Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
L’ORDINADOR COM A RECURS DIDÀCTIC            DISSENY CURRICULAR I AULES DIGITALS               ...
1. INTRODUCCIÓ• Les tecnologies d’avui dia ens mostren una tendència d’evolució de la nostra societat, per això:
2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP       EDUCATIU• La incorporació de les TIC al camp educatiu no ha sigut una tasca fà...
2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP       EDUCATIUAquestes dificultats van arribar als centresdocents amb unes etapes ben...
2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP       EDUCATIUHem de tindre en compte que cada centre escolar actua d’unamanera fron...
2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP       EDUCATIU INCORPORACIÓ DE LES TIC EN ALTRES       CAMPS• Insistim la impo...
2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP        EDUCATIU ESPANYA I LES NOVES TECNOLOGIESEspanya pateix un retard en el grau ...
2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP       EDUCATIU• El Pla Avanza centra el seu interès en Educació amb el seu eix estr...
2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP       EDUCATIU• LInstitut de Tecnologies Educatives (ITE), juga un paper important ...
3. FACTORS PER UNA BONA     INTEGRACIÓ DE LES TIC• Les escoles no han integrat encara les TIC• Manera tècnica i superf...
3. FACTORS PER UNA BONA     INTEGRACIÓ DE LES TIC    Les infraestructures físiques• Disponibilitat recursos tecno...
3. FACTORS PER UNA BONA     INTEGRACIÓ DE LES TIC  Els programes i altres recursos educatius• Programes dús general• ...
3. FACTORS PER UNA BONA     INTEGRACIÓ DE LES TIC   La coordinació tecnicopedagògica• Necessari dispossar d’un coord...
3. FACTORS PER UNA BONA   INTEGRACIÓ DE LES TICLa formació i motivació del professorat• Constituïx leix central de tot ...
3. FACTORS PER UNA BONA     INTEGRACIÓ DE LES TICLa integració de les TIC en el currículum• Dues formes:• Alfabetitza...
3. FACTORS PER UNA BONA     INTEGRACIÓ DE LES TIC La integració de les TIC en els processos      de gestió del ce...
3. FACTORS PER UNA BONA       INTEGRACIÓ DE LES TIC Tot això haurà de realitzar-se amb tres     suports indisp...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA• L’ORDINADOR és una ferramenta fonamental en el camp educatiu i ...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA• Per a que siga eficaç, hem d’utilitzar-lo d’una manera integrada...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA                – Seleccionar els objectius i    ...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA• En laula podem utilitzar lordinador amb els alumnes organitzant ...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA• La utilització de l’ordinador té moltes conseqüències positives ...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA• En primer lloc, s’aconsegueixen actituds més positives cap als o...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA• En segon lloc, lús de lordinador en laula ens permet el desenvol...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA• Finalment, hem de tindre en compte algunes consideracions de car...
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA
4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER       A L’AULA
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC        DESAVANTATGES   - Falta de recursos i, per tant, material.- Poca o nul·la prep...
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC Perspectives bàsiques d’integració de les TIC a l’aula• Els objectius, continguts, processos, ...
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC                  ESTRATÈGIES-  Formació adequada del professorat.-  Contar a...
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC  DUES FORMES D’INCORPORACIÓ DE LES NNTT:· Oferir als alumnes coneixements i destresses bàsiqu...
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC    LA INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TIC IMPLICA:      - Utilitzar transparentment les t...
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC• Blàzquez (1994) apunta una sèrie de criteris que cal tindre present a l’hora d’integrar curri...
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC- Els mitjans requereix un ús reflexiu.- No pot parlar-se d’uns mitjans millors que altres en qu...
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC  PROPOSTES PERQUÈ EL DOCENT PUGA GUIAR-SE I          APRENDRE:1- Iniciació a la infor...
5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC   Finalment, l’objectiu de totes aquesters sugerències,estratègies i propostes és la integrac...
