Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Treningy 2009
Treningy 2009
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Euro View S R O (20)

Anuncio

Euro View S R O

 1. 1. HR Management Rozvojové projekty Tréningové programy Diagnostika Dodávateľ : EuroView, s.r.o Murgašova 2 811 04 Bratislava Slovensko www.euroview.sk
 2. 2. EuroView, s.r.o. ..........3 Programy pre rozvoj manažmentu ..........5 Obchod a obchodné tímy (v Konzorciu AZ Dialog – EuroView) ..........6 Riadenie ľudských zdrojov, administratíva a sekretariát ..........7 Assessment centrum ..........8 Development centrum ..........9 3d diagnostika ..........10 Psychologická diagnostika ..........11 Špecializované a exkluzívne programy EuroView Škola osobnosti s Dušanom Fabiánom ..........12 Mediálny tréning (Martin Thuma) ..........17 Kreatívne písanie (Michal Hvorecký) ..........20 Umenie spoločenského vystupovania a biznis etikety (Ladislav Špaček) ..........23 Outdoorové teambuildingové programy ..........26 © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 2
 3. 3. Čo je EuroView? EuroView spol. s r.o. je personálna a poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2001. Naše služby sú zamerané na 3 základné oblasti: Vyhľadávanie a výber kandidátov Vzdelávanie a rozvoj Špecializované HR projekty 1. Vyhľadávanie a výber kandidátov Recruitig & Selection Executive Search / Headhunting Ocenienie za najlepší výberový proces za rok 2009. Služby recruiting & selection sú zamerané na obsadenie pozícií:  špecializované pozície – financie, predaj & marketing, logistika & nákup, procesy a kvalita, project management & stratégia + support  IT/telco technické pozície (technici, IT a telco špecialisti, analytici). Vhodnosť jednotlivých kandidátov pre jednotlivé pozície je hodnotená pomocou štruktúrovaných pohovorov, eventuálne taktiež pomocou iných techník individuálnych a skupinových hodnotení (Assessment centrum, Individual Assessment). Počas pohovoru konzultant zostaví záznam o zamestnaniach, vzdelaní, skúsenostiach a vedomostiach, hodnotí osobnosť a záujem kandidáta o zmenu a taktiež identifikuje motivačné stránky kandidáta. Služby executive search / headhunting sú zamerané na obsadenie pozícií:  stredný, vyšší manažment  niektoré špecializované IT/telco technické pozície Ľudské zdroje v kľúčových pozíciách top a senior manažmentu a vysoko špecializované pozície sú kľúčom k úspechu a zároveň dôležitou súčasťou hodnoty firmy. Správne rozhodnutia o umiestnení najvhodnejších kandidátov na tieto pozície hrajú vždy rozhodujúcu úlohu v procese zmeny a vývoja. Nástrojom používaným v týchto situáciách je Executive search / headhunting – cielené vyhľadávanie a výber kandidátov. Hlavnou charakteristikou tejto metódy je sofistikovaný proces zameraný na zabezpečenie kompletného skúmania potencionálnych zdrojov vhodných kandidátov dodržujúc vysoký stupeň diskrétnosti. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 3
 4. 4. 2. Vzdelávanie a rozvoj Programy pre rozvoj manažmentu Obchod a obchodné tímy Riadenie ľudských zdrojov, administratíva a sekretariát Assessment centrum a Development centrum Diagnostika Na čo je zamerané vzdelávanie a rozvoj v našich programoch? Základným cieľom je získanie nových profesionálnych zručností, nevyhnutných pre existenciu v manažérskom prostredí, prostredí obchodu, metodikou koncepcie rozvoja osobnosti človeka. Vysoká kvalita a presne cielená orientácia vzdelávacích programov je pripravovaná a realizovaná lektorským tímom EuroView. Ako pre vás tvoríme tréningové programy? Konečný dizajn každého tréningového programu je prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta, je „šitý“ na mieru konkrétnej spoločnosti. V praxi to znamená, že odborník EuroView pre rozvoj ľudí vypracuje špeciálnu náplň projektu na základe požiadaviek, predstáv a predovšetkým rozvojových potrieb stanovených klientom. Prečo práve tréning? Ako tréning prebieha? Tréningové programy sú vedené metodikou zážitkového učenia, simuláciou reálnych situácií, ukážok obchodných stretnutí, hraní rolý, tréningu nových zručností a pod. Obsah každého tréningového programu lektorský tím prispôsobuje konkrétnym podmienkam a potrebám daného klienta na základe identifikácie rozvojových potrieb, reflektujúcich existujúcu situáciu v spoločnosti a stanovených hlavných cieľov rozvojového programu. 