PARNI KOTLOVI -3 <ul><li>Pitanja - P2 </li></ul><ul><ul><li>Definicija parnog kotla </li></ul></ul><ul><ul><li>Navesti tr...
Klasifikacija kotlova <ul><li>Pregled kotlovskih konstrukcija </li></ul><ul><li>Kotlovi se sa obzirom na njihovu </li></ul...
Podela parnih kotlova <ul><li>Prema finalnom produktu kotlovi se dele na: </li></ul><ul><ul><li>Parne </li></ul></ul><ul>...
Podela parnih kotlova <ul><li>Prema konstrukciji grejne površine: </li></ul><ul><ul><li>kotlovi sa plamenom i dimnim cevi...
Podela parnih kotlova <ul><li>Prema nameni : </li></ul><ul><ul><li>energetski, </li></ul></ul><ul><ul><li>industrijski, ...
Kotlovske konstrukcije <ul><li>Kao osnov za pregled kotlovskih konstrukcija može poslužiti podela prema hronološkom razvo...
Cilindrični kotlovi <ul><li>Horizontalni cilindrični kotao bez plamene cevi </li></ul><ul><li>Kotao se sastojao od horizon...
Horizontalni cilindrični kotao bez plamene cevi <ul><li>1.Cilindar, 2.Vodeni prostor, 3.Parni prostor, 4.Parni dom, 5.Loži...
Horizontalni cilindrični kotao bez plamene cevi <ul><li>Koristilo se kvalitetno čvrsto gorivo koje je sagorevalo na rešetk...
Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi <ul><li>Prva razvojan faza ovih kotlova je izvedena ugradnjom jedne plamen...
Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi
Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi <ul><li>Kornavalski </li></ul><ul><li>Lankaširski </li></ul><ul><li>1.Cilin...
Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi <ul><li>jednostavni za opsluživanje i čišćenje </li></ul><ul><li>velika ak...
Horizontalni cilindrični kotao sa dimnim cevima <ul><li>Sledeća razvojna faza horizontalnih cilindričnih kotlova je bila u...
Horizontalni cilindrični kotao sa dimnim cevima 1.Ložište, 2.Rešetka, 3.Dimne cevi, 4.Zadnja komora, 5.Prednja komora, I,I...
Horizontalni cilindrični kotao sa dimnim cevima <ul><li>Ložište je bilo ispod cilindra a sagorevanje se odvijalo na rešetk...
Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi i dimnim cevima <ul><li>Dalji razvoj ovih kotlova je bio kombinovani kotao ...
Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi i dimnim cevima <ul><li>Kotao Tischbein </li></ul><ul><li>sastoji od dva <...
Lokomobilski kotao  1.Pl.cev, 2.Ložište, 3.Rešetka, 4.Dimne cevi, 5.Pregrejač pare Sastoji se od plamene cevi smeštene u ...
Lokomotivski kotao 1.Ložište, 2.Rešetka, 3.Parni dom, 4.Pregrejač pare Plamena cev je zamenjena ložištem paralelopipednog ...
Steambloc  kotao-šema 1.Plamena cev-I, 2.Zadnja komora, 3.Dimne cevi-II, 4.Prednja komora, 5. Dimne cevi-III
Steambloc  kotao 1.Plamena cev, 2.Membranski zid, 3.Dimne cevi-II, 4.Dimne cevi-III, 5.Vodokazno staklo, 6.Gorionik
Steambloc  kotao <ul><li>Savremena konstrukcija kombinovanog kotla sa plamenim i gasnim cevima je kotao Steambloc . </l...
Steambloc  kotao <ul><li>Mali kotlovi se grade sa jednom ravnom plamenom cevi. </li></ul><ul><li>Veći sa valovitom plame...
Steambloc  kotao <ul><li>Kotao radi sa nadpritiskom u gasnom traktu. </li></ul><ul><li>Standardni kotlovi se rade za prit...
Vertikalni cilindrični kotao  Sastoji se od vertikalnog cilindra sa ložištem i vertikalnim dimnim cevima U ložištu sagore...
Vertikalni cilindrični kotao  a.Klasična konstrukcija, b.Savremena sa spiralnim cevima
Parni kotlovi sa vodogrejnim cevima <ul><li>U ovim kotlovima radni fluid struji kroz cevi a gasovi oko cevi. </li></ul><ul...
