Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
EL PAPER DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DINS EL CURRÍCULUM Lídia Lòpez Marta Prat Carmen Royo
<ul><li>  </li></ul><ul><li>Índex </li></ul><ul><li>1. Competència digital en la normativa educativa vigent. Integració en...
1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  Competència digital </li>...
1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  </li></ul><ul><li>La Int...
1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Normati...
2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>S'han definit   </li></ul><ul><li>8 competèn...
2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL
2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Per treballar amb les competències de caire  ...
2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pautes generals per a l'estructuració d'un cu...
2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pautes generals per a l'estructuració d'un cu...
2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pere Marquès ens descriu sis claus per a la i...
3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>CATALUNYA </li></ul><ul><li>Les proves de l'Acreditació...
3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Recursos i materials: </li></ul><ul><li>Continguts: htt...
3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Hi altres exemples d'acreditació al món educatiu de la c...
3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>  </li></ul>
4 . ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>Drets d'auto...
4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>La Llei de propietat Intel·lectual...
4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>Ens podem trobar amb llicències de...
4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><u...
4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>Repositoris ll...
4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>Normativa vigent </li></ul><ul><ul...
5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT.  <ul><li>Projecte ECD-TIC: Estàndards de compe...
5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>Desenvolupats a través dels components  ...
5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>  </li></ul><ul><li>Nocions bàsiques de T...
5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>  </li></ul><ul><li>Aprofundiment del con...
5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT5 . <ul><li>  </li></ul><ul><li>Generació de cone...
5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>Recursos i materials: </li></ul><ul><li>E...
<ul><li>GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!! </li></ul>
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Competència digital

