Xarxa d'Ateneus de Fabricació

Impacte potencial
XARXA ATENEUS DE FABRICACIÓ
DE BARCELONA
Concepte dels Ateneus de Fabricació
• Els Ateneus de Fabricació són espais de creació i aprenentatge, vinculats a la innovació
social, les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital, on els ciutadans són usuaris
actius i protagonistes.
• Es tracta d’espais de col·laboració públic-privada on els ciutadans individuals, les entitats
locals, les organitzacions, les universitats i les empreses s’impliquen en la realització
d’activitats conjuntes d’innovació social amb el suport d’un laboratori de fabricació digital:
un taller equipat amb programari i màquines de fabricació per a convertir les idees i
conceptes en productes físics i útils per a la societat.
• Els objectius que persegueixen la Xarxa d’Ateneus de Fabricació són :
TECNIFICACIÓ: Que tothom pugui aprendre els fonaments de la fabricació digital, així com
de diferents tecnologies i processos científics aplicables a la vida quotidiana.
RETORN SOCIAL: Que tots els projectes que es desenvolupin als Ateneus de Fabricació
tinguin una aplicació o retorn social transformador per al barri, per a la ciutat o per al món.
COCREACIÓ, COPARTICIPACIÓ I COINNOVACIÓ: Que tots els projectes o processos que
es posin en marxa en un Ateneu de Fabricació promoguin dinàmiques de cocreació,
cotreball, cofinançament, etc.
COMUNICACIÓ: Que tot el coneixement que es generi en els Ateneus de Fabricació sigui
obert, compartit i relatat per les mateixes persones que experimenten l’aprenentatge.
Antecedents: L’origen de la Xarxa dels Ateneus de Fabricació de Barcelona
• El concepte Fab Lab (acrònim de l'anglès Fabrication Laboratory), s'inicia al
principi dels anys 2000 en el Center for Bits and Atoms (CBA) del Media Lab del
Massachussets Institute of Technology (MIT).
• Aquesta iniciativa, obre el camí a la fabricació personal i a la individualització de
la producció amb maquinària, normalment fora de l’abast econòmic particular, per
a la producció instantània de prototips, compartir dissenys i treballar en
col·laboració.
• A l'any 2002, emergeixen els primers Fab Lab. Avui, hi ha 320 Fab Lab en 56
països, distribuïts per tots els continents, que formen part de la FabLab
Foundation.
Fab Lab Vestmannaeyjar , Iceland
Desplegament de la Xarxa dels Ateneus de Fabricació
• El programa de desenvolupament de la Xarxa dels Ateneus de Fabricació
comença l’1 d’Abril de 2013.
• L’Ateneu de les Corts entra en operació l’1 de Gener del 2014. És el primer
ateneu de la Xarxa de la ciutat
• A l’octubre de 2014 s’inaugura l’Ateneu de Ciutat Meridiana.
• En curs per a la posada en marxa de dos nous Ateneus, el de la Fàbrica del Sol i
el del Parc Tecnològic de Barcelona Activa.
• El desplegament de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació es planteja en el període
2015-2019. Tots els districtes de la ciutat (10) tindran el seu Ateneu de Fabricació.
• Els Ateneus tindran doble vessant d’acció: territorial i temàtica. És a dir, cada
Ateneu estarà especialitzat en un tema concret i vinculat al seu entorn de barri.
• Tots els Ateneus compartiran l’espai amb altres equipaments públics.
Objectius de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació de Barcelona
La proposta de la Xarxa d'Ateneus de Fabricació de Barcelona vol contribuir a
avançar cap un futur on la fabricació digital formi part de la nostra quotidianitat,
facilitant els següents objectius operatius:
• Apropar l’aprenentatge de la fabricació digital a la ciutadania
• Desenvolupar projectes amb un retorn social
• Divulgació de la fabricació digital i de les activitats de la Xarxa
Amb l’objectiu comú de reduir l’escletxa digital a llarg termini
Un Ateneus de Fabricació és:
• Un espai on es desenvolupen programes pedagògics/d’aprenentatge de recerca
i/o de diversificació curricular en educació infantil, primària i secundària
• Una plataforma d’innovació per a incentivar l’emprenedoria
El funcionament dels Ateneus de Fabricació
Els Ateneus de Fabricació estaran oberts al barri de dimarts a dissabte durant 10
hores per al servei i l’ús de la ciutadania.
