CAS: CONEIXEU EL PAÍS ON VAIG NÉIXER?Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretén.Els alumnes nouvinguts de Cicle Superi...
FITES DE LA HISTÒRIAActivitatsplanificades ala sessió ounitatPlantejament del problema i activació delsconeixements previs...
Naturalesa deles activitats(tasquescognitives arealitzar) Cerca, anàlisi, síntesi i organització de la informaciótrobada ...
HISTÒRIA COMPLETAENTREVISTADOR: M’agradaria demanar-te que compartissis amb nosaltres alguna experiènciarelacionada amb le...
totes de totes les accions que s’han desenvolupat al llarg del projecte. Però, també he fet servir sovint, lametodologia d...
rebut el reconeixement i respecte dels seus companys d’aula i les felicitacions directes de les respectivestutores i de di...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

PROJECTE Coneixeu el país on vaig néixer ESTRUCTURA KITE

246 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Deportes
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
246
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

PROJECTE Coneixeu el país on vaig néixer ESTRUCTURA KITE

  1. 1. CAS: CONEIXEU EL PAÍS ON VAIG NÉIXER?Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretén.Els alumnes nouvinguts de Cicle Superior que assisteixen a l’Aula d’Acollida han de fer unapresentació amb Power Point del propi país d’origen i exposar-la als companys de lesrespectives classes, de forma individual i en llengua catalana. Treballen en equip perdeterminar l’elecció i planificació de les activitats i en parelles, col.laborativament, en laconstrucció de la presentació. La professora considera que l’ús de les TIC contribueix enl’aprenentatge significatiuÍNDEX CONTINGUT OBSERVACIONSCONTEXT GENERALExperiènciaenensenyament12 anysNivelld’expertesaen l’ús de lesTICA nivell d’usuariA classe sempre que pot les fa servir com a recolzemotivador.Tipusd’escolaPrimàriaProjecte aplicat a 5è i 6ède primàriaLocalitzaciódel centreCerdanyola del VallèsBarri antic centre, poblatbàsicament, perimmigrantsConnexió Internet. Alta velocitatLocalitzaciódels recursostecnològicsA l’Aula d’Acollida es disposa de 4 ordenadorsSituaciósocioeconòmica delsalumnesClasse social baixa Famílies immigrantsCONTEXT DE LA HISTÒRIA O DEL CASNivell delsalumnes5è i 6è d’educació primàriaGrup heterogeni de 8nens i nenes queassisteixen a l’AA.Àrea/unitatLlengua CatalanaIntegració dels nouvingutsSeguint els continguts dela planificació trimestral.
  2. 2. FITES DE LA HISTÒRIAActivitatsplanificades ala sessió ounitatPlantejament del problema i activació delsconeixements previs mitjançant la metodologia deldebat.Confecció d’un guio-esquema de continguts queguien les accions.Confecció d’un Power Point sobre el paísd’origen: recerca d’informació, organització de lainformació...Presentació en format Power Point per exposar-laoralment, davant els companys de la classe ordinàriaPlantejament del problema,confecció del guió i d’activitatsen gran grup (8 alumn@s).Construcció de la presentacióPower Point en parelles.Presentació oralindividualment.Nivelld’aprenentatgeesperat Interioritzar nous continguts curriculars respecte a lautilització de llengua catalana. Comprendre la nova informació recol·lectada perprendre decisions sobre què escollir. Saber fer una presentació en Power Point. Saber treballar col.laborativament. Aprendre recursos d’exposició oral per fer unapresentació de manera clara i entenedora davant laresta de companys.Tipusd’activitatActivitat específica vinculada a la integració delsalumnes.ACTIVITATS DE LA HISTÒRIA O DEL CASTecnologiesutilitzadesOrdinador, canó, pantalla, càmera de fotosConnexió a internetCercadors d’informació i imatges GoogleSoftware de la presentació Power PointRealització, descàrrega i inserció de fotosGmail per crear mails.Visualització de BlogsVisualitzacions (Youtube)Raó per laqual es faservir S’utilitzen les TIC per promoure l’aprenentatgesignificatiu, motivar-los en el treball col·laboratiu iaugmentar l’autonomia personal . Google per a obtenir imatges i recopilar informació Youtube: per a obtenir informació. El Power Point per a recolzar la seva exposició oralfinal, afavorint la comunicació. Canó i pantalla: per a visualitzar en gran grup, elsvídeos, fotografies i la informació obtinguda. Càmera de fotos: per a obtenir imatges sobre eldesenvolupament del procés.