Parni kotlovi sa vodogrejnim cevima <ul><li>U ovim kotlovima radni fluid struji kroz cevi a gasovi oko cevi. </li></ul><ul...
Komorni kotao  <ul><li>Ime su dobili po vodenim komorama koje su spojene sa bubnjem povezane kosim vodogrejnim cevima. </...
Komorni kotao  <ul><li>Vodene komore </li></ul><ul><li>Bubanj </li></ul><ul><li>Isparivački snop </li></ul><ul><li>Pregre...
Sekcijski kotao <ul><li>Velike pljosnate komore su zamenjene većim brojem sekcija, male širine. </li></ul><ul><li>Grade za...
Strmocevni kotlovi <ul><li>Prvi strmocevni kotlovi imali su tri ili veći broj bubnjeva, dok danas su sa dva ili jednim bub...
Strmocevni kotlovi-Stirling
Strmocevni kotlovi-Stirling <ul><li>Bunker za ugalj </li></ul><ul><li>Vaga </li></ul><ul><li>Mlin </li></ul><ul><li>Ventil...
Ozračeni parni kotlovi  <ul><li>Sa primenom visokih pritsaka pare smanjivala se potrebna toplota za isparavanje. </li></...
Ozračeni parni kotlovi  <ul><li>Savremeni ozračeni kotlovi sa prirodnom cirkulacijom su sa jednim bubnjem sa razvijenom o...
Ozračeni parni kotlovi za sagorevanje goriva u letu
Strmocevni kotlovi-Stirling <ul><li>Bunker za ugalj </li></ul><ul><li>Vaga </li></ul><ul><li>Mlin </li></ul><ul><li>Ventil...
Kotlovi sa prinudnom cirkulacijom Kod ovih kotlova se cirkulacija vode i pare u isparivačkom sistemu ostvaruje cirkulacion...
Protočni parni kotao  Benson <ul><li>Zagrejač vode </li></ul><ul><li>Predisparivač </li></ul><ul><li>Isparivač </li></ul>...
Protočni parni kotao  Sulcer <ul><li>Zagrejač vode </li></ul><ul><li>Predisparivač </li></ul><ul><li>Isparivač </li></ul>...
Protočni parni kotao  Ramzin <ul><li>Zagrejač vode </li></ul><ul><li>Predisparivač </li></ul><ul><li>Isparivač </li></ul>...
Specijalni kotlovi - kotao sa FS
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Parni Kotlovi Predavanje 3

13.121 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
2 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
13.121
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
256
Acciones
Compartido
0
Descargas
258
Comentarios
0
Recomendaciones
2
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Parni Kotlovi Predavanje 3

 1. 1. PARNI KOTLOVI -3 <ul><li>Pitanja - P2 </li></ul><ul><ul><li>Definicija parnog kotla </li></ul></ul><ul><ul><li>Navesti traktove u kotlu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vazdušni trakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kakva može biti promaja u kotlu </li></ul></ul><ul><ul><li>Osnovni parametri parnog kotla </li></ul></ul>
 2. 2. Klasifikacija kotlova <ul><li>Pregled kotlovskih konstrukcija </li></ul><ul><li>Kotlovi se sa obzirom na njihovu </li></ul><ul><ul><li>konstrukciju, </li></ul></ul><ul><ul><li>namenu, </li></ul></ul><ul><ul><li>kapacitet, </li></ul></ul><ul><ul><li>vid i parametre finalnog produkta, </li></ul></ul><ul><ul><li>kao i nizu drugih karakteristika mogu klasifikovati na različite načine. </li></ul></ul>
 3. 3. Podela parnih kotlova <ul><li>Prema finalnom produktu kotlovi se dele na: </li></ul><ul><ul><li>Parne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>za suvozasićenu i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pregrejanu vodenu paru </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>vodogrejne, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>toplovodni i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vrelovodne. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Podela parnih kotlova <ul><li>Prema konstrukciji grejne površine: </li></ul><ul><ul><li>kotlovi sa plamenom i dimnim cevim i </li></ul></ul><ul><ul><li>kotlove sa vodogrejnim cevima </li></ul></ul><ul><li>Prema mestu instaliranja: </li></ul><ul><ul><li>pokretni i </li></ul></ul><ul><ul><li>stabilni </li></ul></ul>