A part, els Ateneus de Fabricació compten amb activitats programades
focalitzades en tres grans programes:
1. Programa pedagògic (amb la col·laboració del Consorci d’Educació): té com a
objectiu crear els vincles i l’encaix de la fabricació digital amb el sistema educatiu.
Ofereix visites, tallers i acompanyament en projectes de centre per introduir-se en
el món de la fabricació digital. Ofereix formació per al professorat.
2. Programa famílies: l’objectiu és que la tecnologia i les noves formes
d’organització s’aprenguin en família per poder acompanyar l’infant en el seu
desenvolupament experiencial.
3. Programa d’innovació social: té per objectiu apropar cada Ateneu de
Fabricació al seu entorn local més proper, i fer aflorar el talent ocult que hi ha al
territori, per tal de millorar la seva qualitat de vida i la cohesió social.
Recursos: la inversió necessària
Inversió i recursos necessaris per l’Ateneu de Fabricació de les Corts.
• Ocupa part d’un edifici municipal destinat a equipament cultural (La Biblioteca
Central de les Corts que s’inaugurarà l’any 2017)
• Té uns 1.000 m2 de superfície total (60m2
prototipatge, 80m2
taller, 120m2
d’aularis(4), 400m2
d’espai obert i 340m2
no útils (rampes, accessos, lavabos...))
• Va requerir uns 200.000 € d’inversió inicial en maquinària, i uns 18.000 € anuals
de manteniment i material fungible
• Compta amb dos tècnics operaris (60 hores/setmana) i 1 gestor/dinamitzador de
l’Ateneu (35€/h/setmana). En total, el cost del personal ascendeix a uns 120.000 €.
• El desenvolupament del programa pedagògic té un cost en salaris de 40.000 €, el
programa de famílies i el programa d’innovació social, es planteja dinamitzar-ho
amb dos mitges jornades amb un cost de 40.000 €.
• En total, pot estimar-se el cost d’un Ateneu de Fabricació representa per la
institució impulsora (l’Ajuntament de Barcelona) uns 220.000 € anuals, una vegada
es disposa de l’espai condicionat.
Outputs: activitats a l’Ateneu de Fabricació de les Corts
En 18 mesos l’Ateneu de Fabricació de les Corts ha realitzat les següents
activitats:
• Unes 120 associacions i institucions públiques i privades han participat en
activitats a l’Ateneu, a partir d’establir sinèrgies amb xarxes ja existents, sovint
impulsades pel propi Ajuntament (p.e. escoles, associacions pedagògiques...)
• Si han realitzat unes 200 activitats concertades
• Hi han participat unes 8.000 persones (estudiants de diferents edats, mestres i
professors, pares i mares), habitualment en grups d’unes 12 persones.
Finançament de les activitats desenvolupades
• És un objectiu de l’Ateneu de les Corts tendir a l’auto-finançament de les
activitats que s’hi desenvolupen, tot i aplicant “preus públics”
• Preu assistència curs en grup reduït: 5 €/hora (preu públic aprovat per plenari)
• Esquema de finançament a llarg termini d’un Ateneu tipus:
50% 20% 15% 15%
“Fons perdut” Patrocini Pagament de
les activitats
Retorn social
250.000€ (100%)
Desenvolupament futur: Possibles línies de treball per optimitzar l’impacte
•Reforçar la cooperació entre escoles i instituts amb centres de formació
professional i escoles tècniques universitàries
•Reforçar la cooperació amb centres de formació laboral de patronals empresarials
i sindicats
•Reforçar les sinèrgies amb institucions públiques de promoció de l’emprenedoria
(p.e. Barcelona Activa, ACC10...)
•Major integració entre els Ateneus, com a servei públic, i altres serveis i
equipaments públics locals (en particular biblioteques...).
