 5. RODZAJE ZNIECZULENIA Ogólne (OUN) Miejscowe (przewodowe) Dożylne (TIVA) wziewne proste złożone
 6. 6. PRZYGOTOWANIE CHOREGO <ul><li>Badania dodatkowe - gdy mogą pomóc w rozpoznaniu </li></ul><ul><li>Ocena czynników ryzyka - skala ASA </li></ul><ul><li>premedykacja </li></ul><ul><li>farmakologiczne przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego </li></ul><ul><li>Główny cel: działanie przeciwlękowe </li></ul>
 7. 7. PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZNIECZULENIA <ul><li>Ocena przedoperacyjna </li></ul><ul><li>CEL: optymalne przygotowanie </li></ul><ul><li>choroby rodzinne </li></ul><ul><li>choroby układu krążenia i oddychania </li></ul><ul><li>ciąża </li></ul><ul><li>uczulenia </li></ul><ul><li>zakażenia (HBs, HIV ) </li></ul><ul><li>przyjmowane leki </li></ul><ul><li>palenie tytoniu </li></ul><ul><li>alkohol </li></ul><ul><li>badanie fizykalne </li></ul><ul><li>skala Mallampati’ego </li></ul><ul><li>( 4-stopniowa przewidywanych trudności intubacyjnych) </li></ul>
 8. 8. SKŁADOWE ZNIECZULENIA OGÓLNEGO <ul><li>utrata świadomości = sen (hypnosis) </li></ul><ul><li>Zniesienie bólu (analgesio) </li></ul><ul><li>Zniesienie odruchów (areflexio) </li></ul><ul><li>oraz </li></ul><ul><li>Zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych ( relaxatio musculorum) </li></ul>
 9. 9. ETAPY ZNIECZULENIA OGÓLNEGO <ul><li>Wprowadzenie do znieczulenia (indukcja znieczulenia) </li></ul><ul><li>wziewna </li></ul><ul><li>dożylna </li></ul><ul><li>mieszana, domięśniowa </li></ul><ul><li>Podtrzymywanie znieczulenia </li></ul><ul><li>Wyprowadzenie ze znieczulenia ( budzenie chorego) </li></ul>
 10. 10. INTUBACJA DOTCHAWICZA wskazania <ul><li>Zapewnienie drożności dróg oddechowych </li></ul><ul><li>„ nietypowe” ułożenie chorego </li></ul><ul><li>Operacje na głowie i szyi </li></ul><ul><li>Operacje ze wskazań nagłych </li></ul><ul><li>Operacje w klatce piersiowej, rozległe zabiegi w jamie brzusznej – konieczność stosowania środków zwiotczających </li></ul><ul><li>Operacje u choeych z niewydolnością oddechową </li></ul>
 11. 11. DOŻYLNE ŚRODKI ANESTETYCZNE TIVA Indukcja znieczulenia Podtrzymanie znieczulenia
 12. 12. PODZIAŁ ANESTETYKÓW DOŻYLNYCH <ul><li>BARBITURANY </li></ul><ul><li>- pochodne siarkowe – thiopental </li></ul><ul><li>- pochodne tlenowe – brietal (metoheksital ) </li></ul><ul><li>SRODKI NIEBARBITUROWE </li></ul><ul><li>- związki imidazolowe - etomidat </li></ul><ul><li>- alkilowe związki fenolowe – propofol (diprivan) </li></ul><ul><li>- pochodne fenocyklidyny – ketamina (ketalar) </li></ul><ul><li>- benodwuazepiny: midazolam (dormicum) </li></ul>
 13. 13. BARBITURANY PRZECIWWSKAZANIA <ul><li>bezwzględne </li></ul><ul><li>- upośledzona drożność dróg oddechowych </li></ul><ul><li>- porfiria </li></ul><ul><li>względne </li></ul><ul><li>- hipowolemia </li></ul><ul><li>- choroby układu krążenia </li></ul><ul><li>- stany odbiałczenia (choroby wątroby, nerek) </li></ul><ul><li>- stany zmniejszonego metabolizmu ( obrzęk śluzowaty ) </li></ul><ul><li>- choroby mięśni (miastenia, dystrofia mięśniowa) </li></ul><ul><li>- dychawica oskrzelowa </li></ul><ul><li>-znieczulenie w warunkach ambulatoryjnych ( kumulacja, brak działania p/bólowego) </li></ul>
 14. 14. ETOMIDAT <ul><li>Działania uboczne </li></ul><ul><li>- zahamowanie syntezy kortyzolu </li></ul><ul><li>- ból przy wstrzyknięciu </li></ul><ul><li>- zjawisko pobudzenia w około 40% (u 10% kaszel, czkawka) </li></ul><ul><li>- nudności, wymioty w około 30% przypadków </li></ul><ul><li>- zakrzepica żylna </li></ul>
 15. 15. PROPOFOL <ul><li>Działania niepożądane </li></ul><ul><li>- depresja układu krążenia </li></ul><ul><li>- ból przy wstrzyknięciu </li></ul><ul><li>- depresja układu oddechowego </li></ul>
 16. 16. MIDAZOLAM <ul><li>- okres półtrwania 2-4 godz. (diazepam 20 godz.) </li></ul><ul><li>- metabolity nie są aktywne </li></ul><ul><li>- powoduje: </li></ul><ul><li>sen, niepamięć, uspokojenie, zniesienie uczucia lęku, spadek napięcia mięśniowego) </li></ul><ul><li>- dobra stabilizacja układu krążenia </li></ul>
 17. 17. KETAMINA <ul><li>wywołuje anestezję zdysocjowaną </li></ul><ul><li>wybiórcze hamowanie jednych struktur CUN jak: </li></ul><ul><li>ukł. wzgórzowo-korowy </li></ul><ul><li>płaty czołowe utrata świadomości </li></ul><ul><li>pobudzanie innych jak: </li></ul><ul><li>pola wzrokowe, słuchowe, ukł. Limbiczny </li></ul><ul><li>ukł. pozapiramidowy katalepsja, ruchy gałek ocznych, nieprzyjemne sny </li></ul><ul><li>- wykazuje działanie p/bólowe </li></ul><ul><li>- rozluźnia mięśniówkę oskrzeli </li></ul><ul><li>- wywołuje zwyżki ciśnienia i tachykardię </li></ul><ul><li>- zwiększa wydzielanie gruczołów ślinowych </li></ul><ul><li>- zwiększa ciśnienie śródczaszkowe </li></ul>

×