 5. 5. Podela parnih kotlova <ul><li>Prema nameni : </li></ul><ul><ul><li>energetski, </li></ul></ul><ul><ul><li>industrijski, </li></ul></ul><ul><ul><li>toplifikacini, </li></ul></ul><ul><ul><li>kotlovi utilizatori </li></ul></ul><ul><li>Prema zapremini vode: </li></ul><ul><ul><li>kotlovi sa velikim sadržajem vode (plamena i dimne cevi), </li></ul></ul><ul><ul><li>kotlove sa malim sadržajem vode (vodogrejne cevi) </li></ul></ul>
 6. 6. Kotlovske konstrukcije <ul><li>Kao osnov za pregled kotlovskih konstrukcija može poslužiti podela prema hronološkom razvoju i konstrukciji . </li></ul><ul><li>Prema ovome kotlovi se dele na: </li></ul><ul><ul><li>cilindrične, </li></ul></ul><ul><ul><li>kotlove sa vodogrejnim cevima, </li></ul></ul><ul><ul><li>specijalni parni kotlovi </li></ul></ul>
 7. 7. Cilindrični kotlovi <ul><li>Horizontalni cilindrični kotao bez plamene cevi </li></ul><ul><li>Kotao se sastojao od horizontalnog cilindričnog suda izrađenog od jednog ili više delova spojenih zakivcima. </li></ul><ul><li>Ložište je bil o smešteno ispod prednjeg dela cilindra. </li></ul>
 8. 8. Horizontalni cilindrični kotao bez plamene cevi <ul><li>1.Cilindar, 2.Vodeni prostor, 3.Parni prostor, 4.Parni dom, 5.Ložište, 6.Rešetka, 7.Vodokazno staklo, 8.Manometar, 9.Ventil sigurnosti </li></ul>
 9. 9. Horizontalni cilindrični kotao bez plamene cevi <ul><li>Koristilo se kvalitetno čvrsto gorivo koje je sagorevalo na rešetki </li></ul><ul><li>Kotlovi su proizvodili suvozasićenu paru niskog pritiska za pogon parnih mašina i grejanje pogona. </li></ul><ul><li>Kotlovi su bili termički neefikasni, skupi, ograničenog kapaciteta i parametara pare </li></ul>
 10. 10. Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi <ul><li>Prva razvojan faza ovih kotlova je izvedena ugradnjom jedne plamene cevi u vodeni prostor kotla . </li></ul><ul><li>Tako je sa istim dimenzijama povećana grejna površina kolta, smanjila se zapremina vode i povečala ozračena grejna površina. </li></ul><ul><li>Tipični predstavnici su Kornavalski i Lankaširski kotao. </li></ul>
 11. 11. Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi
 12. 12. Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi <ul><li>Kornavalski </li></ul><ul><li>Lankaširski </li></ul><ul><li>1.Cilindar </li></ul><ul><li>2.Plamena cev </li></ul><ul><li>3.Rešetka </li></ul><ul><li>4.Parni dom </li></ul><ul><li>5.Vodokazno staklo </li></ul><ul><li>6.Manometar </li></ul><ul><li>7.Ventil sigurnosti </li></ul>
 13. 13. Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi <ul><li>jednostavni za opsluživanje i čišćenje </li></ul><ul><li>velika akumulaciona moć </li></ul><ul><ul><li>Ograničenost primene </li></ul></ul><ul><li>ograničenje grejne površine, </li></ul><ul><li>ograničenost kapaciteta i pritiska pare, </li></ul><ul><li>slaba cirkulacija i nizak stepen korisnosti (65-70% za ručno i 80% za mehaničko loženje), </li></ul><ul><li>dugo vreme puštanja </li></ul><ul><li>Kapacitet 0.25 kg/s, do 1MPa </li></ul><ul><li>Kapacitet do 0.55 kg/s ugradnjom 2 plam. cevi </li></ul>
 14. 14. Horizontalni cilindrični kotao sa dimnim cevima <ul><li>Sledeća razvojna faza horizontalnih cilindričnih kotlova je bila u </li></ul><ul><li>povećanju grejna površine </li></ul><ul><li>ugradnjom gasnih cevi u vodeni prostor cilindra. </li></ul>
 15. 15. Horizontalni cilindrični kotao sa dimnim cevima 1.Ložište, 2.Rešetka, 3.Dimne cevi, 4.Zadnja komora, 5.Prednja komora, I,II,III - promaje