  3. 3. Naturalesa deles activitats(tasquescognitives arealitzar) Cerca, anàlisi, síntesi i organització de la informaciótrobada i de les imatges seleccionades. Ús de llenguatge verbal i gràfic per difondre elsconeixements assolits. Treball d’actituds positives envers la cooperació i lacol·laboració.DificultatstrobadesHa faltat una mica de temps per què tots els nensfinalitzessin el procés .Preveure temps addicional pera possibles imprevistosAjuda/col·laboració empradaAjuda i col·laboració entre els propis alumnesRol delprofessorGuia del procés d’aprenentatge i facilitadora de lesestratègies i recursos requerits proporcionantorientacions explícites.Rol del’estudiantInvestigadors, descobridors i explorador,de la informació pertinent, sintetitzadors icomunicadors de la mateixa.Agents actius constructors del seu propiaprenentatge.Els alumnes han desenvolupatcapacitats que fins al momentno utilitzaven.RESULTATSObservacionsEls alumnes realitzen les activitats requerides.Treballen col.laborativament en parelles.Avaluació delsaprenentatgeObservació directaConversa informal/debatConstrucció del Power PointGestió de parellaExposició oral amb el suport del Power Point.Autoavaluació i avaluació d’un company escollitaleatòriament i avaluació del mestre (segonsdeterminació de rúbriques)Avaluació continua en 3 fases: Avaluació inicial Avaluació del procés Avaluació sumativaLliçó apresapel professorEls alumnes poden fer aquest tipus d’activitat sensedificultats.És convenient tenir en compte els interessos delsalumnes.L’ús de les TIC i el treball per parelles són dosrecursos poderosos i motivadors que facilitenl’aprenentatge significatiu, i l’atenció a la diversitat.Cal estructurar molt bé les accions i les activitats per,progressivament, anar incorporant elsaprenentatges.
  4. 4. HISTÒRIA COMPLETAENTREVISTADOR: M’agradaria demanar-te que compartissis amb nosaltres alguna experiènciarelacionada amb les noves tecnologies que hagis dut a terme a la teva aula i que pensis que ha estat unèxit.MESTRE: Faré referència a la última experiència dels alumnes nouvinguts de Cicle Superior que s’hadesenvolupat a l’Aula d’Acollida. Són 8 alumn@s. Aquests han confeccionat un Power Point del paísd’origen i l’han presentat als seus respectius companys d’aula ordinària. El fet d’utilitzar les TIC significa unrecurs motivador per als nens i nenes que assisteixen a aquesta aula.ENTREVISTADOR: Quin va ser el propòsit d’aquesta activitat?MESTRE: El propòsit fonamental ha sigut promoure l’ús del català com a llengua base d’aprenentatge entreaquests alumnes.Els Alumn@s de Cicle Superior que assisteixen a l’AA presenten un doble problema. Per una banda, elsse senten desmotivats per aprendre la llengua catalana, i per l’altra banda, el fet que siguin nouvinguts elscondiciona fent-los sentir baixos en autoestima, insegurs..., reflectint-se en problemes d’integració social.ENTREVISTADOR: De què tracta aquesta experiència? Tu vas proposar el tema?MESTRE: Obertament no he proposar el tema, però sí l’he induït. El primer pas ha estat que els nensidentifiquessin conscientment aquestes dues qüestions. Això ha estat possible, a partir d’establir vàriesconverses informals al voltant d’experiències i interessos proposats pels nens, amb les que s’ha anatconfigurant la idea de produir i presentar als seus companys de les respectives aules, un PowerPoint, dels països d’origen d’aquests.S’ha confeccionat un guió acordat entre tots, que els ha orientat en la construcció del Power Point. Is’ha considerat l’agrupament per parelles col.laboratives, en què l’expertesa