Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
הרמת חזה
הרמת חזה
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

דיגיטל ומשפחה 2015

Descargar para leer sin conexión

בתאריך 8.7.15 נערך במכללה למנהל יום העיון 'יחסים משפחתיים בעידן דיגיטלי' יוזמה משותפת של בית הספר למדעי ההתהנגות, בית הספר לתקשורת במכללה למנהל ומכון אדלר.
במסגרת הכנס הצגנו תוצאות סקר מיוחד בנושא.
הדו"ח המצ"ב מבוסס על שני סקרים שנעשו במהלך יוני/יולי 2015.
*מדגם של בני נוער בגילאי 12-17 , 301 משיבים. מדגם ארצי מייצג.
*מדגם של הורים לנוער בגילאי 12-17 , מדגם של 304 משיבים. מדגם ארצי מייצג.
הסקרים בוצעו במתודולוגיה של סקרי אינטרנט עם דגימה מתוך פאנל.
המחקר בוצע בפיקוח רמי יולזרי שגם חיבר את הדו"ח .
עיקרי הממצאים :
במשפט אחד : תמימות דעים בין נוער למבוגרים ביחס להשפעות העידן הדיגיטלי על המשפחה. הבדלים מהותיים בהתנהגות בסביבה דיגיטלית בין מה שהנוער עושה לבין מה שההורים חושבים שהוא עושה או עושים בעצמם.
בעוד משפט: תקשורת דיגיטלית באמצעות אפליקציות משמשת 3 דורות : סבים/סבתות הורים וילדים. השימוש באפליקציות נפוץ גם בתקשורת בין בני/בנות הזוג.

בתאריך 8.7.15 נערך במכללה למנהל יום העיון 'יחסים משפחתיים בעידן דיגיטלי' יוזמה משותפת של בית הספר למדעי ההתהנגות, בית הספר לתקשורת במכללה למנהל ומכון אדלר.
במסגרת הכנס הצגנו תוצאות סקר מיוחד בנושא.
הדו"ח המצ"ב מבוסס על שני סקרים שנעשו במהלך יוני/יולי 2015.
*מדגם של בני נוער בגילאי 12-17 , 301 משיבים. מדגם ארצי מייצג.
*מדגם של הורים לנוער בגילאי 12-17 , מדגם של 304 משיבים. מדגם ארצי מייצג.
הסקרים בוצעו במתודולוגיה של סקרי אינטרנט עם דגימה מתוך פאנל.
המחקר בוצע בפיקוח רמי יולזרי שגם חיבר את הדו"ח .
עיקרי הממצאים :
במשפט אחד : תמימות דעים בין נוער למבוגרים ביחס להשפעות העידן הדיגיטלי על המשפחה. הבדלים מהותיים בהתנהגות בסביבה דיגיטלית בין מה שהנוער עושה לבין מה שההורים חושבים שהוא עושה או עושים בעצמם.
בעוד משפט: תקשורת דיגיטלית באמצעות אפליקציות משמשת 3 דורות : סבים/סבתות הורים וילדים. השימוש באפליקציות נפוץ גם בתקשורת בין בני/בנות הזוג.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a דיגיטל ומשפחה 2015 (13)

Anuncio

Más de Rami Yulzari רמי יולזרי (11)

דיגיטל ומשפחה 2015

 1. 1. ‫משפחות‬‫ודיגיטל‬‫בישראל‬ ‫והורים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫יולי‬ ‫מחקר‬ ‫תוצאות‬2015 ‫מצב‬ ‫תמונת‬-2015 ‫הדו‬ ‫מחבר‬"‫ח‬:‫יולזרי‬ ‫רמי‬(MA)
 2. 2. ‫רקע‬‫ומתודולגיה‬ ‫הדו‬"‫יוני‬ ‫במהלך‬ ‫שנעשו‬ ‫סקרים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ח‬/‫יולי‬ 2015. ‫בזה‬ ‫זה‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫מדגמים‬ ‫שני‬ ‫בוצעו‬ ‫המחקר‬ ‫לצורך‬: ‫בגילאי‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מדגם‬12-17,301‫משיבים‬.‫מדגם‬ ‫מייצג‬ ‫ארצי‬. ‫בגילאי‬ ‫לנוער‬ ‫הורים‬ ‫של‬ ‫מדגם‬12-17,‫של‬ ‫מדגם‬304 ‫משיבים‬.‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫מדגם‬. ‫לקראת‬ ‫בוצע‬ ‫המחקר‬‫בנושא‬ ‫עיון‬ ‫יום‬:‫משפחתיים‬ ‫יחסים‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעידן‬.‫למנהל‬ ‫במכללה‬. ‫ביה‬"‫ביה‬ ‫בשיתוף‬ ‫ההתנהגות‬ ‫למדעי‬ ‫ס‬"‫ומכון‬ ‫לתקשורת‬ ‫ס‬ ‫אדלר‬ ‫בדקנו‬ ‫מה‬? •‫דיגיטלית‬ ‫בתקשורת‬ ‫שונים‬ ‫שימושים‬. •‫עושים‬ ‫הילדים‬ ‫ומה‬ ‫עושים‬ ‫שהילדים‬ ‫חושבים‬ ‫ההורים‬ ‫מה‬ ‫בפועל‬. •‫באינטרנט‬ ‫שליליות‬ ‫לתופעות‬ ‫חשיפה‬/‫סלולר‬. •‫אמון‬ ‫מול‬ ‫פיקוח‬. •‫הילדים‬ ‫לפעילות‬ ‫ההורים‬ ‫מודעות‬. •‫השפעת‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬ ‫התקשורת‬ ‫על‬