CONCLUSIÓ           Com a futurs docents hauríem de:- Garantir l’educació mitjançat l’ús de la tecnologia.- El t...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

L’ordinador, mitjà didàctic per a l’aula

338 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

L’ordinador, mitjà didàctic per a l’aula

 1. 1. L’ORDINADOR COM A RECURS DIDÀCTIC DISSENY CURRICULAR I AULES DIGITALS Grup format per: María Jesús Bañón Castellón Paula Caselles Monserrat Andrea García González Juanjo Ivars Llorens Irene Marco Morante
 2. 2. 1. INTRODUCCIÓ• Les tecnologies d’avui dia ens mostren una tendència d’evolució de la nostra societat, per això:
 3. 3. 2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP EDUCATIU• La incorporació de les TIC al camp educatiu no ha sigut una tasca fàcil.• Les seues dificultats són:- La bretxa econòmica.- La bretxa generacional.- La bretxa cultural
 4. 4. 2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP EDUCATIUAquestes dificultats van arribar als centresdocents amb unes etapes ben diferenciades:- L’Etapa de la fascinació (Primers equips informàtics).- L’Etapa de les connexions (Reformar el cablejat per a accedir a Internet.- L’Etapa de la integració curricular (Necessitat d’aplicar l’enfocament pedagògic a les TIC).
 5. 5. 2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP EDUCATIUHem de tindre en compte que cada centre escolar actua d’unamanera front a la incorporació de les TIC. Distingim trespossibilitats o escenaris:- Escenari tecnòcrata: Ací les escoles sadapten realitzant petits ajustos com la introducció de l’alfabetització digital" dels estudiants en el currículum.- Escenari reformista: On es donen els tres nivells dintegració de les TIC, els dos anteriors i a més sintrodueixen mètodes densenyament constructivista.- Escenari holístic: En aquest cas els centres duen a terme una profunda reestructuració de tots els seus elements.
 6. 6. 2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP EDUCATIU INCORPORACIÓ DE LES TIC EN ALTRES CAMPS• Insistim la importància d’incorporar les TIC a l’aula; però també els empresaris volen aplicar les TIC ja que possibiliten la incorporació al món laboral.• Les empreses que fabriquen aquestos materials informàtics també suporten aquesta idea.• Els pares, per la seua part, exigeixen la formació en TIC dels seus fills.• Els alumnes esperen que els mestres siguen coneixedors d’aquestes tecnologies; mentre que els mestres han fet un important esforç per a posar-se al dia.
 7. 7. 2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP EDUCATIU ESPANYA I LES NOVES TECNOLOGIESEspanya pateix un retard en el grau dinserció en la Societat de laInformació respecte als nostres països veïns.Amb la idea de situar a Espanya en el lloc que li correspon anivell internacional, es va crear el “Pla Avanza”, que conté:- 5 línies dactuació: llar i ciutadans, competitivitat i innovació, educació, serveis públics, banda ampla, mesures o reformes normatives.- Tot açò per a aconseguir ladequada utilització de les TIC i contribuir a lèxit dun model de creixement econòmic basat en lincrement de la competitivitat i la productivitat,
 8. 8. 2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP EDUCATIU• El Pla Avanza centra el seu interès en Educació amb el seu eix estratègic Educació en lEra Digital, que tracta dincorporar les TIC en el procés educatiu i de formació integrant a tots els agents que participen en ell.• Les dues principals línies dactuació són la creació dinfraestructures daccés a Internet mitjançant banda ampla i la creació de xarxes dàrea local.
 9. 9. 2. EVOLUCIÓ DE LES TIC AL CAMP EDUCATIU• LInstitut de Tecnologies Educatives (ITE), juga un paper important en la incorporació de les TIC a leducació ja que és lencarregat de:- Lelaboració i difusió de materials en suportdigital i audiovisual de totes les àrees.- La realització de programes de formació específics.- El manteniment del Portal de recursos educatius del Departament i la creació de xarxes socials per a facilitar lintercanvi dexperiències i recursos entre el professorat.
