Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

какво може и какво не един пилотен клуб

512 visualizaciones

Publicado el

Пилотна програма на РИ, Гъвкав и иновативен клуб, какво може и какво не в пилотната програма

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

какво може и какво не един пилотен клуб

 1. 1. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ - ФИЛИПОПОЛ) -ЕДИНСТВЕН В БЪЛГАРИЯ В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 1 ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 2. 2. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) -ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 2 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 3. 3. ПОСЕЩАЕМОСТ ВЪПРОС 1 ОТГОВОР1Възможни ли са Да, на клубове сепромени в разрешава даизискванията за установят различнипосещаемост? изисквания за присъствие. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 3 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 4. 4. ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО ВЪПРОС 2 ОТГОВОР2Позволяват ли се промени във видовете Да, на клубове се разрешава да установят корпоративночленството? Допускат ли се корпоративни, членстово или други видове на спонсорирано членство.асоциирани или други членове? Да, на клубове се разрешава да въведат асоциирани членове, когато лицето е е в изпитателен/пробен срок за РИ членство. Това лице не е пълноправен ротарианец и не плаща годишен членски внос към РИ. Да, на клубове са разрешени да установят и други видове членство, които не са изброени по-горе. Моля, имайте предвид, че всяко длъжностно лице, активни членове (пълноправен член на РИ), се изисква, като минимум, да внася годишен членски внос към РИ. Например, ако е корпоративен партньор, спонсорирана четирима човека, тогава се изискват 4 годишни членски вноски към РИ. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 4 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 5. 5. РЪКОВОДСТВО НА КЛУБА ВЪПРОС 3 ОТГОВОР 3Възможни ли са промени Да, клубовете се разрешава да правят промени вв структурата на структурата наръководството на клуба? ръководството на клуба. Например, един пилотен клуб въвежда "споделена предзиденство ", където двама членове на клуба ще си поделят отговорностите на президента на клуба. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 5 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 6. 6. ГЪВКАВИ СБИРКИ ВЪПРОС 4 ОТГОВОР 4 Да, клубовете могат да променят графика си наВъзможно ли е промяна на сбирки. Например, някои клубове може да решат да излезат във ваканция по време начестотата, мястото и формата на най-популярното време за почивка. Другисбирките? клубове могат да решат да имат три срещи, а не четири в продължение на един месец. Да, клубовете могат да редуват местата за сбирки. Някои клубове могат да въртят няколко места за сбирки . Да, на клубове се разрешава да използват алтернативни начини за участие в сбирки и клубен живот ,включително чрез електронни срещи. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 6 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 7. 7. ПРОМЕНИ В КЛУБНИТЕ ИНОВАЦИИВЪПРОС 5 ОТГОВОР 5Може ли да се правят Да, пилотни клубове могат да тестватпромени в различнинововъведенията? нововъведения и ако иновационна политика има вредно въздействие върху клуба, клубът може (и трябва) да преразгледа или да отмени политиката. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 7 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 8. 8. МЕСЕЧНИ СПРАВКИ ЗА ПРИСЪСТВИЕВЪПРОС 6 ОТГОВОР 6 Да, дори и ако един клуб е Ако клубът реши да установил различни се установят изисквания за присъствие , клуба все още се изисква различни да докладва за месечната посещаемост на Дистрикт изисквания за Гуверньора. Клубът трябва да информира ДГ за присъствие , още ли промените в изискванията се изисква да се за посещаемост, така че ДФ да е запознат и да може да докладва месечно вземе тези промени предвид. присъствие ? МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 8 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 9. 9. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) -ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 9 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 10. 