 3. 3. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬4 88% 28% 7% 14% 78% 3% ‫פייסבוק‬ ‫אינסטגרם‬ ‫פינטרסט‬ ‫טוויטר‬ ‫וואטסאפ‬ ‫אחת‬ ‫אף‬ ‫פרופיל‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬/‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫משתמש‬ ‫חשבון‬/‫יישומי‬ ‫אינטרנט‬/‫הבאים‬ ‫מובייל‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬ ‫בישראל‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שימוש‬–‫בוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬ 18+ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנתונים‬700‫משיבים‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬‫האוכלוסיה‬‫בישראל‬ ‫הבוגרת‬.‫גילאי‬18+ ‫ייצוג‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫שכבות‬ ‫דגימת‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫נבנה‬ ‫המדגם‬ ‫פלח‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫יחסי‬‫באוכלוסיה‬‫לפי‬:‫גיל‬/‫איזור‬/‫מין‬. ‫דגימה‬ ‫טעות‬:3.2% ‫מכלל‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫הבוגרת‬ ‫משתמשים‬ ‫בפייסבוק‬ 88%
 4. 4. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬5 ‫בישראל‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שימוש‬–‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנתונים‬350‫משיבים‬ ‫בגילאי‬ ‫בישראל‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬12-18. ‫בישראל‬. ‫ייצוג‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫שכבות‬ ‫דגימת‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫נבנה‬ ‫המדגם‬ ‫פלח‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫יחסי‬‫באוכלוסיה‬‫לפי‬:‫גיל‬/‫איזור‬/‫מין‬. ‫דגימה‬ ‫טעות‬:5.3% 93% ‫פרופיל‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬/‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫משתמש‬ ‫חשבון‬/‫יישומי‬ ‫אינטרנט‬/‫הבאים‬ ‫מובייל‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬ 93% 90% 85% 62% 12% 11% 10% ‫אינסטגרם‬ ‫וואטאפ‬ ‫פייסבוק‬ ‫סנאפצאט‬ ‫טויטר‬ ‫טאמבלר‬ ‫פינטרסט‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬‫משתמשים‬ ‫באינסטגרם‬. 90%‫הנוער‬ ‫מבני‬‫משתמשים‬ ‫בוואטאפ‬
 5. 5. ‫הממצאים‬ ‫עיקר‬
 6. 6. ‫אחד‬ ‫במשפט‬: ‫העידן‬ ‫להשפעות‬ ‫ביחס‬ ‫למבוגרים‬ ‫נוער‬ ‫בין‬ ‫דעים‬ ‫תמימות‬ ‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫הדיגיטלי‬. ‫מה‬ ‫בין‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בסביבה‬ ‫בהתנהגות‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫או‬ ‫עושה‬ ‫שהוא‬ ‫חושבים‬ ‫שההורים‬ ‫מה‬ ‫לבין‬ ‫עושה‬ ‫שהנוער‬ ‫בעצמם‬ ‫עושים‬.
