Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

EPMA, Belbini meeskonnarollid ja projektijuhtimine 2013.03 slideshare

659 visualizaciones

Publicado el

Mats Soomre lühikoolitus Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni üldkoosolekul "Rollide ja isiksusetüüpide mõju meeskonnatööle".

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

EPMA, Belbini meeskonnarollid ja projektijuhtimine 2013.03 slideshare

 1. 1. Projektijuhtimine jaBelbini meeskonnarollid Mats Soomre Treener: juhtimine, koostöö, müük Belbin Ltd. esindaja Eestis
 2. 2. IMG Konsultant AS / IMG Koolitus Me aitame leida meeskondade varjatud potentsiaali ning õpetame seda efektiivselt kasutama. Aitame inimestel saavutada parimaid tulemusi läbi harjumuste muutumise!
 3. 3. Tähelepanek: Reaktsioonid, kui kellelgi on uus idee … 1. Seda pole võimalik teha! 2. Võib olla on seda isegi võimalik teha, kuid see ei tasu tegemist! 3. Ma teadsin kohe alguses, et see on hea idee! Arthur C. Clark
 4. 4. Ära looda inimestelt seda, mida nad niikuinii ei tee ÕIGED INIMESED ÕIGES MEESKONNAS ÕIGEL TÖÖL
 5. 5. Dr. Meredith Belbin:„Viga on mõelda, et kõikinimolendid on sarnased.Üldistades soovitanlähtuda põhimõttest, etinimesed reageerivadsinu soovidele pigem niinagu neile meeldib, mittenii nagu sulle meeldiks.“
 6. 6. Dr. Meredith Belbin:“Erinevused erinevateülesannetega toime tullailmnevad kõigi inimestevahel, ka juhi ja töötajavahel.“
 7. 7. Dr. Meredith Belbin:“Õnneks leidub alatitegijaid ka nendeleülesannetele, mis osadeleon sobimatud või isegiebameeldivad.“
 8. 8. Dr. Meredith Belbin:„Meeskonnaroll onsoodumus mingil kindlalkombel käituda,meeskonnatöös osaledaja kaasliikmetegasuhelda.“
 9. 9. Millest sõltub meeskonnaliikme käitumine ? Isiksus Mentaalsed ROLLI võimed ÕPPIMINE KÄITUMINE Suhtumine ja Välised motivatsioon piirangud Kogemused
 10. 10. Kolme tüüpi meeskonnarollid Tegutsejad Suhete loojad Mõtlejad Kujundaja Koordineerija Innovaator (Plant) Teostaja Meeskonnatöötaja Asjatundja Viimistleja Võimalusteotsija Hindaja
 11. 11. Tugevused (2 – 3 igal inimesel) INNOVAATOR – Loominguline, lahendab keerulisi probleeme, pakub uusi ideid, tavapärasest erinev VÕIMALUSTEOTSIJA – Ettevõtlik, otsib võimalusi väljastpoolt meeskonda, hea algataja, optimistlik KOORDINEERIJA – Toob grupist välja parima, hea motiveerija ja delegeerija, paneb meeskonna liikuma
 12. 12. Tugevused (2 – 3 igal inimesel) KUJUNDAJA – Taganttõukav, väljakutseid esitav, tulemusele orienteeritud visionäär, takistuste ületaja HINDAJA – Läbinägelik, objektiivne, rahulik, analüütiline ja ratsionaalne otsustaja MEESKONNATÖÖTAJA – Koostööaldis, abivalmis, hoiab ära hõõrdumised, loob positiivse õhkkonna
 13. 13. Tugevused (2 – 3 igal inimesel) TEOSTAJA – Plaanipärane, tõhus, praktiline, suure töövõimega organiseerija VIIMISTLEJA – Ülipüüdlik, kohusetundlik ja sisemiselt motiveeritud lõpuleviija ASJATUNDJA – Sihikindel, professionaalselt pühendu- nud, suurte praktiliste ja teoreetiliste teadmistega
 14. 14. Lubatud nõrkused (1 – 2 igal inimesel) INNOVAATOR – Kaotab seosed reaalsusega, ei märka detaile, peab mõtlemist olulisemaks kui rääkimist VÕIMALUSTEOTSIJA – Kaotab kiiresti entusiasmi, nõrkuse lubaduste täitmisel KOORDINEERIJA – Manipuleeriv, laseb teistel kogu töö ära teha
 15. 15. Lubatud nõrkused (1 – 2 igal inimesel) KUJUNDAJA – Provotseeriv, agressiivne, otsekohene, kärsitu HINDAJA – Ei suuda inspireerida, kriitiline, skeptiline, jääb tahaplaanile MEESKONNATÖÖTAJA – Otsustamatu, suurtes gruppides tagasihoidlik
 16. 16. Lubatud nõrkused (1 – 2 igal inimesel) TEOSTAJA – Ei näe uusi võimalusi, ei taha muuta, paindumatu VIIMISTLEJA – Murelik, ei soovi delegeerida ASJATUNDJA – Piiratud huvidega, kipub teisi valdkondi ebaoluliseks pidama, detailides kinni
 17. 17. Meeskonnarollide vastandidHINDAJAJälgib kõrvalt INNOVAATOR KOORDINEERIJA Teoretiseerib Üldistab KUJUNDAJA VIIMISTLEJA Sunnib tagant Viib täiuslikuseni VÕIMALUSTEOTSIJA MEESKONNATÖÖTAJA Märkab võimalusi Toetab ASJATUNDJA TEOSTAJA Detailiseerib Rakendab