Àmbit Impacte curt termini Impacte a llarg termini
Sobre les persones Millora de l’educació
tecnològica i dinamització
social: “Biblioteques del
Segle 21”
Educació tecnològica
d’estudiants i professorat
Incentiva noves vocacions
tecnològiques entre els
estudiants i la comunitat
educativa
Suport a activitats educatives
per adults –alfabetització
tecnològica
Atracció de talents
Sobre les
empreses
Foment esperit creatiu i
emprenedor
Dinamització econòmica del
barri
Promocionar la fabricació
digital en teixit econòmic local:
noves start-up
Sobre la ciutat Dinamització del barri i
d’equipaments existents
Integració de noves activitats
productives a la ciutat
Cost total
d’implantació,
manteniment i
explotació en 5 anys
Beneficis socioeconòmics
directes
Balanç econòmic per a les
administracions públiques
12M€
Millora de la productivitat
del teixit econòmic local
per l’increment d de les
vocacions tècniques quan
hi ha un dèficit de 65.000
professionals tècnics
El cost hauria de tendir a
compensar-se per
l’explotació (patrocinadors,
usuaris i retorn social)
Cada Ateneu té un cost
inicial de 200.000€,
variable en funció del les
necessitat de
condicionament del local.
Els costos de manteniment
i explotació són de
220.000€ anuals.
En total, uns 10 Ateneus de
Fabricació
Catalunya té un dèficit de
52.700 tècnics mitjans
(professionals amb formació
professional) i 12.500 enginyers.
El dèficit entre oferta i demanda
de treballadors tècnics creix a
ritme del 4% anual.
Treball de Camp
- Anteneu de Fabricació de Les Corts
- 4 de desembre de 2014, 10.30 hores
- Integrat a la Biblioteca Cultural de Les Corts (1500 usuaris/dia) que es preveu obrir el Desembre del
2016
- Espai format per 4 aularis, 1 taller i 1 sala de prototipatge per a la Fabricació Digital
- Són espais oberts a entitats i col·lectius amb voluntat de servei ciutadà, que recolzin les necessitats i
inquietuds col·lectives dels barris de la ciutat.
- 200 activitats realitzades i assistència total de 8.000 persones
- 3 programes:
• Pedagògic: crear els vincles i l’encaix de la fabricació digital amb el sistema educatiu
• De famílies: la tecnologia i noves formes d’organització s’aprenguin en família per acompanyar
l’infant en el seu desenvolupament experiencial
• D’innovació social: apropar cada Ateneu al seu entorn local, i fer aflorar el talent ocult que hi ha al
territori per millorar la qualitat de vida i la cohesió social.
Treball de Camp
• 400m2
d’espai obert
• 6 aularis de 120m2
Treball de Camp
• Equipament de l’aulari prototipatge: impressores 3D, emmotlladora, components electrònics, talladora
vinil, escàner, ordinadors, servidor, POLYCON (sistema de connexió amb tots els FabsLabs del món).
• Equipament de l’aulari taller: maquinària (fresadora CNC, gravadora/talladora làser, termocomformador,
forn, eines, ordinadors, ...)
1 de 15

Más contenido relacionado

Similar a Xarxa d'Ateneus de Fabricació

Can suris citilab 3.0 por
Can suris citilab 3.0Can suris citilab 3.0
Can suris citilab 3.0Artur Serra
415 vistas35 diapositivas
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010 por
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010
Dossier de Premsa Ajuntament VNG març 2010Ajuntament Vilanova Geltrú
368 vistas28 diapositivas
Citilab Cornellà.Mov por
Citilab Cornellà.MovCitilab Cornellà.Mov
Citilab Cornellà.Movguest67ba4c
96 vistas7 diapositivas
Citilab Cornellà por
Citilab CornellàCitilab Cornellà
Citilab Cornellànucalvetcreizet
146 vistas7 diapositivas
Balanç de dos anys de mandat de Les Corts por
Balanç de dos anys de mandat de Les CortsBalanç de dos anys de mandat de Les Corts
Balanç de dos anys de mandat de Les CortsAjuntament de Barcelona
697 vistas12 diapositivas
Matí Maker #5 - Conclusions generals por
Matí Maker #5 - Conclusions generalsMatí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generalsAjuntament de Barcelona
665 vistas15 diapositivas

Similar a Xarxa d'Ateneus de Fabricació(20)

Can suris citilab 3.0 por Artur Serra
Can suris citilab 3.0Can suris citilab 3.0
Can suris citilab 3.0
Artur Serra415 vistas
Citilab Cornellà.Mov por guest67ba4c
Citilab Cornellà.MovCitilab Cornellà.Mov
Citilab Cornellà.Mov
guest67ba4c96 vistas
Banc de la_cultura_concrecio_dels_ambits_de_treball_web por Tarragona Cultura
Banc de la_cultura_concrecio_dels_ambits_de_treball_webBanc de la_cultura_concrecio_dels_ambits_de_treball_web
