TRAVMA VE RESÜSİTASYON KURSU

Hace 9 años 2737 Visualizaciones

ÇÖLYAK KILAVUZU

Hace 9 años 3076 Visualizaciones

Akut gastroenterit klavuzu

Hace 9 años 2138 Visualizaciones

Allerjik rinit tani ve tedavi rehberi 2012

Hace 9 años 3886 Visualizaciones

Ti̇roi̇d hastaliklari tani ve tedavi̇ kilavuzu-2014

Hace 9 años 7968 Visualizaciones

Obezi̇te tedavi̇ kilavuzu ve yaşam tarzi öneri̇leri̇

Hace 9 años 1163 Visualizaciones

Obezi̇te tani tedavi̇ kilavuzu

Hace 9 años 2106 Visualizaciones

Metaboli̇k sendrom kilavuzu

Hace 9 años 1244 Visualizaciones

Metaboli̇k kemi̇k hastaliklari tani ve tedavi̇ kilavuzu-2014

Hace 9 años 2628 Visualizaciones

Metaboli̇k kemi̇k hastaliklari

Hace 9 años 3315 Visualizaciones

Obezi̇te tani tedavi̇ kilavuzu

Hace 9 años 1608 Visualizaciones

Ulusal venöz tromboembolizm profilaksi ve tedavi k›lavuzu

Hace 9 años 1192 Visualizaciones

Hi̇pofi̇z Hastaliklari Tanı Tedavi Kılavuzu

Hace 9 años 4414 Visualizaciones

Di̇abetes melli̇tus kilavuzu

Hace 9 años 3738 Visualizaciones

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU

Hace 9 años 6341 Visualizaciones

Koah tani ve tedavi̇ uzlasi raporu

Hace 9 años 2227 Visualizaciones

Erişkinde akut ağrı yönetimi(fazlası için www.tipfakultesi.org)

Hace 10 años 1340 Visualizaciones

üRolojik girişimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)

Hace 10 años 2670 Visualizaciones

üRogenital travma(fazlası için www.tipfakultesi.org)

Hace 10 años 589 Visualizaciones

Travma skorları(fazlası için www.tipfakultesi.org)

Hace 10 años 1897 Visualizaciones