Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Prova lògica a p5

1.871 visualizaciones

Publicado el

Prova de lògica per a Infantil 5 anys

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Prova lògica a p5

  1. 1. PROVA DE LÒGICA ELABORADA PELS EAPs T-05, T-11 i T-12El seu objectiu és valorar si s’han assolit els conceptes bàsics de lògicacorresponents al final de la etapa d’Educació Infantil.Es passa prioritàriament a P-5No és una prova que pretengui trobar un resultat quantificable, si no més aviat donarals centres, un cop passada la prova, estratègies i activitats que ajudin els alumnes aadquirir i/o consolidar els esmentats conceptes quan aquests no han estat assolits. - 1 -
  2. 2. EAP T-12 PrioratCognoms………………………………………………… Nom…………..……….…………Curs……………Edat…………. Data…………………………………………….………….Centre…………………………………………………..Localitat …………………………….Prova davaluació del desenvolupament lógico-matemátic (P5) 1. RECONEIXEMENT I DENOMINACIÓ DE QUALITATS. * Metodología Es pot repetir dues vegades la consigna. Si fa malament els ítems dun atribut se li preguntarà els atributs per separat. ( blocs lógics, rectangles no) A) Reconeixement: A.a. Dónam una rodona vermella A.b. Dónam un triangle gruixut i groc B) Denominació: Qué es aixó ? * Metodología si no diu totes les qualitats duna peça se li pregunta, què més? explicam més coses daquesta peça ... B.a. Quadrat, gran , blau , prim B.b. Triangle, verme!) , petit, gruixut. 2. IGUAL DIFERENT, DEDUCCIÓ SEMBLANCES I DIFERENCIES A) Amb dibuixos: Què és això ? Com és ? Dibuixa-ho ( Gat) Què ès això ? Com és ? Dibuixa-ho (Cullera) Dibuixa tres coses que sassemblem a : el gat En què sassemblem totes aquestes coses Dibuixa tres coses que sassemblem a : la cullera En què sassemblem totes aquestes coses B. Amb blocs lógics: * Metodología Si sembla que no entén el que es "diferent", se li pot preguntar : quines coses no són iguals? ( Rodona, quadrat: vermell, gran , gruixut) B.a. En què sassemblem, tenen alguna cosa igual? B b. En què són diferents, quines coses tenen diferents? - 2 -
  3. 3. C. Amb material figuratiu: ( Avió helicópter) C.a En què sassemblem . tenen alguna cosa igual ? (Cotxe, vaixell) C.b En què són diferents, quines coses tenen diferents?3. COL·LECCIONS DIRIGIDES *Metodología dir dues vegades la consigna(Blocs lògic traient prims i rectangles) A) Posa aquí damunt tots els triangles grans. B) Posa aquí damunt tots les que no són rodones4. CLASSIFICACIÓ ESPONTÀNIA*MetodologiaSi sembla que fa la classificació operatòria, comprovar la connexió o el seu graudassoliment, per què?(Blocs lògic traient prims i rectangles)A) Posa junt el que va junt. El que sassembla amb el que sassembla. Per què?Una moto, un camió, un cotxe, dos vaixells, un avió, un helicòptec, duespersones ¡ tres animals ( peix, au, i un de quatre potes)B) Posa junt el que va junt. El que sassembla amb el que sassembla. Per què?5. SERIACIÓ Seriació manipulativa: Exemple *MetodologíaSi no ho fa bé , se li diu: posa primer e! més gran. després el que és una micamés petit, l’altre una mica més petit, així fins arribar al més petit de tots.(quatre botons de diferents mides i colors ) Exemple: Anem a jugar a ordenar els botons del més gran al mes petit.A)Material: 6 llapis de diferents colors i tamanys. Has d’ordenar-los igual que vas fer amb els botons.B) Seriació gràfica: Dibuixa cinc arbres que cadascun sigui una mica més pentit que l’altre. - 3 -
  4. 4. 6. CONSERVACIÓ DE LA QUANTiTATA) Continua.2 gots transparents amb la mataixa quantitat aigua amb els nivellsassenyalats i 3 gots petits transparents. A.a . Se diu si tu tens aquest got i jo aquest altre, qui té més aigua tu o jo?A.b Mira el que faig: ( Distribuir laigua del got de l’experimentador en 3 gotspetits se li pregunta) qui té més aigua ara, tu o jo ? perqué?B) Discontinua: 6 botons blaus i 6 botons verds Cal tenir alguns botons més per si en volafegir.B.a. Quins botons vols, els blaus o els verds? Qui té mes botons tu o jo ?. Si nofa res, què podem fer per saber-ho?B.b. Un cop establerta la igualtat, se li diu: mira que faig. Es posen els botons delexperimentador més separats i se li diu: I ara qui té més botons tu o jo?perquè? si ho fa de manera incorrecta se li diu: Que podem fer per tornar a tenirigual tots dos?7. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES QUANTITATS. Metodología:*si no posa número se li diu: hi ha una manera més ràpida dexplicar quantsbotons he posat damunt la taula* si continua sense utilitzar el nombre se li diu: Utilitza els números per explicarquants botons h.i ha damunt la taula.*si dona la resposta 4,4,4 en l’item Ac se li fa explicar el conflicte que hi ha alrepresentar-ho daquesta manera i no poder distingir que es cada cosa.A) Amb quantitats petites 4 botonsA.a. has dexplicar amb el paper i el llapis de forma que sentengui bé ; el mésràpid que puguis, quants botons he posat damunt la taula 12 botonsA.b. Has dexplicar amb el paper i el llapis de forma que s’entengui i el més ràpidque puguis, quants botons he posat damunt la taula. 4 botons 4 retoladors i 4 camions ( es posen junts)Ac Has dexplicar amb el paper i el llapis de forma que sentengui bé i el mésràpid que puguis, quants objectes he posat damunt la taula. - 4 -
  5. 5. 8.COMPTATGE ( Només en cas de sospita de deficiència o suspites greus). 9. CONEIXEMENT DE CONCEPTESA) Molts-pocs Botons o camions 16 o més * Item: - He tret pocs o molts? * Metodologia:- Posar-los damunt de la taula i primer agafar 12 i preguntar : he hagafat molts o pocs?- Posar damunt de la taula i agafar i preguntar quants he agafat: molts o pocs? B) Mes que - menys que: 2 cartolines una amb dos forats grans i laltra de la mateixa mida amb 8 forats petits. B.a. Quina cartolina té més forats, la blava o la verda? Perquè? 2 cartolines una amb dos forats grans i laltra de la mateixa mida amb 8 forats petits. B.b. Quina cartolina té menys forats, la blava o la verda ? perquè? C) Igual 2 cartolines dabans i una altra de color diferent amb dos forats patits Agafa les dues cartolines que tinguin igual número de forats. Perquè? 10. ACCIONS QUE MODIFIQUEN LA QUANTITAT I ACCIONS QUE NO LA MODIFIQUEN 6 botons o 6 capsetes A) a la taula hi ha 6 botons, sagafen tres i es posen damunt !a cadira i se li pregunta: Hi ha els mateixos botons que abans a la tau!a? Nhi ha més? Nhi ha menys? perquè? B) Mirar el que faig (6 capsetes sobre la taula) ara tapes 3 amb la mà : Ho ha les mateixes capses que abans damunt la taula? N’hi ha més? N’hi ha menys? Perquè? - 5 -

×