Banc de la_cultura_concrecio_dels_ambits_de_treball_web
Tarragona Cultura277 vistas
L'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch por Xarxa Punt TIC
L'Actic al Punt Òmnia Vapor LlonchL'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
L'Actic al Punt Òmnia Vapor Llonch
Xarxa Punt TIC566 vistas
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus por DiarideSabadell
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirusPropostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
DiarideSabadell264 vistas
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov... por m4Social
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
m4Social200 vistas
120312 junta de museus por mnactec2
120312 junta de museus120312 junta de museus
120312 junta de museus
mnactec2217 vistas
Projecte ACTE Cooperació, Innovació i Creativitat por tecnocampus-cat
Projecte ACTE Cooperació, Innovació i CreativitatProjecte ACTE Cooperació, Innovació i Creativitat
Projecte ACTE Cooperació, Innovació i Creativitat
tecnocampus-cat3.5K vistas
Catlab - Xarxa catalana de Living Labs por stsiweb
Catlab - Xarxa catalana de Living LabsCatlab - Xarxa catalana de Living Labs
Catlab - Xarxa catalana de Living Labs
stsiweb1.9K vistas

Xarxa d'Ateneus de Fabricació

 • 1. Impacte potencial XARXA ATENEUS DE FABRICACIÓ DE BARCELONA
 • 2. Concepte dels Ateneus de Fabricació • Els Ateneus de Fabricació són espais de creació i aprenentatge, vinculats a la innovació social, les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital, on els ciutadans són usuaris actius i protagonistes. • Es tracta d’espais de col·laboració públic-privada on els ciutadans individuals, les entitats locals, les organitzacions, les universitats i les empreses s’impliquen en la realització d’activitats conjuntes d’innovació social amb el suport d’un laboratori de fabricació digital: un taller equipat amb programari i màquines de fabricació per a convertir les idees i conceptes en productes físics i útils per a la societat. • Els objectius que persegueixen la Xarxa d’Ateneus de Fabricació són : TECNIFICACIÓ: Que tothom pugui aprendre els fonaments de la fabricació digital, així com de diferents tecnologies i processos científics aplicables a la vida quotidiana. RETORN SOCIAL: Que tots els projectes que es desenvolupin als Ateneus de Fabricació tinguin una aplicació o retorn social transformador per al barri, per a la ciutat o per al món. COCREACIÓ, COPARTICIPACIÓ I COINNOVACIÓ: Que tots els projectes o processos que es posin en marxa en un Ateneu de Fabricació promoguin dinàmiques de cocreació, cotreball, cofinançament, etc. COMUNICACIÓ: Que tot el coneixement que es generi en els Ateneus de Fabricació sigui obert, compartit i relatat per les mateixes persones que experimenten l’aprenentatge.
 • 3. Antecedents: L’origen de la Xarxa dels Ateneus de Fabricació de Barcelona • El concepte Fab Lab (acrònim de l'anglès Fabrication Laboratory), s'inicia al principi dels anys 2000 en el Center for Bits and Atoms (CBA) del Media Lab del Massachussets Institute of Technology (MIT). • Aquesta iniciativa, obre el camí a la fabricació personal i a la individualització de la producció amb maquinària, normalment fora de l’abast econòmic particular, per a la producció instantània de prototips, compartir dissenys i treballar en col·laboració. • A l'any 2002, emergeixen els primers Fab Lab. Avui, hi ha 320 Fab Lab en 56 països, distribuïts per tots els continents, que formen part de la FabLab Foundation. Fab Lab Vestmannaeyjar , Iceland
 • 4. Desplegament de la Xarxa dels Ateneus de Fabricació • El programa de desenvolupament de la Xarxa dels Ateneus de Fabricació comença l’1 d’Abril de 2013. • L’Ateneu de les Corts entra en operació l’1 de Gener del 2014. És el primer ateneu de la Xarxa de la ciutat • A l’octubre de 2014 s’inaugura l’Ateneu de Ciutat Meridiana. • En curs per a la posada en marxa de dos nous Ateneus, el de la Fàbrica del Sol i el del Parc Tecnològic de Barcelona Activa. • El desplegament de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació es planteja en el període 2015-2019. Tots els districtes de la ciutat (10) tindran el seu Ateneu de Fabricació. • Els Ateneus tindran doble vessant d’acció: territorial i temàtica. És a dir, cada Ateneu estarà especialitzat en un tema concret i vinculat al seu entorn de barri. • Tots els Ateneus compartiran l’espai amb altres equipaments públics.
