Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat
L’Univers (1)
Nom............................................................
10- Aquestdibuix representaelsplanetesque formenel sistemasolar.Indicael nomdels
planetesassenyalats.
1......................
d) Quinproblemavasortiramb l’èxitdel programa?
Potsbuscar informacióahttp://sci.esa.int
11- Les distànciesenl’universutili...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Univers(1)

368 visualizaciones

Publicado el

Qüestionari sobre el tema "Univers" (CMC)

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Univers(1)

  1. 1. Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat L’Univers (1) Nom........................................................................................................................ 1- Què és laViaLàctia? a) La galàxiaonestroba el SistemaSolar b) Una altra manerad’anomenarel SistemaSolar c) El conjuntde lesgalàxiesque formenl’univers. 2- Segonselsanticsgrecs,laViaLàctia es va originar: a) Perun raig de lletde ladeessaHera b) El camí que seguienelsdeusquantornavenal’Olimp. c) El riuque travessavenelsmortsque erenconduïts 3- El límitdel sistemasolarestrobaaproximadamenta: a) 15.000 milionsde quilòmetresdel Sol. b) 15.000 quilòmetresdel Sol c) 15.000 anys-llumdel Sol. 4- Quinésel planetamésgran del sistemasolar? a) El Sol b) Neptú c) Júpiter 5- Segons el text,quinhaestatl’últimplanetananque s’hadescobert? a) Eris b) Plutó c) Caront 6- La tonalitatblanquinosade laViaLàctiaesdegudaa: a) La gran quantitatde polsinterestel·lar b) La gran quantitatd’estrellesque laformen c) Les estelesde lagran quantitat de cometesque esmouenenel seuinterior. 7- De què depènlabrillantord’unaestrellaque s’observadesde laTerra? a) Exclusivamentde laquantitatd’energiaque emet. b) De lessevesdimensions c) De laquantitatde llumque emetperòtambé de la distànciaaquè es troba. 8- Busca informaciósobre elsmodel geocèntricde l’Universde Ptolomeu. a) Qui va ser Ptolomeu? b) Explicabreumentenquè consistia el seumodel de l’univers. c) Dóna dosargumentsque varenserutilitzatsperdescartarlavalidesad’aquest model. 9- El model que esvacontraposar al model geocèntricde Ptolomeuvaserel model heliocèntric.Enquè esbasa i quinsdosautors varencontribuira lasevaacceptació?
  2. 2. 10- Aquestdibuix representaelsplanetesque formenel sistemasolar.Indicael nomdels planetesassenyalats. 1.................................................. 6 .................................................. 2.................................................. 7 .................................................. 3.................................................. 8 .................................................. 4.................................................. 9 .................................................. 5.................................................. 11- En aquestdibuix faltaunobjecte que finsel 2006 esconsideravacoma planetaperòque enl’actualitatesconsideracoma planetanano planetoide.De quinobjecte estemparlant? ........................................................ Com esdefineixenelsplanetesnansoplanetoidesi què elsdiferenciadelsplanetes? 12- Pera l’estudi del sistemasolari larestade l’universl’homehautilitzatdiferents tecnologies.Buscainformaciósobre: a) Telescopisi radiotelescopis b) Sondescòsmiques c) EstacióEspacial 13- Al 1969 l’home vaarribar a la lluna.Buscauna imatge que representi aquestmomentdel programa espacial d’USA 14- L’anypassat va sortira la premsaun seguitde noticiesenlesqualsesparlavade lasonda espacial Rosettai lasonda de superfície Philae. a) Ambquinafinalitatesvaenviara l’espai? b) A què esdeuel nom d’ambduessondes? c) Quinva serel motiude lanoticia?
  3. 3. d) Quinproblemavasortiramb l’èxitdel programa? Potsbuscar informacióahttp://sci.esa.int 11- Les distànciesenl’universutilitzencomaunitatde mesural’any-llum.A quants quilometresequival? 12- L a llumque reflecteixErintarda13,5 horesa arribar alstelescopisde laTerra.Sabent que la llumrecorre 300.000 km enun segon,calculaa quinadistànciaestrobaEris. 13- La ViaLàctia,igual que la nebulosad’Andròmeda,sóngalàxiesespirals.Defineix el concepte de galàxia.Buscaalgunaimatge d’unagalàxiaespiral.Hi haaltrestipusde galàxies?.Potsbuscarlesimatgesenlapàginade laNASA (Hubble Space Telescope Images–NASA- http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/multimedia/index.html)

×