1.958 visualizaciones

Publicado el

Presentació sobre la competència digital,

 • Sé el primero en comentar

Competència digital

 1. 1. EL PAPER DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DINS EL CURRÍCULUM Lídia Lòpez Marta Prat Carmen Royo
 2. 2. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Índex </li></ul><ul><li>1. Competència digital en la normativa educativa vigent. Integració en el currículum </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Organització del currículum per competències. Competència digital. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>3. Models i sistemes d'acreditació de competència digital. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. Els drets d'autor i l'ús educatiu de materials i obres publicades a la xarxa </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5. Estàndards Unesco en relació a la competència digital del professorat. </li></ul>
 3. 3. 1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  Competència digital </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Antecedents:  </li></ul><ul><li>  LOE (2006): educació basada en competències.             </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Finalitat: és aprendre a transformar la informació en coneixement. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><ul><li>Cercar, seleccionar i processar informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Domini llenguatges específics </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser crítics i efectius en la selecció, tractament i utilització de la informació  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4 dimensions: Aprendre sobre, amb, de les i per a les TIC. </li></ul>
 4. 4. 1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  </li></ul><ul><li>La Integració de les TIC en el currículum gira entorn dos grans eixos: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Els equipaments TIC, </li></ul><ul><ul><li>Maquinari: ordinadors, PDI i perifèrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari: programari lliure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir en compte el manteniment informàtic i l'assessorament </li></ul></ul><ul><li>          El professorat </li></ul><ul><ul><li>Canvi metodològic: La metodologia i tecnologia han d'avançar conjuntament </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha d'estar motivat, col·laborador, actualitzat i tenir competències en matèries TIC. </li></ul></ul>
 5. 5. 1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Normativa vigent: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Llei Orgànica d'Educació </li></ul></ul><ul><li>       http://www.xtec.cat/crp-pallarsjussa/loe/LOEcatala.pdf </li></ul><ul><ul><li>Decret d'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5216/08247053.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària  https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4915/07176074.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO   </li></ul></ul><ul><ul><li>https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4915/07176092.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Decret d'ordenació dels ensenyaments del batxillerat </li></ul></ul><ul><ul><li>  https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5183/08190087.pdf </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Recursos i materials: </li></ul><ul><ul><li>Portal CURRÍCULUM I ORGANITZACIÓ </li></ul></ul><ul><li>     http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php </li></ul>
 6. 6. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>S'han definit   </li></ul><ul><li>8 competències bàsiques. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>S'han de tenir en compte 3 de transversals que tenen a veure amb totes les matèries del currículum: </li></ul><ul><ul><ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència per a aprendre a aprendre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència digital . </li></ul></ul></ul>
 7. 7. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL
 8. 8. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Per treballar amb les competències de caire  transversal </li></ul><ul><ul><ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència per a aprendre a aprendre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència digital . </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>és imprescindible la feina en equip i la col·laboració entre tots els membres del claustre i de la direcció.  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Cal destacar a Catalunya el Pla TAC segons la proposta del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. </li></ul>
 9. 9. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pautes generals per a l'estructuració d'un currículum per competències. (I)  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Introducció/Justificació , marc legislatiu vigent - LOE- . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Objectius didàctics , redactats en clau competencial. El que l'alumne/a ha d'assolir el finalitzar el procés d'aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les competències bàsiques . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Els continguts d'aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització del temps i l'espai . </li></ul></ul>
 10. 10. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pautes generals per a l'estructuració d'un currículum per competències. (II) </li></ul><ul><ul><li>Metodologia . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Materials i recursos : humans, materials, tecnològics. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Activitats d'ensenyament/aprenentatge. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Criteris per a l'atenció de les necessitats educatives especials . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Criteris d'avaluació : què, com i quan avaluar. </li></ul></ul>
 11. 11. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pere Marquès ens descriu sis claus per a la integració curricular de les TIC en la següent presentació: </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/peremarques/claves-para-la-integracin-educativa-de-las-tic   Cal destacar els espais wiki sobre competència digital, purament col·laboratius. https://competenciadigital.wikispaces.com/ </li></ul>
 12. 12. 3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>CATALUNYA </li></ul><ul><li>Les proves de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (ACTIC) avaluen la competència digital , és a dir, l'aplicació dels coneixements, habilitats i actituds que es tenen en l'àmbit de les TIC per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència, per sobre del coneixement de programari concret. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>A més, s'incorporen continguts relacionats amb la cultura digital, les bones pràctiques i el civisme digital. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 13. 3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Recursos i materials: </li></ul><ul><li>Continguts: http://www20.gencat.cat/docs/actic/01%0Informacio/Documents/Arxius/Continguts%20ACTIC_nou.pdf </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Autoformació: www.santfeliu.cat/online/eva </li></ul>