 10. 10. 3. FACTORS PER UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TIC• Les escoles no han integrat encara les TIC• Manera tècnica i superficial• Per a convertir-se en una ferramenta més al servici dels seus objectius cal comptar amb múltiples factors• Canvis adequats en la cultura docent i organitzativa del centre
 11. 11. 3. FACTORS PER UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TIC Les infraestructures físiques• Disponibilitat recursos tecnològics ordinadors, impressores i altres perifèrics, connexions a Internet, xarxes...• Sistema de manteniment• Altres: - "pissarra electrònica" - laccés a sales destudi amb ordinadors
 12. 12. 3. FACTORS PER UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TIC Els programes i altres recursos educatius• Programes dús general• Materials didàctics interactius, en suport disc i online• Pàgines web dinterés educatiu• Altres programes específics
 13. 13. 3. FACTORS PER UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TIC La coordinació tecnicopedagògica• Necessari dispossar d’un coordinador dinformàtica o coordinador tecnològic• També pot ser convenient tindre un departament de tecnologia educativa• un tècnic informàtic que puga ocupar-se dels aspectes més tècnics
 14. 14. 3. FACTORS PER UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TICLa formació i motivació del professorat• Constituïx leix central de tot procés innovador en educació• Necessita competències instrumentals per a usar els programes i els recursos dInternet• Necessita adquirir competències en lús didàctic de tots estos mitjans i coneixement dels nous rols docents• Cal oferir-los suport i informació sobre les TICs.
 15. 15. 3. FACTORS PER UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TICLa integració de les TIC en el currículum• Dues formes:• Alfabetització en TIC : coneixements teòrics, pràctics i actitudinals relacionats amb lalfabetització digital. Ací les TICs són vistes com un fi.• Aplicació en el marc de cada assignatura: utilitzar les TICs per a aprendre altres matèries. Ací les TICs són vistes com un mitjà.
 16. 16. 3. FACTORS PER UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TIC La integració de les TIC en els processos de gestió del centre• Sutilitzen tant els programes de propòsit general com a programes específics
 17. 17. 3. FACTORS PER UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TIC Tot això haurà de realitzar-se amb tres suports indispensables:• El suport de direcció. Una direcció innovadora facilitarà la incorporació de les TIC procurant les infraestructures necessàries, dinamitzant i coordinant el seu ús, assegurant al professorat el temps necessari perquè realitzen la integració curricular de les TIC...• El posicionament favorable del claustre, i haurà de quedar reflectit també en el PEC (Projecte Educatiu de Centre), en el que es donen a conéixer els valors que es volen transmetre, així com les metes humanes, culturals i socials a les que es tracta de contribuir, i les pautes per al desenvolupament cognitiu i de les habilitats que es volen promoure.• El suport de lAdministració Educativa, amb polítiques orientades a la plena integració de les TIC en les escoles.
 18. 18. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA• L’ORDINADOR és una ferramenta fonamental en el camp educatiu i contribueix a la millora dels aprenentatges.
 19. 19. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA• Per a que siga eficaç, hem d’utilitzar-lo d’una manera integrada en el currículum i tindre en compte una sèrie d’aspectes: Elements organitzatius: Elements formatius: relacionats amb el docent ha de tenir una lestructura física, espacial formació dels mitjans tecnològics i temporal de laula. a nivell conceptual, procedimental i actitudinal. Elements metodològics: Recursos: lús de lordinador és és necessari un bon compatible amb la coneixement del metodologia que vulga programari. seguir cada docent.
 20. 20. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA – Seleccionar els objectius i continguts que vol treballar. – Triar els criteris de• En la UNITAT DIDÀCTICA, el selecció del programari docent ha de dur a terme que va a utilitzar, tenint una sèrie dactuacions per en compte l’adequació a obtindre el major tècnica, didàctica, i rendiment de l’ordinador: l’avaluació. – Saber manejar aplicacions per a dissenyar les seues pròpies activitats, plantilles o pàgines web.
 21. 21. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA• En laula podem utilitzar lordinador amb els alumnes organitzant de diferents formes el treball en equip i la interacció entre alumnes, alumne i professor, i alumne i ordinador: Treballant sota ladreça del mestre en parelles o individualment, per a promoure un desenvolupament, reforçar coneixements o introduir al xiquet en algun concepte concret.
 22. 22. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA• La utilització de l’ordinador té moltes conseqüències positives en l’aprenentatge i la cognició: FACILITAT D’UTILITZACIÓ MITJÀ D’INVESTIGACIÓ EN L’AULA
 23. 23. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA• En primer lloc, s’aconsegueixen actituds més positives cap als ordinadors després dhaver- los utilitzat: Millora lactitud cap al Augmenta la confiança i la treball escolar en obtenir capacitat per a aprendre. millors resultats. La interacció que sestableix entre alumne i ordinador proporciona un procés de feedback ràpid que permeteix una correcció immediata.