 16. 16. Horizontalni cilindrični kotao sa dimnim cevima <ul><li>Ložište je bilo ispod cilindra a sagorevanje se odvijalo na rešetki. </li></ul><ul><li>Strujanje se odvijalo kroz tri gasna kanala. </li></ul><ul><li>Brzina gasova u cevima je bila velika da bi intenzitet razmene toplote bio veliki </li></ul><ul><li>Pritisak ovih kotlova bio je do 1.5 MPa, a grejna površina 30-150 m2 </li></ul>
 17. 17. Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi i dimnim cevima <ul><li>Dalji razvoj ovih kotlova je bio kombinovani kotao sa plamenom cevi i gasnim cevima. </li></ul><ul><li>U ovu grupu spadaju kotlovi </li></ul><ul><ul><li>Tischbein, </li></ul></ul><ul><ul><li>lokomobilski, </li></ul></ul><ul><ul><li>lokomotivski i </li></ul></ul><ul><ul><li>stimblok (steambloc) kotlovi. </li></ul></ul>
 18. 18. Horizontalni cilndrični kotao sa plamenom cevi i dimnim cevima <ul><li>Kotao Tischbein </li></ul><ul><li>sastoji od dva </li></ul><ul><li>cilindra postavljena </li></ul><ul><li>jedan na drugi. </li></ul><ul><li>Ložište je u prvom </li></ul><ul><li>delu plamene cevi </li></ul><ul><li>1.Donji cilindar </li></ul><ul><li>2.Gornji cilindar </li></ul><ul><li>3.Plamena cev </li></ul><ul><li>4.Dimna cev </li></ul><ul><li>5.Rešetka </li></ul>
 19. 19. Lokomobilski kotao 1.Pl.cev, 2.Ložište, 3.Rešetka, 4.Dimne cevi, 5.Pregrejač pare Sastoji se od plamene cevi smeštene u prednji deo cilindra, gasnih cevi i pregrejača pare, postavljenog na zid gasnih cevi.
 20. 20. Lokomotivski kotao 1.Ložište, 2.Rešetka, 3.Parni dom, 4.Pregrejač pare Plamena cev je zamenjena ložištem paralelopipednog oblika hlađenim vodom. Gasne cevi i pregrejač pare (Sshmidt)
 21. 21. Steambloc kotao-šema 1.Plamena cev-I, 2.Zadnja komora, 3.Dimne cevi-II, 4.Prednja komora, 5. Dimne cevi-III
 22. 22. Steambloc kotao 1.Plamena cev, 2.Membranski zid, 3.Dimne cevi-II, 4.Dimne cevi-III, 5.Vodokazno staklo, 6.Gorionik
 23. 23. Steambloc kotao <ul><li>Savremena konstrukcija kombinovanog kotla sa plamenim i gasnim cevima je kotao Steambloc . </li></ul><ul><li>Sastoji se od cilindričnog suda u kome su smeštene plamena cev i gasne cevi. </li></ul><ul><li>U prednjem delu plamene cevi se instalira gorionik za tečni i/ili gasovito gorivo. </li></ul><ul><li>Prva promaja je plamena cev u kojoj se toplota predaje zračenjem. </li></ul><ul><li>Komora iza plamene cevi koja je od membranskih cevnih zidova sa povratnim gasnim cevima čini drugu promaju. </li></ul><ul><li>Cevi od prednje cevne komore do zadnje čine treću promaju. </li></ul>
 24. 24. Steambloc kotao <ul><li>Mali kotlovi se grade sa jednom ravnom plamenom cevi. </li></ul><ul><li>Veći sa valovitom plamenom cevi a najveći i sa dve plamene cevi. </li></ul><ul><li>Prednosti ovih kotlova u odnosu na prethodne su: </li></ul><ul><ul><li>kompaktna konstrukcija, </li></ul></ul><ul><ul><li>velika ozračena površina plamene cevi, </li></ul></ul><ul><ul><li>intenzivna razmena toplote konvekcijom u gasni cevima, </li></ul></ul><ul><ul><li>velika akumulaciona moć, </li></ul></ul><ul><ul><li>zadovoljavajuća cirkulacija i potpuno automatski rad. </li></ul></ul>
 25. 25. Steambloc kotao <ul><li>Kotao radi sa nadpritiskom u gasnom traktu. </li></ul><ul><li>Standardni kotlovi se rade za pritisak pare do 2MPa. </li></ul><ul><li>Pregrevanje pare može biti za 50 do 100 o C. </li></ul><ul><li>Kapacitet kotlova sa jednom plamenom cevi je 0.14 do 4.44 kg/s. </li></ul><ul><li>a sa dve plamene cevi 6.94 kg/s </li></ul>
 26. 26. Vertikalni cilindrični kotao Sastoji se od vertikalnog cilindra sa ložištem i vertikalnim dimnim cevima U ložištu sagorevaju čvrsta goriva na rešetki, tečna ili gasovita goriva. Kapacitet 0.07-0.45 kg/s suvozasićene pare. Grejna površina je do 25 m2. Prečnik ložišta 0.7-1.5 m, a visina 2-4 m.