d’un pot ajudar elcompany menys hàbil.Els alumn@s han investigat sobre el propi país utilitzant els recursos d’Internet. Han recercat iseleccionat informació, imatges continguts... Han identificat aspectes coneguts i han integrat de nousconceptes i noves informacions. Han expressat experiències pròpies, lloc on vivien, menjar que més el hiagrada més, llocs on havien estat, etc. Tota la informació que han estimat més interessant i bàsica, l’hanresumit i integrat a la presentació. I finalment cada alumn@, sentint-se protagonista, ha fet la sevapresentació oral, en català.ENTREVISTADOR: La utilització de les TIC ha resultat ser un punt a favor en aquest projecte? Quin nivelld’aprenentatge, en funció d’integrar la tecnologia, es va buscar?MESTRE: Sí, per a ells, només el fet de tocar l’ordinador, és ja força engrescador. Però al marge de lamotivació per sé. Ha suposat una eina ràpida, àgil, atractiva… que els ha permès la gestió del’autoaprenentatge, els ha facilitat el treball col·laboratiu i aprendre dels altres, els ha fet créixer enautonomia i en general com a persones... I tanmateix, també, volia que ells s’acostumessin a utilitzaraquest recurs amb finalitats acadèmiques…ENTREVISTADOR: Quines normes van entrar en joc respecte a aquest projecte?MESTRE: Havien de ser capaços d’investigar la web per trobar informació, imatge, distàncies sobre elsseus països. Havien de ser capaços de processar i seleccionar la informació trobada i escriure-la en català(a vegades utilitzant traductors). Havien de treballant en col·laboració de parella i en general amb tot elgrup. Havien de presentar el país d’origen al companys, oralment en català.ENTREVISTADOR: Quina descripció fas del teu paper com a docent en aquesta activitat?MESTRE: Bé, el meu rol ha estat ser una facilitadora, orientadora, avaluadora, una mena de supervisora de
  5. 5. totes de totes les accions que s’han desenvolupat al llarg del projecte. Però, també he fet servir sovint, lametodologia del modelatge. Per exemple, abans que comencessin el Power Point, els he mostrat un referita Catalunya per què disposessin d’un model concret vàlid. Quan han hagut d’assajar les presentacionsorals, jo els he escenificat amb exemples...ENTREVISTADOR: Quin ha estat el paper de l’alum@ en aquesta activitat?MESTRE: Suposo que els meus alumn@s amb aquesta experiència s’han convertit en investigadors,oradors, en protagonistes.... I ben cert que han sigut “constructors del propi aprenentatge significatiu”pel que fa a les competències bàsiques, i pel que fa a les TIC s’han convertit en “prosumidors”.ENTREVISTADOR: Quines han sigut les teves observacions al llarg d’aquesta activitat?MESTRE: Els nens han gaudit de connectar-se a la xarxa, han presentat noves inquietuds com va ser lacreació de correus electrònics. Per continuar amb el procés, està pendent crear un Bloc d’Aula d’Acollidaper poder mostrar les seves experiències, estat ideant jocs per presentar-los a aquest, a l’estil de“passaparaula” per practicar el català... Han superat les pròpies expectatives, han acomplert les normes,han sigut capaços d’aprendre autònomament i d‘ajudar el company... Han après molt trobant l’activitat“divertida”.ENTREVISTADOR: Com has avaluat els alum@s?MESTRE: Mitjançant l’avaluació continua a partir de la consideració de l’avaluació inicial delsconeixements previs, seguint amb l’avaluació del procés amb l’observació directa, a través de lesconverses- debats, en les actuacions de parella i resolució de problemes, en relació a la presa de decisiósobre la informació; avaluació sumativa en relació