3. Špecializované HR projekty Success – veľtrhy kariéry a práce pre študentov a absolventov vysokých škôl www.campus-recruiter.sk JobStation – informačné termínály pre študentov a absolventov vysokých škôl v oblasti kariéry www.jobstation.sk Itrecruiter – portál poskytujúci komplexný prehľad pracovných miest IT a Telco sektora www.itrecruiter.eu © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 4
 5. 5. Programy pre rozvoj manažmentu Kľúčové manažérske kompetencie a osobný rozvoj Asertivita a asertívne techniky Multikulturálne vzťahy Biznis protokol Prezentačné zručnosti Efektívna komunikácia Projektový manažment Emocionálna inteligencia Psychológia zmeny a riadenie zmien Firemná kultúra a imidž Rétorika a osobný prejav Koučing a mentoring Stres manažment a relaxačné techniky Kreativita a tvorivé myslenie Teambuilding a tímová práca Krízový manažment Time management a osobná efektívnosť Leadership a vodcovské schopnosti Tréning trénerov Manažment konfliktov Vedenie porád a workshopov Mediácia Vedenie pracovných tímov Mediálny tréning (Public relations) Vyjednávacie zručnosti a taktiky Motivácia a motivačné techniky © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 5
 6. 6. Obchod a obchodné tímy Rozhodujúce obchodnícke zručnosti a predajné techniky Tréningy pre obchodníkov so zameraním na Soft skills: Networking / Cieľové trhy Rozvoj sebadôvery Obchodná komunikácia Self progress obchodníka Obchodné rokovanie a vyjednávanie Supervízia a individuálny koučing Prezentácia produktového portfólia Telemarketing a telefonický predaj Profesionálny imidž Tréning obchodníckych zručností Psychológia predaja Vedenie obchodných tímov Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) Zvýšenie výkonu obchodu Tréningy pre obchodníkov so zameraním na Hard Skills: Realizujeme v Konzorciu s českou spoločnosťou AZ Dialog http://www.euroview.sk/sk/consorcium/ Networking / Cieľové trhy Obchodná komunikácia Obchodné rokovanie a vyjednávanie Prezentácia produktového portfólia Profesionálny imidž Psychológia predaja Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) Pražákova 39 Brno 619 00 © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 6
 7. 7. Riadenie ľudských zdrojov, administratíva a sekretariát Personálny manažment 3d diagnostika Hodnotenie pracovníkov Vedenie hodnotiacich pohovorov Kariérne plánovanie Recruiting – nábor a výber Typológia osobnosti 360-stupňové hodnotenie Outdoor v rozvoji manažmentu Zákonník práce a pracovno-právne vzťahy Assessment centrum Development centrum Efektívna asistentka I. Efektívna asistentka II. Európska korešpondencia a úprava písomností © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 7
 8. 8. Assessment centrum Hodnotenie pracovníkov Ak sa rozhodnete zistiť úroveň znalostí a zručností zamestnancov, tak veľmi vhodným nástrojom pre zmeranie aktuálneho stavu je Assessment centrum. Realizáciou Assessment centra získate kľúčové informácie o hodnotenom zamestnancovi. Štruktúra a spôsob riadenia Assessment centra je vždy výsledkom úzkej spolupráce medzi tímom EuroView a zadávateľom. Charakteristiky Assessment centra Program je výhradne šitý na mieru, to znamená, že výber metód je prispôsobený charakteru pracovných pozícií a požadovanej úrovni pracovných kompetencií. Assessment centrum je veľmi účinnou metódou používanou aj pri výbere pracovníkov na rôzne pozície. Jeho výsledky podávajú pomerne presnú predpoveď budúceho pracovného výkonu. Úlohy sú navrhnuté na základe žiaduceho profilu výkonových, osobnostných, sociálnych a manažérskych kvalít potrebných pre výkon danej pozície (kompetenčné profily). Proces realizácie zahŕňa: Monitoring požadovaných zručností, vedomostí, schopností na danú pracovnú pozíciu (kompetenčné profily) Návrh matice aktivít Moderáciu a facilitáciu assessment centra Pozorovanie a zber dát Záverečnú správu, ktorá obsahuje profily sledovaných kandidátov, ich silné a slabé stránky. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 8