 27. 27. Vertikalni cilindrični kotao a.Klasična konstrukcija, b.Savremena sa spiralnim cevima
 28. 28. Parni kotlovi sa vodogrejnim cevima <ul><li>U ovim kotlovima radni fluid struji kroz cevi a gasovi oko cevi. </li></ul><ul><li>Vodogrejne cevi kao razmenjivačka površina omogućava: </li></ul><ul><ul><li>organizovanu cirkulaciju smeše vode i pare, </li></ul></ul><ul><ul><li>intenzivnija razmena toplote, </li></ul></ul><ul><ul><li>povećanje specifične grejne površine i kapaciteta kotla i </li></ul></ul><ul><ul><li>povećanje parametara pare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Omogućavaju veću slobodu pri konstruisanju ložišta i kotla u celini. </li></ul></ul>
 29. 29. Parni kotlovi sa vodogrejnim cevima <ul><li>U ovim kotlovima radni fluid struji kroz cevi a gasovi oko cevi. </li></ul><ul><li>Vodogrejne cevi kao razmenjivačka površina omogućava: </li></ul><ul><ul><li>organizovanu cirkulaciju smeše vode i pare, </li></ul></ul><ul><ul><li>intenzivnija razmena toplote, </li></ul></ul><ul><ul><li>povećanje specifične grejne površine i kapaciteta kotla i </li></ul></ul><ul><ul><li>povećanje parametara pare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Omogućavaju veću slobodu pri konstruisanju ložišta i kotla u celini. </li></ul></ul>
 30. 30. Komorni kotao <ul><li>Ime su dobili po vodenim komorama koje su spojene sa bubnjem povezane kosim vodogrejnim cevima. </li></ul><ul><li>Konstrukcija je kruta, izložena velikim naprezanjima zbog nepravilne dilatacije komora. </li></ul><ul><li>Zastarele su konstrukcije i nema ga u eksploataciji. </li></ul>
 31. 31. Komorni kotao <ul><li>Vodene komore </li></ul><ul><li>Bubanj </li></ul><ul><li>Isparivački snop </li></ul><ul><li>Pregrejač pare </li></ul>
 32. 32. Sekcijski kotao <ul><li>Velike pljosnate komore su zamenjene većim brojem sekcija, male širine. </li></ul><ul><li>Grade za max kapacitet do 50 kg/s i radni pritisak do 4 MPa. </li></ul><ul><li>Zbog problema sa prirodnom cirkulacijom pri višim pritiscima razvijen je kotao sa strmim cevima. </li></ul><ul><li>Obično se svi kotlovi sa vodogrejnim cevima koji nemaju komore ili sekcije nazivaju strmocevni kotlovi. </li></ul>
 33. 33. Strmocevni kotlovi <ul><li>Prvi strmocevni kotlovi imali su tri ili veći broj bubnjeva, dok danas su sa dva ili jednim bubnjem. </li></ul><ul><li>Prva izvedena konstrukcija ovog kotla je Stirling kotao sa 4 bubnja. </li></ul><ul><li>U kotlu se sagoreva kvalitetno čvrsto gorivo na nepokretnoj rešetki, a loženje je bilo ručno. </li></ul><ul><li>Dalji razvoj je išao ka smanjenju broja bubnjeva </li></ul><ul><li>Savremeni kotlovi ovog tipa izrađeni su sa dva bubnja, vertikalno postavljeni jedan iznad drugog. Povezani su isparivačkim cevima, imaju ekranizovano ložište, pregrejač pare i niskotemperaturne grejne površine. </li></ul><ul><li>Standardizovani su za širok opseg kapaciteta 25 do 150 kg/s pregrejane pare pritiska do 12 MPa i temperature do 538oC. </li></ul>
 34. 34. Strmocevni kotlovi-Stirling
