PUNT 33) Què són els meridians? I els paral·lels?Els meridians son semicercles imaginaris traçats del pol nord al pol sud ...
Regim d’un riu: variacions del cabal al llarg de l’anyRies: valls d’antics rius que han estat inundades per la marLlacs: m...
depressions que es poden observar en el mapa. Quin orage deu fer en aquesteszones?Una depressió és una àrea en què la pres...
contenen les incorrectes:a) Latitud 20° N/ longitud 100° S. És incorrecta perquè la longitud sols pot anar de est aoestb) ...
es condensa i forma els núvols que originen precipitacions abundants.15) Copia-ho en el teu quadern i relaciona cada clima...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tema de socialss

152 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Tema de socialss

  1. 1. PUNT 33) Què són els meridians? I els paral·lels?Els meridians son semicercles imaginaris traçats del pol nord al pol sud que mesuren180 graus. Els paral·lels son cerces imaginaris perpendiculars a l’eix terrestre i paral·lelsentre si, mesuren 360 graus.4) Com es denomina el paral·lel de referència? Està situat a la mateixa distància delpol nord que del pol sud? Per què?El de referència es denomina equador o paral·lel 0. Si que està a la mateixa distanciadel pol nord que del pol sud perquè està en el centre de la Terra i hi han els mateixosgraus desde l’equador al pol nord que de l’equador al pol sud.6) Com es denomina el meridià de referència? Per on passsa?El meridià de referència es denomina meridià 0 o de Greenwich. Passa perl’observatori astronòmic britànic Greenwich.8) Quants meridians poden arribar a representar-se en un mapa?El nombre de meridians pot ser infinit però en els mapes sempre es representenequidistants entre si cada 5, 10, 15 o 20 graus.9) Localitza en un atles:a) Un riu situat a 0 graus de latitud i 18 graus de longitud E: Riu Congob) Les coordenades geogràfiques d’aquestes ciutats:El Caire: 30 graus N 31 graus EBuenos Aires: 34 graus S 58 graus OQuito: 0 graus S 78 graus OChicago: 41 graus N 87 graus OSidney: 33 graus S 151 graus EPUNT 5Cicle de l’aigua: es un cicle que fa l’aigua que es desenvolupa en quatre parts:evaporació, condensació, precipitació i circulació i distribucióRiu: corrent continu d’aigua que desemboca en un altre riu, en un llac o a la marCabal: quantitat d’aigua que porta un riuLlit: caixer o terreny pel qual circula l’aigua del riuConca hidrográfica: territori en què les aigües van a parar a un mateix riuVessant hidrogràfic: conjunt de conques hidrogràfiques que aboquen les aigües en unamateixa mar o oceà
  2. 2. Regim d’un riu: variacions del cabal al llarg de l’anyRies: valls d’antics rius que han estat inundades per la marLlacs: masses d’aigua, generalment dolces que es formen en zones afonades perl’acumulació d’aigua procedent de les precipitacions, els rius o la filtració d’aiguasubterràniaAqüífers: depòsits subterranis d’aigua en els que s’acumula l’aigua que es filtra pel sòlFiords: antigues valls glacials localitzades a la costa que han quedat cobertes per lesaigües de la mar i han originat entrants ben estrets i profundsIcebergs: blocs de gel despresos de les glaceres que suren a la marMarees: moviments periòdics d’ascens i descens del nivel de la mar produïts per ladiferent atracció que hi exerceixen la Lluna i el SolPUNT 618) Localitza en un atles els països següents: Colòmbia, Turquia i Islàndia. Quin és elmés càlid i quin es el més fred? Explica per què.El país més càlid és Colòmbia per què està més prop de l’Equador i en aquestes zonesels rajos solars incideixen de manera perpendicular, aixó vol dir que en aquestes zonesles temperatures son més altes.El país més fred és Islàndia per què està més prop del pol nord i en aquestes zones elsrajos solars incideixen de manera obliqua, aixó vol dir que en aquestes zones lestemperatures son mes baixes.20) Busca en un atles la península escandinava i la de Kamtxatka. Localitza-les en elmapa de corrents marins. Si totes dues estan situades a una latitud semblant, perquè la península de Kamtxatka registra unes temperaturas més baixes?Perquè per la península de Kamtxatka passen els corrents freds que son els querefreden les temperatures i per la península escandinava passen els corrents càlids queson els que calfen les temperatures23) Què és un anticicló? Com es representa en els mapes de l’oratge? Localitza elsanticiclons que es poden observar en el mapa d’aquesta página. Quin oratge deu ferenaquestes zones?Un anticicló és una àrea en què la pressió és superior a 1013 mbar. En els mapes del’oratge es representa amb unes isòbares en què el valor de la pressió augmenta cap al’interior i al centre d’aquestes hi ha una A. En aquestes zones l’oratge serà sec iestable.24) Què és una depressió? Com es representa en els mapes de l’oratge? Localitza les