10. ФУНКЦИОНИРАЩ КЛУБ ВЪПРОС 7 ОТГОВОР7Клубовете трябва На клубовете не еда продължат да разрешено дафункционират в правят промени,съответствие с 12 които санасоки, коитоопределят противопоказанифункциониращия на 12те насоки заклуб. функциониращ клуб. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 10 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 11. 11. ВСЕКИ ПИЛОТЕН КЛУБА ТРЯБВА ДА: Плаща членския внос към РИ Се срещат редовно Се увери , че неговите членове са абонирани за лицензирано списание на РИ („Ротариан“ или регионалното Ротари списание) Изпълнява проекти за служба, насочени към нуждите на местната общност и / или общности в други страни Приема визите на Дистрикт Гуверньора , асистент ДГ или друг офицер на РИ. Поддържа подходяща застраховка за отговорност, както е предвидено в Ротари кодекса за приложение в раздел 71,080. Действа по начин, в съответствие с Конституцията на РИ, Устава и Кодекса за приложение Плаща членски внос към РИ и Дистрикта без външна помощ Предоставя точни списъци за членство на време Разрешава клубни спорове по приятелски начин Поддържа отношения на сътрудничество с дистрикта Сътрудничат с РИ като не започват или поддържат съдебни дела срещу Ротари Интернешънъл, Фондация Ротари, асоциираните фондации и международните офиси на секретариата на РИ (RCP 2.010.1.) МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 11 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 12. 12. МЕСЕЧНИ СПРАВКИВЪПРОС 8 ОТГОВОР 8Справки , Пилотните клубове трябва да представятинформация и исканата информациядостъп за членове. или доклади на РИ. Пилотните клубове също трябва да поддържат и актуализират информация за членска маса ежемесечно. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 12 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 13. 13. НОВИ ЧЛЕНОВЕ ВЪПРОС 9 ОТГОВОР 9 Да. Ако вашият клубТрябва ли да известяват РИ създава нов тип членство иза нови членове,които са в имате нови членове нанови форми на членство? клуба в този вид членство, пилотни клубове са длъжни да уведомяват РИ за тези членове в нов тип членство чрез попълване на онлайн формуляр. В зависимост от новия тип членство, тези лица могат да бъдат изброени като членове на Ротари клуб в РИ документи. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 13 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 14. 14. ПОСЕЩЕНИЯ ОТ ДГ, АДГ ВЪПРОС 10 ОТГОВОР 10Трябва ли пилотния Пилотен клубовеклуб да приема все още трябва дапосещения в клуба приемаот ДГ,АДГ и други посещенията от ДГ,офицери на РИ? АДГ, както и други офицери на РИ. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 14 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 15. 15. ФИНАНСИ ВЪПРОС 11 ОТГОВОР 11Финансови въпроси? Клубовете трябва да останат в добро финансово състояние пред РИ за да останат в групата на пилотните клубове. Задължения към РИ се заплащат за всеки активен, официален член на клуба, както е предвидено в разпоредбите на РИ 17,030. Същото е в сила и за дистриктните задължения , освен ако пилотия клуба и дистрикта не са сключили алтернативно споразумение. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 15 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 16. 16. АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ ВЪПРОС 12 ОТГОВОР 12 Трябва ли членовете на Клубове нямат право да отменят абонамент пилотен клуб да се за списание на РИ. абонират за „ Ротариан“ Членовете на клуба или регионалното Ротари трябва да продължат да списание? се абонират за съответните списания на РИ било то „Ротариан“ или друго регионалното Ротари списание . МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 16 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ
 17. 17. НАКРАЯ ВЪПРОС 13 ОТГОВОР 13В края на пилотната Ако в края на периода на пилотенпрограма, какво се проект, не саслучва с направени промениноваторските в конституционните документи на Ротарипромени на клуба? Интернешънъл, клубът трябва да се върне към действащите конституционни документи на РИ. МАРИЯ ГОРАНОВА (РК ПЛОВДИВ- ФИЛИПОПОЛ) - ЕДИНСТВЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ РК В ПИЛОТНАТА ПРОГРАМА 17 ЗА ИНОВАТИВЕН И ГЪВКАВ КЛУБ

×