Publicidad

Nombres naturals

13 de Sep de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Nombres naturals

 1. Codi Postal de Verges 17142
 2. Diferents sistemes de numeració
 3. Sistema de numeració romà • Les xifres romanes són: – I, V, X, L, C, D, M • Normes per escriure: – Les lletres I,X,C i M es poden repetir fins 3 vegades (ex: 83=LXXXIII) – La I només pot restar a V i X (ex: 99=XCIX IC) – La X només pot restar a L i C (ex: 40=XL) – La C només pot restar a D i M – Una ratlla horitzontal sobre una o més lletres, queden multiplicades per mil (ex: V = 5.000)
 4. Exercicis Escriu en sistema decimal les següents xifres romanes: • XXII • MDCCCXXXIX • XI • MCCXIII • XCI Escriu en xifres romanes: • 625 • 256 • 1423 • 3241 • 49
 5. Sistema de numeració decimal uM cm dm um c d u Unitat de milió Centena de mil Desena de mil Unitat de mil Centena Desena Unitat x 1.000.000 x 100.000 x 10.000 x 1.000 x 100 x 10 x 1 4 5 7 8 7 6 2 0 1 4 457: quatre-cents cinquanta-set 8.762.534: vuit milions set-cents seixanta-dos mil cinc-cents trenta-quatre NORMA: D-U-C
 6. Nombres naturals • Els nombres naturals que utilitzem per comptar s’anomenen: CARDINALS (zero, u, dos, deu, cent u...) • Els nombres naturals que utilitzem per ordenar s’anomenen: ORDINALS (primer, segon, quart, setè...) • Representació sobre la recta :
 7. Operacions: suma i resta • Sumar – afegir a i b s’anomen sumands – Propietat commutativa a + b = b + a – Propietat associativa (a + b) + c = a + (b + c) – Element netre a + 0 = a • Restar – treure A s’anomena minuend i b s'anomena sustraient a - b
 8. Operacions: multiplicació i divisió • Multiplicació - sumar un nº de vegades – Propietat commutativa a x b = b x a – Propietat associativa (a x b) x c = a x (b x c) – Element unitat a x 1 = a – Element absorbent a x 0 = 0 – Propietat distributiva a x (b + c) = (a x b) + (a x c) • Divisió – repartir - Divisió exacta: Residu=0 -Divisió entera: Residu ≠ 0 - Prova de la divisió: - Dividend= Divisor x quocient + residu
 9. Propietat distributiva Exemple de propietat distributiva: Ex: 2 x (4 + 2) = (2 x 4) + (2 x 2) 2 x 6 = 8 + 4 Ex a l’inversa – FACTOR COMÚ (4 x 3 ) + (3 x 8) = 3 x (4 + 8) (4 x 6) + (4 x 2) – (5 x 4) = 4 x (6 + 2 – 5) (5 x 2 x 4) - (10 x 3) = 10 x (4 – 3)
 10. Exercicis Treu factor comú: 1.- (5 x 3 x 2) + (7 x 5) = 2.- (6 x 7) + (3 x 2 x 6) = 3.- (5 x 2 x 6) - (5 x 1) = 4.- (9 x 1 x 3) + (2 x 3 x 7) = 5.- (12 x 7) - (4 x 3 x 5) = 6.- (3 x 4) + (6 x 4 x 7) = 7.- (2 x 10 x 3) + (7 x 10) = 8.- (5 x 2) + (7 x 3 x 5) - (5 x 1) = 9.- (11 x 3) + (3 x 7 x 1) = 10.- (7 x 5 x 9) - (5 x 7 x 2) = 11.- (4 x 3 x 2) + (7 x 4 x 3) - (7 x 5 x 4) =
 11. Operacions combinades • Ordre per efectuar les operacions: – Si hi ha parèntesis, primer efectuarem les operacions de dins el parèntesis ex: (2 + 6) x (4 + 5) = 8 x 9 = 72 – Si no hi ha parèntesis, • 1r efectuarem les multiplicacions i divisions • 2n efectuarem les sumes i restes ex: 2 + 6 x 4 + 5= 2 + 24 + 5= 31 ex: 9 : 3 + 4 x 2 = 3 + 8 = 11
 12. Exemple d’operacions combinades complexes • Exemple 1: 12 - 6 x 4 – (2 + 5) x 3 = 12 – ( 6 x 4 - 7 x 3) = 12 - ( 24 - 21 ) = 12 – 3 = 9 • Exemple 2: (6 x 10) + (7 - 6) x 7 = (60 + 1 x 7) = ( 60 + 7) = 67
 13. Potències • Una potència és una multiplicació de nombres iguals • El factor que es repeteix és la base • El nombre de vegades que es repeteix és l’exponent • Qualsevol número elevat a 0 és igual a 1. Ex: 90 =1 3 x 3 = 32 es llegeix 3 al quadrat 5 x 5 x 5 = 53 es llegeix 5 al cub 6 x 6 x 6 x 6 = 64 es llegeix 6 elevat a quatre Calcula: 32 x 43 - 62 = 3 x 3 x 4 x 4 x 4 - 6 x 6 = 9 x 64 - 36= 576 - 36= 540
 14. Operacions amb potències • Multiplicació de potències – mateixa base 72 x 73 = 7 2 + 3 = 75 • Divisió de potències – mateixa base 35 : 33 = 3 5 – 3 = 32 • Potència d’un producte (3 x 6)2 = 32 x 62 • Potència d’una potència (45 )3 = 45 x 45 x 45 = 45+5+5 = 415 (45 )3 = 45x3 = 415
 15. Potències de 10 100 = 1 101 = 10 102 = 100 103 = 1000 104 = 10.000 105 = 100.000 Una potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants zeros com unitats indica l’exponent. 14.000 = 14 x 1000 = 14 x 103 250.000 = 25 x 10.000 = 25 x 104 3.000.000= 3 x 1.000.000 = 3 x 106
 16. Arrels quadrades Calcular l’arrel quadrada d’un nombre N és calcular aquell nombre que multiplicat per ell mateix doni N. 25555525 2 ==→= x Dos tipus d’arrels quadrades: • Arrel quadrada exacta – És un nombre natural (quadrat perfecte), el 8 • Arrel quadrada entera – No és un nombre natural,no és un quadrat perfecte 8587 645849 ?58Quant val << <<
 17. Exercicis d’arrels: Dóna el resultat de les següents arrels, si l’arrel és entera, posa entre quins dos nombres es trobarà el resultat: = = = = = = = = 36 40 25 4 100 111 79 81
Publicidad