 7. 7. ‫משפט‬ ‫בעוד‬: ‫משמשת‬ ‫אפליקציות‬ ‫באמצעות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬3‫דורות‬: ‫סבים‬/‫וילדים‬ ‫הורים‬ ‫סבתות‬. ‫בני‬ ‫בין‬ ‫בתקשורת‬ ‫גם‬ ‫נפוץ‬ ‫באפליקציות‬ ‫השימוש‬/‫הזוג‬ ‫בנות‬.
 8. 8. ‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫העידן‬ ‫הורים‬‫נוער‬ ‫משפר‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬36%36% ‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫את‬ ‫מחזק‬26%25% ‫מגדיל‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬53%53% ‫ההורים‬ ‫פיקוח‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬14%12% ‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫את‬ ‫מחליש‬18%19% ‫במשפחה‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬ ‫מחליש‬20%18%
 9. 9. ‫מדווחים‬‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫במחשב‬ ‫משחקים‬ 28%‫הנוער‬ ‫מבני‬ 45%‫מההורים‬ ‫משחקים‬ ‫הנוער‬ ‫שבני‬ ‫חושבים‬ ‫הורים‬
 10. 10. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬11 86% 66% 63% 54% 27% 5% 90% 45% 78% 56% 37% 6% ‫מהכיתה‬ ‫חברים‬ ‫רחוקים‬ ‫חברים‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫דודים‬ ‫בני‬ ‫סבא‬/‫סבתא‬ ‫אלה‬ ‫באמצעים‬ ‫משתמש‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬‫לשוחח‬/‫הסלולר‬ ‫באמצעות‬ ‫להתכתב‬/‫באמצעות‬ ‫מחשב‬ ‫תוכנות‬/‫אפליקציות‬‫התכתבות‬‫כגון‬:‫סקייפ‬‫וואטסאפ‬‫וכדומה‬(‫בכל‬ ‫בחר‬ ‫לך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬) ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬–‫מי‬ ‫עם‬? ‫ובקרב‬ ‫הנוער‬ ‫בקרב‬ ‫זהה‬ ‫משתמשים‬ ‫הלא‬ ‫שיעור‬ ‫ההורים‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫ועומד‬ ‫נמוך‬4% ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫מתכתבים‬. ‫ההורים‬ ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בין‬ ‫דיווח‬ ‫פער‬ ‫קיים‬ ‫ילדים‬ ‫בין‬ ‫דיגיטלית‬ ‫לתקשורת‬ ‫בהתייחסות‬ ‫להורים‬. ‫לסבא‬ ‫בהתייחס‬/‫בשיעור‬ ‫מקיימים‬ ‫הילדים‬ ‫סבתא‬ ‫לשיעור‬ ‫בהשוואה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬ ‫יוותר‬ ‫גבוה‬ ‫ההורים‬ ‫בקרב‬ ‫המדווח‬ 63%
 11. 11. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬12 87% 85% 76% 73% 34% 4% ‫קרובים‬ ‫חברים‬ ‫משפחה‬ ‫בני‬ ‫בן‬/‫זוג‬ ‫בת‬ ‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫הורים‬ ‫אלה‬ ‫באמצעים‬ ‫משתמש‬ ‫לא‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬‫לשוחח‬/‫הסלולר‬ ‫באמצעות‬ ‫להתכתב‬/‫באמצעות‬ ‫מחשב‬ ‫תוכנות‬/‫אפליקציות‬‫התכתבות‬‫כגון‬:‫סקייפ‬‫וואטסאפ‬‫וכדומה‬(‫בכל‬ ‫בחר‬ ‫לך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬) ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬–‫ההורים‬ ‫מתקשרים‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫עם‬ ‫מתכתבים‬ ‫מההורים‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬ 73% ‫ועם‬ ‫קרובים‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫בעיקר‬ ‫מתקשרים‬ ‫ההורים‬ ‫משפחה‬ ‫בני‬. ‫בולט‬ ‫נתון‬ ‫עוד‬:‫בני‬ ‫עם‬ ‫מתקשרים‬ ‫גבוה‬ ‫אחוז‬ ‫הקרובה‬ ‫המשפחה‬:‫ילדים‬,‫בן‬/‫זוג‬ ‫בת‬.