 • 5. Objectius de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació de Barcelona La proposta de la Xarxa d'Ateneus de Fabricació de Barcelona vol contribuir a avançar cap un futur on la fabricació digital formi part de la nostra quotidianitat, facilitant els següents objectius operatius: • Apropar l’aprenentatge de la fabricació digital a la ciutadania • Desenvolupar projectes amb un retorn social • Divulgació de la fabricació digital i de les activitats de la Xarxa Amb l’objectiu comú de reduir l’escletxa digital a llarg termini Un Ateneus de Fabricació és: • Un espai on es desenvolupen programes pedagògics/d’aprenentatge de recerca i/o de diversificació curricular en educació infantil, primària i secundària • Una plataforma d’innovació per a incentivar l’emprenedoria
 • 6. El funcionament dels Ateneus de Fabricació Els Ateneus de Fabricació estaran oberts al barri de dimarts a dissabte durant 10 hores per al servei i l’ús de la ciutadania. A part, els Ateneus de Fabricació compten amb activitats programades focalitzades en tres grans programes: 1. Programa pedagògic (amb la col·laboració del Consorci d’Educació): té com a objectiu crear els vincles i l’encaix de la fabricació digital amb el sistema educatiu. Ofereix visites, tallers i acompanyament en projectes de centre per introduir-se en el món de la fabricació digital. Ofereix formació per al professorat. 2. Programa famílies: l’objectiu és que la tecnologia i les noves formes d’organització s’aprenguin en família per poder acompanyar l’infant en el seu desenvolupament experiencial. 3. Programa d’innovació social: té per objectiu apropar cada Ateneu de Fabricació al seu entorn local més proper, i fer aflorar el talent ocult que hi ha al territori, per tal de millorar la seva qualitat de vida i la cohesió social.
 • 7. Recursos: la inversió necessària Inversió i recursos necessaris per l’Ateneu de Fabricació de les Corts. • Ocupa part d’un edifici municipal destinat a equipament cultural (La Biblioteca Central de les Corts que s’inaugurarà l’any 2017) • Té uns 1.000 m2 de superfície total (60m2 prototipatge, 80m2 taller, 120m2 d’aularis(4), 400m2 d’espai obert i 340m2 no útils (rampes, accessos, lavabos...)) • Va requerir uns 200.000 € d’inversió inicial en maquinària, i uns 18.000 € anuals de manteniment i material fungible • Compta amb dos tècnics operaris (60 hores/setmana) i 1 gestor/dinamitzador de l’Ateneu (35€/h/setmana). En total, el cost del personal ascendeix a uns 120.000 €. • El desenvolupament del programa pedagògic té un cost en salaris de 40.000 €, el programa de famílies i el programa d’innovació social, es planteja dinamitzar-ho amb dos mitges jornades amb un cost de 40.000 €. • En total, pot estimar-se el cost d’un Ateneu de Fabricació representa per la institució impulsora (l’Ajuntament de Barcelona) uns 220.000 € anuals, una vegada es disposa de l’espai condicionat.
 • 8. Outputs: activitats a l’Ateneu de Fabricació de les Corts En 18 mesos l’Ateneu de Fabricació de les Corts ha realitzat les següents activitats: • Unes 120 associacions i institucions públiques i privades han participat en activitats a l’Ateneu, a partir d’establir sinèrgies amb xarxes ja existents, sovint impulsades pel propi Ajuntament (p.e. escoles, associacions pedagògiques...) • Si han realitzat unes 200 activitats concertades • Hi han participat unes 8.000 persones (estudiants de diferents edats, mestres i professors, pares i mares), habitualment en grups d’unes 12 persones.