 9. 9. Development centrum Monitoring rozvojových potrieb Ak sa rozhodnete zistiť možnosti ďalšieho rozvoja zamestnancov, tak veľmi vhodným nástrojom je Development centrum. Realizáciou Development centra získate informácie o možnostiach ďalšieho rozvoja jednotlivcov ale i celých pracovných tímov. Štruktúra a spôsob riadenia Development centra je vždy výsledkom úzkej spolupráce medzi tímom EuroView a zadávateľom. Charakteristiky Development centra Program je výhradne šitý na mieru, to znamená, že výber metód je prispôsobený charakteru pracovných pozícií a požadovanej úrovni pracovných kompetencií. Výstupy z Development centra slúžia na zostavenie individuálnych plánov rozvoja. Spätnú väzbu dostávajú účastníci Development centra aj ako potrebný základ pre koučig. Proces realizácie zahŕňa: Monitoring požadovaných zručností, vedomostí, schopností na danú pracovnú pozíciu (kompetenčné profily) Návrh matice aktivít Moderáciu a facilitáciu development centra Pozorovanie a zber dát Individuálnu spätnú väzbu Záverečnú správu - obsahuje profily sledovaných kandidátov, ich silné a slabé stránky Dizajn oblastí pre ďalší rozvoj, návrh rozvojových tréningových programov a koučingových aktivít. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 9
 10. 10. 3d diagnostika Moderné prístupy k osobnosti alebo diagnostický systém inak Psychodiagnostický systém 3d zlučuje poznatky rôznych diagnostických systémov a umožňuje tak veľmi presnú analýzu, opierajúcu sa o gény a každodennú realitu jedinca. Systém 3d pracuje v dvoch základných rovinách: 1. teória slovných asociácií Prečo používame systém 3d? 2. farebné spektrum systém je jednoduchý a rýchly (on-line snímanie trvá 30 minút) rýchly prístup k výsledkom (do 15 minút) ja transparentný a etický pracuje s vnútornými dispozíciami v reálnom čase posun je ľahko merateľný (už po 3 mesiacoch) má vysokú validitu získaných informácií Čo dokáže 3d v praxi? vybrať vhodného kandidáta na pozíciu napríklad dokáže zistiť ako bude kandidát vychádzať so svojim budúcim šéfom Assessment a Development centrá poskytuje podklady pre nastavenie rozvojového plánu a motivácie pracovníka identifikuje talenty a personálne rezervy pripraví efektívne a cielené podklady pre koučing zvyšuje efektivitu jedincov, tímov a spoločnosti personálne audity z rôznych pohľadov výskumy a prieskumy spokojnosti zamestnancov, zákazníkov zistí kľúčové parametre firemných oblastí prieskumy produktovej spokojnosti marketingové prieskumy: produktové a myšlienkové zavádzanie a vhodnosť produktov pre rôznych zákazníkov a trhy Snímač si môžete vyskúšať na www.euroview.sk/snimac. Potom záleží už len na vás či budete chcieť profesionálnu interpretáciu svojho profilu od 3d špecialistu. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 10
 11. 11. Psychologická diagnostika Zostavenie osobnostného profilu zamestnanca Ak sa rozhodnete pri obsadzovaní kľúčových pozícií využiť psychologické profily kandidátov, tak veľmi vhodným nástrojom je Psychologická diagnostika. Psychologická diagnostika je založená na využití štandardných psychologických testov a metód. Testové batérie sú postavené vždy individuálne na základe účelu a cieľa, ktoré sa odvíjajú od potrieb zadávateľa. Psychologická diagnostika umožňuje posúdiť zamestnanca z hľadiska: Osobnostných charakteristík Charakterových vlastností Vôľových vlastností Temperament Profesionálnych schopností Zamerania Výstup pre zadávateľa Výsledný profil osobnosti Záverečná správa obsahujúca monitoring výkonových schopností, osobnostných vlastností a sociálnych kompetencií Odporúčanie pre zadávateľa v súvislosti s optimálnym využitím schopností testovaného zamestnanca. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 11