 12. 12. ‫בפורנו‬ ‫צופים‬ 9%‫הנוער‬ ‫מבני‬ 5%‫מההורים‬ ‫ברשת‬ ‫פורנוגרפיה‬ ‫רק‬0.3%‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫מההורים‬ ‫בפורנו‬ ‫צופים‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬
 13. 13. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬14 ‫והילדים‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫ברשת‬ ‫הילדים‬ ‫פעולות‬ ‫לבני‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬ ‫מעניינים‬ ‫פערים‬‫הנוער‬. ‫כ‬-9%‫בפורנו‬ ‫צופים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬,‫בקרב‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫השיעור‬ ‫ההורים‬-1%‫כמעט‬ ‫והוא‬‫אפסי‬. ‫משחקים‬ ‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫נוער‬ ‫מבני‬ ‫יותר‬ ‫הורים‬ ‫במחשב‬.45%‫בהשוואה‬ ‫ההורים‬ ‫בקרב‬‫חשיעור‬‫של‬28% ‫בני‬ ‫בקרב‬‫הנוער‬. ‫יודע‬ ‫שאתה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬‫שלך‬ ‫הילדים‬ ‫הבאות‬ ‫מהפעולות‬ ‫אילו‬‫עושים‬‫באינטרנט‬/ ‫בסלולר‬:‫עבורך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬ 38% 33% 31% 28% 28% 24% 23% 16% 9% 21% 45% 43% 46% 37% 45% 33% 32% 10% 0% 4% ‫למוסיקה‬ ‫הקשבה‬ ‫חברים‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ ‫לימודים‬ ‫ענייני‬ ‫מחשב‬ ‫משחקי‬ ‫בסרטים‬ ‫צפייה‬ ‫בתמונות‬ ‫צפייה‬/‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬ ‫חדשים‬ ‫חברים‬ ‫הכרת‬ ‫פורנו‬ ‫באתרי‬ ‫צפייה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬/‫מושג‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫נוער‬ ‫על‬ ‫להורים‬ ‫מדווחים‬ ‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬ 20%
 14. 14. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬15 48% 56% 42% 38% 27% 22% 7% 5% ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ ‫עבודה‬ ‫ענייני‬ ‫בתמונות‬ ‫צפייה‬/‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬ ‫למוסיקה‬ ‫הקשבה‬ ‫מחשב‬ ‫משחקי‬ ‫בסרטים‬ ‫צפייה‬ ‫חדשים‬ ‫חברים‬ ‫הכרת‬ ‫פורנו‬ ‫באתרי‬ ‫צפייה‬ ‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫ההורים‬ ‫מה‬? ‫משתמשים‬ ‫מההורים‬ ‫עבודה‬ ‫לצרכי‬ ‫ברשת‬ 56% 5%‫פורנו‬ ‫צורכים‬ ‫מההורים‬. ‫הם‬ ‫ועבודה‬ ‫חברים‬‫הנפוצים‬ ‫התוכן‬ ‫תחומי‬ ‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬ ‫צריכת‬:‫מוסיקה‬ ‫וידאו‬ ‫תמונות‬ ‫וסרטים‬‫הם‬ ‫גם‬ ‫נפוצים‬.