al producte final del Power Point i l’exposició oral,l’autoavaluació i l’avaluació d’un company.ENTREVISTADOR: Quant ha durar el projecte?MESTRE: Dotze sessions d’1 hora. Aproximadament s’ha fet en un mes.ENTREVISTADOR: Era la primera vegada que utilitzaves les NTIC a l’aula o ja tenies altres experiències?MESTRE: A l’AA hi ha programada una sessió setmanal en què s’utilitzen els ordinadors per treballarvocabulari a través de jocs JLIC, però amb la utilitat que se les ha donat en aquesta ocasió és la primeravegada.No obstant, fa un parell d’anys amb grups de 5è, analitzant tipologies textuals, es va treballar la descripció apartir del Power Point i vídeos realitzats pels alumnes, amb un alt grau de participació i d’èxit.ENTREVISTADOR: Quines lliçons has après com a professora sobre aquesta activitat?MESTRE: En primer lloc, que els alum@ són molt més propensos a sentir-se motivats per aprendre si estenen en compte les seves inquietuds, els seus interessos i les seves vivències...en definitiva si se’lsescolta. Aquesta experiència parteix del problema que no sentien la necessitat, ni l’estímul d’aprendrecatalà, tot i sent la llengua d’aprenentatge. Des del moment, que se senten escoltats, compresos, iexperimenten que són importants per què tenen quelcom a dir, quelcom a aportar, llavor s’obre una portetaa la negociació per començar a acceptar la possibilitat d’aprendre la llengua catalana. És així, si aquestaspecte emocional no el té cobert, difícilment, es pot construir aprenentatge significatiu.Les TIC sens dubte, són una excel·lent eina en l’adquisició i la transmissió de coneixement, a lavegada que són una font de motivació inigualable. Han jugat un paper clau en aquest cas que haafavorit el procés d’aprenentatge tant a nivell individual com a nivell social . Ha sigut l’eina mediadora,sense la qual no hagués estat possible l’èxit assolit .ENTREVISTADOR: Així doncs, les expectatives s’han vist acomplides?MESTRE: Superades!. Els alumnes han assolit els objectius previstos fins el moment, els ha servit percomençar a vèncer certs handicaps relacionats amb l’autoestima i la integració social. En el dia a dia,intenten expressar-se en català acceptant tots l’esforç que els suposa... Però sobretot, els alumnes han
  6. 6. rebut el reconeixement i respecte dels seus companys d’aula i les felicitacions directes de les respectivestutores i de direcció.ENTREVISTADOR: Oh! Estaràs contenta?MESTRE: ha sigut molt gratificant!!! S’ho mereixen, han treballat i molt i molt bé.ENTREVISTADOR: Actualment tens pensat algun altre projecte relacionat amb les tecnologies?MESTRE: Doncs, sí. Hem de finalitzar el procés amb la creació del Bloc d’AA que encara està pendent. I apartir d’aquest els alumn@s han fet diferents propostes. Voldrien presentar jocs participatius a nivelld’escola, presentar un espai sobre biografies, etc. Ara volen fer-ho tot amb les TIC...!ENTREVISTADOR: Hi ha alguna cosa més sobre aquest projecte que vulguis compartir amb mi?MESTRE: Això és tot.ENTREVISTADOR: Moltes gràcies per haver compartit amb mi aquesta experiència exitosa i per haver-mededicat aquest temps?MESTRE: Ha estat un plaer. Moltes gràcies a tu!BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIACABRERO ALMENARA, J. (2003). "Educació i tecnologia: fonaments teòrics", assignatura deNoves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació, UOC.JONASSEN, D. (2003). "Les TIC i la construcció del coneixement", assignatura de NovesTecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació, UOC.El meu bloc: http://nticedu.webnode.es/blog/

×