 12. 12. Personal Development training programmes Škola osobnosti s Dušanom Fabiánom Dodávateľ : EuroView, s.r.o Murgašova 2 811 04 Bratislava Slovensko © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 12
 13. 13. Predstavenie odborného lektora PhDr. Dušan Fabián, PhD. je psychológ a psychoterapeut známy svojou dlhoročnou špecializáciou na sny a ich analyzovanie. Je slovenským odborníkom na reality šou. Spolupracoval pri programoch Zámena manželiek, Dievča za milión, bol konzultantom televízneho projektu Slávne návraty a je stálym hosťom televíznej relácie Família. Oblasti špecializácie:  praktická psychologická príprava ľudí rozličných odborností a rozličnej úrovne manažmentu  rozvíjanie emocionálnej inteligencie a vzťahových zručností  rozvíjanie kreativity  psychologické tréningy a vzdelávanie hrou  protistresové a revitalizačné programy  skupinová psychoterapia © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 13
 14. 14. Obsahová štruktúra rozvojových programov Program č. 1 Asociácie a sebapoznanie (predstavivosťa kreativita) Tvorivé nahliadnutie do seba samého, cez sebapoznanie získať nadhľad pre osobný a pracovný život. Tématické okruhy: Emocionálne súvislosti Testy emocionality Práca s asociáciami Príbeh o sebe samom Dĺžka trvania: 2 dni Program č. 2 Skupinové riešenie problémov Tématické okruhy: Bálintovská skupina Využitie kreativity a spätných väzieb Originálne spôsoby riešenia problémov Dĺžka trvania: 2 dni © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 14
 15. 15. Program č. 3 Je možné rozvíjať empatiu? Tématické okruhy: Miesto empatie v manažérskom prostredí Využiteľnosť empatie Techniky rozvoja empatie Dĺžka trvania: 2 dni Program č. 4 Antrophos – krízový manažment Dramatická manažérska simulácia, v ktorej sa účastníci priamo premiestňujú do vojnového prostredia, riešia situácie a momenty, ktorým boli v rámci riadenia ľudí a krízového manažmentu vystavení priami dejatelia udalostí, ktoré menili chod dejín. Tématické okruhy: Krízový manažment Uvedomenie si formálnych štruktúr Tlak rozhodnutia / Obhajoba riešení Dĺžka trvania: 2 dni Program č. 5 Psychodráma ako nástroj rozvoja Psychodráma je metóda založená na hraní rolí, pri ktorých dochádza k prežívaniu zážitkov a k odreagovávaniu vnútorných konfliktov. Tématické okruhy: Dramatizačné a inscenačné techniky Psychodráma - nástroj uvoľňovania napätia a stresu Techniky odbúravania zábran Dĺžka trvania: 2 dni © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 15
 16. 16. Program č. 6 Hľadanie emocionálnej rovnováhy Tématické okruhy: Ľudské prežívanie Osobnostné majstrovsto Parametre emočných reakcii Kreativita ako osobnostná črta Osobné vízie Dĺžka trvania: 2 dni Program č. 7 Kreativita ako zdroj inovácie a osobného úspechu Tématické okruhy: Pojem tvorivosti Metódy zisťovania tvorivosti Rozvíjanie tvorivosti Význam tvorivosti v životných a pracovných situáciách Dĺžka trvania: 2 dni Program č. 8 Energia konfliktov Tématické okruhy: Typy sociálneho správania Konflikt v praxi Metodické nástroje pre intervenciu Zvládanie záťažových, emočne náročných situácií Dĺžka trvania: 2 dni © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 16
 17. 17. Personal Development training programmes Mediálny tréning Martin Thuma redaktor zahraničného spravodajstva, Brusel Dodávateľ : EuroView, s.r.o Murgašova 2 811 04 Bratislava Slovensko © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 17
 18. 18. Predstavenie odborného lektora Martin Thuma 10 rokov redaktor zahraničného spravodajstva Slovenskej televízie Oblasti špeciallizácie:  tvorba spravodajských reportáží a komentárov  tvorba zahraničnopolitických príspevkov do hlavnej spravodajskej relácie Noviny STV  redaktor a moderátor relácie 24 hodín vo svete  moderátor rôznych talkshow  spravodajca STV v Bruseli  výroba repotáží z prostredia EÚ  rozhovory s najvplyvnejšími politikmi Európy  živé informovanie z kľúčových integračných udalostí  pre Slovensko – vstup do EÚ, vstup do Schengenského priestoru  summity EÚ © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 18