 15. 15. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬16 ‫אלימים‬ ‫תכנים‬‫ועוד‬ ‫זרים‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫מיני‬ ‫תוכן‬.. ‫ההורים‬ ‫לבין‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬ 45%‫השליליות‬ ‫בתופעות‬ ‫נתקלו‬ ‫שלא‬ ‫מדווחים‬ ‫מהנוער‬ ‫ש‬ ‫בעוד‬ ‫שהוצגו‬75%‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬ ‫אלה‬ ‫בתופעות‬ ‫נתקלו‬ ‫לא‬ ‫שלהם‬. 30%‫לא‬ ‫לאנשים‬ ‫להתקשר‬ ‫נכונות‬ ‫מגלים‬ ‫נוער‬ ‫מבני‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫שההורים‬ ‫בעוד‬ ‫מוכרים‬11%‫מגלים‬ ‫מהם‬ ‫זו‬ ‫נכונות‬. ‫אלימים‬ ‫לתכנים‬ ‫בחשיפה‬ ‫גם‬ ‫קיימים‬ ‫דומים‬ ‫פערים‬. ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬‫האם‬‫נתקלת‬‫הבאות‬ ‫מהסיטואציות‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫באחת‬:‫את‬ ‫סמן‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ 30% 24% 19% 15% 4% 3% 45% 11% 8% 5% 3% 2% 4% 75% ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫התכתבתי‬/‫בלתי‬ ‫ילדים‬ ‫מוכרים‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫אלימים‬ ‫תכנים‬ ‫ראיתי‬ ‫שלחתי‬/‫בעלות‬ ‫תמונות‬ ‫קיבלתי‬ ‫מיני‬ ‫תוכן‬/‫בווטסאפ‬ ‫גזעני‬ ‫או‬ ‫אלים‬ ‫אותם‬ ‫ופגשתי‬ ‫במחשב‬ ‫חברים‬ ‫הכרתי‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫אלימות‬ ‫חוויתי‬ ‫או‬ ‫איומים‬ ‫קיבלתי‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫מילולית‬ ‫חרם‬ ‫או‬ ‫שיימינג‬ ‫עליי‬ ‫עשו‬ ‫מאלה‬ ‫אחת‬ ‫אף‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬ ‫שלחו‬/‫בעלי‬ ‫תמונות‬ ‫קיבלו‬ ‫מיני‬ ‫תוכן‬,‫גזעני‬ ‫או‬ ‫אלים‬ 19%
 16. 16. ‫מיניים‬ ‫או‬ ‫אלימים‬ ‫לתכנים‬ ‫חשיפה‬ ‫של‬ ‫בתופעות‬ ‫כלל‬ ‫נתקלו‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מיניים‬ ‫אלימים‬ ‫תכנים‬ ‫שיימינג‬‫ברשת‬ %45‫הנוער‬ ‫מבני‬ %75‫מההורים‬
 17. 17. ‫פעילות‬ ‫עם‬ ‫ההורים‬ ‫הכרות‬ ‫מידת‬‫ברשת‬ ‫הילדים‬ %45 ‫מבני‬‫הנוער‬ ‫חושבים‬‫שההורים‬ ‫חשופים‬ ‫או‬ ‫מכירים‬ ‫שלהם‬ ‫לפעילות‬ ‫באינטרנט‬ %60 ‫או‬ ‫מכירים‬ ‫מההורים‬ ‫לפעילות‬ ‫חשופים‬ ‫באינטרנט‬ ‫הילדים‬
 18. 18. ‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫הילדים‬ ‫מה‬ ‫בודקים‬ ‫ההורים‬? %9‫חושבים‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬ ‫אילו‬ ‫בודקים‬ ‫שההורים‬ ‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫שימושים‬ %35‫איזה‬ ‫בודקים‬ ‫מההורים‬ ‫הילדים‬ ‫עושים‬ ‫שימושים‬ ‫ברשת‬
 19. 19. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬20 ‫ברשת‬ ‫הנוער‬ ‫לפעילות‬ ‫ההורים‬ ‫מודעות‬ ‫כ‬-60%‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫חשופים‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫לפעילות‬‫הילדים‬‫הנוער‬ ‫בקרב‬ ‫בעוד‬ ‫עומד‬ ‫גבוהה‬ ‫מידה‬ ‫המדווחים‬ ‫שיעור‬ ‫על‬36% ‫חשופים‬ ‫שלך‬ ‫ההורים‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬‫ו‬/‫שלך‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫או‬ ‫באינטרנט‬/‫בסלולר‬: 13% 23% 37% 15% 13% 18% 42% 29% 7% 3% ‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬-‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫יודע‬ ‫עושה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬-‫שאני‬ ‫מה‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫יודע‬ ‫עושה‬ ‫ככה‬ ‫ככה‬-‫שואלים‬ ‫לפעמים‬ ‫מעטה‬ ‫במידה‬-‫מה‬ ‫מאד‬ ‫מעט‬ ‫יודעים‬ ‫עושה‬ ‫אני‬ ‫מאד‬ ‫מעטה‬ ‫במידה‬-‫מתערבים‬ ‫לא‬,‫לא‬ ‫מכירים‬,‫שואלים‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬ ‫קיימים‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫הדיווח‬ ‫ברמת‬ ‫באינטרנט‬ ‫הילדים‬‫סלולר‬ ‫לילדים‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬.