  3. 3. depressions que es poden observar en el mapa. Quin orage deu fer en aquesteszones?Una depressió és una àrea en què la pressió és inferior a 1013 mbar. En els mapes del’oratge es representa amb unes isòbares en què el valor de la pressió disminueix capa l’interior i al centre d’aquestes hi ha una B. En aquestes zones l’oratge será inestablei amb precipitacions.25) Identifica els fronts en el mapa. Com són?En el mapa els fronts són càlids i freds. Els càlids es representen amb una línea rojaamb semicercles i els freds es representen amb una línea blava amb triangles.ACTIVITATS FINALS1)Defineix els termes següents:Planeta: cos celeste que gira al voltant d’una estrela i en reflectix la llumEcuador: cercle màxim equidistant dels pols, és paral·lel de referènciaLongitud: distància angular que hi ha entre qualsevol punt de la superfície terrestre i elmeridià de Greenwich, es mesura cap a l’est o cap a l’oestLatitud: distància angular que hi ha entre qualsevol punt de la superfície terrestre i elequador, es mesura cap al nord o cap al sudLitosfera: capa formada per plaques que es desplacen lentamentDorsal oceànica: gran serralada que es forma al fons dels oceans a cause de l’eixida dematerials del mantell d’origen volcànicGlacera: massa de gel acumulada als pols o als cims de les muntanyesClima: successió periòdica i habitual d’uns tipus de temps determinats en una zonageogràfica concretaAnticicló: área en què la pressió és superior a 1013 mbar, genera un oratge estable isecIsòbara: línies que hi han en els mapes de l’oratge que representen la pressió segons siestàn més juntes o separades2) Quins moviments efectua la Terra? Quines son les conseqüències?La Terra efectua els moviments de rotació i translació. La conseqüència de la rotació ésla succesió dels diez i les nits i la conseqüència de la translació és la succesió de lesestacions.5) Indica si aquestes coordenades geogràfiques són correctes o no i explica quin error
  4. 4. contenen les incorrectes:a) Latitud 20° N/ longitud 100° S. És incorrecta perquè la longitud sols pot anar de est aoestb) Latitud 40° N/ longitud 150° E. És correctac) Latitud 120° S/ longitud 60° E. No és correcta perquè la latitud sols pot anar fins als90°d) Latitud 5° S/ longitud 185° O. No és correcta perquè la longitud sol spot anar fins als180°6) Amb l’ajuda d’un atles, identifica a quins llocs corresponen les coordenadesgeogràfiques següents:a) 38° de latitud N/ 1° longitud O: Murciab) 42° de latitud S/ 175° de longitud E: Nova Zelandac) 30° de latitud N/ 30° de longitud E: El Caired) 50° de latitud N/ 30° de longitud E: Ucrania11) Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falses i corregeix aquestesúltimes en el teu quadern:L’escorça és la capa intermèdia de la Terra. F-El mantell és la capa intermèdia de la TerraLes precipitacions afecten el règim dels rius. VEls llacs estan formats per l’acumulació de l’aigua procedent de les precipitacions, delsrius o de les infiltracions de les aigües subterrànies. VLa mar es refreda i es calfa més ràpidament que la superficie terrestre. F-La mar es refreda i es calfa més lentament que la superficie terrestreEl clima mediterrani registra precipitacions constants al llarg de tot l’any. F-El clima mediterrani registra precipitacions a l’hivern, a la primavera o a la tardor12) Explica la diferencia que hi ha entre conca i vessant hidrogràfic.Que les aigües de la conca van a parar a un mateix riu i en el vessant les aigües van aparar a un mateix mar o oceà.13) Indica quins són els elements principals del clima i explica’ls.La temperatura que és el grau de calfament de l’aire, la temperatura depén de lalatitud, la altitud i relleu, la influencia de la mar i els corrents marins. Les precipitacionsque son l’aigua que cau de l’atmosfera i l’últim element son les pressions i vents, lapressió és la que exerceix l’atmosfera sobre la superficie terrestre i els vent és elmoviment horitzontal de l’aire que es desplaça des de les altes pressions cap a lesbaixes pressions.14) Descriu, amb ajuda del dibuix, com es generen les precipitacions d’un front fred.L’aire fred com pesa més s’introdueix davall de l’aire calent i l’obliga a ascendirbruscament. Quan l’aire fred puja, l’aire calent es refreda i el vapor d’aigua que conté
  5. 5. es condensa i forma els núvols que originen precipitacions abundants.15) Copia-ho en el teu quadern i relaciona cada clima amb el medi naturalcorresponent:Equatorial- SelvaOceànic- Bosc caducifoliTropical plujós- SabanaContinental- Bosc de coníferesMediterrani- Bosc mediterraniPolar- TundraDesèrtic- Desert

×