 • 9. Finançament de les activitats desenvolupades • És un objectiu de l’Ateneu de les Corts tendir a l’auto-finançament de les activitats que s’hi desenvolupen, tot i aplicant “preus públics” • Preu assistència curs en grup reduït: 5 €/hora (preu públic aprovat per plenari) • Esquema de finançament a llarg termini d’un Ateneu tipus: 50% 20% 15% 15% “Fons perdut” Patrocini Pagament de les activitats Retorn social 250.000€ (100%)
 • 10. Desenvolupament futur: Possibles línies de treball per optimitzar l’impacte •Reforçar la cooperació entre escoles i instituts amb centres de formació professional i escoles tècniques universitàries •Reforçar la cooperació amb centres de formació laboral de patronals empresarials i sindicats •Reforçar les sinèrgies amb institucions públiques de promoció de l’emprenedoria (p.e. Barcelona Activa, ACC10...) •Major integració entre els Ateneus, com a servei públic, i altres serveis i equipaments públics locals (en particular biblioteques...).
 • 11. Àmbit Impacte curt termini Impacte a llarg termini Sobre les persones Millora de l’educació tecnològica i dinamització social: “Biblioteques del Segle 21” Educació tecnològica d’estudiants i professorat Incentiva noves vocacions tecnològiques entre els estudiants i la comunitat educativa Suport a activitats educatives per adults –alfabetització tecnològica Atracció de talents Sobre les empreses Foment esperit creatiu i emprenedor Dinamització econòmica del barri Promocionar la fabricació digital en teixit econòmic local: noves start-up Sobre la ciutat Dinamització del barri i d’equipaments existents Integració de noves activitats productives a la ciutat
 • 12. Cost total d’implantació, manteniment i explotació en 5 anys Beneficis socioeconòmics directes Balanç econòmic per a les administracions públiques 12M€ Millora de la productivitat del teixit econòmic local per l’increment d de les vocacions tècniques quan hi ha un dèficit de 65.000 professionals tècnics El cost hauria de tendir a compensar-se per l’explotació (patrocinadors, usuaris i retorn social) Cada Ateneu té un cost inicial de 200.000€, variable en funció del les necessitat de condicionament del local. Els costos de manteniment i explotació són de 220.000€ anuals. En total, uns 10 Ateneus de Fabricació Catalunya té un dèficit de 52.700 tècnics mitjans (professionals amb formació professional) i 12.500 enginyers. El dèficit entre oferta i demanda de treballadors tècnics creix a ritme del 4% anual.
 • 13. Treball de Camp - Anteneu de Fabricació de Les Corts - 4 de desembre de 2014, 10.30 hores - Integrat a la Biblioteca Cultural de Les Corts (1500 usuaris/dia) que es preveu obrir el Desembre del 2016 - Espai format per 4 aularis, 1 taller i 1 sala de prototipatge per a la Fabricació Digital - Són espais oberts a entitats i col·lectius amb voluntat de servei ciutadà, que recolzin les necessitats i inquietuds col·lectives dels barris de la ciutat. - 200 activitats realitzades i assistència total de 8.000 persones - 3 programes: • Pedagògic: crear els vincles i l’encaix de la fabricació digital amb el sistema educatiu • De famílies: la tecnologia i noves formes d’organització s’aprenguin en família per acompanyar l’infant en el seu desenvolupament experiencial • D’innovació social: apropar cada Ateneu al seu entorn local, i fer aflorar el talent ocult que hi ha al territori per millorar la qualitat de vida i la cohesió social.
 • 14. Treball de Camp • 400m2 d’espai obert • 6 aularis de 120m2
 • 15. Treball de Camp • Equipament de l’aulari prototipatge: impressores 3D, emmotlladora, components electrònics, talladora vinil, escàner, ordinadors, servidor, POLYCON (sistema de connexió amb tots els FabsLabs del món). • Equipament de l’aulari taller: maquinària (fresadora CNC, gravadora/talladora làser, termocomformador, forn, eines, ordinadors, ...)