 20. 20. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬21 ‫עליהם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫מדווחים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫פיקוח‬. 23%‫זמן‬ ‫הגבלת‬ ‫מפעילים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬ ‫שימוש‬.‫רק‬13%‫אותם‬ ‫מגבילים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫הנוער‬. 35%‫שימושים‬ ‫אלו‬ ‫בודקים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬ ‫שרק‬ ‫בעוד‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬ ‫מבקרים‬ ‫והיכן‬9%‫הנוער‬ ‫מבני‬ ‫אותם‬ ‫בודקים‬ ‫שלהם‬ ‫ההורים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬. ‫במחשב‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫אמצעי‬ ‫יש‬ ‫במשפחה‬ ‫אצלכם‬ ‫האם‬/‫במידה‬ ‫בסלולר‬ ‫משתמשים‬ ‫ההורים‬ ‫מהאמצעים‬ ‫אלו‬ ‫וכן‬?‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬‫הרלוונטיות‬. 48% 18% 16% 15% 13% 9% 9% 5% 3% 38% 21% 22% 16% 23% 7% 35% 14% 5% ‫פיקוח‬ ‫אין‬/‫בקרה‬ ‫חסימה‬ ‫בשירות‬ ‫שימוש‬/‫האינטרנט‬ ‫ספק‬ ‫סינון‬ ‫הילדים‬ ‫בחדרי‬ ‫מחשבים‬ ‫אין‬ ‫תוכן‬ ‫או‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫הגבלה‬ ‫או‬ ‫לחסימה‬ ‫בתוכנות‬ ‫שימוש‬ ‫אחר‬ ‫השימוש‬ ‫זמן‬ ‫הגבלת‬ ‫אחרים‬ ‫אמצעים‬ ‫הילדים‬ ‫עושים‬ ‫שימושים‬ ‫איזה‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬/ ‫גולשים‬ ‫היכן‬ ‫גלישה‬/‫והילדים‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫שימוש‬ ‫סלולרי‬ ‫טלפון‬ ‫אין‬ ‫לילדים‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬ ‫או‬ ‫פיקוח‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫בקרה‬ 48% ‫ובסלולר‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬
 21. 21. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬22 ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬‫הורים‬. 36%‫חושבים‬‫שיפרו‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫האמצעים‬ ‫כי‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬‫במשפחה‬. 38%‫הדיגיטליים‬ ‫לאמצעים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫השפעה‬. ‫אצלכם‬‫את‬ ‫הרעו‬ ‫או‬ ‫שיפרו‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬ ‫המשפחה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬? 36% 18% 39% 36% 20% 38% ‫שיפרו‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫הרעו‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫משפיעים‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬‫הרע‬ ‫במשפחה‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬ 20% ‫האם‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬ ‫משפר‬
 22. 22. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬23 ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬‫הורים‬. 36%‫חושבים‬‫שיפרו‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫האמצעים‬ ‫כי‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬‫במשפחה‬. 38%‫הדיגיטליים‬ ‫לאמצעים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫השפעה‬. ‫אצלכם‬‫האימון‬ ‫יחסי‬ ‫לחיזוק‬ ‫תורמים‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬ ‫פוגעים‬ ‫או‬ ‫משפחה‬ ‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬? 25% 19% 54% 26% 18% 55% ‫מחזקים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫מחלישים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫משפיעים‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬‫חיזק‬ ‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ 25% ‫האם‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫האמון‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫משפר‬
 23. 23. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬24 ‫הורים‬ ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬. ‫אצלכם‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫שיפרו‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫לפיקוח‬ ‫גרמו‬ ‫או‬? 53% 12% 36% 53% 14% 33% ‫עצמאות‬ ‫מגדילים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫ההורים‬ ‫פיקוח‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫משפיעים‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬ ‫הילדים‬ 53% ‫האם‬‫הדיגיטל‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫משפר‬
 24. 24. ‫עצומה‬ ‫במהירות‬ ‫משתנה‬ ‫עולמנו‬.‫גדלו‬ ‫שבו‬ ‫העולם‬ ‫וסבתא‬ ‫סבא‬.‫אינו‬‫לעולם‬ ‫כלל‬ ‫דומה‬‫אבא‬ ‫גדלו‬ ‫שבו‬ ‫ואמא‬.‫העולם‬‫שבו‬‫אנו‬‫מהעולם‬ ‫שונה‬ ‫חיים‬‫יחיו‬ ‫שבו‬ ‫ילדינו‬. ‫לדמיין‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬‫בעתיד‬ ‫העולם‬ ‫ייראה‬ ‫כיצד‬ ‫היום‬, ‫מזה‬ ‫מאוד‬ ‫שונה‬ ‫יהיה‬ ‫שהוא‬ ‫להניח‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ ‫כיום‬ ‫לנו‬ ‫המוכר‬.‫השינוי‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬,‫אפשר‬ ‫אותו‬ ‫ולהבין‬ ‫לנסות‬. ‫תודה‬‫תשומת‬ ‫על‬ ‫רבה‬‫לבכם‬/‫ן‬
 25. 25. ‫סולומון‬ ‫מזי‬ 054-8197733 mazi@zeta-tools.co.il ‫יולזרי‬ ‫רמי‬ 054-4427769 rami@zeta-tools.co.il ‫יותר‬ ‫מהירה‬ ‫בצורה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫נוכל‬, ‫יותר‬ ‫יעילה‬,‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫ובעלות‬ ‫יותר‬ ‫שקופה‬. ‫עבורכם‬ ‫לבצע‬ ‫נוכל‬‫בחו‬ ‫מחקרים‬"‫ל‬.‫קהלים‬ ‫חושבים‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫תרצו‬ ‫אם‬ ‫אחרת‬ ‫במדינה‬,‫החיבור‬‫גם‬ ‫משמעותי‬ ‫יתרון‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫בינלאומיות‬ ‫לרשתות‬ ‫שלנו‬ ‫בעלויות‬ ‫ואפילו‬ ‫הביצוע‬ ‫במהירות‬ ‫ושליטה‬ ‫בקרה‬ ‫ביכולת‬. ‫בכלל‬ ‫סקרים‬‫האוכלוסיה‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫מחקר‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫חולים‬ ‫סקרי‬ ‫רופאים‬ ‫סקרי‬ ‫יעד‬ ‫בקהלי‬ ‫מחקרים‬ ‫בחו‬"‫ל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫שאלות‬ ‫חולים‬ ‫או‬ ‫רופאים‬ ‫לשאול‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיגדילו‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬. ‫הסקרים‬ ‫תוצאות‬ ‫לתוך‬ ‫שיחה‬ ‫ניתוח‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫גם‬ ‫לשלב‬ ‫אפשר‬ ‫עכשיו‬. ‫המושלמת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יתנו‬ ‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫איכותני‬ ‫וניתוח‬ ‫השיחה‬ ‫ניטור‬. ‫את‬ ‫ולספק‬ ‫המתאים‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫הנכונות‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫שיתמכו‬ ‫הנתונים‬.‫גדול‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫מפעילים‬ ‫של‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫ישראל‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫ואיכותי‬26‫השאלות‬ ‫של‬ESOMAR ‫אוהדים‬ ‫דפי‬ ‫על‬ ‫סקרים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫חושבים‬ ‫באמת‬ ‫שלכם‬ ‫האוהדים‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬?‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלהם‬ ‫המניעים‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להבין‬ ‫לכם‬,‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שלהם‬ ‫הצרכים‬ ‫בדיונים‬ ‫משתתפים‬. ‫קשר‬ ‫צרו‬ 054-4427769

×