 24. 24. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA• En segon lloc, lús de lordinador en laula ens permet el desenvolupament en els xiquets dhabilitats psicomotrius i cognitives (pensament lògic-matemàtic), dhabilitats relacionades amb la identitat i lautonomia personal i amb el llenguatge i la comunicació, de pautes elementals de convivència i relació social, i els ajuda en el descobriment de lentorn immediat.
 25. 25. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA• Finalment, hem de tindre en compte algunes consideracions de caràcter pedagògic: És una manera d’eixir de la monotonia de la classe tradicional. Revalora el text escrit i la destresa mental i operativa en els procediments de tractament de la informació. Els usuaris es converteixen en creadors i consumidors dinformació. Afavoreix els processos dintegració i comunicació dels alumnes i el desenvolupament de la seua creativitat. És un recurs de reforç educatiu als alumnes amb necessitats educatives especials.
 26. 26. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA
 27. 27. 4. L’ORDINADOR, MITJÀ DIDÀCTIC PER A L’AULA
 28. 28. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC DESAVANTATGES - Falta de recursos i, per tant, material.- Poca o nul·la preparació del docent en les NNTT. - Escassa ajuda econòmica. - Discriminació per part de pensadors.
 29. 29. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC Perspectives bàsiques d’integració de les TIC a l’aula• Els objectius, continguts, processos, etc.• Els recursos, metodologies, esquemesdels docents.• Una forta interacció i participació dels alumnes amb els materials en el context adequat.
 30. 30. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC ESTRATÈGIES- Formació adequada del professorat.- Contar amb temps per adaptar els seus programes i dissenys curriculars.- Disposar d’unes instal·lacions i infraestructures adequades.- Fomentar un clima positiu.- Correcta formació del professorat per a l’utilització de les NNTT
 31. 31. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC DUES FORMES D’INCORPORACIÓ DE LES NNTT:· Oferir als alumnes coneixements i destresses bàsiques sobre la informàtica.· Traure profit de les potencialitats d’aquest mitjà i, convertir-lo en un instrument d’aprenentatge i en una gran ajuda tant per al mestre com l’alumne.
 32. 32. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC LA INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TIC IMPLICA: - Utilitzar transparentment les tecnologies.- Fer ús de les tecnologies per planificar estratègies per facilitar la construcció de l’aprenentatge. - Usar les tecnologies a l’aula. - Usar les tecnologies per recolzar les classes. - Usar les tecnologies com a part del currículum.- Usar les tecnologies per a aprendre el contingut d’una Disciplina. - Usar programari educatiu d’una disciplina.
 33. 33. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC• Blàzquez (1994) apunta una sèrie de criteris que cal tindre present a l’hora d’integrar curricularment les tecnologies de la comunicació a les aules: - La qualitat dels recursos. - Els contextos metodològics on s’inserisquen. - La concreció dels destinataris. - La vehiculació del professor. - Els mitjans no substituixen el professor.
 34. 34. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC- Els mitjans requereix un ús reflexiu.- No pot parlar-se d’uns mitjans millors que altres en quant a propietatsintrínseques.- Els mitjans han d’emprar-se, per rendibilitzar-los plenament, encontextos innovadors.
 35. 35. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC PROPOSTES PERQUÈ EL DOCENT PUGA GUIAR-SE I APRENDRE:1- Iniciació a la informàtica.2- Explicació de les ferramentes i l’ús d’Internet.3- Posar en pràctica tot allò explicat i elaboren projectes, esquemes, creació de correus, etc.
 36. 36. 5. LA INTEGRACÓ DE LES TIC Finalment, l’objectiu de totes aquesters sugerències,estratègies i propostes és la integració de les novestecnologies en el projecte de centre en el disseny curricularperquè puguen evitar-se les discriminacions entre el professori l’alumne, per poder aprendre de diverses maneres idesenvolupar diverses destresses i habilitats i, d’aquestamanera, potenciar un aprenentatge més significatiu i divertit.
 37. 37. CONCLUSIÓ Com a futurs docents hauríem de:- Garantir l’educació mitjançat l’ús de la tecnologia.- El treball ens ha oferit trobar molta informació sobre les noves tecnologies, tant en articles com en documents.- Oferir l’ús correcte pel que fa a l’àmbit educatiu i, no únicament a l’entreteniment (jocs, xarxes socials…).- Seria tot un repte fer una classe com les que realitzem nosaltres a una aula de Primària.

×