 18. 18. Keda me vajame projekti (tööde) erinevatel etappidel Vajaduste määratlemine Kujundaja Koordineerija Võimalusteotsija Ideede ja lahenduste leidmine Innovaator Hindaja Otsused ja planeerimine Asjatundja Võimalusteotsija Kontaktide leidmine ja loomine Meeskonnatöötaja Tööde plaanimine ja organiseerimine Teostaja Koordineerija Viimistleja Lõpuleviimine Teostaja
 19. 19. Ebaedukad meeskonnad Meeskond/meeskonnaliige on ebaedukas kahel põhjusel: 1. Ebasobiv/vale kultuur – siin aitab inimese vahetus vähe, kui üldse 2. Miski takistab meeskonnaliikmel panustada vastavalt oma loomupärasele meeskonnarollile ja ta jääb kõrvale
 20. 20. Ebaedukad meeskonnad KOORDINEERIJA koos kahe domineeriva ja üle keskmise mentaalsete võimetega KUJUNDAJAGA Suure tõenäosusega ei suuda KOORDINEERIJA liidrirolli võtta
 21. 21. Ebaedukad meeskonnad INNOVAATOR koos teise, vähem loomingulise kuid domineeriva INNOVAATORIGA INNOVAATOR ei pääse oma ideedega jutule, kui puudub sobiv inimene liidrirolli võtmiseks
 22. 22. Ebaedukad meeskonnad HINDAJA ilma INNOVAATORITA koos mitme MEESKONNATÖÖTAJA ja TEOSTAJAGA Väga stabiilne ja töökas meeskond, kes võib stagneeruda, sest keegi ei taha kaaluda alternatiivsete ja edukamate starteegiajate vahel
 23. 23. Ebaedukad meeskonnad TEOSTAJA teiste TEOSTAJATEGA ilma INNOVAATORI ja VÕIMALUSTEOTSIJATA Meeskonnal kaob suund ja organiseerimisvõimega TEOSTAJATEL pole midagi organiseerida
 24. 24. Ebaedukad meeskonnad MEESKONNATÖÖTAJA koos teiste MEESKONNATÖÖTAJATE, TEOSTAJATE ja VIIMISTLEJATEGA kuid ilma VÕIMALUSTEOTSIJA, INNOVAATORI, KUJUNDAJA või KOORDINEERIJATA Õnnelik ja südametunnistusega meeskond, kes on ülimuretsev eesmärgi saavutamiseks, kuid MEESKONNATÖÖTAJA jääb kõrvale
 25. 25. Ebaedukad meeskonnad KUJUNDAJA, kes töötab vähem taibuka kuid väga dominantse KJUJUNDAJAGA koso SUPERINNOVAATORI kahe või enama TEOSTAJAGA KUJUNDAJA ei saa niigi tasakaalust väljas meeskonna panustada, seest pinge läheb liiga suureks
 26. 26. Ebaedukad meeskonnad VÕIMALUSTEOTSIJA koos teiste VÕIMALUSTEOTSIJATEGA kuid ilma MEESKONNATÖÖTAJA, VIIMISTLEJA, HINDJA või KOORDINEERIJATA Kindel valem liigseks lobisemiseks ilma ühegi kuulajata, otsustamatuse ja lõpetamata tegevustega
 27. 27. Ebaedukad meeskonnad VIIMISTLEJA koos HINDAJA ja TEOSTAJAGA kuid ilma VÕIMALUSTEOTSIJA, INNOVAATORI VÕI KUJUNDAJATA Kui VIIMISTLEJA üldse sekkuda saab, siis ainult niigi aeglase meeskonna uptamiseks liigsetesse detailidesse
 28. 28. Ebaedukad meeskonnad APOLLO SÜNDROOM 1. Kaitstakse ainult enda esitatud ideid ja surutakse neid läbi 2. Kritiseeritakse ja tehakse maha kõikide teiste ideid 3. Vaidlus, konkurents, konflikt, … FAIL
 29. 29. Ebaedukad meeskonnad Õnneks ei ole olukord lootusetu! Mõne õige ja sobiva ümberpaigutusega muutub meeskonna dünaamika oluliselt. „Kui miski muu ei tööta, siis lihtsalt sega kaardpakk ära!“
 30. 30. KAHE MINUTI REEGEL Olge pigem positiivsed, arvestage teineteise eripäradega ja õppige üksteist usaldama. Ärge virisege, porisege ega otsige koheselt või ainult negatiivset. Ärge vastake esimese reaktsioonina “EI” või liiga kiiresti „JAH“.
 31. 31. KAHE MINUTI REEGEL Otsige alustuseks kasulikku ja positiivset. Otsige alati võimalusi, lahendusi ja sisulist kokkulepet. Kujundage oma seisukoht pärast täpsustamist, arutelu ja kaasamõtlemist ilma suuremate eelarvamusteta.
 32. 32. Inimeste valiku dilemma Vastavus Sobivus Prof. Tulemuslikkuse kriteeriumid kriteeriumid Vajalik kogemus Võimekus Kvalifikatsioon Kohanemisvõime Soovitused Kõrvaltvaatajate hinnangud Intervjuu(de) tulemused Meeskonnarollide sobivus
 33. 33. Inimeste valiku tagajärjed Hea sobivus Mittesobiv Täielikult Ideaalne valik Kehva valik vastav Lühiajalised jääjad Pidevad probleemid Napilt Üllatusvalik Ebasobiv valik vastav Pikaajalised jääjad Lahkujad
 34. 34. Aitäh kuulamastja kaasa mõtlemast Mats Soomre IMG Koolitus www.belbin.ee

×