 19. 19. Obsahová štruktúra rozvojového programu Mediálny tréning Tématické okruhy: spoločná diskusia na tému: ´Novinár – priateľ či nepriateľ?´ budovanie vzťahov s novinámi komunikácia s novinármi – osobná, telefonická, mailová reagovanie na otázky – schopnosť rýchlo a správne odpovedať neprezradenie dôverných informácií (diplomatické odpovede z rukáva) vystupovanie pred kamerou - situačné prípady, nakrúcanie interview hodnotenie nakrútených interview + diskusia „Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií a investigatívnej žurnalistiky je životnou potrebou každej firmy. Kontakt s médiami prináša riziká neúspechu, pretože vystupovať v médiách nie je jednoduché. Častokrát sa stáva, že vysoká odbornosť je zmarená neobratným mediálnym vystúpením a naopak, dokonalé mediálne správanie vytvára vo verejnosti dojem vysokej kvalifikovanosti“. ´ Martin Thuma © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 19
 20. 20. Personal Development training programmes Michal Hvorecký Kreatívne písanie Komunikačný potenciál vašej firmy Dodávateľ : EuroView, s.r.o Murgašova 2 811 04 Bratislava Slovensko © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 20
 21. 21. Predstavenie odborného lektora Michal Hvorecký Spisovateľ Michal Hvorecký sa narodil v roku 1976 v Bratislave. Vyštudoval estetiku na UKF v Nitre. Absolvoval semester na literárnom workshope na University of Iowa v USA. Je autorom šiestich kníh, ktoré vyšli v prekladoch do viacerých jazykov. Literárna tvorba: Vydal zbierky poviedok Silný pocit čistoty (1998), Lovci & zberači (2001), romány Posledný hit (2003), Plyš (2005), Eskorta (2007) a výber krátkych textov Pastiersky list (2008). Jeho knihy vyšli v prekladoch do nemeckého, talianskeho, poľského a českého jazyka. Napísal divadelnú hru "Slovenský inštitút. Jedna komédia". Adaptáciu románu Plyš uvádzajú bratislavské Divadlo Aréna a Schauspielhaus Hannover. Ďalšie aktivity: Venuje sa aj tvorbe reklamných textov a stratégií. Napísal korporátny slogan Slovenskej pošty, množstvo letákov, scenárov a korporátnych materiálov. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 21
 22. 22. Obsahová štruktúra rozvojového programu Kreatívne písanie a komunikácia Praktický workshop o remesle 2-dňový kurz na zlepšenie písomnej komunikácie firiem Tématické okruhy: textová komunikácia a jej využitie pre váš biznis reklama ako rozprávanie, marketing ako silný príbeh príprava textu, redigovanie, editovanie, uverejnenie, prednes pravidlá písomnej komunikácie, etika verzus estetika ako nerobiť v písaní chyby a ako odstraňovať tie, ktoré ste už urobili inšpiratívne čítanie a tvorivé písanie „Nikdy som prísne nerozlišoval medzi literárnym a reklamným písaním a vyplatilo sa mi to. Oboje sa v danom žánri snažím robiť čo najlepšie. Predovšetkým nepodceňujem svojho čitateľa a je mi jedno, či odo mňa číta poviedku alebo trojslovný slogan. Často som zhrozený, keď vidím množstvo banálnych chýb v slovenských materiáloch veľkých nadnárodných firiem. Písanie je z veľkej miery remeslo, dá sa s trochou talentu a usilovnosti zlepšovať aj naučiť, pričom verím, že sa to dá robiť zábavne a inšpiratívne.“ ´ Michal Hvorecký © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 22
 23. 23. Personal Development training programmes Umenie spoločenského vystupovania a biznis etikety Dvojdňový seminár etikety pre top manažérov s Ladislavom Špačekom Dodávateľ : EuroView, s.r.o Murgašova 2 811 04 Bratislava Slovensko © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 23