 35. 35. Strmocevni kotlovi-Stirling <ul><li>Bunker za ugalj </li></ul><ul><li>Vaga </li></ul><ul><li>Mlin </li></ul><ul><li>Ventilator za vazduh </li></ul><ul><li>Gorionik </li></ul><ul><li>Pregrejač pare </li></ul><ul><li>Zagrejač vazduha </li></ul><ul><li>Dovod vazduha </li></ul><ul><li>Izlaz vazduha </li></ul>
 36. 36. Ozračeni parni kotlovi <ul><li>Sa primenom visokih pritsaka pare smanjivala se potrebna toplota za isparavanje. </li></ul><ul><li>Cela isparivačka površina mogla se izvestikao ozračena u jednom redu cevi smeštenom na zidove ložišta uključene ukrug prirodne cirkulacije – ložišni ekrani. </li></ul><ul><li>Ložišni ekrani kod savremenih kotlova su izvedeni kao membranski zidovi. </li></ul>
 37. 37. Ozračeni parni kotlovi <ul><li>Savremeni ozračeni kotlovi sa prirodnom cirkulacijom su sa jednim bubnjem sa razvijenom ozračenom površinom i niskotemperaturnim grejnim površinama. </li></ul><ul><li>U njima sagorevaju sve vrste fosilnih goriva. Kapacitet zavisi od primene, vrste goriva i sistema sagorevanja. </li></ul><ul><li>Kotlovi sa sagorevanjem u sloju su kapaciteta do 8.89 kg/s sa radnim pritiskom do 3.7 MPa i temperaturom pregrajanja do 450oC. </li></ul><ul><li>Kotlovi sa sagorevanjem goriva u letu su industrijski i energetski sa kapacitetom do 278 kg/s i radnim pritiskom do 16 MPa (granični pritisak za prirodnu cirkulaciju) i temperaturom pregrejanja do 540 oC </li></ul>
 38. 38. Ozračeni parni kotlovi za sagorevanje goriva u letu
 39. 39. Strmocevni kotlovi-Stirling <ul><li>Bunker za ugalj </li></ul><ul><li>Vaga </li></ul><ul><li>Mlin </li></ul><ul><li>Ventilator za vazduh </li></ul><ul><li>Gorionik </li></ul><ul><li>Pregrejač pare </li></ul><ul><li>Zagrejač vazduha </li></ul><ul><li>Dovod vazduha </li></ul><ul><li>Izlaz vazduha </li></ul>
 40. 40. Kotlovi sa prinudnom cirkulacijom Kod ovih kotlova se cirkulacija vode i pare u isparivačkom sistemu ostvaruje cirkulacionom pumpom. (La Mont – kotao)
 41. 41. Protočni parni kotao Benson <ul><li>Zagrejač vode </li></ul><ul><li>Predisparivač </li></ul><ul><li>Isparivač </li></ul><ul><li>Prelazna zona </li></ul><ul><li>Ozračeni pregrejač </li></ul><ul><li>Regulator temperature </li></ul><ul><li>Konvektivni pregrejač </li></ul><ul><li>Separator </li></ul><ul><li>Zagrejač vazduha </li></ul>
 42. 42. Protočni parni kotao Sulcer <ul><li>Zagrejač vode </li></ul><ul><li>Predisparivač </li></ul><ul><li>Isparivač </li></ul><ul><li>Prelazna zona </li></ul><ul><li>Ozračeni pregrejač </li></ul><ul><li>Regulator temperature </li></ul><ul><li>Konvektivni pregrejač </li></ul><ul><li>Separator </li></ul><ul><li>Zagrejač vazduha </li></ul>
 43. 43. Protočni parni kotao Ramzin <ul><li>Zagrejač vode </li></ul><ul><li>Predisparivač </li></ul><ul><li>Isparivač </li></ul><ul><li>Prelazna zona </li></ul><ul><li>Ozračeni pregrejač </li></ul><ul><li>Regulator temperature </li></ul><ul><li>Konvektivni pregrejač </li></ul><ul><li>Separator </li></ul><ul><li>Zagrejač vazduha </li></ul>
 44. 44. Specijalni kotlovi - kotao sa FS

×