Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació llum

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Presentació llum (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Presentació llum

 1. 1. LA LLUM Cristina Valle, Carlos Murciano i Mar Pomar "La llum del sol és una barreja de llums dels colors de l'espectre." Isaac Newton (1642- 1727)
 2. 2. Índex • 1.Moviment ondulatori • 1.1 On trobem les ones? • 1.2 Ones • 1.3 Classificació d'ones • 1.4 Ones transversals i longitudonals • 1.5 Ones electromagnètiques i mecàniques • 1.6 Propietats de les ones • 2.Propagació • 3.Reflexió • 4.Refracció • 5.Dispersió • 6.Polarització • 7.La llum i els cossos • 8.Naturalesa i propagació de la llum
 3. 3. 1. MOVIMENT ONDULATORI Una ona propaga energia però no matèria. Què és una ona? Una ona és una perturbació que es propaga. Com es propaguen? Amb una agitació a la primera partícula del medi en que impacta i en aquella partícula s’inicia l’ona Agitació a la primera particula.
 4. 4. 1.2 ON TROBEM LES ONES? Les ones no les podem veure, però sempre estan:
 5. 5. 1.3 CLASSIFICACIÓ D'ONES Segons la direcció de propagació: Transversals Longitudonals Segons el medi pel que es propaga: Ones mecàniques Ones elecrtomagnètiques.
 6. 6. 1.4 Ones transversals i longitudonals Transversals. Si agitem la corda constantment es produeix una ona continua que es propaga per la corda: La direcció de la perturbació i la de la propagació de la ona són perpendiculars. Ones Transvensals:
 7. 7. 1.4 Ones transversals i longitudonals Ones Longitudonals: La direcció de la perturbació i la del desplaçament es la mateixa. Longitudonals. http://www.educaplus.org/pla y-127-Ondas-longitudinales-y- transversales.html
 8. 8. 1.5 Ones electromagnetiques i mecàniques • Ones mecàniques: Necessiten un medi material (aigua, aire, corda, molla...) per tal de poder-se propagar. Ex: so, ones en una molla, les onades... • Ones electromagnètiques: Es poden propagar a través del buit. Ex: la llum, raig x, raig ultravioleta, ones de radio... WWW WWW WWW
 9. 9. 1.6 Propietats de les ones - Definició: Distància mínima entre dos punts que oscil·len en fase. - Com trobar-la? Mesurar la distància entre dues crestes consecutives. Longitud d'ones: Longitud d'ones: Longitud ona La unitat del S.I per la longitud d'ona es el m. . La unidad del Sistema Internacional para la longitud de onda es el metro.
 10. 10. 1.6 Propietats de les ones - Definició: Valor màxim que adquereix la perturbació. (Alçada de la cresta) Amplitud: - Com trobar-la? Mesurar l'altura de la cresta Amplitud: Cresta Amplitud Amplitud Si la ona és mecànica es mesurarà en m. Si la ona es electromagnètica en v/m
 11. 11. 1.6 Propietats de les ones - Definició: Rapidesa amb la que es desplacen les ones - Com trobar-la? Mitjançant la següent formula: v= λ · f I si la llum es propaga en el buit llavors, c = λ·f Velocitat: Velocitat: Web velocitat La unitat del S.I per la longitud d'ona es el m. λ = Longitud ones f = Frecuència www Velocitat
 12. 12. 1.6 Propietats de les ones - Definició: Número d'oscil·lacions que un punt medi fa en un segon. Com trobar-la? - Contar el temps que un punt triga en donar X oscil·lacions. Freqüència: Freqüència: Es mesura en s^
 13. 13. VídeoWWW http://educacion.practicopedia.lainfor macion.com/fisica-y-quimica/como- se-produce-la-reflexion-y-la- refraccion-10596 WWW
 14. 14. 2.Propagació Característiques: • La llum es propaga en línea recta. La llum es deixa de veure quan un cos s'interposa entre el recorregut de la llum i la font lluminosa. • La llum es propaga en totes les direccions. Aquesta és la raó per la cual el Sol il·lumina tots els planetes del sistema solar. • La llum es propaga a gran velocitat. En un segon recorre trecents mil (300.000) kilóòmetres
 15. 15. 3.Reflexió Gràcies a aquest fenòmen els cossos que no són lluminosos s'il·luminen i els podem veure, ja que la llum rebota i ens envia la imatge del seu cos. - Definició: És el canvi de la direcció de propagació d'un front d'ona en una interfície entre dos medis diferents. - Exemples: Alguns exemples típics són la reflexió de la llum, del so i de les ones d'aigua. La reflexió:
 16. 16. 4.Refracció El fenomen de la refracció es regeix per l'anomenada llei de la refracció. - Definició: Quan la llum passa d'un medi transparent a un altre es produeix un canvi en la seva direcció a causa de la diferent velocitat de propagació que té la llum en els diferents mitjans materials. La refracció
 17. 17. 5.Dispersió - Definició: Quan observem l'arc de Sant Martí podem veure els colors que componen la llum blanca. Aquest fenomen, conegut com dispersió, es produeix quan un raig de llum composta es refracta en algun mitjà quedant separats els seus colors constituents. En el cas de l'arc de Sant Martí, la llum es dispersa en travessar les gotes d'aigua. Arc de Sant Martí
 18. 18. 6.Polarització - Definició: La polorització és un feix de llum que els atravessa, i que un d'ells pot girar respecte de l'altre. Sabem que si sobre una superfície reflectora incideix llum natural part de la llum es reflecteix i part es refracta. La polarització La polarització és quan l’oscil·lació de les ones vibra amb cert “ordre” . La polarització es classifica en lineal, circular i elíptica.
 19. 19. 7.La llum i els cossos La llum no es propaga amb igual facilitat en tots els medis materials, els quals els classifiquem com: • Cossos transparents: Deixen passar la llum, i la visió a través d'ells és nítida. • Cossos opacs: No permeten el pas de la llum. • Cossos translúcids:Deixen passar la llum, però la visió a través d'ells no és nítida.
 20. 20. 7.La llum i els cossos COSSOS TANSPARENTS: Ampolla d'aigua Vidre COSSOS OPACS: Mur Casc de moto COSSOS TRANSLÚCIDS: Vitrall de colors Panell
 21. 21. 8.Naturalesa i propagació de la llum - Definició: Les radiacions electromagnètiques les consideran com diminuts paquets d'energia. Les radiacions Els raigs gamma posseeixen la menor longitud d'ona de totes les radiacions electromagnètiques, i per tant la major freqüència i energia. La radiació ultraviolada comprèn fotons la longitud d'ona va dels 380 nanòmetres als 10 nanòmetres.
 22. 22. ESPEREM QUE US HAGUI ARADAT!

×