 14. 14. 3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Hi altres exemples d'acreditació al món educatiu de la competència digital a EUROPA : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Gran Bretanya : National Curriculum   valora els següents aspectes: </li></ul><ul><ul><li>ser eficient en la cerca d'informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>desenvolupar idees i dissenyar projectes. </li></ul></ul><ul><ul><li>intercanviar i compartir informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>revisar, modificar i avaluar els processos d'ensenyament/aprenentatge. </li></ul></ul><ul><li>França: va valorant progressivament habilitats relacionades amb l'ús de les TIC;  Certificat Oficial d'Informàtica i Internet (B2i) </li></ul>
 15. 15. 3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>  </li></ul>
 16. 16. 4 . ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>Drets d'autor : Entenem com a drets d'autor el conjunt de normes que es concedeixen als creadors d'una obra literària, artística o científica. </li></ul><ul><li>En principi TOTES les obres estan sotmeses per llei al copyright , llicència de protecció total . </li></ul>
 17. 17. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>La Llei de propietat Intel·lectual, article 32 , regula l'ús que el professorat pot fer de les obres d'autor. Si la finalitat de l'usuari/ària és docent o investigadora es pot: </li></ul><ul><ul><li>    Incloure en una obra pròpia fragments d'obres ja divulgades. </li></ul></ul><ul><ul><li>    Reproduir, distribuir i comunicar fragments d'obres, excepte els llibres de text i els manuals universitaris. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sempre cal indicar la font i </li></ul><ul><li>el nom d'autor de l'obra utilitzada. </li></ul>
 18. 18. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>Ens podem trobar amb llicències de copyleft   </li></ul><ul><li>(amb les que s'atorguen tots els drets),  </li></ul><ul><li>de domini públic (exhauriment del copyright) </li></ul><ul><li>i de GNU (possibilitat de comerç amb l'obra </li></ul><ul><li>o no). </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Creative Commons : són llicències en les quals </li></ul><ul><li>els autors/es possibiliten cert ús de la seva obra.  </li></ul><ul><li>Són llicències menys restrictives. </li></ul>
 19. 19. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Hi ha diferents tipus  </li></ul><ul><li>de llicències  </li></ul><ul><li>de Creative Commons, </li></ul><ul><li>que resulten de la  </li></ul><ul><li>combinació: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Llicències Creative Commons a la Generalitat. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 20. 20. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>Repositoris lliures : espais on s'emmagatzemen recursos i materials que es poden utilitzar sense restriccions, sempre que la finalitat no sigui comercial. </li></ul><ul><ul><li>  Materials cedits voluntàriament </li></ul></ul><ul><ul><li>  Materials que, per la seva data de creació, han perdut el copyright. Aquesta data de caducitat sol ser de 50 a 100 anys. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Recursos i materials: Espais amb materials amb llicència Creative Commons:         Zona Clic         Quaderns Virtuals Espai de repositoris lliures: Banc d'Imatges i Sons , Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.  </li></ul>
 21. 21. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>Normativa vigent </li></ul><ul><ul><li>Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia . BOE 22-4-1996 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. BOE núm. 162 de 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf </li></ul></ul>
 22. 22. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT. <ul><li>Projecte ECD-TIC: Estàndards de competències en TIC per a docents, UNESCO, gener 2008. </li></ul><ul><li>Enfocaments del canvi educatiu per respondre als diferents objectius en matèries de polítiques educatives. </li></ul>
 23. 23. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>Desenvolupats a través dels components   </li></ul><ul><li>del sistema educatiu: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 24. 24. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>  </li></ul><ul><li>Nocions bàsiques de TIC: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Capacitat per seleccionar i utilitzar mètodes educatius apropiats ja existents, jocs, entrenament i pràctica, i continguts d'Internet en laboratoris d'informàtica o en aules amb recursos limitats per complementar estàndards d'objectius curriculars, enfocaments d'avaluació, unitats curriculars o nuclis temàtics i mètodes didàctics. Utilitzar les TIC per gestionar dades de la classe i recolzar el propi desenvolupament professional. </li></ul>
 25. 25. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>  </li></ul><ul><li>Aprofundiment del coneixement: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Capacitat per gestionar informació, estructurar feines relatives a problemes i integrar eines de software no lineal i aplicacions específiques per determinades matèries. Utilitzar les TIC per crear, supervisar projectes de classe realitzats individualment o per grups d'estudiants, així com per contactar experts i col·laborar amb altres docents. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 26. 26. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT5 . <ul><li>  </li></ul><ul><li>Generació de coneixement: </li></ul><ul><li>Dissenyar recursos i ambients d'aprenentatge utilitzant les TIC; utilitzar-les per recolzar el desenvolupament de generació de coneixement i d'habilitats de pensament crític dels estudiants; recolzar-los en el aprenentatge permanent i reflexiu; i crear comunitats de coneixement per estudiants i col·legues. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 27. 27. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>Recursos i materials: </li></ul><ul><li>Estándares TIC para la formación inicial del docente http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=10758&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html </li></ul><ul><li>Estándares UNESCO de competencias TIC para docentes http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Azu Vázquez: </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/azuvazgut/estndards-unesco Tere del Pozo: http://www.slideshare.net/prezdelpozo/estndares-de-competencias-en-tic-para-docentes-1635811 </li></ul>
 28. 28. <ul><li>GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!! </li></ul>

×