 24. 24. Predstavenie odborného lektora Ladislav Špaček riaditeľ Tlačového odboru Kancelárie prezidenta Českej republiky Václava Havla v rokoch 1992 – 2003, autor kníh o etikete a spoločenskom protokole. Pôvodným povolaním pedagóg (prednášal na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity historický vývoj spisovnej češtiny). Od roku 1990 pracoval v Československej televízii ako vedúci domáceho spravodajstva a zároveň bol parlamentným spravodajcom a moderátorom relácie Události, komentáře. V rokoch 1992 až 2003 bol hovorcom prezidenta Českej republiky a riaditeľom Tlačového odboru Kancelárie prezidenta Českej republiky. Počas svojho pôsobenia na Pražskom hrade navštívil spolu s prezidentom Václavom Havlom viac ako päťdesiat krajín sveta a absolvoval stovky spoločenských podujatí na rôznych úrovniach. Je spoluautorom a protagonistom televízneho seriálu Etiketa, autorom kníh Etiketa, Veľká kniha etikety a Slon v porcelánu aneb jak se neztratit v labyrintu etikety. Publikuje v rôznych médiách a vedie prednášky pre popredných predstaviteľov top manažmentu firiem, štátnej správy a politiky. © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 24
 25. 25. Obsahová štruktúra seminára Umenie spoločenského vystupovania a biznis etikety Praktický 2-dňový seminár etikety pre top manažérov s Ladislavom Špačekom Tématické okruhy: pozvánky oblečenie spoločenská hierarchia a kontaktné situácie preslovy, prípitky pravidlá správania sa nehody v spoločnosti spoločenské stolovanie „asistovaná“ večera, spoločenské stolovanie pod dohľadom a radami lektorov typy spoločenských akcií – prehľad recepcia ako hlavná forma spoločenského styku biznis protokol manažér v biznis styku workshop témy, ktoré vnesú účastníci ´ © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 25
 26. 26. Personal Development training programmes Outdoorové teambuildingové programy Dodávateľ : EuroView, s.r.o Murgašova 2 811 04 Bratislava Slovensko © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 26
 27. 27. Outdoorové teambuildingové programy Rozvoj osobnosti s využitím prírodnej scenérie Outdoor metodiku využívame pri tvorbe a rozvoji pracovných tímov (rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie a kreativity) i pri posudzovaní psychických a fyzických hraníc každého jednotlivca (zvýšenie sebadôvery, odolnosti voči záťaži, uvedomenie si faktora strachu a jeho prekonanie, zreálnenie sebahodnotenia). Tieto efekty sa len veľmi ťažko dosahujú štandardnými metódami. Outdoor Teambuilding Outdoor Self progress (Rozvoj tímov a tímovej spolupráce) (Rozvoj individuálnych schopností ) Motivácia Viera vo vlastné schopnosti Upevňovanie väzieb a súdržnosti Riadenie konfliktov, facilitácia Teambuilding Reálne sebahodnotenie Spolupráca pri riešení problémov Osobná motivácia Riešenie konfliktov Vyjednávanie a argumentácia Synergický efekt Osobná zodpovednosť Zlepšenie tímovej komunikácie Umenie empatie Upevňovanie rolí v tíme Schopnosť obetovať sa pre tím Riadenie projektov Rozhodovanie v záťažových situáciách Budovanie tímovej dôvery Prezentovácia svojej práce a seba Ocenenie a sila tímu Nebáť sa neštandardných riešení Riadenie zmien © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 27
 28. 28. Referenčný list EuroView recruiting & selection : executive search : campus recruitment : Broker Consulting Heineken Slovensko Hewlett Packard Slovensko PricewaterhouseCoopers HVB Bank Slovakia U.S. Steel Unilever Visicom Istrobanka Danone AISA Slovensko Dimano Ľudová banka SporDat Intent btl. Deloitte Slovenská sporiteľňa BSH Drives & Pumps Slovak Telecom IES International Philip Morris Slovakia Emerson Gratex International Axon Pro Sony Slovakia Citibank MNB Minebea G.P.R. KPMG Ernst & Young Všeobecná úverová banka Logica Accenture Avent Slovakia Softec Qimonda SAP Slovensko Plastic Omnium First Data : personal development : human resources consulting: EuroTel DFDS Transport Radisson SAS Slovensko Slovenská sporiteľňa Alcatel Slovakia SAS Automotive Amslico AIG Dimano BSH Drives & Pumps Avent Slovakia InsData DEVI Doprastav Medatron Brose T - Mobile AXA ON Semiconductor Comparex UniCredit Bank Kraft foods First Data Allianz Slovenská poisťovňa Slovenský plynárenský priemysel Tatra Banka AT&T Global Network Services Slovakia :: recruiting & selection :: executive search :: personal development (training programmes) :: project & event management © EuroView, spol. s r.o., Murgašova 2, 811 04 Bratislava, tel.: 02/5262 0747, www.euroview.sk 28

×